Bröstförminskning inom landstinget

Faktagranskad av: Dr. Karl Bremer, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-27

Det går att få en bröstförminskning betald av landstinget. Men den svenska sjukvården är hårt belastad. Därför är man sparsam med att bevilja operationer som inte är absolut nödvändiga för patientens hälsa.

  • Inom landstiget kallas en bröstförminskning för bröstreduktion eller bröstreduktionsplastik.
  • Det ställs höga krav för att bli beviljad en bröstförminskning inom landstinget.
  • Kraven som ställs skiljer sig åt mellan olika landsting. Så här ser kraven ut i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län.
  • I princip handlar kraven i samtliga län om att bröstens storlek skall orsaka ett stort fysiskt eller psykiskt lidande med tydliga symtom.
  • Utöver att man måste uppvisa stort fysiskt lidande ställs även krav på att man skall ha normal vikt (BMI max 25-27) samt vara rökfri.
  • Att man har stort fysiskt lidande, normal vikt och är rökfri är ingen garanti för att man får en bröstreduktionsplastik beviljad av landstinget.

Ansökan om bröstförminskning inom landstinget

Om man vill ansöka om en bröstreduktion inom landstinget har man två alternativ:

  1. Boka en tid på din vårdcentral. Där gör läkaren en första bedömning och kan därefter skicka en remiss till specialist.
  2. Skicka in en egen ansökan (s.k. egenremiss) till ditt landsting där du beskriver dina besvär och behov av operation.

För mer utförlig information om den bedömning som görs inom sjukvården rekommenderar vi att du läser plastikkirurgen Peter Zachrissons svar i fråga experten om krav för bröstförminskning inom Landstinget.

Gör vårt självtest!

Vill du veta mer om dina unika förutsättningar för bröstförminskning och om du uppfyller landstingets krav för finansiering av din operation? Gör vårt självtest för bröstförminskning i nästa sektion!

Nästa: Självtest för bröstförminskning »

Faktagranskad av: Dr. Karl Bremer, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-27
Relaterat