Allt om ansiktslyft och kindlyft

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-05-10

Ett ansiktslyft kan utföras som ett kindlyft eller som en hel ansiktslyftning för att strama upp huden i både ansiktet och på halsen.

 • I ett ansiktslyft tar man bort slapp hud och flyttar upp (lyfter) ansiktets underliggande fett- och muskelvävnad.
 • Det är det mest kraftfulla ingreppet man kan utföra för att föryngra ansiktet.
 • En ansiktslyftning har mycket stor effekt på utseendet och är en förhållandevis avancerad kirurgisk operation.

Så förändrar ett ansiktslyft ditt utseende

Slappa kinder och hamsterpåsar

När vi blir äldre förändras huden och andra vävnader som ger ansiktet sin form och spänst.

 • Huden och vävnaderna i ansiktet förslappas.
 • Underhudsfettet omfördelas.
 • Muskulaturen som bär upp ansiktet förslappas.
 • Huden blir rynkig och ansiktet och sjunker ned.

En ansiktslyftning minskar ålderspåverkan och drar på så sätt ”tillbaka klockan” 10-20 år. Patienten får efter operationen ett ”nytt” ansikte att fortsätta åldras i.

Många ser äldre ut än vad de känner sig

Åldersförändringarna i ansiktet börjar redan i 30-årsåldern men känns oftast som besvärande först i åldern 40-65 år.

Många upplever att ansiktets åldrande inte stämmer med hur de känner sig. Man känner sig ung och vital men ser gammal och trött ut. Då gör man en ansiktslyftning.

De vanligaste ålderstecknen som uppkommer i ansiktet är följande:

 • Djupa rynkor bildas mellan näsan och munnen.
 • Huden blir slapp och hängig.
 • Den markerade käklinjen suddas ut. Vissa får ”hamsterpåsar”.
 • Kinderna sjunker ned.
 • Fettdepåer bildas runt hakan och halsen.
 • Ansiktet blir rynkigare.
 • Läpparna blir smalare.
 • Avståndet mellan munnen och näsan blir längre.

Dessa åldersförändringar är helt naturliga men de gör att ansiktet förlorar många av de egenskaper som förknippas med ungdomlig skönhet och vitalitet.

Så påverkar en ansiktslyftning utsendet

Målsättningen med en ansiktslyftning är att uppnå en föryngring i utseendet. Detta gör man genom att återskapa följande:

  • Tydligare ansiktskonturer.
  • Minskad hudslapphet och rynkor i ansiktet.
  • Återvunnen fyllighet i mellanansiktet.
  • Uppträckning av lös hud och vävnad på halsen.

Alternativ till ansiktslyftningar

Det finns ett stort antal behandlingar som kan minska rynkor i huden. Till de mest kända hör botox, fillers och laser.

 • De flesta ”rynkbehandlingar” har en realtivt begränsad effekt och används i första hand för att behandla enstaka mindre problemområden.
 • Du kan läsa om detta på sidan om rynkor och rynkbehandling.
 • Vid kraftig rynkbildning i ansiktet med åldersrelaterad slapphet vid kinder, haka och hals är en ansiktslyftning i princip det enda alternativet.

Är du en lämplig kandidat för en ansiktslyftning?

Ansiktslyft

Ansiktslyft utförs normalt sett på personer i åldern 40-60 år. De kan dock utföras ända upp till 80-årsåldern.

 • Den bäst lämpande kandidaten för en ansiktslyftning är en frisk man eller kvinna med ett mellanansikte och hals som har börjat bli slappt.
 • Det är bra om huden fortfarande har en viss elasticitet kvar.
 • Personer med en stark och väldefinierad underliggande benstruktur får ofta särskilt bra resultat.
 • Individer med kraftig övervikt är oftast inte lämpliga patienter för ansiktslyftningar.
 • Vissa sjukdomar ökar risken för komplikationer efter ansiktslyft. Till dessa hör högt blodtryck, diabetes. metabola sjukdomar, hjärtbesvär, blodlevring eller tendenser till omfattande ärrbildning.

Metoder för ansiktslyft

Kindlyft och halslyft

Det finns många olika sätt att göra ett ansiktslyft på. Det mest effektiva är ett kirurgiskt ansiktslyft där man lyfter både huden och de underliggande vävnaderna.

 • Ett kirurgiskt ansiktslyft behandlar ansiktets övre två tredjedelar, från området under ögonen och ner till och med halsen.
 • Om huden på halsen och under hakan inte är slapp kan man göra ett mindre ansiktslyft som endast behandlar mellanansiktet. Detta kallas för ett mellanansiktslyft eller kindlyft.
 • Lite förenklat kan man säga att en ansiktslyftning är en kombination av ett mellanansiktslyft och ett halslyft (ibland kallat nedre ansiktslyftning).
 • En ansiktslyftning innefattar inte pannan eller ögonlocken. Om huden i dessa områden är slapp får man även utföra ögonlocksplastiker och pannlyft. Detta kallas ibland för ett ”fullface ansiktslyft”.

Både hud och underliggande vävnader måste behandlas

Smas lyft

Ansiktet är uppbyggt av tre lager. Vid en ansiktslyftning måste man göra förändringar i två av dessa för att få ett bra och hållbart resultat.

 1. Ansiktets grund består av skelettet som tillsammans med brosket ger ansiktet dess grundläggande former. Detta rör man inte vid en vanlig ansiktslyftning.
 2. Ovanpå skelettet ligger muskulatur, bindväv, membran (facior) och fettvävnad. Dessa behöver sträckas och justeras på olika sätt under operationen.
 3. Ansiktets yttersta lager är huden. Den består i sin tur av tre lager vars olika egenskaper ger fyllighet, spänst och struktur. Även huden justeras i ett ansiktslyft.
 4. De flesta plastikkirurger är överens om att man måste sträcka både hud och lyfta ansiktets underliggande vävnader (SMAS) för att uppnå ett bra och hållbart resultat av en ansiktslyftning.
 5. Det finns olika typer förenklade ansiktslyft. Exempel på dessa är ”Mini-Lift” eller ”French-Lift”. Vid dessa behandlingar tar man endast bort hud. Detta räcker oftast inte.

Kindlyft/mellanansiktslyft – lyfter i första hand kinderna

Mellanansiktlyft

Den mindre omfattande metoden för ansiktslyft är ett mellanansiktslyft/kindlyft. Den berör ett mindre område i ansiktet.

 • Kindlyft lämpar sig bäst för yngre patienter som inte har några större besvär i området runt käken, hakan och halsen.
 • Ett kindlyft ingår som som en del i en ansiktslyftning i syfte att lyfta upp nedsjunken kindvävnad, mungipor och för att minska vecken mellan näsan och munnen (nasolabialveck).
 • Genom att utföra kindlyftet separat kan samma effekter som vid en ansiktslyftning uppnås i ansiktets mittersta tredjedel men med betydligt kortare ärr och lindrigare efterförlopp.

Ansiktslyftning – störst ingrepp och effekt

Hel ansiktslyftning

Ett ansiktslyft är en mer omfattande operation än ett kindlyft. Det ger därför de mest kraftfulla och hållbara behandlingsresultaten.

Metoden lämpar sig för patienter med relativt långt gångna ålderstecken som ex:

 • Djupa fåror vid näsan (nasolabialveck).
 • Nedsjunkna påsiga kinder.
 • Förslappad käk- och haklinje  samt ev. hamsterpåsar.
 • Tung och slapp hals (s.k. kalkonhals).

Ingreppet används för att sträcka mellanansiktet från ögonen ner över kinderna, käken, hakan och halsen.

Andra metoder för ansiktslyft

Som nämnts tidigare utför vissa kliniker ansiktslyftningar med andra mindre omfattande metoder. Till dessa hör s.k. minilyft, trådlyft (Aptos Trådar), short-scar lyft m.fl.

 • Olika typer av ”förenklade ansiktslyft” kan ha en ansiktslyftande effekt.
 • Många kirurger anser dock att resultaten som kan uppnås med dessa metoder inte är tillräckliga eller allt för kortvariga för att vara värda att överväga som alternativ till kirurgiska ansiktslyft.

Kompletterande behandlingar

Ansiktslyft stramar upp huden och lyfter ansiktets djupare vävnader. Detta ger minskad hudslapphet och förbättrade former.

I vissa fall behöver en ansiktslyftning kompletteras med ytterligare ingrepp för att komma åt exempelvis volymförlust eller rynkighet i hudens ytligare lager. Två exempel:

 1. Ojämnheter och rynkor i hudens yttre lager kan behandlas med ex. laserpeeling (slipning) eller injektionsbehandling med Botox.
 2. Förlorad volym kan ersättas genom injektioner av fillers eller med en transplantation av kroppseget fett.

Sammanfattning av metoderna för ansiktslyft

En ansiktslyftning kan endast behandla ansiktets nedre två tredjedelar. Motivet för en ansiktslyftning bör därför vara att:

 1. Skapa ett slätare kindparti.
 2. Ett öppnare och gladare intryck runt munnen och
 3. En mer väldefinierad haklinje utan häng på halsen.

Ovanstående resultat kan åstadkommas med i huvudsak två metoder. Ansiktslyftningen som behandlar ansiktets nedre två tredjedelar eller genom kindlyftet som behandlar den mittersta tredjedelen av ansiktet.

Oavsett metod är det viktigt att även ansiktets djupare skikt (SMAS) lyfts och fixeras vid ingreppet. Varje patient är unik och måste bedömas utifrån hans/hennes förutsättningar och behov. Samtalet mellan dig och din plastikkirurg avgör vad som är möjligt och lämpligt för just dig.

Facelift, Mini-Facelift, Plastic Surgeon Buckhead, Aiken, Evans, Atlanta, Augusta

Förberedelser inför en ansiktslyftning

Ansiktslyft är högst individuella kirurgiska ingrepp. Därför är en professionell bedömning och diskussion hos erfaren plastikkirurg nödvändig innan något beslut kan fattas.

Det första steget inför ett ansiktslyft är att gå på en konsultation hos en plastikkirurg. Detta kan du göra på följande sätt:

 1. Gå till klinikregistret för att hitta en klinik i ditt område.
 2. Boka en tid för konsultation.
 3. Läs på om hur du skall förbereda dig inför mötet på vår sida om konsultationen.

Konsultationsbesöket inför en ansiktslyftning

Konsultation inför ansiktslyft

Syftet med den konsultation som utförs inför ett ansiktslyft är att bedöma dina förutsättningar för operationen.

 • Din kirurg kommer att undersöka och bedöma ditt ansikte, din hud och dina underliggande strukturer.
 • Efter den fysiska undersökningen kommer ni diskutera din målsättning med operationen, vilken metod som är aktuell, vad kirurgen tror sig kunna uppnå samt vilka risker ingreppet innebär.
 • Kirurgen kommer också att undersöka ditt allmänna hälsotillstånd i syfte att kontrollera att det inte finns några medicinska besvär som kan påverka din säkerhet.
 • Exempel på hälsobesvär som kan förhindra en operation är högt blodtryck, metabola sjukdomar, hjärtbesvär, blodlevring eller tendenser till omfattande ärrbildning.
 • Var noga med att berätta för din kirurg vilka mediciner och andra preparat du använder.

Video om ansiktslyft

Planering inför en ansiktslyftning

Regler för rökning, alkohol, mediciner vid ansiktslyft.

Om du efter din konsultation väljer att gå vidare och boka en tid för operation kommer du att få tydliga instruktioner om hur du skall förbereda dig. 

 • De instruktioner du får inkluderar information om hur du skall äta och dricka, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.
 • Om du röker måste du göra uppehåll i minst fyra veckor före- och efter ditt ansiktslyft. Rökning försämrar blodcirkulationen i huden vilket påverkar läkeprocessen och ökar risken för komplikationer.
 • Smärtlindrande tabletter som innehåller Acetylsalicylsyra eller vitamintillkott E skall, för sin blodförtunnande effekt, undvikas helt två veckor före och under de två första veckorna efter operation.
 • Om du har kort hår kan det vara en god idé att låta det växa ut lite inför ansiktslyftningen så att det täcker ärren under tiden de läker.
 • Oavsett om du stannar kvar på kliniken efter operationen eller åker hem bör du se till att någon kommer och hämtar dig när du är klar och kan hjälpa dig under några dagar efteråt.

Operationen

Beskrivning av operationsförloppet vid en ansiktslyftning

Ansiktslyft utförs i narkos. Du sover under hela ingreppet. Själva operationen tar ca 2-4 timmar.

 • Ibland utförs ytterligare ingrepp i samband med operationen. Då tar det längre tid. I dessa fall väljer vissa kirurger att dela upp ingreppet i två operationstillfällen.
 • Varje kirurg genomför ingreppet på sitt eget sätt. Vissa föredrar att göra en ansiktshalva i taget. Andra föredrar att växla mellan ansiktshalvorna.
 • Exakt var snitten läggs och i vilken ordning momenten utförs beror på metodval, dina unika förutsättningar och kirurgens erfarenheter.

Operationsförlopp vid ansiktslyft

Snittläggning

Du anländer till kliniken samma dag som din ansiktslyftning skall utföras. Operationen utförs under dagen och du stannar därefter en natt på kliniken.

När du anlänt till kliniken skrivs du in på ditt patientrum. Därefter får du träffa din kirurg som ritar ut snitten, planerar din operation och fotograferar dig.

Efter att kirurgen är klar med sina förberedelser förs du över till operationssalen. Där utförs operationen på ungefär följande sätt:

 1. Övervakningsutrustningen kopplas in och du får din narkos.
 2. Kirurgen lägger ett snitt med början strax ovanför hårfästet vid tinningarna vidare i en naturlig linje framför och runt örat som fortsätter upp bakom örat och vidare i hårfästet ned mot nacken.
 3. Snitten läggs så att de så långt det är möjligt döljs i håret eller i naturliga hudveck. Ibland lägger kirurgen ett snitt under hakan för att komma åt att strama upp halspartiet.
 4. När snitten är lagda frigör kirurgen huden från den underliggande bindvävshinnan/muskeln (SMAS).
 5. Fettvävnad, förslappade muskler och bindvävshinnor flyttas, sträcks och trimmas. Därefter fixeras vävnaderna i sina nya positioner med stygn under huden. Även halsmuskeln sträcks och vid behov fettsugs hakan, halsen och i vissa fall nacken.
 6. När ansiktets underliggande vävnader fått sina nya positioner sträcker kirurgen huden uppåt/bakåt och avlägsnar det uppkomna hudöverskottet.
 7. Operationen avslutas genom att snitten försluts med stygn och/eller metallklips.
 8. I vissa fall sätts en liten dräneringstub in under huden bakom örat för att dränera ut blod som ibland samlas där.
 9. När ingreppet är färdigt får du ett huvudförband och kylmask för att minska blåmärken och svullnad.

Tillvägagångssätt vid kindlyft

Ett kindlyft syftar till att lyfta nedsjunkna vävnader i mellanansiktet och vid näsan.

För att operera i mellanansiktet behöver kirurgen komma åt de underliggande vävnaderna. Detta kan han/hon göra på två olika sätt. 

1. Endoskopiskt kindlyft

Endoskopi innebär att man arbetar under huden med hjälp av en kamera. Denna teknik begränsar behoven av snitt men även utrymmet att arbeta i. 

 • Vissa kirurger använder sig av endoskopisk teknik (titthålskirurgi) för kindlyft. I dessa fall läggs små korta snitt i munnen och i hårfästet vid tinningarna.
 • Med hjälp av särskilda verktyg och en videokamera lossas sedan huden med tillhörande fettvävnad från de underliggande vävnaderna.
 • Eftersom man inte lägger något längre snitt finns det ingen möjlighet att avlägsna överflödig hud vid ett endoskopiskt kindlyft. Detta begränsar operationens användbarhet.

2. Kindlyft med snitt

Den vanligaste metoden för kindlyft innebär att man använder snitt. Dessa snitt är dock betydligt kortare än de som används vid en vanlig ansiktslyftning.

 • Ett kindlyft går i princip till på samma sätt som en vanlig ansiktslyftning men är mindre omfattande.
 • Vid ett kindlyft lägger kirurgen två stycken 3-5 cm långa snitt i håret ovanför tinningarna.
 • Huden och tillhörande fettvävnad lossas från den underliggande vävnaden.
 • Fettvävnad, förslappade muskler och bindväv flyttas, sträcks och fixeras därefter i sin nya position med stygn.
 • Ingreppet avslutas med att snitten försluts med stygn och/eller metallklipps.
 • När ingreppet är färdigt läggs ett traditionellt huvudförband och kylmask för att minska blåmärken och svullnad.

Flera variationer på kindlyft

Kindlyft kan utföras med ett antal olika variationer i fråga om hur kirurgen kommer åt det område som skall behandlas.

 • Ibland används en begränsad variant av det snitt som används vid ansiktslyftning. Kindlyft med denna metod kallas ibland S-lift då snittet bär formen av ett S.
 • Vissa kirurger menar att S-lift metoden är den bästa för kindlyft eftersom den ger möjlighet att både sträcka underliggande vävnader och avlägsna överskottshud.

Tiden efter en ansiktslyftning

Återhämtning efter ansiktslyft

Återhämtningen efter en ansiktslyftning kan vara ganska besvärlig. Värst är svullnaden i ansiktet. 

 • Exakt hur besvärlig tiden efter en ansiktslyftning blir beror på varje persons unika förutsättningar för läkning samt hur stort ingrepp som utförts.
 • Denna beskrivning baserar sig på det vanliga ansiktslyftet som inkluderar både kind- och halslyft.
 • Vid det mindre ingreppet, kindlyft, liknar efterförloppet det som följer på en vanlig ansiktslyftning men är något lindrigare i vissa delar.

Smärta och svullnad efter ansiktslyft

Under en ansiktslyftning lossar och flyttar man på stora delar av ansiktets vävnader. Detta gör att kroppen har en relativt stor läkningsprocess framför sig.

 • Smärta är en del av läkningen. Smärtan efter en ansiktslyftning är normalt sett värst under de första tre dagarna men dämpas av smärtstillande läkemedel.
 • Efter ungefär en vecka brukar de flesta patienter klara sig bra utan värktabletter.
 • De flesta patienter svullnar kraftigt efter operationen. Detta är den mest besvärliga delen i efterförloppet vid ansiktslyftning.
 • Svullnaden är som värst under den första veckan. Ansiktet kan se ut som en ballong.
 • Under den andra veckan brukar svullnaden börja lägga sig. Efter två veckor brukar man börja se ganska normal ut igen.

För att minska svullnaden skall man sova med upphöjd huvudända under den första veckan. Några kuddar under madrassen brukar fungera bra.

Förband och dränage

Efter operationen bandageras ansiktet. Bandagen hjälper till att minska svullnad och fixerar vävnaderna så att de kan läka ihop på bästa sätt.

I vissa fall får man en liten slang insatt under huden. Detta kallas för dränage. Dränaget skall hjälpa till att transportera bort överflödig sårvätska och minskar på så sätt svullnaden.

 • Om du fått en dräneringstub insatt plockas denna bort efter en till ett par dagar efter operation. Bandagen likaså.
 • Bli inte förvånad om den du ser i spegeln är både blek, har blåmärken och är svullen i ansiktet. Inom ett par veckor kommer ditt utseende att bli mer normalt.
 • Stygn och eventuella klammers tas bort efter 5-14 dagar.

Sjukskrivning efter ansiktslyft

Efter ett ansiktslyft är man sjukskriven från sitt arbete i 2-4 veckor. Ibland något längre än så.

 • Man har rätt till sjukskrivning efter en ansiktslyftning. Din kirurg ordnar med sjukintyg innan du lämnar kliniken.
 • Om du har ett stillasittande arbete kan du normalt sett börja jobba igen efter två veckors sjukskrivning.
 • Arbeten som kräver fysisk aktivitet höjer blodtrycket. Om man har ett sådant arbete bör man räkna med sjukskrivning i 3-4 veckor.

Återgång till normala aktiviteter

Återgången till normala aktiviteter kan påbörjas efter den första veckan och skall därefter ske stegvis.

 • Den första veckan skall bestå av vila och lugn. Du kan vara uppe och röra på dig men skall undvika allt som är ansträngande eftersom detta höjer blodtrycket.
 • Bandagen tas bort inom ett par dagar. Du kan då duscha och tvätta dig med försiktighet.
 • Ansiktet kommer att kännas och se konstigt ut. Ansiktsdrag kan förvrängas av svullnaden och ansiktet kännas stelt. Ansiktet når normalt sett sin maximala svullnad inom 2-4 dagar men blåmärken kan finnas kvar i flera veckor efter operation.
 • Det är inte ovanligt att patienter känner sig lite oroliga eller missnöjda med sin operation under vecka 2-3. Här gäller det att ta det lugnt och låta läkningen har sin gång.
 • Under den andra veckan kan man öka sin aktivitet något. Promenera, utföra dagliga hushållssysslor och ärenden.
 • Efter att svullnaden lagt sig har man blåmärken och blessyrer. Omvärlden kan tro att man fått en omgång stryk. Det värsta brukar lägga sig under den andra veckan och kan därefter döljas med smink.
 • Efter fyra veckor kan man börja med mer ansträngande aktiviteter som träning, sex, fysiskt arbete osv.
 • Exakt hur lång tid det tar innan man är ”socialt gångbar” igen beror mest på hur mån man är om att dölja sin operation. Vissa känner sig komfortabla med att visa upp sig redan vecka två medan andra vill vänta i minst en månad.
 • Rökning försämrar blodcirkulationen. Detta förstör läkningsprocessen och ökar riskerna för komplikationer. Totalt uppehåll i minst två månader är ett krav.
 • Alkohol är blodförtunnande och bör därför undvikas i fyra veckor efter operation.
 • Man bör skydda ansiktet från solen i minst ett halvår. Hatt och solglasögon rekommenderas.

Risker vid ansiktslyftningar

Blödning och känselförändring efter ansiktslyft

En ansiktslyftning innebär risker för komplikationer och biverkningar. Detta måste man vara medveten om.

 • Risker vid ansiktslyft kan delas in i två delar; hälsorisker och kosmetiska risker.
 • Den kosmetiska risken man tar är att man inte blir helt nöjd med resultatet. Detta är den största risken.
 • Hälsorisken är risken för medicinska komplikationer och biverkningar. Dessa är ganska ovanliga.
 • Du kan själv minska dina risker på två sätt: 1) Välj din klinik och kirurg med omsorg 2) Följ de instruktioner du får av din läkare.

Riskerna för biverkningar och komplikationer efter ansiktslyft kan delas in i allmänna operationsrisker (finns vid all kirurgi) och ingreppsspecifika risker (vanligare vid ansiktslyftningar).

Du läsa mer om de allmänna riskerna på sidan om allmänna risker. Denna sidan handlar fortsättningsvis om de risker som förknippas särskilt med ansiktslyftningar.

Blödning och känselförändring efter ansiktslyft

När man skär i huden och andra vävnader kommer man att kapa av blodkärl och nervtrådar. Detta leder till blödning och förändringar i känseln.

 • Under operationen använder man olika läkemedel och tekniker för att minimera blödning. Oftast fungerar detta mycket bra.
 • I vissa fall kan man fortsätta att blöda under huden efter operationen. Då kan man få en blodansamling under huden som måste avlägsnas av kirurgen.
 • Kirurgen undviker så långt det är möjliga att skära av nerver. De små nervtrådar som ändå måste skäras av hittar normalt sett tillbaka inom ett par månader.
 • Det finns risk att större nerver som styr ansiktsmuskulaturen eller örats känselnerv skadas. Detta kan ge en permanent känsel- och i vissa fall funktionsnedsättning.
 • Alla patienter får någon form av känselförändring efter operationen. Detta går normalt sett över inom 3-6 månader.

Ärr efter ansiktslyft

Ärr efter ansiktslyft

Under operationen lägger kirurgen snitt. Detta blir sår. Sår läker genom ärrbildning både i och under huden.

 • Vid en ansiktslyftning lägger kirurgen snitten i hår och naturliga hudveck. Syftet är alltid att dölja ärren maximalt.
 • Normalt sett blir är ärren efter en ansiktslyftning i princip osynliga efter 6-12 månades läkning.
 • I vissa fall läker patienten inte som planerat. Man kan då få breddökade ärr i hudens yta eller ojämnheter under huden.
 • Detta beror oftast på infektion, kraftig ärrbildning (ärftliga anlag) eller att patienten missköter sin eftervård.
 • Risken för synliga ärr efter ansiktslyft är större hos patienter med dålig cirkulation som diabetiker, rökare eller personer som lider av åderförkalkning.
 • Om man får tydligt synliga ärr efter en ansiktslyftning kan dessa normalt sett förbättras genom en mindre operation som utförs vid ett senare tillfälle.

Håravfall efter ansiktslyftning

Delar av snitten som läggs vid en ansiktslyftning placeras i håret vid tinningarna och i nacken. Där finns hårsäckar som kan skadas. Detta kan ge håravfall. 

 • Hårsäckar har god förmåga att återhämta sig efter en skada. Normalt sett återställs hårproduktionen inom ca 6 månader.
 • I vissa fall blir skadan på hårsäckarna permanent. Då kommer håret inte tillbaka. Detta kan man ordna genom att göra en hårtransplantation till ärret.

Du minimerar risken för komplikationer och biverkningar efter ditt ansiktslyft genom att noga följa de instruktioner din kirurg ger dig före-, under- och efter operationen.

Priser för ansiktslyft

Priser för ansiktslyftning

Priset för en ansiktslyftning utförd på en svensk klinik är ca 40 000-80 000 kr.

 • Hur mycket ett ansiktslyft kostar beror i första hand på hur stor operation som utförs och vem som utför ingreppet.
 • En hel ansiktslyftning inkluderar både kindlyft och halslyft. Priset är ca 80 000 kr.
 • Priset för ett kindlyft/mellanansiktslyft är ca 45 000 kr.
 • Priset för ett endoskopiskt kindlyft är ca 40 000 kr.
 • Om ytterligare ingrepp som ögonlocksplastik eller pannlyft utförs samtidigt som ansiktslyftet får man ofta en rabatt på dessa ingrepp.
 • Priset bör inte bestämma vilken kirurg och klinik du väljer. Kompetens och modern utrustning kostar pengar men ger också trygghet och bra resultat.

Lån och finansiering till en ansiktslyftning

Lån till ansiktslyft

Vår sponsor MEDICAL FINANCE erbjuder lån på upp till 60 000 kr med räntefri delbetalning under 24 månader. KLICKA PÅ BILDEN för att läsa mer!

Om du inte kan eller vill betala din ansiktslyftning kontant finns det flera alternativ för lån till ansiktslyft.

 • Många kliniker erbjuder en räntefri avbetalningsplan. Fråga din klinik om de har detta.
 • Det finns flera företag som erbjuder lån och finansiering av plastikkirurgi. Exempel på sådana är Medical Finance och Human Finans.
 • I många fall kan den bästa lösningen vara att låna pengar till sin ansiktslyftning genom sin vanliga bank.
 • Oavsett vilken form av finansiering eller lån du väljer är det viktigt att noggrant kontrollera vad den totala slutkostnaden blir. Det kan skilja på flera tiotusentals kronor.

Bilder från ansiktslyftningar

Välkommen till bildgalleriet för ansiktslyft! Här kan du se bilder tagna före och efter en ansiktslyftning. 

Bilder före och efter ansiktslyft

I detta bildgalleri visas före och efterbilder på personer som genomgått en ansiktslyftning. Bilderna är tagna av plastikkirurgen själv före och efter ett ansiktslyft. När man tittar på bilder före och efter olika operationer är det viktigt att tänka på att varje person är unik och att de resultat man kan vänta sig av en ansiktslyftning varierar. Före och efterbilder ger ingen garanti om resultat men ge en uppfattning av vad som är möjligt att åstadkomma genom en ansiktslyftning.

Frågor & svar

Har du frågor om ansiktslyft? Besök då vår sida ”Fråga Experten”. 

Klicka här för att komma till fråga experten »
(öppnas i nytt fönster)

I fråga experten du läsa andra användares frågor och svar om ansiktslyftningar eller själv ställa en fråga direkt till våra kirurger som är specialister i plastikkirurgi.


Allt det medicinska innehållet om ansiktslyftning som du hittar på den här sidan är granskat av Dr. Pelle Sahlin, specialist inom plastikkirurgi och verksam vid Art Clinic. Materialet ger utförlig information om ansiktslyft men kan och skall ändå inte ses som en ersättning för en medicinsk konsultation hos en kirurg.

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-05-10