Risker vid bröstförminskning

Faktagranskad av: Dr. Karl Bremer, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-27

Vid en bröstförminskning finns det risker för komplikationer och biverkningar. Detta måste man vara medveten om.

 • Vid en bröstförminskning skär man genom nerver och hud, man flyttar vårtgårdar och tar bort bröstvävnad. Här finns saker som kan gå fel både under och efter operationen.
 • Riskerna vid en bröstförminskning kan delas in i två typer, kosmetisk risk och hälsorisker.
 • Den kosmetiska risken är risken för att man inte blir nöjd med hur brösten ser ut efter operationen.
 • Hälsoriskerna är risken för att drabbas av oönskade medicinska komplikationer och biverkningar.
 • Det bästa sättet att minska sina risker vid en bröstreduktion är att välja en erfaren kirurg på en seriös klinik och noggrant följa de råd man får före och efter operationen.

Missnöje med resultatet efter en bröstförminskning

När man gör en bröstförminskning skall man inte förvänta sig ett perfekt resultat. Då blir man ofta missnöjd. Målet bör vara att få en förbättring.

Vid bröstförminskningar finns det ett antal relativt vanliga orsaker till missnöje efter operationen:

 1. Olikheter i storlek – Bröst är nästan aldrig exakt lika stora. Efter en bröstförminskning kan man få en större sidoskillnad (assymetri) än innan.
 2. Ojämnheter i under/huden – Kroppens läkning är inte alltid exakt och den är svår att förutse. Detta kan resultera i mindre ojämnheter i eller under huden.
 3. Vårtgårdarnas placering och storlek – Vårtgårdarna justeras och flyttas upp på bröstet. Här finns det alltid en viss risk för ojämnhet i storlek och placering mellan brösten. Detta kallas assymetri.
 4. Tomhet i bröstens överdel – Under operationen flyttar man upp bröstvävnad men det är svårt att få till en bra fyllighet i bröstens överdel. Vissa patienter upplever därför att de inte får den ”klyfta” de förväntat sig. I vissa fall kan en bröstförminskning därför kombineras med att man lägger in bröstimplantat.
 5. Synliga ärr – Efter en bröstförminskning får man synliga ärr. Hur synliga de blir beror på kirurgens skicklighet, kroppens förmåga att läka och hur väl patienten sköter sina sår och ärr efter operationen.

”Ju sämre utgångsläge man har före operationen desto större är utrymmet för förbättring. Därför bör man inte utföra kosmetiska operationer om man endast har mindre besvär.”

Komplikationer och biverkningar efter bröstförminskning

Alla operationer innebär risker för biverkningar och komplikationer. En bröstförminskning är inget undantag.

Riskerna för biverkningar och komplikationer efter en bröstförminskning kan delas in i allmänna risker (finns vid all kirurgi) och särskilda risker (vanligare vid bröstförminskning).

 • Du kan läsa mer om de allmänna riskerna på sidan om allmänna risker vid plastikkirurgi.
 • De risker som förknippas med just bröstförminskningar kan du läsa mer om på den här sidan.

Skador på vårtgård och bröstvårta

I brösten finns många små blodkärl som förser vårtgården och bröstvårtan med näring och syre. Om de skadas kan det leda till skador på vävnaden.

 • Alla kirurger är mycket försiktiga med att påverka blodtillförseln till vårtgården. I vissa fall uppstår dock oförutsägbara skador i blodtillförseln.
 • Risken för skador på vårtgården ökar ju större operationen är och ju längre avstånd som vårtgården behöver flyttas jämfört med sin tidigare placering.
 • I de fall blodtillförseln skadas leder detta till försämrad läkning, synliga skador på vissa delar av vårtgården eller i undantagsfall till att hela vårtgården går förlorad.

Om bröstvårtan och vårtgården skadas kan de ofta repareras eller återskapas med rekonstruktiv kirurgi. Ett sådant ingrepp utförs vid ett senare tillfälle.

Stora synliga ärr

Alla bröstförminskningar ger synliga ärr runt bröstvårtan ner över och under bröstet. I vissa fall läker dock dessa ärr sämre och blir därför mer synliga än normalt.

 • Som patient skall man vara medveten om att man genom en bröstförminskning i viss mån ”byter” stora bröst mot synliga ärr.
 • Ärrens utseende skiljer sig från patient till patient. De kommer aldrig att försvinna helt men de bleknar och blir med tiden mindre synliga.
 • Alla ärr läker olika men tänk på att läkningen tar tid. Räkna med 12-18 månader innan du kan se ett slutgiltigt resultat.
 • För att minimera ärren skall man tejpa dem under det första halvåret. Helst så länge de är röda. Tejpen hjälper till att platta ut och hålla ihop ärren.
 • Tejpen skall bytas ut när den börjar lossna (ca 1 gång per vecka). Man kan duscha med tejpen och därefter torka den med en hårtork för att få den att fästa ännu bättre.
 • Ärren bör inte utsättas för sol- eller solariestrålning under det första halvåret.

Förlorad amningsfunktion

Under en bröstförstoring läggs stora snitt inuti brösten. Här finns de mjölkgångar som förser bröstvårtan med mjölk vid amning.

 • Ungefär hälften av patienterna som genomgår en bröstförminskning kan inte amma efter sin operation.
 • Ju större operation man gör desto större är risken att man inte kan amma efter sin bröstförminskning.
 • Förlorad amningsfunktion är normalt sett inget problem eftersom de flesta patienter som genomgår en bröstförminskning inte planerar fler graviditeter.
 • Om man vill genomföra en bröstförminskning innan man avslutat eventuella graviditeter måste detta diskuteras och utvärderas mycket noggrant innan ett operationsbeslut tas.

Känselförändringar i bröstvårtan

Under en bröstförminskning förblir oftast vårtgården och bröstvårtan anslutna till sina nervbanor. I vissa fall är detta dock inte möjligt.

 • Om brösten är mycket stora kan vårtgården och bröstvårtorna behöva flyttas en lång väg för att nå en naturlig position på det nya bröstet.
 • I dessa fall kan det finnas behov av att skära av vissa nervbanor. Exakt hur genomskärning av nervbanor kommer att påverka känseln är svårt att förutse.
 • Genomskärning av nervbanor ökar riskerna för att känseln i vårtgården och bröstvårtan försämras. Detta bör därför noggrant diskuteras före en operation.
 • Större skador på nervbanorna kan leda till delvis- eller helt förlorad känsel i bröstvårtorna eller i hela brösten.

Nästa: Startsidan om bröstförminskning »

Faktagranskad av: Dr. Karl Bremer, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-27
Relaterat