Självtest för bröstförminskning

Faktagranskad av: Dr. Karl Bremer, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-27

Här kan du genomföra ett test som baserat på dina unika förutsättningar ger dig skräddarsydd information om din lämplighet för operation samt om du uppfyller kriterierna för bröstförminskning genom landstiget

Besvara frågorna i formuläret nedan

1. Fyll i uppgifter om dina fysiska förutsättningar

Din kropps utformning har stor betydelse för om och hur en bröstförminskning kan hjälpa dig. Detta gäller särskilt i fråga om bröststorlek och kroppsvikt. Vi ber dig därför att fylla i uppgifterna nedan.Bröstvolymen är en av de enskilt viktigaste faktorerna i bedömningen av lämplighet och förutsättningar för finansiering av landstinget vid bröstförminskning.

Inom landstinget möter man bröstvolymen med hjälp av plastskålar. Det kan du göra själv hemma med hjälp av vanliga plastbunkar för bakning/matlagning. En skål/bägare på 1 liter (10 dl) är detsamma som 1000 ml i fråga om volym. Luta dig framåt och för bunken/bägaren över bröstet. Gör ditt bästa för att få ett så exakt resultat som möjligt.Mät i stående ställning, med rak rygg avståndet från din halsgrop till din bröstvårta med hjälp av ett vanligt måttband (Jugulum-Mamilavstånd).

Om avstånden skiljer mellan brösten ange det längsta av de två.

2. Fyll i uppgifter om ev. fysiska besvär

Hur kroppen hanterar den ökade belastning som stora bröst innebär skiljer sig från person till person. Det är därför viktigt att få en objektiv bild av hur dina rent fysiska besvär yttrar sig.


Nej det är inget jag upplever som ett stort besvär

Ja tydliga, även när jag haft av mig BH´n en stundMin kroppshållning är dålig, jag faller framåt

Min kroppshållning är det inget direkt fel påNej, jag har inga påtagliga besvär med detta

Ja jag lider av, svamp, sår och/eller eksem

3. Fyll i uppgifter om ev. personliga och sociala besvär

Vissa kvinnor lever ett subjektivt gott liv med stor byst, medan andra lider av påtagliga besvär, såväl kroppsliga som själsliga. Det är därför viktigt att få en objektiv bild av din egen upplevelse av dina besvär.


Jag har ont och känner mig trött i huvud, nacke, axlar och/eller rygg

Fysiskt klarar jag av tyngden ganska braJag låter ofta mitt val av umgänge och omgivning styras av mina bröst

Brösten begränsar inte mitt sociala umgänge i någon större omfattningMina bröst påverkar inte mitt arbete eller yrkesval i någon större omfattning

Mina bröst begränsar mig i min yrkesutövning och/eller i yrkesvalJag är sjukskriven mer än 4 ggr om året på grund av besvär orsakade av mina bröst

De gånger jag är sjukskriven är det av olika orsaker, inte särskilt bröstenJag har stora besvär att hitta kläder och BH som passar

Det är i.o.f.s. mycket letande men jag hittar kläder jag trivs iMina bröst styr i stor utsträckning mitt val av fritidsaktiviteter

Det är i vissa fall besvärligt men jag väljer själv vilka fritidsaktiviteter jag vill ägna mig åt

4. Fyll i uppgifter om din allmänna hälsostatus

En god hälsa och en hälsosam livsstil är viktiga komponenter vid plastikkirurgiska ingrepp. Dessa faktorer spelar till stor del in både i fråga om vilka risker ingreppet innebär och för den påföljande läkningsprocessen.


Jag röker eller feströker

Jag röker aldrigJag lider inte av någon dokumenterad sjukdom och står inte på någon särskild medicin

Jag har diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom eller depression alternativt genomgår behandling med kortisonlikande preparatJag är gravid eller ammar/har ammat under de senaste 6 månaderna

Jag är inte gravid, ammar inte och har inte ammat under de senaste 6 månaderna

5. Fyll i uppgifter om din kunskap och förväntningar

Det är viktigt att du känner till de risker och förväntade följder som förknippas med en bröstförminskning och själv tar ställning till om operationen är så viktig att riskerna är värda att tas. Nedan följer en kortfattad sammanfattning om dessa risker:

  • Hos rökare och personer med tjockt underhudsfett ökar risken för att blodcirkulationen i huden störs, med åtföljande läkningsproblem.
  • Andra komplikationer kan vara blödning under huden eller infektion. Vid komplikationer kan ytterligare en operation bli aktuell.
  • Operationen kan även leda till breda ärr, oönskade hudveck, nedsatt amningsförmåga och nedsatt eller upphävd känsel i vårtgården och bröstvårtan. Det är inte heller ovanligt med viss kvarvarande olikhet/asymmetri mellan de båda brösten.
  • Du bör även vara medveten om att avvikelser från förväntat ”bästa resultat”, framförallt kvarvarande hudöverskott samt mindre volym- eller formasymmetri, förekommer. Måttliga avvikelser av kosmetisk natur åtgärdas inte med offentlig finansiering.

Den sammantagna risken för att drabbas av en eller flera av ovanstående komplikationer är 10-15 procent.


Jag tror inte att riskerna är särskilt stora och utgår från att jag blir nöjd

Jag förstår att jag utsätter mig för ovanstående medicinska och kosmetiska risker genom att utföra en bröstförminskning men upplever att operationen är så viktig att riskerna är värda att tas.


Jag förstår att detta test endast ger en allmän uppfattning om mina förutsättningar för operation och att det inte på något sätt kan ersätta en medicinsk diagnos eller besök hos läkare.Detta test är utvecklat med utgångspunkt i en medicinsk specialistrapport framtagen i syfte att skapa en samlad bedömningsgrund för ”indikationer och förutsättningar” för utförande av bröstreduktionsplastik i landstingets regi. Det är granskat av Dr. Peter Zachrisson, specialist i plastikkirurgi.

Nästa: Så mycket kostar en bröstförminskning »

Faktagranskad av: Dr. Karl Bremer, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-27
Relaterat