Plastikkirurg får inte legitimationen åter

Skånska Dagbladet » Nyheter 2015-12-07 05:00:00

Malmö Den plastikkirurg som dömdes för grov våldtäkt på en patient 2007 vill ha tillbaka sin läkarlegitimation, men får avslag.Det här är andra gången som läkaren ansöker om att få tillbaka sin legitimation, 2012 blev det också avslag.
Fallet var mycket omskrivet på sin tid. Läkaren dömdes av tingsrätten för våldtäkt till fängelse i tre och ett halvt år. Han hade injicerat ett medel i en kvinna; det gjorde henne hjälplös så att han kunde genomföra samlag med henne.
Båda parter överklagade domen till hovrätten, som bedömde brottet som grov våldtäkt och fastställde straffet till fyra års fängelse.
Särskilt försvårande ansågs det vara att mannen utnyttjat kvinnan när hon befunnit sig i en patientsituation. Han utsatte därtill kvinnan för extra fara i och med att han inte hade säkerhetsutrustning till hands när han gav kvinnan bedövningsmedlet.
Mannen erkände de faktiska omständigheterna; han ansåg dock att kvinnan var med på saken – han menade också att det inte rådde ett strikt läkare-patientförhållande dem emellan, eftersom de kände varandra från andra sammanhang. Han har dock, skriver han i sin ansökan, kommit till insikt om att han gjorde fel och att han genom terapi arbetat med de personlighetsdrag som gjorde att han kunde missbruka sin förtroendeställning så.
Mannen, som har bytt namn, bor nu i Paris, där han arbetar som assistent åt en plastikkirurg.
Han framhåller i sin ansökan att han avtjänat sina fängelseår, men varit av med läkarlegitimationen dubbelt så länge.
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd vill dock inte återge mannen hans läkarlegitimation. Bland annat anges att det inte bara handlar om honom själv, hans kvalifikationer och lämplighet. Eftersom det rör sig om ett allvarligt brott, riktat mot en patient, finns det också risk för att allmänhetens förtroende för sjukvården i stort skadas.//

Fortsatt läsning: Plastikkirurg får inte legitimationen åter
Källa: http://www.skd.se

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!