Allt om armplastik

Faktagranskad av: Dr. Andreas Lindahl, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-08

En armplastik (kallas även överarmsplastik) är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs för att ta bort slapp hud på överarmarna.

 • En överarmplastik är ett förhållandevis enkelt ingrepp där man skär bort lös överskottshud genom snitt på armens insida.
 • Operationen ger ett synligt ärr på insidan armen. Ärret läker dock oftast fint och blir, tack vare sin placering, mycket diskret.
 • Armplastiker utförs både inom den offentliga sjukvården och på privata plastikkirurgiska kliniker.

Därför gör man en armplastik?

Före och efter armplastik

Armplastik utförs ofta på patienter som genomgått en kraftig viktnedgång. Här är syftet att avlägsna den överskottshud som ofta uppstår när man tappar mycket vikt.

 • När vi går ner mycket i vikt klarar huden i många fall inte att kompensera för den minskade volymen i armen. Resultatet av detta är ett vävnadsöverskott som gör överarmarna slappa och hängiga.
 • Även en mindre viktnedgång eller stigande ålder kan resultera i att överarmarna blir slappa. Man får s.k. gäddhäng. Även här kan en armplastik vara till hjälp.
 • Innan man överväger en överarmsplastik bör man känna till vad som orsakar problemet, hur det kan undvikas och när en operation kan vara den enda lösningen. Du kan läsa mer om detta på sidan om gäddhäng.
 • Personer som genomgått gastric bypass eller annan viktminskningskirurgi har ofta möjlighet att få en armplastik utförd inom landstinget. Kravet är att man har ett kraftigt hudöverskott på armarna.
 • Personer med ett mer begränsat hudöverskott/gäddhäng har inte rätt till en överarmsplastik inom landstiget. Här får man utföra sin operation på en privat klinik och själv stå för kostnaden.

Så går en överarmsplastik till

Överarmsplastik

En armplastik är ett förhållandevis enkelt ingrepp som utförs i dagkirurgi. Detta innebär att man lämnar kliniken samma dag som operationen utförs.

 1. Operationen inleds med att du får din bedövning. Överarmsplastiker kan göras i lokalbedövning men utförs oftast i narkos.
 2. Under operationen lägger kirurgen ett långt snitt på armens insida, från armhålan till armbågen.
 3. När snitten är lagda avlägsnas överskottshud och andra lösa vävnader i armen. På privata kliniker utförs ofta även fettsugning för att optimera resultatet av operationen.
 4. När kirurgen är färdig med de justeringar som skall göras sys snittet ihop. Ofta används en tråd som löser upp sig själv vilket gör att man inte behöver ta bort några stygn efter operationen.
 5. Operationen avslutas med att snitten tejpas och att armarna läggs om med tighta bandage. Den förhållandevis hårda bandageringen används för att minska svullnad.
 6. I vissa fall sätter man in små dränageslangar under huden. De är till för att transportera bort den sårvätska som bildas. Slangarna tas bort inom ett par dagar.
 7. Efter operationen förs patienten över till en övervakad vårdavdelning där man får vakna till och återhämta sig i en lugn och trygg miljö.
 8. Hela operationen tar ungefär en timme. Innan man går hem kommer kirurgen för en kontroll och för att svara på eventuella frågor.

Video om armplastik

Arm Lift Animation - Boerhaave Medical Centre

Läkning och återhämtning

Läkning efter armplastik

Man är uppe och rör på sig omedelbart efter sin operation. Men det är viktigt att ta det lungt. Kroppen behöver vila för att läka. Normalt sett är man sjukskriven i 2-3 veckor efter en armplastik.

 • De första dygnen efter en överarmsplastik kan vara ganska besvärliga. Armarna känns ömma, svullna och lite bortdomnade. Ofta får man smärtstillande läkemedel för att lindra besvären under de första dagarna.
 • Det är viktigt att minska svullnaden. Detta gör man med hjälp av strama omläggningar (kompression) under flera veckor. Det kan också vara bra att ha armarna högt. Svullnaden avtar gradvis under de första veckorna.
 • Lättare fysisk aktivitet som promenader är bra efter en armplastik. Tyngre aktiviteter som lyft och träning kan man börja med efter ca 6 veckor.
 • För att ärren skall läka så fint som möjligt skall de tejpas med kirurgtejp i minst tre månader. Tejpen byts en gång i veckan. Det går bra att duscha med tejpen. Man bör inte sola på ärren under det fösta året.
 • Det tar lång tid innan man kan se det slutliga resultatet av operationen och ärrens läkning. Räkna med minst ett år.

Risker vid armplastik

Risker vid överarmsplastik

Att göra en armplastik innebär vissa risker för biverkningar och komplikationer. Jämfört med många andra plastikkirurgiska ingrepp är dessa dock förhållandevis små.

 • Den största risken vid en armplastik är att man inte blir helt nöjd med resultatet. Här handlar det ofta om ojämnheter mellan armarna eller att man inte fått så stor uppstramning som man förväntat sig.
 • Efter en överarmsplastik för man synliga ärr. I normalfallet syns dessa ärr endast som tunna vita streck i huden. Hur kroppen läker går dock inte att förutse till 100%. I vissa fall kan ärren blir mer synliga. Det handlar då ofta om att de blivit bredare än vad man hoppats på.
 • Risken för missnöje med resultatet eller ärrens utseende är s.k. kosmetiska risker. Men det finns även medicinska risker som är viktiga att känna till. De vanligaste är blödning, infektion, sårläkningsbekymmer samt vätskebildning i operationsområdet (serom).
 • För att minska risken för blödning ger man blödningshämmande läkemedel i samband med ingreppet.
 • För att minska risken för infektion i använder man i många fall antibiotika i förebyggande syfte.
 • Om man får kraftig vätskebildning (serom) svullnar armen kraftigt. Då kan man behöva tappa ur vätskan med en kanyl. För att undvika detta använder lägger man om armarna i strama bandage och sätter in dräneringsslangar.
 • En av de farligaste komplikationerna man kan drabbas av vid en armplastik är blodpropp. För att minska denna risken använder man ofta blodförtunnande läkemedel i förebyggande syfte.

Priser för överarmsplastik

Pris för armplastik

Priset för en armplastik är ca 40 000 kr. I den kostnaden inkluderas båda armarna samt alla kostnader för narkos, operation och återbesök. 

 • När man även utför fettsugning i samband med en armplastik är priset för operationen ca 50 000 kr. Här kan det vara bra att fråga vad som ingår i priset.
 • Priset för en armplastik beror till stor del på klinikens utrustning och kirurgens kompetens. Det är bra att tänka på att man ”får vad man betalar för” och inte låta priset vara allt för avgörande för valet av klinik och kirurg.

Lån till armplastik

NÄSTA STEG: Visa kliniker nära mig »
Faktagranskad av: Dr. Andreas Lindahl, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-08