Allt om bröstförminskning

Faktagranskad av: Dr. Karl Bremer, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-08

En bröstförminskning är ett plastikkirurgiskt ingrepp där man gör förändringar som både minskar bröstens tyngd och förbättrar bröstens utseende.  

 • Vid en bröstförminskning tar man bort bröstvävnad och överskottshud för att göra brösten mindre och lättare.
 • Man flyttar också upp vårtgården som även förminskas (om det finns behov eller önskemål om detta).
 • Operationen förminskar bröstens storlek och häng. I kombination med modifieringen av vårtgården ger detta brösten ett ungdomligare utseende.
 • Under ingreppet läggs flera långa snitt vilket ger synliga ärr.
 • Bröstförminskningar utförs både inom den allmänna sjukvården och på privata plastikkirurgiska kliniker.
 • Personer med stora fysiska besvär kan få sin bröstförminskning betald av landstiget.
 • Personer med begränsade fysiska besvär kan få operationen utförd på egen bekostnad hos en privat plastikkirurgisk klinik. 

Så kan en bröstförminskning förbättra DITT välbefinnande!

Information om bröstförminskning

Eftersom en bröstförminskning både kan lindra lidande och förbättra utseendet utförs operationen av både medicinska och kosmetiska skäl.

 • När en bröstförminskning utförs av medicinska skäl så innebär det att syftet med operationen är att lindra det lidande patienten har till följd av bröstens tyngd.
 • När en bröstförminskning utförs av kosmetiska skäl så gör man den för att förbättra bröstens utseende.
 • Ofta ger operationen både lindring av besvär och ett förbättrat utseende.
 • Om man har stora bröst som ger ett stort fysiskt lidande och symtom kan man ha rätt till att få sin operation utförd inom landstiget. Detta innebär att landstinget bekostar operationen på på samma sätt som vid alla andra nödvändiga operationer som utförs inom sjukvården.

Medicinska skäl för operation

Nacksmärta är ett vanligt skäl för bröstförminskning

Stora och tunga bröst belastar axlar, rygg och nacke. Stort brösthäng ger hudveck och skav som kan ge upphov till olika typer av hudproblem.

Den överbelastning och hudsituation som stora bröst kan innebära ger olika typer av fysiska symtom. Till några av de vanligaste hör:

 • Smärta i axlar, rygg och nacke.
 • Hudirritation och/eller svampinfektioner i bröstvecket.
 • Dålig hållning.
 • Svårigheter att träna effektivt.
 • Smärta och missprydande avtryck från BH-band som skär djupt in i huden på axlarna.

Om man har flera fysiska besvär kan en bröstförminskning ofta minska dessa. De ger dock inte rätt till operation per automatik. Varje patient bedöms individuellt.

Mycket stora bröst kan påverka självförtroendet negativt – hos kvinnor i allmänhet – men i synnerhet hos tonåriga flickor.

Estetiska skäl för operation

Bristande självkänsla är vanligt hos kvinnor med stora bröst

Utöver rent fysiska besvär så är det vanligt att kvinnor med mycket stora bröst känner sig känslomässigt påverkade eller hämmade.

De åtgärder man utför vid en bröstförminskning påverkar både bröstens storlek och utseende:

 • Fett, bröstvävnad och hud avlägsnas. Detta gör brösten mindre, lättare och fastare.
 • Bröstvävnad omformas och flyttas upp i bröstet. Detta ger ett lyft och fyllighet den övre delen.
 • Vårtgården förminskas och flyttas upp. Detta ger en föryngrande effekt.
 • Operationen ger även möjlighet att jämna ut ojämnheter mellan brösten.

När man gör en bröstförminskning är målet att minska bröstens storlek och vikt i första hand. Men man anstränger sig samtidigt för att få ett så bra kosmetiskt resultat som möjligt.

Är DU en lämplig kandidat för en bröstförminskning?

Din guide till bröstförminskning

Det första man skall vara medveten om är att en bröstförminskning ger synliga ärr. Detta är något man måste acceptera.

Utöver att man måste acceptera de ärr man får av operationen finns det flera andra faktorer som påverkar vem som kan/bör utföra ingreppet:

 1. Övervikt har stor påverkan på bröstens storlek. Man bör därför vara normalviktig eller endast ha lätt överviktig när operationen utförs.
 2. Den finns ingen exakt åldersgräns för bröstförminskning men brösten växer som mest i samband med puberteten. Man bör inte operera bröst som inte är helt färdigutvecklade eftersom detta kan påverka operationsresultatet.
 3. Graviditet orsakar hormonförändringar som får brösten att växa. Även dessa förändringar kan påverka resultatet av en bröstförminskning. Därför bör operationen inte utföras förrän alla planerade graviditeter är avslutade.
 4.  Vid en bröstförminskning gör man stora förändringar i bröstens vävnader. Detta kan påverka mjölkgångarna vilket i sin tur kan medföra att man inte kan amma. Även detta är skäl för att avvakta en bröstförminskning tills planerade graviditeter är avslutade.
 5. Rökning försämrar blodcirkulationen och på så sätt kroppens förmåga att läka efter operationen. Detta ökar riskerna för biverkningar avsevärt. Den som inte är beredd att sluta röka alternativt har förmåga att göra ett långt uppehåll före- och efter operationen bör inte opereras.
 6. För patienter som i första hand vill minska brösthäng är en bröstförminskning inte den bästa lösningen. Särskilt om storleken på brösten inte är det huvudsakliga problemet. I dessa fall är istället ett bröstlyft ett bättre alternativ.
 7. Vissa sjukdomar som högt blodtryck, diabetes, hjärtproblematik eller ärftliga anlag för kraftig ärrbildning kan vara skäl att avstå från operationen. Dessa måste bedömas individuellt innan något beslut kan tas.

Sammanfattningsvis är den bästa kandidaten för en bröstförminskning en frisk icke-rökande kvinna i normal vikt som avslutat planerade graviditeter och är beredd att acceptera de ärr ingreppet innebär.

Bilder före och efter

I detta bildgalleri kan du se bilder före- och efter bröstförminskningar samt kombinationsoperationer med inlägg av bröstimplantat.

Bilder före- och efter bröstförminskning

Bilderna i detta galleri är tagna av plastikkirurger omedelbart före och 4-12 månader efter en bröstförminskning. Notera att resultaten av en plastikoperation varierar från patient till patient och från utförande plastikkirurg till plastikkirurg. Före och efter bilderna av bröstförminskning bör därför endast betraktas som indikativa i förhållande till vad som är möjligt att åstadkomma genom en bröstförminskning.

Du KAN få din bröstförminskning betald av landstinget

Planering inför en bröstförminskning

Den svenska sjukvården är hårt belastad. Därför är man väldigt sparsam med att bevilja operationer som inte är absolut nödvändiga för patientens hälsa.

 • Inom landstiget kallas en bröstförminskning för bröstreduktion eller bröstreduktionsplastik.
 • Det ställs höga krav för att bli beviljad en bröstförminskning inom landstinget.
 • Kraven som ställs skiljer sig åt mellan olika landsting. Så här ser kraven ut i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län.
 • I princip handlar kraven i samtliga län om att bröstens storlek skall orsaka ett stort fysiskt eller psykiskt lidande med tydliga symtom.
 • Utöver att man måste uppvisa stort fysiskt lidande ställs även krav på att man skall ha normal vikt (BMI max 25-27) samt vara rökfri.
 • Att man har stort fysiskt lidande, normal vikt och är rökfri är ingen garanti för att man får en bröstreduktionsplastik beviljad av landstinget.
 • Om man vill ansöka om en bröstreduktion inom landstinget har man två alternativ: 1) Boka en tid på din vårdcentral. Där gör läkaren en första bedömning och kan därefter skicka en remiss till specialist. 2) Skicka in en egen ansökan (s.k. egenremiss) till ditt landsting där du beskriver dina besvär och behov av operation.

För mer utförlig information om den bedömning som görs inom sjukvården rekommenderar vi att du läser plastikkirurgen Peter Zachrissons svar i fråga experten om krav för bröstförminskning inom Landstinget.

Gör vårt självtest!

Vill du veta mer om dina unika förutsättningar för bröstförminskning och om du uppfyller landstingets krav för finansiering av din operation? Gör vårt självtest för bröstförminskning i nästa sektion!

Självtest för bröstförminskning

Här kan du genomföra ett test som baserat på dina unika förutsättningar ger dig skräddarsydd information om din lämplighet för operation samt om du uppfyller landstingens kriterier. 

Besvara frågorna i formuläret nedan

1. Fyll i uppgifter om dina fysiska förutsättningar

Din kropps utformning har stor betydelse för om och hur en bröstförminskning kan hjälpa dig. Detta gäller särskilt i fråga om bröststorlek och kroppsvikt. Vi ber dig därför att fylla i uppgifterna nedan.Bröstvolymen är en av de enskilt viktigaste faktorerna i bedömningen av lämplighet och förutsättningar för finansiering av landstinget vid bröstförminskning.

Inom landstinget möter man bröstvolymen med hjälp av plastskålar. Det kan du göra själv hemma med hjälp av vanliga plastbunkar för bakning/matlagning. En skål/bägare på 1 liter (10 dl) är detsamma som 1000 ml i fråga om volym. Luta dig framåt och för bunken/bägaren över bröstet. Gör ditt bästa för att få ett så exakt resultat som möjligt.Mät i stående ställning, med rak rygg avståndet från din halsgrop till din bröstvårta med hjälp av ett vanligt måttband (Jugulum-Mamilavstånd).

Om avstånden skiljer mellan brösten ange det längsta av de två.

2. Fyll i uppgifter om ev. fysiska besvär

Hur kroppen hanterar den ökade belastning som stora bröst innebär skiljer sig från person till person. Det är därför viktigt att få en objektiv bild av hur dina rent fysiska besvär yttrar sig.


Ja tydliga, även när jag haft av mig BH´n en stund

Nej det är inget jag upplever som ett stort besvärMin kroppshållning är det inget direkt fel på

Min kroppshållning är dålig, jag faller framåtNej, jag har inga påtagliga besvär med detta

Ja jag lider av, svamp, sår och/eller eksem

3. Fyll i uppgifter om ev. personliga och sociala besvär

Vissa kvinnor lever ett subjektivt gott liv med stor byst, medan andra lider av påtagliga besvär, såväl kroppsliga som själsliga. Det är därför viktigt att få en objektiv bild av din egen upplevelse av dina besvär.


Fysiskt klarar jag av tyngden ganska bra

Jag har ont och känner mig trött i huvud, nacke, axlar och/eller ryggJag låter ofta mitt val av umgänge och omgivning styras av mina bröst

Brösten begränsar inte mitt sociala umgänge i någon större omfattningMina bröst påverkar inte mitt arbete eller yrkesval i någon större omfattning

Mina bröst begränsar mig i min yrkesutövning och/eller i yrkesvalDe gånger jag är sjukskriven är det av olika orsaker, inte särskilt brösten

Jag är sjukskriven mer än 4 ggr om året på grund av besvär orsakade av mina bröstDet är i.o.f.s. mycket letande men jag hittar kläder jag trivs i

Jag har stora besvär att hitta kläder och BH som passarMina bröst styr i stor utsträckning mitt val av fritidsaktiviteter

Det är i vissa fall besvärligt men jag väljer själv vilka fritidsaktiviteter jag vill ägna mig åt

4. Fyll i uppgifter om din allmänna hälsostatus

En god hälsa och en hälsosam livsstil är viktiga komponenter vid plastikkirurgiska ingrepp. Dessa faktorer spelar till stor del in både i fråga om vilka risker ingreppet innebär och för den påföljande läkningsprocessen.


Jag röker eller feströker

Jag röker aldrigJag har diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom eller depression alternativt genomgår behandling med kortisonlikande preparat

Jag lider inte av någon dokumenterad sjukdom och står inte på någon särskild medicinJag är gravid eller ammar/har ammat under de senaste 6 månaderna

Jag är inte gravid, ammar inte och har inte ammat under de senaste 6 månaderna

5. Fyll i uppgifter om din kunskap och förväntningar

Det är viktigt att du känner till de risker och förväntade följder som förknippas med en bröstförminskning och själv tar ställning till om operationen är så viktig att riskerna är värda att tas. Nedan följer en kortfattad sammanfattning om dessa risker:

 • Hos rökare och personer med tjockt underhudsfett ökar risken för att blodcirkulationen i huden störs, med åtföljande läkningsproblem.
 • Andra komplikationer kan vara blödning under huden eller infektion. Vid komplikationer kan ytterligare en operation bli aktuell.
 • Operationen kan även leda till breda ärr, oönskade hudveck, nedsatt amningsförmåga och nedsatt eller upphävd känsel i vårtgården och bröstvårtan. Det är inte heller ovanligt med viss kvarvarande olikhet/asymmetri mellan de båda brösten.
 • Du bör även vara medveten om att avvikelser från förväntat ”bästa resultat”, framförallt kvarvarande hudöverskott samt mindre volym- eller formasymmetri, förekommer. Måttliga avvikelser av kosmetisk natur åtgärdas inte med offentlig finansiering.

Den sammantagna risken för att drabbas av en eller flera av ovanstående komplikationer är 10-15 procent.


Jag tror inte att riskerna är särskilt stora och utgår från att jag blir nöjd

Jag förstår att jag utsätter mig för ovanstående medicinska och kosmetiska risker genom att utföra en bröstförminskning men upplever att operationen är så viktig att riskerna är värda att tas.


Jag förstår att detta test endast ger en allmän uppfattning om mina förutsättningar för operation och att det inte på något sätt kan ersätta en medicinsk diagnos eller besök hos läkare.Detta test är utvecklat med utgångspunkt i en medicinsk specialistrapport framtagen i syfte att skapa en samlad bedömningsgrund för ”indikationer och förutsättningar” för utförande av bröstreduktionsplastik i landstingets regi. Det är granskat av Dr. Peter Zachrisson, specialist i plastikkirurgi.

Planering inför en bröstförminskning

Förberedelser inför en bröstförminskning

Den som bestämt sig för att gå vidare med en bröstförminskning skall boka tid för en bedömning av en plastikkirurg. Detta kallas för en konsultation.

Konsultationen inför en bröstförminskning

Det första besöket du gör på en klinik inför en bröstförminskning kallas för en konsultation. Den tar ca 30 min och innefattar en liten undersökning samt bedömning och rådgivning.

 • Vid konsultationen med din kirurg är det mycket viktigt att ni har en ärlig diskussion och att du lyssnar på hans/hennes åsikter. Varje plastikkirurg, såväl som varje patient, har olika syn på vad som är en lämplig storlek och form på bröst.
 • Plastikkirurgen kommer att undersöka och mäta dina bröst. Han/hon kommer också att ta fotografier att använda som referens både före-, under-, och efter ingreppet.
 • Ni kommer att diskutera de faktorer som påverkar operationen såsom ålder, utgångsläget (bröstens storlek och utformning) och hudens kvalitet.
 • Ni bör också diskutera vårtgårdens och bröstvårtans förminskning och förflyttning.
 • Praxis är att vårtgården flyttas upp och placeras i ungefär samma höjd som bröstvecket. Bröstvårtan skall vare sig peka nedåt eller uppåt utan rakt fram.
 • Din kirurg skall beskriva ingreppets genomförande i detalj, förklara vilka risker och begränsningar ingreppet innebär och hur ärren kommer att se ut.

Snitt och ärr vid bröstförminskning

Vid en bröstförminskning läggs långa snitt på, över och under brösten. Ju mer snitt som läggs desto längre och mer synliga ärr kommer du att få.

Ankarsnitt eller vertikalt snitt för bröstförminskning

Det finns olika tekniker som kirurgen kan använda. Målet är alltid att minimera snittens antal och längd. I princip finns två alternativ:

 • 1. Vertikalt snitt – här lägger kirurgen snitt runt vårtgården och rakt ned över bröstet. Denna teknik kan användas för bröstförminskningar där man vill avlägsna en mindre mängd bröstvävnad.
 • 2. Ankarsnitt/T-snitt – här läggs snitt runt vårtgården vidare rakt ned över bröstet och sedan under bröstet längs med bröstvecket. Detta är standardmetoden för bröstförminskning.
 • I de bröstförminskningar som utförs inom den allmänna sjukvården används i princip alltid ankarsnitt. Bröstförminskningar av mindre volym/storlek beviljas inte och därmed är användning av vertikala snitt uteslutet.
 • Det är inte ovanligt att privata kliniker erbjuder ”bröstförminskning med minimala snitt”. Detta är ett sätt att locka kunder. Det är bröstens storlek och behovet av förminskning som avgör vilken teknik/snitt som kirurgen använder. Ingen kirurg lägger större eller fler snitt än nödvändigt.
 • I vissa fall vill patienten lyfta brösten snarare än förminska dem. Då kan ett bröstlyft vara ett alternativ. Teknikerna som används vid bröstlyft liknar till stor del de som används för bröstförminskning. Här kan dock, beroende på utgångsläget, även andra snittalternativ användas.

”Som patient är det viktigt att förstå att man vid en bröstförminskning byter den stora och hängande bysten mot mer eller mindre synliga ärr.”

Förberedelser inför operation

Regler för rökning, alkohol, mediciner etc. vid bröstförminskning

Efter din konsultation bör du gå hem och noggrant överväga de möjligheter och risker operationen innebär.

 • När du varit på konsultation hos kirurgen kan du, om du bedömts lämplig, boka tid för operation. Här skall du inte känna dig pressad utan ta god tid på dig att fatta ditt beslut.
 • Om du väljer att gå vidare kommer du att få noggranna instruktioner om hur du skall förbereda dig inför din operation. Hur du skall äta och dricka, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.
 • Rökning försämrar blodcirkulationen vilket gör att kroppen inte kan läka på ett bra sätt. Totalt rökstopp är därför ett krav i minst 12 veckor.
 • Alkohol bör undvikas i minst två veckor före och två veckor efter en bröstförminskning.

Mammografi inför bröstförminskning

Mammografi inför bröstförminskning

I vissa fall måste du genomgå en mammografiundersökning för att kontrollera att det inte finns några medicinska hinder för en bröstförminskning.

 • Om det inte finns ärftlighet för bröstcancer skall i normalfallet mammografiundersökning utföras på patienter som är över 40 år gamla.
 • Om det finns ärftliga anlag för bröstcancer bör en mammografiundersökning alltid utföras innan en bröstförminskning.

Förberedelser inför bröstförminskning

Efter en bröstförminskning är man trött, öm och kan ha svårt att röra på sig. Därför är det bra att göra vissa praktiska förberedelser. 

 1. Förbered hushållet med städning, inhandling betalning av räkningar och allt annat som behöver göras under den första veckan efter operationen.
 2. Ordna så att någon kan hämta dig på kliniken och därefter vara tillgänglig för att hjälpa dig i hemmet under de första dagarna.

Operationen

Operation vid bröstförminskning

Bröstförminskningar utförs i dagkirurgi. Du skrivs in och ut från kliniken under samma dag. Själva operationen tar 2-3 timmar och utförs i narkos. Du sover under hela ingreppet.

Du anländer till kliniken på operationsdagen. När du skrivits in får du ett patientrum där du får byta om till operationskläder. Efter en stund kommer din kirurg för en liten genomgång och planering av operationen.

När alla operationsförberedelser är klara kommer en sköterska och hämtar dig till operationssalen. Där utförs sedan operationen på ungefär följande sätt:

 1. Först får du din narkos. När du somnat förbereds och steriliserat operationsområdet.
 2. Kirurgen lägger snitt som går runt bröstvårtan, ner över bröstets mitt och sedan vidare i/under bröstvecket.
 3. När snitten är lagda avlägsnas körtelvävnad, fett och hud ifrån brösten.
 4. Vårtgården med bröstvårtan formas till önskat utseende och flyttas upp till sin nya plats högre upp på bröstet.
 5. Kvarvarande hud och bröstvävnad förs tillbaka över bröstet ner runt vårtgården och formar på så sätt bröstens nya konturer.
 6. Kirurgen kontrollerar och finputsar bröstets former och vårtgårdarnas placering.
 7. Vid behov fettsugs området nedanför armhålan.
 8. När kirurgen är nöjd med vävnadernas storlek, form och placering sys de fast under huden med små stygn. Därefter sys de yttre sårkanterna ihop.
 9. Vid stora bröstförminskningar sätts en liten slag in under huden för att ta bort överflödig sårvätska som bildas under läkningen. Denna tas bort inom ett par dygn.
 10. Operationen avslutas med att man lägger ett stabilt stödjande bandage runt brösten.

När operationen är färdig förs du över till en övervakad uppvakningsavdelning. När du vaknat ordentligt flyttas du till ditt patientrum där du får vila under ett par timmar.

Innan du går hem kommer din kirurg och tittar till dig. Han/hon berättar hur operationen har gått och ger dig instruktioner om hur du skall sköta dig de närmsta dagarna. Därefter skrivs du ut och får gå hem.

Video av en bröstförminskning med ankarsnitt

Breast reduction Animation - Boerhaave Medical Centre

Tiden efter en bröstförminskning

Kroppen behöver tid för läkning och återhämtning efter en bröstförminskning. Den första veckan kan vara jobbig. Sedan känns det bättre.

Kroppens läkningsprocess påbörjas omedelbart efter att operationen avslutats. Trötthet, svullnad, smärta och ömhet är naturligt.

Smärta och obehag

Under de första dagarna efter operationen svullnar brösten. Detta ger spänningar, värk och smärta.

 • Under dag 1-3 har man ofta en konstant värk i operationsområdet. Den kan hålla i sig i upp till en vecka. Oftast har man fått receptbelagda värktabletter med sig från kliniken för denna period.
 • Värken i brösten brukar, efter några dagar, övergå till ömhet och smärta vid rörelse. Här är det viktigt att känna efter och inte belasta mer än vad som känns ok.
 • Efter ungefär en vecka har den mesta svullnaden och därmed smärtan ha lagt sig. Viss ömhet och smärta vid rörelse brukar kvarstå i upp till någon månad.
 • Vid den första menstruationen efter en bröstförminskning kan brösten svullna upp mer än vanligt. Detta är helt normalt men kan ge ökad smärta och ömhet.

Förband och stöd-bh

Förband- och stygntagning

Efter en bröstförminskning är det viktigt att begränsa svullnaden och stabilisera brösten så att de får tid att läka. Detta gör man med förband och stöd-bh. 

 • Efter operationen svullnar brösten upp. Detta är helt normalt. För att minska svullnaden lägger man ett stramt förband av bandage runt brösten.
 • Efter ett par dagar är den stora svullnadsfasen över. Då tar man bort förbanden och ersätter dem med en sport-bh.
 • Under operationen har man gjort stora förändringar i bröstens vävnader. Det tar lång tid innan kroppen har hunnit läka och på så sätt stärka vävnaderna.
 • Eftersom de ”nya brösten” är känsliga är det viktigt att de skyddas och avlastas ordentligt. Därför får man bära en tight sport-bh dygnet runt under den första månaden.
 • Efter en månad har vävnaderna börjat läka ihop ordentligt. Därför kan man vara utan sport-bh´n under natten. Man har den dock på sig under all vaken tid när man är uppe och rör på sig under ytterligare 2 månader.

Nedsatt känsel efter bröstförminskning

I brösten och vårtgårdarna finns många nervtrådar. Kirurgen gör sitt bästa för att skära i så få av dessa som möjligt men man kan inte undvika alla. 

 • Snitten och svullnaden påverkar känseln i brösten efter en bröstförminskning.
 • Nervtrådar läker ofta bra men det tar tid. Detta gör att känseln i huden och bröstvårtorna ofta känns försämrad efter operationen.
 • Normalt sett återkommer känseln i brösten gradvis under de första 6 veckorna. Men det kan ta längre tid än så. I vissa upp till ett år.
 • I undantagsfall kan de känselförändringar som uppstår vid en bröstförminskning förbli permanenta. Detta är en risk man tar.

Återgång till arbete och normala aktiviteter

Träning, sex, och sjukskrivning efter en bröstreduktion

En bröstförminskning är en förhållandevis stor operation och det kan ta ett par månader innan man är helt återställd.

Det är viktigt att man följer de instruktioner man fått av sin kirurg noggrant och att man låter återgången till normala aktiviteter ske stegvis.

Förhållningsregler efter operation

Du kommer att få utförliga instruktioner av din plastikkirurg om hur återgången till dina vanliga aktiviteter skall gå till. De ser ut ungefär såhär:

 • Du bör vara uppe och röra på dig lite försiktigt redan dagen efter din bröstförminskning. Det kommer att göra ont i brösten men det är viktigt att få igång blodcirkulationen så snabbt som möjligt.
 • Du kan duscha efter tre dagar. Bad, poolbad och bastu skall dock undvikas i en månad.
 • Brösten är känsliga för tryck och du skall därför sova på ryggen under de första tre veckorna.
 • Under den första veckan skall du undvika allt som belastar kroppen och brösten. Några korta lugna promenader om dagen är bra men du får inte utföra några som helst lyft.
 • Efter den första veckan kan du försiktigt börja öka din aktivitet. Du skall dock helt undvika tunga lyft (barn, bärkassar, möbler etc) under ytterligare tre veckor.
 • Efter den andra veckan brukar man kunna återgå till sina vanliga sociala aktiviteter. Festande och alkohol bör dock undvikas i minst en månad.
 • Du bör undvika sex i 6 veckor efter en bröstförminskning eftersom sexuell stimulans får brösten att svullna. Detta kan annars leda till att operationsärren belastas och breddas.
 • Du bör undvika allt annat än försiktig beröring av brösten i sex veckor.
 • Du skall använda en sport-bh i tre månader efter din bröstförminskning. Därefter kan du börja använda andra bh-modeller som bygel-bh etc.
 • Träning med högre intensitet (som gör dig svettig) kan återupptas efter någon månad.  
 • Träning och aktiviteter som gör att brösten guppar (ridning, hoppande, sex etc.) bör undvikas i 6 veckor.

Du kan läsa mer om förhållningsregler och vad du kan förvänta dig efter din bröstförminskning i fråga experten där våra kirurger besvarat ett stort antal frågor i ämnet.

Sjukskrivning efter en bröstförminskning

Du har rätt till sjukskrivning efter din bröstförminskning. Detta gäller oavsett om du gör operationen av medicinska eller kosmetiska skäl.

 • Efter en bröstförminskning är man normalt sett sjukskriven i 2-6 veckor. Din kirurg förser dig med sjukintyg till försäkringskassan och din arbetsgivare efter operationen.
 • Om man har ett stillasittande arbete är man oftast sjukskriven i 2-3 veckor.
 • Om man har ett fysiskt arbete eller ett arbete där man riskerar att utsättas för slag och stötar får man vara sjukskriven i 4-6 veckor.

Risker och komplikationer vid bröstförminskning

Vid en bröstförminskning finns det risker för komplikationer och biverkningar. Detta måste man vara medveten om.

 • Vid en bröstförminskning skär man genom nerver och hud, man flyttar vårtgårdar och tar bort bröstvävnad. Här finns saker som kan gå fel både under och efter operationen.
 • Riskerna vid en bröstförminskning kan delas in i två typer, kosmetisk risk och hälsorisker.
 • Den kosmetiska risken är risken för att man inte blir nöjd med hur brösten ser ut efter operationen.
 • Hälsoriskerna är risken för att drabbas av oönskade medicinska komplikationer och biverkningar.
 • Det bästa sättet att minska sina risker vid en bröstreduktion är att välja en erfaren kirurg på en seriös klinik och noggrant följa de råd man får före och efter operationen.

Missnöje med resultatet efter en bröstförminskning

När man gör en bröstförminskning skall man inte förvänta sig ett perfekt resultat. Då blir man ofta missnöjd. Målet bör vara att få en förbättring.

Vid bröstförminskningar finns det ett antal relativt vanliga orsaker till missnöje efter operationen:

 • Olikheter i storlek – Bröst är nästan aldrig exakt lika stora. Efter en bröstförminskning kan man få en större sidoskillnad (assymetri) än innan.
 • Ojämnheter i under/huden – Kroppens läkning är inte alltid exakt och den är svår att förutse. Detta kan resultera i mindre ojämnheter i eller under huden.
 • Vårtgårdarnas placering och storlek – Vårtgårdarna justeras och flyttas upp på bröstet. Här finns det alltid en viss risk för ojämnhet i storlek och placering mellan brösten. Detta kallas assymetri.
 • Tomhet i bröstens överdel – Under operationen flyttar man upp bröstvävnad men det är svårt att få till en bra fyllighet i bröstens överdel. Vissa patienter upplever därför att de inte får den ”klyfta” de förväntat sig. I vissa fall kan en bröstförminskning därför kombineras med att man lägger in bröstimplantat.
 • Synliga ärr – Efter en bröstförminskning får man synliga ärr. Hur synliga de blir beror på kirurgens skicklighet, kroppens förmåga att läka och hur väl patienten sköter sina sår och ärr efter operationen.

”Ju sämre utgångsläge man har före operationen desto större är utrymmet för förbättring. Därför bör man inte utföra kosmetiska operationer om man endast har mindre besvär.”

Komplikationer och biverkningar efter bröstförminskning

Alla operationer innebär risker för biverkningar och komplikationer. En bröstförminskning är inget undantag.

Riskerna för biverkningar och komplikationer efter en bröstförminskning kan delas in i allmänna risker (finns vid all kirurgi) och särskilda risker (vanligare vid bröstförminskning).

 • Du kan läsa mer om de allmänna riskerna på sidan om allmänna risker vid plastikkirurgi.
 • De risker som förknippas med just bröstförminskningar kan du läsa mer om på den här sidan.

Skador på vårtgård och bröstvårta

I brösten finns många små blodkärl som förser vårtgården och bröstvårtan med näring och syre. Om de skadas kan det leda till skador på vävnaden.

 • Alla kirurger är mycket försiktiga med att påverka blodtillförseln till vårtgården. I vissa fall uppstår dock oförutsägbara skador i blodtillförseln.
 • Risken för skador på vårtgården ökar ju större operationen är och ju längre avstånd som vårtgården behöver flyttas jämfört med sin tidigare placering.
 • I de fall blodtillförseln skadas leder detta till försämrad läkning, synliga skador på vissa delar av vårtgården eller i undantagsfall till att hela vårtgården går förlorad.

Om bröstvårtan och vårtgården skadas kan de ofta repareras eller återskapas med rekonstruktiv kirurgi. Ett sådant ingrepp utförs vid ett senare tillfälle.

Stora synliga ärr

Alla bröstförminskningar ger synliga ärr runt bröstvårtan ner över och under bröstet. I vissa fall läker dock dessa ärr sämre och blir därför mer synliga än normalt.

 • Som patient skall man vara medveten om att man genom en bröstförminskning i viss mån ”byter” stora bröst mot synliga ärr.
 • Ärrens utseende skiljer sig från patient till patient. De kommer aldrig att försvinna helt men de bleknar och blir med tiden mindre synliga.
 • Alla ärr läker olika men tänk på att läkningen tar tid. Räkna med 12-18 månader innan du kan se ett slutgiltigt resultat.
 • För att minimera ärren skall man tejpa dem under det första halvåret. Helst så länge de är röda. Tejpen hjälper till att platta ut och hålla ihop ärren.
 • Tejpen skall bytas ut när den börjar lossna (ca 1 gång per vecka). Man kan duscha med tejpen och därefter torka den med en hårtork för att få den att fästa ännu bättre.
 • Ärren bör inte utsättas för sol- eller solariestrålning under det första halvåret.

Förlorad amningsfunktion

Under en bröstförstoring läggs stora snitt inuti brösten. Här finns de mjölkgångar som förser bröstvårtan med mjölk vid amning.

 • Ungefär hälften av patienterna som genomgår en bröstförminskning kan inte amma efter sin operation.
 • Ju större operation man gör desto större är risken att man inte kan amma efter sin bröstförminskning.
 • Förlorad amningsfunktion är normalt sett inget problem eftersom de flesta patienter som genomgår en bröstförminskning inte planerar fler graviditeter.
 • Om man vill genomföra en bröstförminskning innan man avslutat eventuella graviditeter måste detta diskuteras och utvärderas mycket noggrant innan ett operationsbeslut tas.

Känselförändringar i bröstvårtan

Under en bröstförminskning förblir oftast vårtgården och bröstvårtan anslutna till sina nervbanor. I vissa fall är detta dock inte möjligt.

 • Om brösten är mycket stora kan vårtgården och bröstvårtorna behöva flyttas en lång väg för att nå en naturlig position på det nya bröstet.
 • I dessa fall kan det finnas behov av att skära av vissa nervbanor. Exakt hur genomskärning av nervbanor kommer att påverka känseln är svårt att förutse.
 • Genomskärning av nervbanor ökar riskerna för att känseln i vårtgården och bröstvårtan försämras. Detta bör därför noggrant diskuteras före en operation.
 • Större skador på nervbanorna kan leda till delvis- eller helt förlorad känsel i bröstvårtorna eller i hela brösten.

Så mycket kostar en bröstförminskning

Priset på en bröstförminskning

Att utföra en bröstförminskning på en privat klinik i Sverige kostar ca 40 000-60 000 kr.

 • Det exakta priset för en bröstförminskning beror bl.a på hur mycket vävnad som skall avlägsnas och vilken metod som bedöms nödvändig.
 • Som privat patient är det viktigt att ta hänsyn till sambandet mellan pris och kvalité.
 • Kompetens, högteknologisk utrustning och god service kostar pengar vilket påverkar priset.
 • Du bör mot bakgrund av ovanstående inte låta priset vara en allt för tungt vägande faktor vid valet av plastikkirurg och klinik för utförande av din bröstförminskning.

Finansiering/lån för bröstförminskning

Lån till bröstförminskning

För den som inte kan eller vill betala sin bröstförminskning kontant finns flera olika alternativ för lån och finansiering.

 • Många kliniker erbjuder räntefria avbetalningsplaner för bröstförminskningar. Hör med din klinik om de har detta.
 • Det finns flera företag som erbjuder lån till olika plastikkirurgiska ingrepp. Exempel på dessa är Medical Finance och Human Finans.
 • I vissa fall är det mest förmånliga alternativet att ta ett vanligt banklån i sin egen bank.
 • Innan du lånar pengar till en bröstförminskning är det mycket viktigt att du noggrant tar reda på alla villkor för lånet.
 • Bry dig inte så mycket om vad utgiften för ett eventuellt lån blir per månad. Det viktiga är totalkostnaden, alltså vad hela lånet inklusive räntor och avgifter kommer att kosta dig fram tills att det är helt avbetalt.

Du kan läsa mer om lån till/finansiering av din bröstförminskning på informationssidan om finansiering för plastikkirurgi.

Frågor & svar om bröstförminskning

I Fråga Experten kan du ställa frågor direkt till våra specialister i plastikkirurgi. Du hittar även massor av svar på andra användares frågor.

Klicka här för att komma till fråga experten »
(öppnas i nytt fönster)


Denna information om bröstförminskning är tänkt att ge en allmän vägledning. Den kan och skall inte ersätta en medicinsk konsultation hos läkare.

Faktagranskad av: Dr. Karl Bremer, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-08