Allt om plastikkirurgi

Välkommen till Sveriges största guide om plastikkirurgi! Innehållet på denna sida vänder sig till dig som överväger ett plastikkirurgiskt ingrepp och vill veta mer för att kunna ta ett bra beslut.  

Operationer A-Ö

Ansiktslyftning | Armplastik | Bröstförminskning | Bröstförstoring | Bröstlyft | Bukplastik | Fettsugning | Hakförstoring | Läppförstoring | Läpplyft | MunvinkelplastikNäsplastik | Pannlyft | Penisförstoring | Rumplyft | Ögonlocksplastik | Öronplastik

Inför en plastikoperation

Hitta klinik | Priser | Lån och finansiering | Risker och komplikationer | Förberedelser inför operationen | Att välja sin klinik | Konsultationsbesöket | Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi

Plastikkirurgi utomlands

Plastikkirurgi utomlandsPlastikkirurgi i Polen | Plastikkirurgi i Thailand | Plastikkirurgi i Tjeckien | Plastikkirurgi i Estland, Lettland och Litauen

Vad är plastikkirurgi?

Plastikkirurgi är en medicinsk specialistinriktning inom kirurgi. Inom plastikkirurgin utförs både kosmetiska ingrepp, s.k. skönhetsoperationer och medicinskt inriktade operationer.

Den medicinska plastikkirurgin kallas ofta även för rekonstruktiv plastikkirurgi eftersom den ofta syftar till att återskapa det naturliga efter ex. en skada eller sjukdom.

Vad är skillnaden på estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi?

Plastikkirurgi delas normalt sett upp i två huvudområden, rekonstruktiv plastikkirurgi och estetisk plastikkirurgi.

Inom rekonstruktiv plastikkirurgi arbetar man i första hand med att återskapa ett utseende som förställts till följd av sjukdom eller skada. Verksamheten bedrivs i huvudsak inom den offentliga vården.

Estetisk plastikkirurgi (skönhetskirurgi/estetisk kirurgi) å andra sidan inriktar sig på att förändra, förbättra eller återställa en persons utseende enligt dennes personliga önskemål. Estetiska plastikoperationer utförs närmast uteslutande på privata kliniker och finansieras av patienten själv.


Kosmetisk kirurgi = privat plastikkirurgi

I Sverige utförs all rent kosmetisk plastikkirurgi på privata kliniker eftersom samhället inte betalar för behandlingar som inte har ett tydligt medicinskt syfte. Därför får man som patient själv söka upp en klinik för kosmetiska ingrepp och även stå för kostnaderna. Detta innebär även att man själv måste vara beredd att ta ansvar för sin behandling.

Som patient i den privata vården är det viktigt att förstå att vårdgivaren/kliniken har ett ekonomiskt intresse i att utföra en viss operation eller behandling. Den behöver inte vara nödvändig för att vara motiverad. Detta innebär att du kan få en behandling som är onödig om du är beredd att betala för den. Den är inte säkert att kirurgen kommer att säga nej.

Intresset för estetisk kirurgi ökar

Intresset för estetisk kirurgi har under de senaste 10 åren ökat kraftigt och allt fler svenskar väljer att lägga sig under kniven för att förbättra sitt utseende. De populäraste ingreppen är i turordning bröstförstoring, fettsugning, bukplastik, ögonlocksplastik och bröstlyft.

Ca 85% av de patienter som genomgår plastikkirurgi är kvinnor men intresset bland männen ökar. Hos män är de populäraste operationerna bröstförminskning, fettsugning och ögonlocksplastik.

Informera dig väl innan en plastikoperation

Det ansvar det innebär att vara patient inom den privata vården betyder att du själv måste vara delaktig på ett helt annat sätt än inom den offentliga. För att kunna vara delaktig i vad som sker är det viktigt att skaffa sig kunskap. Vid ett plastikkirurgisk ingrepp innebär detta att du måste veta vilka behandlingsalternativ som finns, vilka risker och möjligheter dessa innebär samt vad det kommer att kosta.

Du måste som patient även ta ansvar för beslutet om vilken klinik du väljer att gå till samt vilken läkare eller kirurg du väljer att behandlas/opereras av. Alla läkare är inte kirurger, alla kirurger är inte plastikkirurger och det finns stora skillnader i erfarenhet, tycke och smak även bland plastikkirurger. Därför har vi skapat den här informationssidan om plastikkirurgi.

Den här sidan är avsedd för dig som överväger att utföra en plastikoperation. Den ger dig saklig information och upplysning om plastikkirurgi i allmänhet och de möjligheter och begränsningar de olika operationerna innebär. Syftet är att ge dig verktygen du behöver för att fatta rätt beslut.

Här finns allt du bör veta om skönhetskirurgi:

  • Utförlig information samt före- & efterbilder för de olika plastikoperationerna.
  • Fakta, information och vägledning till kosmetisk kirurgi utomlands
  • Guide till hur du väljer rätt kirurg och klinik för din skönhetskirurgi.
  • Möjlighet att fråga en expert om estetisk kirurgi.
  • Register över klinikerna som utför estetisk kirurgi
  • Allmän information och vägledning till skönhetskirurgi (risker, mötet med kirurgen etc.)

”Välinformerade patienter är nöjda patienter”

All medicinsk information du hittar på den här sidan är granskad av framstående plastikkirurger från vår expertpanel. Innehållet är tänkt att fungera som ett kompletterande underlag för ditt beslut men kan och skall inte ersätta en medicinsk konsultation.


Om innehållet i den här sektionen

Informationen på den här sidan inriktar sig främst på estetisk kirurgi men innefattar även vissa områden inom rekonstruktiv kirurgi. Innehållet är indelat i artiklar. Varje sådan artikel ger dig en god förståelse för det aktuella ämnesområdet.

Genom att ta dig tid att läsa igenom de artiklar som är relevanta i förhållande till det ingrepp du överväger får du en god förståelse för estetisk kirurgi i allmänhet, den aktuella operationen och vad du bör förvänta dig.

Du hittar innehållet på sidan i kategorimenyn till höger samt via snabblänkar under denna text. Kom ihåg – genom att informera dig väl skapar du förutsättningar för en lyckad utkomst av din tilltänkta plastikoperation. Trevlig läsning!