Plastikkirurgi i Estland, Lettland & Litauen

Plastikkirurgi i Estland, Lettland & Litauen

Estland, Lettland och Litauen blir allt populärare som resmål för plastikkirurgiska ingrepp

Estland, Lettland & Litauen har sedan inträdet i EU 2004 blivit ett mycket populärt shopping- och nöjesresmål. Men EU inträdet innebar också att vårdsektorn tvingades anpassa sig till Europeiska kvalitets- och säkerhetsbestämmelser. Detta ledde i sin ur till ett ökat intresse för plastikkirurgi i Estland, Lettland & Litauen.

Utöver den ökade trygghetsgraden är låg kostnad, närhet till Sverige, enkla & billiga resor samt möjligheten att finna plastikkirurgi av hög kvalité viktiga skäl till att allt fler svenskar vänder blicken mot grannarna i Öst.

För den som intresserat sig för plastikkirurgi i Estland, Lettland & Litauen kan det vara bra att känna till att det är lite mer besvärligt att hitta information om plastikkirurgin i dessa länder och om klinikerna och de lokala kirurgernas kvalifikationer. Detta beror till stor del på att IT utvecklingen inte riktigt hunnit med i den höga förändringstakten.

Priser för plastikkirurgi i Estland, Lettland & Litauen

Priser för plastikkirurgi i Estland, Lettland & LitauenKostnaden för plastikkirurgi inklusive anestesi och eftervård i Estland, Lettland & Litauen är ca 50% lägre än i Sverige. Motsvarande kostnadsbesparing gäller för kost & logi inför och efter din plastikoperation.

De mest frekvent utförda ingreppen på plastikkirurgiska kliniker i Estland, Lettland & Litauen är bröstförstoring, näsplastik, fettsugning, bukplastik och ögonlocksplastik. Som vanligt är det viktigt vid valet av klinik och plastikkirurg att inte låta prisfaktorn vara allt för styrande i det slutgiltiga beslutet.

Klinikerna och kirurgerna i Estland, Lettland & Litauen

Bilden av Estland, Lettland & Litauen som underutvecklade Öst-stater har sedan EU inträdet förändrats dramatiskt.

I dag finns såväl en välutvecklad teknologi och infrastruktur som en långtgången social och kulturell anpassning till Europa. Detta gäller i huvudsak i områdena kring ländernas huvudstäder Tallin (Estland), Riga (Lettland) och Vilnius (Litauen) där också majoriteten av de plastikkirurgiska klinikerna är belägna.

Plastikkirurgernas utbildning

Plastikkirurgernas utbildningUtbildningsnivån för läkare i Estland, Lettland och Litauen motsvarar idag den i övriga Europa. Läkarutbildningen varar i sex år varpå praktik följer. För att bli medicinsk specialist inom plastikkirurgi krävs ytterligare fem års specialistutbildning inom professionen.

Många av de läkare som praktiserar inom estetisk plastikkirurgi i Estland, Lettland & Litauen har vidareutbildat sig internationellt i länder som Sverige, USA och Tyskland. Baltiska läkare rekryteras idag i stor utsträckning till Svenska sjukhus för att hanetera den rådande läkarbristen.

På de kliniker som erbjuder sina tjänster till patienter utanför landets gränser pratar personalen generellt sett bra engelska.

I både Estland, Lettland & Litauen finns ett stort antal välutbildade och erfarna plastikkirurger som praktiserar på kliniker med hög säkerhets- och utrustningsstandard. Att finna dessa kirurger och kliniker kan dock vara relativt besvärligt. Detta beror till stor del på den släpande IT utvecklingen i Baltikum.

Som intressent till plastikkirurgi i Estland, Lettland eller Litauen bör man således vara extra noggrann i sina undersökningar inför valet av var man utför sin plastikoperation.

Föreningar för specialister i plastikkirurgi i Estland, Lettland & Litauen

Både Estland, Lettland & Litauen har lokalföreningar för specialister i plastikkirurgi. Dessa är:

  • The Society for Estonian Plastic and Reconstructive Surgery (Estland)
  • Latvian Assiciation of Plastic Surgeons (Lettland)
  • Lithuanian Society of Plastic and Reconstructive Surgery (Litauen)

Medlemskap i någon av ovanstående organisationer är en bra indikator på att kirurgens kompetens och erfarenhet av plastikkirurgi. Eftersom dessa föreningar samlar hela den plastikkirurgiska specialiteten bör man även kontrollera den aktuella plastikkirurgens erfarenhet av estetisk plastikkirurgi.

Utöver de inhemska föreningarna finns även internationella föreningar för specialister i plastikkirurgi. Till dessa hör The International Society of Aesthetic Plastic Surgery » & The European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery » . Medlemskap i dessa organisationer innebär dokumenterat intresse, specialistkompetens och erfarenhet inom plastikkirurgi.

« Plastikkirurgi i Tjeckien | Introduktion till plastikkirurgi utomlands »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!