Läkning och återhämtning efter en bröstförminskning

Faktagranskad av: Dr. Karl Bremer, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-27

Kroppen behöver tid för läkning och återhämtning efter en bröstförminskning. Den första veckan kan vara jobbig. Sedan känns det bättre.

Kroppens läkningsprocess påbörjas omedelbart efter att operationen avslutats. Trötthet, svullnad, smärta och ömhet är naturligt.

Smärta och obehag

Under de första dagarna efter operationen svullnar brösten. Detta ger spänningar, värk och smärta.

 • Under dag 1-3 har man ofta en konstant värk i operationsområdet. Den kan hålla i sig i upp till en vecka. Oftast har man fått receptbelagda värktabletter med sig från kliniken för denna period.
 • Värken i brösten brukar, efter några dagar, övergå till ömhet och smärta vid rörelse. Här är det viktigt att känna efter och inte belasta mer än vad som känns ok.
 • Efter ungefär en vecka har den mesta svullnaden och därmed smärtan ha lagt sig. Viss ömhet och smärta vid rörelse brukar kvarstå i upp till någon månad.
 • Vid den första menstruationen efter en bröstförminskning kan brösten svullna upp mer än vanligt. Detta är helt normalt men kan ge ökad smärta och ömhet.

Förband och stöd-bh

Förband- och stygntagning

Efter en bröstförminskning är det viktigt att begränsa svullnaden och stabilisera brösten så att de får tid att läka. Detta gör man med förband och stöd-bh. 

 • Efter operationen svullnar brösten upp. Detta är helt normalt. För att minska svullnaden lägger man ett stramt förband av bandage runt brösten.
 • Efter ett par dagar är den stora svullnadsfasen över. Då tar man bort förbanden och ersätter dem med en sport-bh.
 • Under operationen har man gjort stora förändringar i bröstens vävnader. Det tar lång tid innan kroppen har hunnit läka och på så sätt stärka vävnaderna.
 • Eftersom de ”nya brösten” är känsliga är det viktigt att de skyddas och avlastas ordentligt. Därför får man bära en tight sport-bh dygnet runt under den första månaden.
 • Efter en månad har vävnaderna börjat läka ihop ordentligt. Därför kan man vara utan sport-bh´n under natten. Man har den dock på sig under all vaken tid när man är uppe och rör på sig under ytterligare 2 månader.

Nedsatt känsel efter bröstförminskning

I brösten och vårtgårdarna finns många nervtrådar. Kirurgen gör sitt bästa för att skära i så få av dessa som möjligt men man kan inte undvika alla. 

 • Snitten och svullnaden påverkar känseln i brösten efter en bröstförminskning.
 • Nervtrådar läker ofta bra men det tar tid. Detta gör att känseln i huden och bröstvårtorna ofta känns försämrad efter operationen.
 • Normalt sett återkommer känseln i brösten gradvis under de första 6 veckorna. Men det kan ta längre tid än så. I vissa upp till ett år.
 • I undantagsfall kan de känselförändringar som uppstår vid en bröstförminskning förbli permanenta. Detta är en av de risker man tar.

Återgång till arbete och normala aktiviteter

Träning, sex, och sjukskrivning efter en bröstreduktion

En bröstförminskning är en förhållandevis stor operation och det kan ta ett par månader innan man är helt återställd.

Det är viktigt att man följer de instruktioner man fått av sin kirurg noggrant och att man låter återgången till normala aktiviteter ske stegvis.

Förhållningsregler efter operation

Du kommer att få utförliga instruktioner av din plastikkirurg om hur återgången till dina vanliga aktiviteter skall gå till. De ser ut ungefär såhär:

 • Du bör vara uppe och röra på dig lite försiktigt redan dagen efter din bröstförminskning. Det kommer att göra ont i brösten men det är viktigt att få igång blodcirkulationen så snabbt som möjligt.
 • Du kan duscha efter tre dagar. Bad, poolbad och bastu skall dock undvikas i en månad.
 • Brösten är känsliga för tryck och du skall därför sova på ryggen under de första tre veckorna.
 • Under den första veckan skall du undvika allt som belastar kroppen och brösten. Några korta lugna promenader om dagen är bra men du får inte utföra några som helst lyft.
 • Efter den första veckan kan du försiktigt börja öka din aktivitet. Du skall dock helt undvika tunga lyft (barn, bärkassar, möbler etc) under ytterligare tre veckor.
 • Efter den andra veckan brukar man kunna återgå till sina vanliga sociala aktiviteter. Festande och alkohol bör dock undvikas i minst en månad.
 • Du bör undvika sex i 6 veckor efter en bröstförminskning eftersom sexuell stimulans får brösten att svullna. Detta kan annars leda till att operationsärren belastas och breddas.
 • Du bör undvika allt annat än försiktig beröring av brösten i sex veckor.
 • Du skall använda en sport-bh i tre månader efter din bröstförminskning. Därefter kan du börja använda andra bh-modeller som bygel-bh etc.
 • Träning med högre intensitet (som gör dig svettig) kan återupptas efter någon månad.  
 • Träning och aktiviteter som gör att brösten guppar (ridning, hoppande, sex etc.) bör undvikas i 6 veckor.

Du kan läsa mer om förhållningsregler och vad du kan förvänta dig efter din bröstförminskning i fråga experten där våra kirurger besvarat ett stort antal frågor i ämnet.

Sjukskrivning efter en bröstförminskning

Du har rätt till sjukskrivning efter din bröstförminskning. Detta gäller oavsett om du gör operationen av medicinska eller kosmetiska skäl.

 • Efter en bröstförminskning är man normalt sett sjukskriven i 2-6 veckor. Din kirurg förser dig med sjukintyg till försäkringskassan och din arbetsgivare efter operationen.
 • Om man har ett stillasittande arbete är man oftast sjukskriven i 2-3 veckor.
 • Om man har ett fysiskt arbete eller ett arbete där man riskerar att utsättas för slag och stötar får man vara sjukskriven i 4-6 veckor.

Nästa: Risker och komplikationer »

Faktagranskad av: Dr. Karl Bremer, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-27
Relaterat