Allt om bröstförstoring

Faktagranskad av: Dr. Per Windh, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-24

En bröstförstoring är en kosmetisk bröstoperation där man förändrar bröstens storlek och form med ett bröstimplantat av silikon.

En bröstförstoring med implantat kan förändra bröstens utseende på flera olika sätt:

 • Göra små bröst större.
 • Balansera ut olikheter i bröststorlek.
 • Förändra bröstens form.
 • Återställa fyllighet och fasthet som försvunnit efter viktnedgång, graviditet, ålderspåverkan eller sjukdom.

Snabbguide till bröstförstoring

Bröstforstoring med implantat

För dig som inte har tid att läsa allt som finns att veta på den här sidan har vi sammanställt denna kortfattade ”snabbguide till bröstförstoring”.

 1. Vid en bröstförstoring lägger man in bröstimplantat av silikon bakom de naturliga brösten.
 2. Implantaten kan ha två olika former. De kan vara runda (som en slät bulle) eller droppformade (som ett naturligt bröst).
 3. Runda bröstimplantat är vanligast. De droppformade implantaten används oftast när patienten helt saknar egen bröstvävnad eller när man har ett visst brösthäng före operationen.
 4. Ju större implantat man lägger in desto större är risken för problem i efterhand. Man bör begränsa sin förstoring till 1-2 BH-storlekar.
 5. Den vanligaste storleken på implantat är 300-400 milliliter/gram.

Så går en bröstförstoring till

Bröstförstoringar utförs i narkos. Operationen tar normalt sett ca en timme och man går oftast hem samma dag.

 1. Operationen börjar med att kirurgen lägger en snitt. Det finns tre olika alternativ för snittets placering; 1) armhålan, 2) bröstvecket eller 3) vårtgården. Bröstvecket är det vanligaste valet.
 2. Genom snittet skapar kirurgen en ficka i bröstet där implantatet placeras. Det finns två alternativ för placering av implantaten; 1) bakom bröstmuskeln eller 2) framför bröstmuskeln. Bakomplacering är vanligast.
 3. Efter operationen är man normalt sett sjukskriven i 1-2 veckor. Man bör ta det lugnt under de första veckorna men kan träna som vanligt igen efter ungefär 6 veckor.

En bröstförstoring kostar ca 45 000-60 000 kr beroende på val av teknik, implantat och klinik.

Är DU en lämplig kandidat?

Bröstförstoringar utförs av olika skäl. De flesta som väljer att utföra ingreppet ingår dock i någon av följande grupper:

 1. Kvinnor med mycket små eller obefintliga bröst.
 2. Yngre kvinnor som har små eller normalstora bröst men som önskar förstora och förbättra bröstens former.
 3. Kvinnor med stora ojämnheter i bröstens storlek eller form.
 4. Kvinnor som genomgått graviditet eller viktminskning och vill återställa bröstens utseende till var de varit innan.

Fysiska förutsättningar vid bröstförstoring

Normalt sett kan alla som befinner sig i någon av nämnda grupper förvänta sig ett bra resultat av sin bröstförstoring. Det är dock viktigt att man har rätt fysiska förutsättningar.

 1. Brösten utvecklas fram till 18-20 års ålder. Man skall inte operera brösten innan de är färdigutvecklade.
 2. Graviditet påverkar bröstens form och storlek. Det är därför en fördel att vara färdig med planerade graviditeter före en bröstförstoring.
 3. En viktminskning påverkar bröstens volym, form och konsistens. Det är därför bra att befinna sig nära sin målvikt när man genomgår operationen.
 4. Vårtgårdens placering och bröstens ”höjd” förändras inte vid en bröstförstoring. Har man sådan problematik före sin operation får man räkna med att den inte kommer att förändras nämnvärt av ingreppet.

Alternativa ingrepp

I vissa fall är en bröstförstoring med implantat inte den bästa lösningen. Då kan man istället utföra andra kirurgiska ingrepp eller utföra bröstförstoringen i kombination med ett annat ingrepp.

 • Om man har slappa bröst eller häng i brösten kan ett bröstlyft vara nödvändigt. Detta kan utföras i kombination med implantat.
 • Om man endast är ute efter en mycket liten förstoring eller formförändring kan en fettransplantation vara ett bra alternativ.
 • Det finns inga krämer eller kosttillskott som kan förändra bröstens storlek så alla sådana alternativ kan uteslutas.

Mental mognad viktigt

En bröstförstoring är ett kirurgiskt ingrepp. Det ger stora möjligheter till förbättring men det innebär även risker för komplikationer och biverkningar.

 • Det är viktigt att man har uppnått en mental mognad och inre stabilitet när man fattar sitt beslut.
 • En bröstförstoring kan förbättra ditt utseende och ditt självförtroende, men den kommer inte nödvändigtvis att ge dig det du uppfattar som det ideala utseendet eller få andra människor att behandla dig annorlunda.
 • Det exakta resultatet av operationen kan inte förutses på förhand. Ha realistiska förväntningar. Räkna med förbättring men inte perfektion.
 • En bröstförstoring skall utföras efter en längre tids övervägande av för- och nackdelar. Den bör inte ses som en ”quick-fix” eller som ett led i en serie önskade operationer.

Informationsfilm från Estetikcentrum

Vad är en bröstförstoring?

Bilder av bröstförstoringar

Här visar vi bilder av olika patienter före och efter bröstförstoring. Bilderna är indelade i olika kategorier för att visa hur olika metoder och implantat kan påverka resultatet.

Bilder av bröstförstoring med runda implantat placerade framför muskeln

Runda implantat placerade bakom muskeln

Anatomiska implantat placerade framför muskeln

Anatomiska implantat placerade bakom muskeln

Bilder utan sortering

Bröstförstoring kombinerad med bröstlyft

Att välja bröstimplantat

Bröstimplantat av silikon

Det finns många olika bröstimplantat och de skiljer sig åt på flera sätt. Vilket implantat man väljer påverkar operationsresultatet, riskerna och hållbarheten.

Som patient är det viktigt att förstå de olika bröstimplantatens egenskaper och hur viktigt det är att de håller hög kvalité.

Bröstimplantat tillverkas, precis som andra varor, av flera olika tillverkare i världen. Till de mest populära märkena på den i Svenska marknaden hör:

 • Motiva® (Ergonomix)
 • Mentor (Mentor och Perthese)
 • Allergan (Natrelle)
 • Eurosilicone

De huvudsakliga skillnaderna mellan olika bröstimplantat är; innehållet, ytan, formen, storleken och konsistensen.

Informationsfilm från Estetikcentrum i Malmö

Var är ett bröstimplantat?

Bröstimplantatens material och innehåll – silikon eller saltvatten?

Ett bröstimplantat kan enklast beskrivas som en påse av silikon fylld med saltvatten eller en silikonmassa. Själva påsen kallas för hölje.

Ett bröstimplantat som är fyllt med silikonmassa kallas för ett silikonimplantat. Ett implantat som är fyllt med saltvatten kallas för saltvatten- eller koksaltsimplantat.

Silikonimplantat är standarden

Kohesiva silikonimplantat innehåller en silikonmassa som inte kan rinna ut.

Bröstimplantat av silikonmassa kallas även för kohesiva bröstimplantat eller geléhallon.

Silikonmassan i implantaten känns och rör sig ungefär som fettvävnad. Den hänger ihop som en hel massa och kan inte rinna ut även om implantatet skulle delas på mitten.

För ett antal år sedan var det ganska vanligt att man använde både saltvattensimplantat och silikonimplantat. I takt med att silikonimplantaten utvecklats har de dock mer eller mindre tagit över helt.

Silikonimplantatens olika konsistens

Silikonmassan i silikonimplantaten kan  ha olika konsistens. Låt oss säga att den går från lös till fast.

 • Hög fasthet är detsamma som hög viskositet.
 • I den lägsta fasthetsgraden (viskositeten) är gelen lös och i den högsta är den helt fast.
 • Tillverkarna väljer ofta att dela upp fasthetsgraden på en skala mellan 1-3 där 1 innebär den lägsta viskositeten (fastheten) och 3 den högsta.

De så kallade geléhallonen eller geléhallonimplantaten är alltid av silikonmassa. Vissa väljer dock att reservera begreppet ”Geléhallon” för de implantat som har den högsta fastheten.

Informationsfilm från Motiva

Reologiska egenskaper

Fastare implantat inte automatiskt bättre

Vad som är skillnaden mellan de olika fasthetsgraderna och vad de har för effekt på slutresultatet är ett ämne i ständig debatt.

Ett faktum är att ju lösare implantatsinnehållet är desto mer rör det sig. Detta innebär bl.a att det sjunker ned mot botten av implantatet när man står upp och ut mot sidorna när man ligger ned (som naturliga bröst).

Den första tanken skulle kunna vara att man ju vill ha så fasta bröst som möjligt. Därför skall man väl välja så fast silikonmassa som möjligt? Här får man dock inte blanda ihop fasta bröst med fast silikon. Alla bröstimplantat är fasta i jämförelse med slapp bröstvävnad så det handlar om att välja alternativ efter önskemål.

Ställ dig frågan – hur mycket eller lite vill du att din bröstförstoring skall märkas? Inte alls eller på långt håll?

När du skall välja fasthetsgrad är det viktigt att du diskuterar med din kirurg vilket resultat du är ute efter. Innan ni fattar beslutet fråga vilken fasthetsgrad din kirurg rekommenderar och varför. Ofta är det fråga om en sammanvägning av dina personliga önskemål och din kropps förutsättningar.

Saltvattensimplantatens egenskaper

SaltvattensimplantatFörespråkare för koksaltimplantaten förnekar inte att silikonimplantat kan ge ett mer naturligt utseende eftersom konsistensen i stor utsträckning liknar naturlig bröstvävnad. De menar dock konsistensen endast har betydelse för kvinnor med mycket små bröst före sin operation.

För kvinnor som har viss bröstvolym före sin operation spelar enligt saltvattensförespråkarna inte implantatens konsistens någon större roll eftersom den egna bröstvävnaden kommer att ligga mellan implantatet och huden efter operation vilket ger naturligt utseende och känsla.

Ett av de viktigaste argumenten för saltvattensimplantaten är att de innehåller just saltvatten vilket är en helt naturlig vätska i kroppen. Om implantatet får en skada brister höljet och saltvattnet tas upp och kroppen. Om ett silikonimplantat skadas får man istället en s.k. tyst ruptur eftersom implantatet behåller sin form.

Det bör även nämnas att salvattensimplantat är några tusenlappar billigare än silikonimplantat.

Bröstimplantatens form – runda eller droppformade?

Implantatens form formar brösten

Den här sektionen handlar om de två olika formerna bröstimplantat kan ha, och hur dessa påverkar resultatet.

 • Bröstimplantat kan vara runda eller droppformade ( s.k. anatomiska).
 • Vilken form som ger det bästa resultatet beror i första hand på hur mycket egen bröstvävnad patienten har.
 • Om patienten har mycket lite eller ingen egen bröstvävnad är valet förhållandevis enkelt. Då är droppformade implantat det naturliga valet.

Runda bröstimplantat vanligare än anatomiska

Baserat på en sammanvägning av uppgifter från implantattillverkarna Motiva®, Mentor och Allergan, fördelar sig försäljningen av implantat avsedda för bröstförstoring i Sverige på ca 70% runda och 30% anatomiska bröstimplantat.

Informationsfilm från Estetikcentrum i Malmö

Vad är skillnaden mellan runda och anatomiska bröstimplantat?

Runda bröstimplantat

Runda bröstimplantat

Bilden visar två runda bröstimplantat. Det övre har slät yta det nedre texturerad.

Runda bröstimplantat är formade som en rund bulle. Eftersom de är mjuka förändras dock formen när de ställs på högkant. Ungefär som naturliga bröst med andra ord.

 • Runda bröstimplantat kan vara fyllda med koksaltlösning eller silikon.
 • De kan ha en slät eller texturerad yta
 • De finns i ett mycket stort antal olika variationer i fråga om storlek, projektion och fasthet.

De runda implantaten är billigare än de anatomiska och förknippas med något färre komplikationer. Bl.a för att det inte spelar någon roll om implantatet skulle rotera i fickan eftersom det är helt runt.

Anatomiska (droppformade) bröstimplantat

Anatomiska (droppformade) bröstimplantat

Bilden visar ett anatomiskt bröstimplantat vilka endast finns med texturerad yta.

Anatomiska (droppformade) bröstimplantat skiljer sig från runda bröstimplantat genom att de är avlånga till sin utformning och har en större del fyllning nedtill än upptill.

Syftet med den något utdragna droppformen är att implantaten skall ge ett mer naturligt slutresultat.

Togs fram för bröstrekonstruktion

De anatomiska bröstimplantaten togs från början fram för att användas vid bröstrekonstruktioner hos kvinnor som förlorat ett bröst.

Logiken bakom användandet av anatomiska bröstimplantatet vid vanliga bröstförstoringar är dock ganska enkel. Oavsett om en patient saknar bröstvävnad på grund av att den tagits bort eller om den inte funnits där ifrån första början är ju implantatets roll densamma. Att bygga upp ett ”nytt” bröst.

Fler valmöjligheter

En fördel som både plastikkirurger och patienter uppskattar med de anatomiska implantaten är att de kan varieras i tre olika dimensioner:

 1. Bredd (hur brett implantatet är)
 2. Höjd (hur högt implantatet går på bröstkorgen)
 3. Projektion (hur mycket implantatet bygger framåt/ut från kroppen).

Runda bröstimplantat kan endast varieras i två dimensioner. Diameter (bredd) och projektion.

Den ökade flexibiliteten gör anatomiska implantat särskilt aktuella om man i samband med en bröstförstoring även vill balansera ut storlek- och formskillnader mellan brösten.

De anatomiska implantaten vinner också allt mer mark till följd av att efterfrågan på så naturliga resultat som möjligt ökar.

Informationsfilm från Motiva

Valet mellan anatomiska eller runda bröstimplantat

Notera hur det runda implantatet fyller ut överdelen av bröstet medan det anatomiska får en mer naturlig linje.

Notera hur det runda implantatet (vänster) fyller ut överdelen av bröstet medan det anatomiska får en mer naturlig linje.

Ett anatomiskt bröstimplantat har en mer naturlig bröstform än ett runt implantat. Då borde väl ett sådant implantat också ge de bästa och mest naturliga resultaten. Eller?

Riktigt så enkelt som resonemanget ovan ger sken av är det dock inte.

 • För det första är inte alla ute efter ett så ”naturligt” resultat som möjligt. Många vill ha en lite mer iögonfallande look.
 • Anatomiska implantat har även vissa mer konkreta nackdelar. Till dessa hör bl.a. att de är dyrare än runda implantat.

Risk för rotation

P.g.a. sin utformning har de anatomiska bröstimplantaten en tendens att vilja rotera i vävnadsfickan efter operation. Om detta sker får bröstet ett mycket onaturligt utseende och måste åtgärdas med en omoperation.

Risken för rotation förknippas ofta med hur vävnadsfickan för implantatet utformas under operationen.

För att minska risken för rotation tillverkas anatomiska implantat alltid med en texturerad (sandpappersliknande) yta. Syftet är att de skall läka fast och fixeras i vävnadsfickan. Detta är inte alltid optimalt.

 • Inläkningen kan i sig innebära att risken för s.k. kapselkontraktur ökar.
 • Behovet av texturering innebär även en begränsning av patientens och kirurgens valmöjligheter.

Vanliga argument mot användandet anatomiska bröstimplantat

Utöver att det finns en risk för att de anatomiska implantaten roterar så finns det även andra skäl att välja ett runt implantat.

Många kirurger anser att det inte spelar någon roll om man använder runda eller droppformade implantat eftersom alla bröstimplantat, oavsett ursprungsform, ändå blir runda till följd av inläkningsprocessen. De anatomiska implantaten ger enligt deras åsikt därför inte ett bättre långtidsresultat än de runda.

Andra specialister menar att ett runt implantat ändå får en anatomisk form när patienten står upp eftersom dess innehåll då sjunker ned mot botten och att det även ger ett mer naturligt intryck när patienten ligger på rygg.

Vilken implantatsform skall man välja då?

Jämförelse mellan ett runt och ett droppformat bröstimplantat

Med runda implantat blir brösten lite fylligare upptill. Detta kan innebära både för- och nackdelar:

 • Stor fyllighet i bröstens övre del ger en markerad klyfta mellan brösten. Detta kan se onaturligt ut. Många patienter vill dock ha denna fyllighet och den klyfta det medför.
 • Anatomiska implantat ger oftast ett mer naturligt utseende. I synnerhet om man har små eller inga bröst före operationen.
 • Om man vill undvika att se ”opererad” ut i avklädda situationer kan anatomiska implantat vara ett säkrare val än runda.
 • Om man har ojämnheter i bröstens storlek och form ger anatomiska implantat större utrymme för korrigering och utjämning.

Skall man försöka urskilja någon slutsats bland de olika kirurgernas åsikter är denna att majoriteten patienter får mycket fina resultat med runda bröstimplantat. Kvinnor med mycket lite egen bröstvävnad får dock de bästa resultaten med anatomiska bröstimplantat.

Bröstimplantatens profil – låg, medium eller hög?

Bröstimplantat med olika projektion

Bröstimplantatens profil är ett mått på projektionen (b.) i förhållande till diametern (a.)

Ett bröstimplantats profil kan, lite förenklat, beskrivas som ett mått på hur mycket det putar ut från kroppen. Ju högre profil desto mera ”put”.

Begreppet ”profil” kallas även för projektion. Ju högre profil desto mer projektion. Projektion=”put”.

Det finns 3-4 olika alternativ för profil;  låg, medium, hög, extra hög. Det vanligaste implantatet är det med mediumprofil. Lite förenklat kan de olika profilerna beskrivas såhär:

 • Låg profil – den låga profilen är den som bygger minst projektion framåt/utåt från kroppen. Lågprofilsimplantat används förhållandevis sällan men kan vara ett bra val för kvinnor med lite större bröstbredd.
 • Mediumprofil – mediumprofilen är den standard som användes innan implantat med olika profil introducerades. Den ger brösten en naturlig projektion ut från kroppen samt god fyllighet och volymökning.
 • Hög profil – implantat med hög profil ger mest projektion framåt/utåt i förhållande till diametern/bredden i botten. Med högprofilsimplantaten kan även kvinnor med smal/nätt kroppsbyggnad få volym och djup i barmen utan att det för den saken skull ser onaturligt ut.

Informationsvideo från Estetikcentrum

Vad innebär olika profil på bröstimplantat?

Användningsområden

De olika profilalternativen har tagits fram för att på ett bättre sätt kunna tillmötesgå patienter med olika kroppstyper och önskemål.

Från vänster till höger visas bröstimplantat med låg, medium och hög projektion

Från vänster till höger visas bröstimplantat med låg, medium och hög projektion

Hög profil möjliggör större förstoringar

Tidigare fanns bröstimplantaten i mycket färre storlekar. Detta betydde att man inte kunde få implantat med olika proportion i fråga om bredd och höjd. Detta gjorde att vissa patienter inte kunde få ett naturligt resultat i den storlek de efterfrågade.

”Om det är viktigt att du ska få plats med stora implantat trots att du har smala bröst så ska du välja en hög- eller ultrahög profil.” – Johan Andersson, produktchef Motiva.

Med hjälp av de olika profilerna kan man nu använda större implantat vid en bröstförstoring utan att för den sakens skull riskera att implantatens kanter hamnar utanför det område som täcks av den egna bröstvävnaden.

Med hjälp av ett högprofilsimplantat kan man helt enkelt addera mer storlek till bröstet (framåt) utan att dess bottendiameter ökar.

Informationsvideo från Motiva

Motiva Storlek & Projektion

Bröstimplantat för alla kroppsformer och önskemål

Vilken profil man väljer är i slutändan en fråga om önskemål och behov. Här följer några exempel:

 • I första hand gör implantat med hög profil det möjligt för kvinnor med smal kroppsbyggnad att välja större implantat.
 • Efter graviditet eller viktnedgång blir brösten ofta tomma. Detta kan ge slapphet. För att kunna fylla ut det hudöverkott som finns behöver man ett implantat som sticker ut tillräckligt mycket. Man väljer då ett implantat med hög profil.
 • Med hjälp av implantat med låg profil kan kvinnor med en kraftigare kroppskonstruktion hitta bröstimplantat som på ett bra sätt täcker bröstets naturliga bottendiametern utan att addera allt för mycket projektion framåt.

Bröstimplantatens yta – slät eller texturerad?

Bröstimplantatens yta - slät eller texturerad?

Alla bröstimplantat har ett hölje av silikon. Detta hölje kan ha en slät eller sträv (s.k. texturerad yta).

 • Implantat med en slät yta kallas för släta implantat.
 • Implantat med en sträv yta kallas för texturerade implantat. 

När man började tillverka bröstimplantat använde man endast slät yta. Därefter kom implantaten med den texturerade ytan.

Anledningen till att man började göra bröstimplantat med texturerad yta var att man vill minska risken för den vanligaste biverkningen vid bröstförstoring, s.k. kapselkontraktion.

Texturerade bröstimplantat växer fast, släta rör sig fritt

Innan vi går in på hur de olika ytorna på implantaten påverkar biverkningar och resultat kan det vara bra att veta vad som händer i kroppen när man lägger in implantat.

Vid en bröstförstoring skapar kirurgen en ficka i vävnaden där implantatet placeras. När implantatet stoppats in och operationen är färdig påbörjar kroppen sin läkningsprocess.

 1. När kroppen ”upptäcker” implantatet reagerar den med att bygga in det okända föremålet i en kapsel av ärrvävnad. Detta är en helt naturlig skyddsreaktion mot främmande föremål.
 2. När ett bröstimplantat med SLÄT yta kapslas in får vävnaden i kapseln inte grepp i den glatta ytan. Implantatet kommer därför att röra sig fritt inuti kapseln.
 3. När ett implantat med TEXTURERAD yta kapslas in får vävnaden i kapseln grepp i den sträva ytan. Implantatet växer då fast i kapseln och fixeras därmed i bröstet.

Kapsel runt implantatet

Den röda färgen visar en normal kapsel runt implantatet.

Om ett implantat rör sig fritt eller växer fast i kapseln kan innebära både både för- och nackdelar.

Försäljningsuppgifter från implantatstillverkarna Motiva® Mentor och Allergan visar att majoriteten av bröstimplantaten som säljs på den Svenska marknaden har den texturerade ytan.

Informationsfilm från Estetikcentrum i Malmö

Skillnaden mellan slät och texturerad yta på bröstimplantat

Varför slät eller texturerad yta?

Den vanligaste komplikationen efter en bröstförstoring är s.k. kapselkontraktur. Den uppkommer när ärrvävnaden som kapslar in implantatet blir för kraftig eller ojämnt fördelad.

De texturerade implantaten togs fram för att minska risken för kapselkontraktion. Man har dock haft svårt att bevisa den texturerade ytans effekt. Även de mest erfarna plastikkirurgernas meningar går ofta isär på den här punkten.

För och nackdelar med slät och texturerad yta

 • När man använder droppformade bröstimplantat är det viktigt att de fixeras i ”stående” läge. Därför måste de växa in och fixeras i kapseln. Här är texturerade implantat därför det enda alternativet.
 • Ett texturerat bröstimplantat växer fast mot det framförvarande bröstets baksida. Detta ökar i viss mån belastningen i den delen av vävnaden men minskar samtidigt tyngden i bröstfickans underdel.
  • För patienter med en viss mängd egen bröstvävnad av fast kvalité kan detta innebära en fördel eftersom brösten sjunker mindre med tiden.
  • För patienter med mycket lite eller slapp egen bröstvävnad kan detta vara en nackdel eftersom implantatets drag i vävnaden kan leda till synliga ojämnheter s.k. traction rippling.
 • Eftersom kapseln inte får grepp i släta bröstimplantat kan de får en friare och mer naturlig rörselse och känsla. Detta kan dock även innebära att de sjunker mer med tiden och att man får en ojämn volymökning i den nedre delen av bröstet s.k. bottom out.
 • De texturerade bröstimplantaten är dyrare än de släta. Vissa kirurger anser att det bristfälliga vetenskapliga stödet för skillnad i kapselfrekvens samt den ökade risken för rippling i många fall talar för att välja ett slätt implantat framför ett texturerat.
 • Personer som är aktiva löpare, ryttare eller utövare av andra sporter som sätter brösten i kraftig rörelse kan vinna på att välja texturerade implantat. Fästet ger implantaten stöd vilket minskar risken för att de sjunker.

Informationsfilm från Motiva

Olika kraftig texturering

Den texturerade ytan kan ha olika utformning eller grovlek i strukturen.

Logiken bakom de olika nivåerna av ”skrovlighet” är att ju grövre/ojämnare ytan är desto kraftigare blir inväxningen/fixeringen i vävnaden. Kapseln får helt enkelt bättre grepp i implantatet ju grövre ytan är.

 • Exakt vilken effekt en kraftig mot en mer begränsad ”vävnadskontakt” (inväxning) innebär råder det lite delade meningar om.
 • När man talar om grovleken i textureringen kan man beskriva den på en skala från kraftig texturering med grov yta till en finare texturering med slätare yta.
 • I vissa fall talar man även om microtexturering och mikrotexturerade bröstimplantat för de allra minsta ojämnheterna i ytan.

Koppling mellan texturerade bröstimplantat och cancer

Under 2017 framkom uppgifter om att bröstimplantat kan orsaka en form av lymfcancer s.k. anaplastiskt storcellslymfom, också kallat BIA-ALCL.

Såhär kommenterar plastikoperationer.net´s specialistkiurg  Dr. Andreas Lindahl sjukdomen i fråga experten:

BIA-ALCL står för Breast Implant Associated ALCL, där ALCL är en form av lymfom vilket i sin tur är en cancerform.

 • Att drabbas är mycket ovanligt. Man känner för närvarande till 359 bekräftade fall i hela världen. Man vet inte exakt hur vanligt detta är men talar i olika undersökningar om siffror på mellan 1/3 000 (en på 3 000) och 1/30 000 (en på 30 000) hos kvinnor med bröstimplantat.
 • Diagnostiken har har blivit bättre och när sjukdomen upptäcks i tid är behandlingen botande.
 • Det viktigaste för alla patienter är att veta att om ett bröst blir svullet och/eller man känner att det bildats vätska i bröstet så skall man undersöka sig hos sin plastikkirurg.
 • Symtomen vid tidig sjukdom är vätskebildning och svullnad i ett tidigare normalt bröst med implantat. Vi kallar det för “kallt serom”, dvs vätskebildning som inte kommer direkt efter operationen och alltså inte beror på operationen i sig.
 • Om man inte har några symtom eller besvär alls från sina bröst ser jag ingen anledning att utreda sig för det här.

Allergan återkallar texturerade bröstimplantat

Läkemedelsbolaget Allergan (tidigare Inamed/McGahn) stoppade i december 2018 försäljningen av sina bröstimplantat med texturerad (skrovlig/ojämn) yta.

 • Anledningen till försäljningsstoppet är att implantaten tros ha en koppling till cancerformen anaplastiskt storcellslymfom (ALCL).
 • Åtgärden kommer efter beslut av Läkemedelsverket om att produkterna skall återkallas. Detta beslut gäller endast texturerade bröstimplantat från Allergan.
 • Den statistiska risken att att drabbas av ALCL är mycket låg. I Sverige finns totalt 4 kända fall.

Kommentar från Svensk Förening För Estetisk Plastikkirurgi

Svensk Förening För Estetisk Plastikkirurgi kommenterar i en pressrelease i Juli 2019 mediarapporteringen enligt följande sammanfattning:

 • BIA-ALCL  är en mycket sällsynt sjukdom som drabbar ungefär 1/3000 som har den typen av implantat (att jämföra med att drygt 1/10 kommer att drabbas av vanlig bröstcancer oavsett implantat eller inte).
 • Att man får svullnad och vätska efter 10 år är inte samma sak som att man drabbats av den ovanliga åkomman ALCL. Det är däremot viktigt att analysera vätskan och via röntgen fastställa om implantaten är trasiga eller hela.
 • Att byta ut Allergans texturerade implantat om man inte har några problem alls är inte en rekommendation.
 • Att byta ut alla texturerade bröstimplantat om man inte har några problem alls är inte en rekommendation.
 • Om man känner oro, svullnad eller en förändring i brösten skall man i första hand kontakta sin plastikkirurg.

Dr. Per Hedén berättar om BIA-ALCL

Informationsfilm om ALCL från Akademikliniken

MOTIVA - en ny generation bröstimplantat

Information om bröstimplantat från Motiva.

SPONSRAD SEKTION – innehållet i denna sektion publiceras av en av våra sponsorer.

Motiva har utvecklat den senaste generationen av bröstimplantat för att förbättra kvinnors säkerhet och resultat vid bröstförstoringar.

Motiva arbetar med att förbättra kvinnors hälsa. Bolaget har lång erfarenhet av den traditionella implantatbranschen, samtidigt är implantaten från Motiva långtifrån traditionella. Detta då alla produkter är utvecklade med patienter och deras behov i fokus.

Motiva bröstimplantat

Genom ständig nyutveckling och innovation så kan Motiva lösa de traditionella problem som tidigare fanns inom branschen och erbjuda ett flertal innovativa produktegenskaper:

 • Det mest tillfredsställande utbudet av implantatprojektioner för att möta patient- och kirurgförväntningar.
 • TrueMonobloc® design på höljet för enastående styrka, enklare införing och ökad hållbarhet.
 • TrueTissue Dynamics™ för den mest naturliga känslan och det mest naturliga utseendet.
 • 100% fyllda och 100% formstabila, ProgressiveGel PLUS™ och ProgressiveGel Ultima™ geltyper som ger dig olika möjligheter beroende på vad du önskar för form på brösten.
 • SilkSurface™ teknologi för att minska risken för kapselbildning och inflammatoriska processer i kroppen.
 • Q Inside Safety Technology™ som gör att information om garantier, tillverkningsdatum, med mera kan hämtas externt från bröstimplantaten.

Genom banbrytande teknologier och fokus på de faktiska behov som finns hos kvinnor har Motiva blivit det mest efterfrågade implantatmärket hos både patienter och plastikkirurger.

Motiva arbetar med plastikkirurger och vetenskapsmän som anses vara de absolut mest framgångsrika inom sina respektive områden.

Ökad trygghet för patienter med Motiva

Komplikationer kan alltid inträffa vid en bröstförstoring. Många av de problem som sker är relaterade till kirurgisk teknik men många komplikationer sker på grund av implantaten.

 • Den absolut vanligaste komplikationen vid bröstförstoring är kapselbildning och studier beräknar att 4-6% av patienter drabbas av detta.
 • Motiva bröstimplantat utmärker sig genom att presentera data från ett flertal studier med totalt 1% komplikationer relaterade till implantaten med över sju års uppföljning.

Studie med överlägset resultat

Under 2017 publicerades en jämförande studie mellan Motiva och ett marknadsledande alternativ.

 • 5813 Motivaimplantat jämfördes mot en lika stor del av en annan tillverkares implantat.
 • Operationerna genomfördes på en och samma klinik och en likvärdig uppföljningstid mellan implantattyperna staplades upp i studien.
 • Motivas bröstimplantat hade i studien totalt 0.76% komplikationer medan marknadsledaren hade över 8% komplikationer. Länk till studien finns här.

Unika geltyper för unika resultat

Motiva Ergonomix implantat med superelastisk gel

Motiva arbetar med unika geltyper som gör att valfriheten kring bröstens utseende och känsla ökar.

 • Oavsett om önskemålet är det absolut naturligaste utseendet som är möjligt eller om önskemålet är att få rundare bröst så har Motiva en produkttyp som kan tillgodose önskemålet.
 • De unika implantaten från Motiva är 100% fyllda för att minska risken för synliga kanter eller rynkor/veck, samtidigt skapar gelernas unika egenskaper möjligheten till en väldigt naturlig upplevelse.

Motiva Ergonomix används främst för de kvinnor som önskar att brösten ska få en så naturlig form som möjligt. Till skillnad från anatomiska implantat så beter sig Ergonomix naturligt och dynamiskt i alla lägen, oavsett om kvinnan är stående eller liggande.

Motiva SilkSurface + Qid ger i regel mer fyllnad i ovandelen av brösten och implantaten är något fastare än Ergonomix med mindre dynamik.

Den superelastiska gelen från Motiva ger även möjlighet till mindre snitt/ärr än andra alternativ på marknaden. På grund av detta finns möjligheten att genomföra en bröstförstoring med Motiva Minimal Scar.

Teknologier utvecklade för den moderna kvinnan

Motiva TrueMonobloc Shell Configuration

Motivas implantat har ett högteknologiskt hölje som kallas för SilkSurface. Ytan av implantatet har visat sig vara en av de absolut viktigaste aspekterna att tänka på vid tillverkning av bröstimplantat. Fördelen med Motiva SilkSurface är många:

 • Höljet är tillverkat utan tillsatta kroppsfrämmande ämnen. Den unika tillverkningsmetoden och höljet har visat sig minska inflammatoriska reaktioner runt implantaten, minska risken för kapselbildning, dubbelkapsel och andra komplikationer som kan härledas till andra implantattillverkare.
 • På grund av att implantatet inte växer fast i kroppen så minskar irritationen mot den kroppsegna vävnaden. Implantaten är väldigt biokompatibla och den minskade irritationen innebär att kroniska inflammationer inte uppstår. Aktiva kvinnor har till exempel visat sig kunna utveckla serombildning runt implantat när plastikkirurgen använt sig av texturerade implantat, detta har dock aldrig skett med Motiva.
 • Det unika höljet i kombination med de elastiska geltyperna gör implantaten från Motiva väldigt hållbara. Detta ger tex. möjligheten att genomföra operationer såsom Motiva Minimal Scar utan att skada implantaten.
 • Barriärlager finns i implantat för att förhindra silikon att andas ut genom skalet. Motiva är den enda tillverkaren i världen som låter plastikkirurgen visuellt se om det finns några brister i barriärlagret innan operationen. Detta då det skyddande lagret är blåfärgat och brister enkelt kan upptäckas till skillnad från andra tillverkare som har både genomskinlig gel och genomskinligt barriärlager.

Motiva Minimal Scar

Nya tekniker ger dig möjligheten att få mindre ärr vid en bröstförstoring med Motiva Minimal Scar.

 • Motiva Ergonomix utformades för förstoring av bröst med minimala ärr, ett naturligt utseende, bättre känsla och mer dynamik för att passa moderna kvinnors livsstil.
 • Motivas unika egenskaper och toppmoderna uppsättning av instrument möjliggör ett lättare och atraumatistkt införande av bröstimplantaten.
 • De patenterade teknologierna hos Ergonomix möjliggör bröstförstoring med minimala ärr utan att försämra implantatets egenskaper under införandet av implantaten.
 • TrueMonobloc® Shell Configuration skapar en jämn draghållfasthet med en prestanda som överstiger kraven för branschstandard när den testas. Hållbarheten och utsträckningen av skalet ger en förbättrad implantatkvalitet.
 • ProgressiveGel Ultim™ Silikongel förhindrar gelfrakturer och efterliknar känslan och utseendet på naturliga bröst.

Motiva Implantat presenterar sin unika funktion i sina gelegenskaper. För närvarande tillåter inga andra implantat på marknaden bröstförstoring med minimala ärr eftersom de andra implantatens styvhet skapar en mycket påfrestande operation där gelfrakturer ofta kan förekomma. Motivas egenskaper eliminerar dessa riskfaktorer.

Ergonomix Bröstförstoring

Motiva silkonimplantat med SilkSurface yta

Motiva Ergonomix är anpassade för att vara ergonomiska och att ge känslan, rörligheten och utseendet av naturliga bröst till de mest kräsna patienterna.

Motiva Ergonomix är konstruerad för moderna kvinnor med en aktiv livsstil som tar hänsyn till utseende och långsiktig säkerhet hos implantatet.

Implantatets homogena SilkSurface är utformad för att drastiskt minska inflammation, kapselkontraktion och andra problem som vanligtvis är relaterade till traditionella bröstimplantat.

 • De extremt mjuka Ergonomix-implantaten är fyllda med ProgressiveGel Ultima™-gelen för en naturlig form och känsla. Denna sammanhängande gel förhindrar att silikon läcker om det mot all förmodan skulle ske en bristning. Det är även mycket mindre chans att det veckar sig eftersom implantaten alltid är 100% fyllda.
 • TrueMonobloc-designen gör att Ergonomix-implantaten är slitstarka och resistenta, vilket underlättar en enklare implantation
 • Den innehåller världens första FDA-godkända RFID-mikrotransponder för unik enhetidentifikation (UDI) som kan nås utan ingrepp.

Alla Ergonomix-implantat omfattar en 1 års garanti som täcker upp till 2500€ per implantat för omoperation vid kapselkontraktur och bristning, vilket väldigt sällan händer. Garantin kan förlängas till 5 år genom Motivas 5 års Garantiprogram.

Motiva Hybrid

Motiva Hybrid är en teknik som utvecklats för att antingen uppnå en balans mellan silikon och patientens bröstvävnad eller för att anpassa bröstets utseende. Det är även möjligt att använda standardiserade metoder för fettransplantationer i samband med bröstimplantatskirurgi.

Ett mer naturligt resultat kan uppnås medan kirurger också formar brösten i enlighet med patientens önskemål. Fördelen med MotivaHybrid är dock att metoden har standardiserats och systemet som används ger reproduktiva resultat i de studier som publicerats, något som är bristfälligt med vanliga fettransplantationsmetoder. Motiva Hybrid kan användas för:

 • Naturlig bröstförstoring med implantat
 • Delvis fettöverföring för övre polen, implantatkanter, klyfta etc.

Asymmetrier vid olika stora bröst eller olika form av brösten

Användningen av mindre implantat har visat sig vara relaterat till färre komplikationer vid bröstförstoring. En Motiva Hybrid kirurgi kan potentiellt ge ett mer säkert och hållbart resultat.

Motiva Hybrid kan göras med lokalbedövning i selektiva fall beroende på patientens önskemål och förutsättningar

Motiva Qid

Motiva med Qid

Motiva Implantat® med Q Inside Safety Technology™ är det enda bröstimplantatet som ger dig möjlighet till full kontroll.

Q Inside är en FDA-godkänd (1) radiofrekvenskomponent med obegränsad livslängd som ger dig tillgång till all information om implantatet för verifiering och sinnesro och troligtvis branschens mest tilltalande garantiprogram.

Motiva Implantat med Q Inside Safety Technology ger kvinnor unika fördelar:

 • Med denna patenterade teknik kan du verifiera att du har fått en autentisk Motiva Implants®-produkt med alla specifika funktioner som du definierade före operationen med din bröstkirurg.
 • Njut av din sinnesro när du i sällsynta händelser som en säkerhetsåterkallelse eller en revisionskirurgi, kommer att kunna bekräfta, utan att behöva utföra dyra tester, alla egenskaper hos dina Motiva-implantat som modell, volym, serienummer och tillverkningsdatum som lagras i en säkerställd databas via MotivaImagine Appen (2).
 • Med det branschledande MotivaImagine Aftercare Programmet, genom att registrera dig via MotivaImagine App har du tillgång till ekonomiskt stöd vid en revisionskirurgi för implantatbrott eller kapselkontraktur Baker grad III/IV (3).

Självklart kommer ditt val av Q Inside Safety Technology med alla bevisade kliniska fördelar med Motiva implantat inklusive en reoperationsfrekvens på mindre än 1% (4).

Redan patient?

Registera dina bröstimplantat i Motivas app

Det är viktigt att registrera dina implantat genom MotivaImagine™ Appen eller genom Motivas hemsida. Såhär registrerar dina Motiva bröstimplantat genom MotivaImagine ™ Appen:

 1. Öppna MotivaImagine App och gå till ”Registrera dina implantat”.
 2. Fyll i dina begärda personuppgifter.
 3. Läs villkoren genom att klicka på ”Jag godkänner villkoren”.
 4. Godkänn villkoren genom att klicka på ”Godkänn” i slutet av den text som visas.
 5. Fyll i medicinsk information enligt begäran och klicka på ”Nästa”.
 6. Fyll i implantatinformationen.
 7. Välj din registreringsmetod och fyll i förfrågan enligt något av följande alternativ: A: Serienummer (SN) eller B: Elektroniskt serienummer (ESN).
 8. Klicka på ”Skicka” för registreringen av dina implantat.
 9. Du får nu ett bekkräftelsemail som anger att ditt implantat har registrerats framgångsrikt.

Nästa steg:

Hitta din klinik: Motivaregistret
Läs mer på: motiva.health
Ladda ner: Motivas produktbroschyr
Besök: Motivas facebook

Motiva tillverkas av Establishment Labs

Så väljer du rätt implantatstorlek

Storlek på bröstimplantat

Att välja storlek på bröstimplantat handlar i princip om tre saker;

 1. Hur stora bröst du vill ha.
 2. Hur stora implantat som får plats.
 3. Vilka risker du är beredd att acceptera.

Bröstimplantatens storlek mäts i milliliter (ml) eller kubikcentimeter (cc). Dessa två mått är samma sak. 350 ml=350 cc. Ibland talar man om gram. Även här är det ungefär samma sak. 350 gram=350 ml=350 cc.

Allt handlar om proportioner

När man funderar över hur stora bröst/implantat man vill ha är det viktigt att tänka på att bröststorlek handlar om PROPORTIONER. Inte om gram eller milliliter.

 • Det är proportionerna bröst/kropp som avgör vad som UPPLEVS som stort eller litet. Inte den faktiska bröstvolmen.
 • När man talar om upplevd storlek skiljer den sig även mellan vad man SJÄLV upplever och vad ANDRA upplever.

Det finns ingen objektiv bild av vad som är ”för stort” eller ”för litet” när det kommer till bröststorlek. Här gäller det att hitta en balans.

Vilka bröst vill du ha?

När man skall välja storlek på bröstimplantat finns det i princip tre saker som man man måste ta ställning till.

 1. Vilka proportioner man vill uppnå. Skall brösten vara små, normalstora eller stora i proportion till den övriga kroppen.
 2. Vilken form man vill ha. En naturlig och diskret form eller en mer framträdande form med mycket fyllighet i bröstens övre delar och tydlig klyfta.
 3. Vilka risker för komplikationer man är beredd att acceptera. Kan man acceptera att göra en omoperation om 3-5 år eller vill man att resultatet skall hålla sig i 10 år utan behov av korrigering?

Mindre implantat innebär färre risker och besvär. Hos amerikanska kirurger använder man begreppet ”big breasts, big problems” för att förtydliga sambandet mellan implantatstorlek och de risker stora implantat ofta medför.

”Big breasts, Big problems!”

Även om bröstförstoringar oftast utförs för att förstora brösten är det inte den enda anledningen. Det är också vanligt att man vill ändra form, jämna ut storleksskillnader eller lyfta brösten lite. Motiven påverkar implantatsvalet.

Implantatstorlek vid bröstförstoring av små bröst

Förstoring av små bröst

Många som söker för en bröstförstoring är personer med mycket små bröst. I vissa fall finns en närmast total avsaknad av bröstvävnad.

Personer med små bröst är ofta smala och har en nätt kroppsbyggnad, men det kan också röra sig om normalstora eller stora personer med underutvecklad byst.

Personer med små bröst gör ofta sin bröstförstoring med något av följande önskemål:

 • Att få de bröst man saknar.
 • Att normalisera bröststorleken i förhållande till kroppens övriga proportioner.

Även om man i båda fallen är ute efter att ”normalisera” bröstens storlek behöver det inte vara fråga om att skapa ett så ”naturligt” resultat att det inte märks.

Små bröst är bra förutsättningar

För den som länge besvärats av små bröst kan det kännas bra att veta att små bröst är en bra förutsättning för en lyckad bröstförstoring:

 • Resultaten efter bröstförstoringar av små bröst håller längre eftersom det inte finns så mycket ”egna” bröst som kan börja hänga med tiden.
 • När man förstorar små bröst går skalan från att skapa små proportionerliga bröst till stora men proportionerliga bröst. Utanför skalan kommer sedan oproportionerligt stora bröst.

När man talar om att uppnå ”naturliga resultat” påverkar även valet av bröstimplantatens form och placering hur det slutgiltiga resultatet upplevs. Formen och placeringen märks dock i första hand i mer ”lättklädda” situationer.

Bröstförstoring av normalstora bröst

Den näst största gruppen som söker för bröstförstoring är personer som redan har bröst men som vill förändra dem. Alltså förändra proportionerna mellan brösten och den övriga kroppen eller formen på brösten. 

De vanligaste målen för personer som har en viss bröstvolym före sin operation men ändå väljer att lägga in implantat är ofta något av följande:

 • Att gå från normala till stora bröst.
 • Att gå från stora bröst till oproportionerligt stora bröst.
 • Att förändra formen på brösten.
 • Att fylla ut tomma bröst efter vikt eller hormonförändringar.
 • Att lyfta bröst som sjunkit.
 • Att balansera ut ojämnhet i storlek mellan brösten.

När man väljer att förstora bröst är det viktigt att tänka på att den totala storleken efter operationen blir den egna bröstvävnaden + implantatets storlek. Detta kan mycket förenklat innebära; 300 ml egen bröstvävnad + 300 ml implantat = 600 ml ”bröststorlek”.

När man gör bröstförstoringar med målet att förändra form, lyfta, fylla ut eller balansera bröst är själva storleken inte lika viktig som vid rena förstoringar. Här är ofta implantatens form och placering minst lika viktig för ett bra resultat.

Informationsfilm från Motiva

Storlek och projektion

Storleken på implantaten – cc/ml/g

Anatomiska bröstimplantat i storlek 200-600 ml

Anatomiska bröstimplantat i storlek 200-600 ml.

Storleken på bröstimplantat mäts i milliliter (ml), kubikcentimeter (cc) eller gram (g). En ml är detsamma som en cc och väger litet mindre än 1 g.

För att förenkla matematiken lite kan man säga att ml, cc och g är olika måttenheter på samma volym. Det mest använda av dessa mått är kubikcentimern (cc).

Som en liten referens kan det vara värt att nämna att 100 cc är detsamma som en deciliter. Ett implantat på 300 cc motsvarar alltså en volym på 3 dl.

300-450 cc är vanligaste storleken

Bröstimplantat finns i alla storlekar. Från mycket små implantat på 150 cc till extrema implantat på flera tusen cc.

 • De implantat som används i normala bröstförstoringar är storleksordningen 200-700 cc.
 • De implantatstorlekar som säljs mest i norden är implantat i storleken 300-450 cc. Dessa siffror baseras på försäljningsstatistik från implantatstillverkarna Motiva®, Mentor och Allergan.
 • Anledningen till att de mest använda implantaten är mellan 300-450 cc är att dessa implantat ger tillräcklig volymökning för de allra flesta utan att överbelasta kroppen.
 • För den som överväger ett litet implantat i storleksordningen 100-200 cc kan en fettransplantation till brösten vara ett alternativ då motsvarande volymökning ofta kan uppnås med denna metod.

Kroppen sätter gränserna

När man funderar över vilket som är den största implantatstorlek man kan välja är det kroppen som sätter gränserna. Den som kan bedöma detta är din kirurg. Han/hon måste göra en bedömning där man tittar särskilt noga på din bröstkorg, hud och befintliga bröstvävnad.

De flesta kirurger avråder från att välja implantat som är för stora. Detta bör man lyssna på. Skälen till avrådan brukar vara följande:

 1. Brösten kommer att se oproportionerligt stora ut i förhållande till din kropp.
 2. Implantatens storlek kan ge synliga kanter, ojämnheter eller formförändringar som kommer att synas tydligt i avklädda situationer.
 3. Implantaten kommer att sjunka nedåt på grund av den stora belastningen på hud och andra vävnader.

Problemen med för stora implantat vid bröstförstoring

Bröstförstoring med stora implanatat

Ju större implantat man väljer att lägga in desto mer ökar riskerna för komplikationer i efterhand. Några exempel:

 • Med ett implantat som är för stort i förhållande till mängden befintlig bröstvävnad finns det risk att implantatets kanter syns eller känns mer tydligt. Samtidigt ökar riken för komplikationer.
 • Stora bröstimplantat tynger ned kroppens vävnader vilket gör att brösten blir mer hängiga efter en tid. Precis på samma sätt som stora naturliga bröst gärna faller mer än små.
 • Hög placering och fyllighet ofta en målsättning med en bröstförstoring. Då är det viktigt att förstå att ett större implantat ofta måste placeras längre ned för att få plats eftersom utrymmet under huden är mindre ju högre upp på bröstkorgen man kommer.

För att få ett naturligt och hållbart resultat rekommenderar de flesta plastikkirurger den normalbyggda kvinnan med normal mängd egen bröstvävnad att begränsa sin bröstförstoring till ett maximum av två BH-storlekar. Detta är en bra utgångspunkt.

Välj implantatstorlek med omsorg

Diskutera implantatstorleken med din kirurg

För att försäkra sig om att få rätt storlek från början är det viktigt att pröva sig fram ordentligt innan man går vidare med sin bröstförstoring.

 • Om man har väldigt små bröst innan operationen framstår i början minsta lilla förändring som en stor skillnad. Efter operationen vänjer man sig dock fort och det som kändes väldigt stort känns snart normalt.
 • Vilken storlek som används i varje enskilt fall är ett högst personligt och individuellt val. Det enklaste sättet att bedöma vilken storlek som är rätt för just dig är att placera olika implantatstorlekar i din bh. Detta får du möjlighet att göra vid din konsultation.

Med hjälp av det s.k. ristestet kan du själv experimentera med olika implantatstorlekar. Allt du behöver göra mäta upp ris i nylonstrumpor och stoppa i bh´n. 3 dl ris (300 gram) är ungefär detsamma som 300 cc implantat. Alltså en ganska vanlig storlek.

Lyssna på din kirurg men bestäm själv

För att underlätta ditt val av implantatstorlek kan du ställa två enkla frågor till din kirurg:

 1. Vilket är det största implantatet du tror att min kropp skulle må bra av?
 2. Vilket är det minsta implantatet du tror skulle ge synliga resultat?

Utifrån de svar du får kan du testa dig fram i stegen 50 cc tills du hittat en storlek du tycker känns bra.

Om du tvekar mellan två implantat med en storleksskillnad på 50 cc så välj den större. Anledningen till detta är att man fort vänjer sig vid sin nya storlek. Det som kändes lagom vid utprovningen känns snart normalt och senare ofta ”för litet”.

En annan anledning att välja ett något större implantat än det som känns lagom vid utprovningen är att några cc ”försvinner” när implantatet hamnar inuti kroppen eftersom vävnaderna utövar ett visst tryck.

Avslutningsvis ger vi dig rådet att lyssna på din kirurg. Men låt inte honom eller henne ensam avgöra vilken storlek du skall välja. Det är du som skall leva med implantaten så sista ordet är alltid ditt. Om du är osäker, avvakta och gå gärna till en annan kirurg för att få nya infallsvinklar.

Snitt och ärr vid bröstförstoring

Snitt och ärr vid bröstförstoring

Snitten och ärren placeras normalt sett i bröstvecket eller armhålan.

Vid en bröstförstoring placerar man ett bröstimplantat under huden. Därför lägger man ett snitt med en skalpell. Där snittets läggs får man senare ett ärr.

Snitten som läggs vid en bröstförstoring kan placeras på 4 olika platser.

 1. I bröstvecket (submammärt)
 2. Runt vårtgården (areolärt)
 3. I armhålan (axillärt)
 4. I naveln (transumbicalt)

Vilken plats man väljer beror i i första hand på vilken implantatstyp som används, patientens önskemål och kirurgens egna erfarenhet.

Svenska plastikkirurger lägger sällan eller aldrig snitten i naveln utan föredrar vanligen att gå in via bröstvecket.

Om en bröstförstoring utförs i samband med ett annat ingrepp ex. en bukplastik kan i vissa fall snitt undvikas helt. Detta är dock ovanligt.

Informationsfilm från Estetikcentrum i Malmö

Dina alternativ för snitt och ärr vid bröstförstoring

Bröstvecket vanligaste snittplaceringen

Snitt i bröstvecket

Den vanligaste metoden att föra in implantaten i kroppen är genom att lägga snitt i bröstvecket.

Många kirurger menar att ett snitt i bröstvecket är den säkraste metoden eftersom man har god insyn och kontroll över operationsområdet när man opererar.

Genom snitten gör man två saker:

 1. Man skapar en ficka i vävnaden där implantatet skall ligga.
 2. Man för in implantaten på sin plats.

Beprövad teknik

Med ett snitt i bröstvecket kommer kirurgen åt operationsområdet på ett bra sätt. Detta ger flera fördelar:

 • Arbetet påverkar inte bröstkörteln vilket minskar risken för problem med ev. framtida amning.
 • Tekniken ger friheten att välja om man vill placera implantatet över eller under bröstmuskeln.
 • Den vanligaste implantatstypen, silikonimplantat med texturerad yta, lämpar sig mycket väl för användning av denna metod.

Missnöje med ärr ovanligt

Ärr i bröstvecket efter bröstförstoring

Notera de diskreta ärren i bröstvecket 6 månader efter operation.

En vanlig oro inför en bröstförstoring är att man skall få fula och synliga ärr i snitten. Denna oro är dock ofta överdriven.

 • Med modern mätteknik kan snittet placeras precis i det nya bröstvecket vilket döljer det på ett mycket naturligt sätt.
 • Det väldigt ovanligt att man upplever ärren efter operationen som ett problem.

Saltvattenimplantat kan minska ärren

Vissa patienter väljer saltvattensimplantat för att de kan fyllas på efter att de förts in i kroppen. Detta gör att man kan minska längden på snitten och därmed ärren.

Dagens moderna silikonimplantat med hög elasticitet kräver dock förhållandevis korta snitt vilket gör skillnaderna små i de flesta fall.

Informationsfilm från Motiva

Snitt i vårtgården

Snittläggning i vårtgården (areolär incision)

Snitt i vårtgården lämpar sig i första hand för bröstförstoringar där man vill placera implantaten ovanpå bröstmuskeln.

 • En fördel med denna metod kan vara att man i samband med operationen har möjlighet att avlägsna lite hudöverskott och på så sätt få en viss hudåtstramning och lite lyft.
 • Tekniken fungerar bra för många kvinnor. Ärren riskerar dock att bli något mer synliga. Inte i första hand för att de blir stora utan mer för att området är en fokuseringspunkt på bröstet
 • Snittet man använder placeras i den nedre delen av vårtgården. När man skär i denna region befinner man sig nära mjölkgångar och nerver till bröstvårtan.

På grund av snittets placering ökar risken för känselförändring och svårigheter vid amning jämfört med andra tekniker. Detta kan vara värt att tänka på för blivande mödrar och personer med särskild respons i bröstvårtan.

Snitt i armhålan

Snittläggning i armhålan (axillär incision)

Att placera snittet i armhålan är en beprövad metod som har den uppenbara fördelen att ärret döljs i armhålan. Efter läkning bli det därför ofta nästintill omärkbart.

 • Vissa kirurger menar att tekniken medför ökad risk för infektion orsakad av bakterier i armhålans hårsäckar.
 • Det finns även de som tycker att metoden ger en sämre överblick av operationsområdet och att implantaten tenderar att hamna något högre upp på bröstet än vid andra tekniker.
 • Utövare av metoden menar dock att någon ökad risk för infektion inte finns.
 • De anser även att resonemangen om en sämre överblick och att implantaten tenderar att hamna högt beror på ovana av tekniken som enligt dem är minst lika säker som andra alternativ.

Alla kirurger som utför bröstförstoringar via snitt i armhålan har även erfarenhet av den mer traditionella vägen via bröstvecket. Sannolikt handlar mycket om tycke och smak i fråga om valen mellan de två alternativen.

Snitt i naveln

Att utföra bröstförstoringar genom snitt i naveln (s.k. transumbical incision) är mycket ovanligt i Sverige.

 • Den huvudsakliga fördelen med metoden är att snittet är dolt i naveln.
 • Nackdelarna är att implantat som förs in den här vägen endast kan placeras utanpå bröstmuskeln och att kirurgen kan få svårigheter att korrigera eventuella ojämnheter.
 • Om man behöver återvända för att korrigera något kan ytterligare ingrepp inte utföras genom samma snitt. De nya snitten måste då placeras i nedre delen av vårtgården eller i vecket under bröstet.
 • Metoden begränsar även implantatsalternativen avsevärt eftersom endast saltvattensimplantat kan placeras via naveln.

Placering av implantaten - bakom eller framför muskeln?

Placering av bröstimplantaten görs antingen bakom eller framför bröstmuskeln

Bröstimplantaten placeras antingen framför (a) eller bakom bröstmuskeln (b).

Vid en bröstförstoring lägger man in implantat av silikon bakom de naturliga brösten. Implantaten kan placeras bakom eller framför bröstmuskeln.

Den vanligaste placeringen av bröstimplantat är bakom bröstmuskeln. Båda alternativen har både för- och nackdelar. Fortsätt läsa för att lära dig mer.

Din fysik och dina önskemål avgör

Placeringen bakom bröstvävnaden kallas subglandulär på fackspråk och motsvarigheten för bakom muskeln blir då s.k. submuskulär eller subpectoral placering.

 • När man placerar implantaten ”bakom” muskeln gör man det normalt sett bara delvis bakom muskeln i s.k. dual-plane tekniker. Men det räcker med att hålla reda på ”bakom” eller ”framför” muskeln.
 • Anledningen att man placerar implantaten i olika lägen är för att bättre kunna anpassa operationen efter patientens fysiska förutsättningar och önskemål om det slutgiltiga resultatet. Man kan därför inte säga att något alternativ alltid är bättre än det andra.

Den vanligaste metoden är placering bakom muskeln. I den fortsatta texten tittar vi lite närmare på de båda placeringsalternativen och dess potentiella för- och nackdelar.

Placering av implantaten bakom muskeln

Bröstimplantat placerade submuskulärt

Den vanligaste s.k. submuskulära placeringen av implantaten.

Att lägga in bröstimplantat innebär ur medicinisk synvinkel ett antal utmaningar. Först och främst vill att resultatet skall bli snyggt och ”naturligt” i den mening att man inte vill att implantatet skall synas genom huden.

För att dölja implantatet krävs att det finns vävnad mellan implantatet och huden. På fackspråk kallas detta vävnadstäckning.

En patient med mycket små bröst har väldigt lite bröstvävnad. I dessa fall placerar man implantatet bakom muskeln och tar på så sätt hjälp av bröstmuskeln att täcka implantatet. I dessa fall är valet ganska enkelt. Man placerar normalt sett bakom muskeln.

När man placerar ett implantat bakom muskeln måste man skära igenom en del muskelfibrer. Detta innebär en viss skada s.k. trauma. Samtidigt kommer implantatet att påverkas av muskelns egenskaper på olika sätt:

 • Muskeln utövar en viss press mot den del av implantatet som befinner sig bakom muskelvävnaden. Detta kallas för muskelpåverkan. Det finns dom som menar att detta begränsar möjligheterna att få fyllighet och djup (klyfta) i bröstens övre delar. Många menar dock att ett implantat av fast konsistens gott och väl kan kompensera ev. sådan problematik.
 • När man muskeln ansträngs eller spänns pressas implantaten ihop och kan då få ett onaturligt utseende s.k. lägesdistorsion.
 • Eftersom muskeln spänns och slappnas av hela tiden utövar den en sorts kontinuerlig massage av implantaten. Många menar att detta bidrar till att reducera risken för kapselbildning.
 • Muskelvävnad är en förhållandevis stabil vävnad i jämförelse med hud, bröst, och fettvävnad. Detta stabiliserar implantatets läge högt upp på bröstet. För personer med ett visst mått av bröstvävnad framför muskeln kan detta leda till ett onaturligt utseende där den naturliga bröstvävnaden sjunker medan implantatet stannar kvar.
 • Muskelvävnaden skjuter fram den naturliga bröstvävnaden vilket gör den enklare att undersöka vid mammografi.

Med de senaste teknikerna för bakomplacering (dual-plane) finns det, så snart de muskelfibrer man skurit igenom läkt,  få nackdelar med att placera implantaten bakom muskeln. Några kan man dock se.

Muskelpåverkan och lägesförändring med bröstimplantat framför muskeln.

I vissa lägen kan brösten få ett onaturligt utseende.

Ökad risk för ”bottom out”

Om kirurgen utformar den vävnadficka som implantatet placeras i på fel sätt finns det risk för att bröstmuskeln pressar ned implantatet. Detta kan medföra en s.k. ”bottom out”.

 • Vid en ”bottoming out” Då för bröstet en onaturlig fyllighet i underkant vilket i sin tur får bröstvårtan att peka uppåt.
 • För att undvika en ”bottom out” och andra oönskade följder av muskelpåverkan är det viktigt att kirurgen är erfaren i moderna tekniker för att justera vävnaderna runt implantaten.

Förhöjd risk för skador och rotation

Det finns forskning som tyder på att risken för skador på implantaten s.k. rupturer är något högre vid placering bakom muskeln.

Även risken för rotation vid användning av anatomiska implantat är enligt den Amerikanska kontrollmyndigheten FDA något högre med denna placeringsmetod. De nya texturerade ytorna på implantaten reducerar dock troligen denna risk på ett betydande sätt.

I båda fallen beror detta på bröstmuskelns rörelsepåverkan på implantaten.

Placering av bröstimplantaten framför muskeln

Placering av bröstimplantaten framför muskeln

Fördelarna med att placera bröstimplantatet framför bröstmuskeln är, efter utveckling av moderna implantat och förfinade tekniker, inte lika många som de varit tidigare.

 • Metoden innebär mindre obehag, smärta och svullnad omedelbart efter operationen eftersom bröstmuskeln lämnas orörd.
 • Implantatens läge är mer opåverkat vilket gör att brösten uppträder mer naturligt både i samband med träning av överkroppen, i vissa ställningar eller t.ex. när armarna lyfts över huvudet.
 • Metoden ger utrymme för placering av större implantat eftersom de inte behövas klämmas in bakom muskelvävnad.

Naturlig eller provocerande ”look”

De flesta kirurger är överens om att patienter som har tillräckligt med egen bröstvävnad för att täcka implantaten kan få det mest naturliga utseendet och känslan vid placering framför muskeln.

 • ”Naturligheten” beror på de moderna silikonimplantatens kvalité och förmåga att efterlikna naturlig bröstvävnad.
 • Implantat som placeras framför bröstmuskeln utsätts inte för något tryck av muskeln. Detta gör att man kan få mer fyllighet, djup och markerad form i bröstens överdel. Detta ger en mer markerad ”klyfta”.
 • För de kvinnor som vill ha stora implantat eller föredrar en lite mer ”provocerande” look kan placering framför bröstmuskeln vara att föredra för att göra implantaten mer känn- och synbara.

Bättre resultat vid brösthäng

Många kirurger anser att placering framför bröstmuskeln är den lämpligaste metoden för bröstförstoring hos patienter med ett visst häng i brösten. Detta beror på att bröstmuskeln fixerar implantaten i sitt ursprungliga läge.

Om man i ett sådant fall placerar bröstimplantaten bakom muskeln så finns risken att det hamnar för högt i förhållande till den naturliga bröstvävnadens läge. Detta kan leda till ett onaturligt utseende där bröstvävnaden upplevs hänga från den fastare överdelen av implantatet.

Informationsfilm från Estetikcentrum i Malmö

Kan bröstförstoring kombineras med ett bröstlyft?

Nackdelar med att placera bröstimplantaten framför muskeln

Nackdelarna med att placera bröstimplantaten framför bröstmuskeln består enligt vissa kirurger bl.a. i att brösten får ett sämre stöd av kroppen. Detta kan kan leda till att de sjunker på ett tidigare stadium än vid placering bakom.

Risken för ojämnheter s.k. rippling och att implantatens ytterkanter blir synliga är större. Detta beror på den tunnare vävnadstäckningen gör att implantaten befinner sig närmre ytan. Detta blir därför särskilt viktigt hos patienter med lite egen bröstvävnad.

Slutsats - så väljer du rätt alternativ!

Val och alternativ inför bröstförstoring!

Inför en bröstförstoring ställs man inför många val och alternativ. På den här sidan summerar vi de olika möjligheterna och ger ger några konkreta tips som förenklar beslutat.

Om du läst de tidigare artiklarna om de olika valmöjligheterna och alternativen som finns för en bröstförstoring känner du dig kanske vid det här laget förhoppningsvis lite bättre upplyst i ämnet. Detta är viktigt eftersom beslutet är ditt.

Om du fortfarande känner dig lite osäker eller kanske har hoppat direkt till denna sidan så kommer här en mycket förenklad slutsats som kan ge vägledning.

Varje patient är unik

Först och främst skall man vara införstådd med att en bröstförstoring är en individuell plastikoperation. Den påverkas i första hand av två faktorer:

 1. Dina unika anatomiska (fysiska) förutsättningar.
 2. Dina personliga önskemål

Baserat på olika kirurgers åsikter och uppgifter om försäljningen av bröstimplantat kan man dock se följande mer allmänna riktlinjer.

Små bröst – anatomiska implantat

För en patient med mycket lite eller ingen egen bröstvävnad är generellt sett ett anatomiskt implantat av kohesiv silikon ett bra val för att försäkra sig om ett naturligt utseende.

 • Implantatet placeras lämpligen bakom bröstmuskeln för att få så mycket vävnad mellan implantatet och huden som möjligt.
 • I de allra flesta fall fungerar ett snitt i bröstvecket bra vid den här operationen.

Runda bröstimplantat fungerar för de flesta

För en patient med en viss del egen bröstvävnad fungerar normalt sett ett runt silikonimplantat av kohesiv typ med slät eller texturerad yta bra.

 • Implantatet kan placeras antigen bakom eller framför bröstmuskeln via ett snitt i bröstvecket.
 • De runda implantaten är normalt sett något billigare än de anatomiska och eftersom det redan finns bröstvävnad framför implantatet blir det normalt sett ingen synlig skillnad i form.

Placering efter förutsättningar

Att placera bröstimplantaten bakom bröstmuskeln är den vanligaste metoden. Det kan minska riskerna för komplikationer något och ger brösten ett stöd som kan minska risken att de sjunker över tid.

 • Om ett visst mått av hudöverskott finns kan detta dock fyllas bättre genom placering framför muskeln.
 • Om brösten har ett visst mått av häng kan framförplacering även minska risken ett onaturligt utseende s.k. double bubble (DB) som annars kan uppkomma när den egna bröstvävnaden sjunker mer än implantaten.

Man vänjer sig fort vid sin nya bröststorlek

Man vänjer sig fort vid sina implantat och många patienter upplever efter sin bröstoperation att de borde valt en något större storlek på implantaten.

 • Väljer man mellan två implantatsstorlekar med 50 ml/cc/g skillnad kan det därför vara idé att välja det större.
 • Om man vill ha stora implantat måste man också acceptera en ökad risk för biverkningar och komplikationer. Brösten kommer även att sjunka tidigare än mindre implantatalternativ eftersom de helt enkelt tynger vävnaderna mer.

Planering och förberedelser inför bröstförstoring

Förberedelser inför bröstförstoring

För de allra flesta som funderar på en bröstförstoring är det en ganska lång väg mellan tanke och handling. Ofta samlar man in mycket information och åsikter på vägen innan man fattar sitt beslut.

 1. När man väl bestämt sig för att gå vidare med sin operation är bokar man tid för en konsultation hos en plastikkirurg på en klinik. Du hittar dessa i vårt klinikregister.
 2. Under konsultationen görs en undersökning och bedömning. Därefter diskuterar man dina önskemål och du får kirurgens åsikter utifrån den bedömning som gjorts.
 3. Efter konsultationen kan du boka tid för operation. Du bör dock gå hem och fundera på den information du fått innan du bokar.
 4. När du varit på en eller flera konsultationer och tagit dig tid att fundera är du redo fatta sitt beslut. Väljer du att gå vidare följer därefter själva operationen.

Om konsultationsbesöket inför en bröstförstoring

När du bestämt dig för att gå vidare med dina tankar på en bröstförstoring är det dags att boka tid för ett s.k. konsultationsbesök.

Det är viktigt att välja rätt klinik och kirurg. Du kan läsa mer om hur detta går till i vår guide till att välja plastikkirurg.

Ett konsultationsbesök är normalt sett ett ca 30 minuter långt undersökningsbesök hos en plastikkirurg. Avgiften är ca 500 kr. Vissa kliniker erbjuder även s.k. förkonsultationer i form av ett kostnadsfritt informationsbesök hos en sköterska.

Konsultationsbesökets innehåll:

 • Undersökning av din kropp, hälsa och livsstil för att bedöma om du är lämplig för operation.
 • Diskussion om dina önskemål och förväntningar samt kirurgens bedömning av dessa.
 • Samtal om alternativ för snitt, placering och implantatsval.
 • Upplysning om hur ingreppet går till, efterförloppet samt vilka risker som finns.
 • Information om priser samt väntetid för operation.

Det är viktigt att du kommer väl förberedd till ditt konsultationsbesök. Ta gärna med dig bilder på bröst som du tycker är fina och en BH i en storlek du önskar fylla för att prova implantatsstorlek i. Förbered och skriv ned dina frågor. Du hittar förslag här.

Beskriv exakt vilka resultat du förväntar dig och fråga om din kirurg kan ge dig dessa. Bra kirurger är inte rädda att svara nej och kan alltid förklara varför. 

Operationsbeslutet är ditt!

Efter din konsultation får du möjlighet att boka tid för operation. Detta är ditt operationsbeslut.

Vissa kliniker vill gärna att man bokar sin operationstid direkt. Andra föreslår att man skall ta lite betänketid och återkomma med sitt beslut. Du skall aldrig fatta ditt beslut under press och det är ofta bra att gå hem och fundera lite först.

 • Ett operationsbeslut skall vara baserat på att man förstått de risker ingreppet innebär men anser att nyttan av operationen gör det värt att acceptera risken.
 • Man skall vara införstådd med att man troligen inte kommer att få exakt det resultat man förväntar sig.
 • Du skall utföra din bröstoperation för din egen skull och för att åtgärda något du över tid och efter noggrant övervägande kommit fram till att du vill förändra.
 • Du bör inte förvänta dig perfektion utan förbättring och inte heller utgå ifrån att din omvärld kommer att behandla dig annorlunda till följd av din bröstförstoring.

Förberedelser inför bröstförstoring

Regler för rökning, alkohol, mediciner etc. före operation

När du bokat din operationstid kommer du att får lite förhållningsregler och information om mat dryck, rökning, medicinering, hygien osv.

Ofta får man även information om narkosen, återhämtningsperioden efter bröstoperationen och hur du skall sköta din eftervård.

Normalt sett är man kallad till kliniken på operationsdagens morgon eller förmiddag. Innan du anländer är det bra om du gjort vissa förberedelser.

 • Följt de s.k. pre-operativa instruktioner du fått från kliniken ang. mat, medicinering, hygien osv.
 • Hämtat ut ev. smärtstillande tabletter och andra mediciner.
 • Handlat, tvättat, städat och bäddat rent i sängen.
 • Köpt in ett par sportbehåar.
 • Har gjort upp med en vän som kan hämta dig på kliniken med bil och därefter ta hand om dig under de första 48 timmarna efter din operation.
 • Packat ned ett par mjukisbyxor och en tröja med dragkedja så att du slipper dra kläder över huvudet när du skall åka hem från kliniken.

Informationsfilm från Estetikcentrum

Vad händer på operationsdagen vid en bröstförstoring?

Operationen

Du anländer till kliniken samma dag som du skall opereras. När du kommer dit skrivs du in och får ett rum. Där får du byta om till operationskläder och träffar sedan din kirurg. 

När mötet med kirurg och narkosläkare är över får du lite förberedande medicinering och en stunds vila på sängen. Därefter kommer en sköterska och hämtar dig till operation.

Så går operationen till

Bröstförstoring utförs i narkos

Det första som sker i operationssalen är att operationsområdet steriltvättas och att lite medicinsk övervakningsutrustning kopplas in. Därefter får du din bedövning.

Vid bröstförstoringar används nästan alltid full narkos vilket innebär att du sover under hela ingreppet.

 1. Operationen inleds med att kirurgen lägger ett 3-5 cm långt snitt. I normalfallet placeras detta i bröstvecket eller i armhålan.
 2. När snittet är lagt gör kirurgen en liten kanal och utformar en ficka som bröstimplantatet skall ligga i.
 3. Implantatet förs in genom förberedda kanalen och läggs på plats i vävnadsfickan. Man kontrollerar resultatet och när man känner sig nöjd sys snittet igen.
 4. Hela operationen tar under normala omständigheter ca en timme.
 5. När operationen är avslutad förses brösten med ett förband. Därefter tar sköterskorna hand om dig och för dig till uppvakningen och senare ditt patientrum. Här får du får du vila ut efter operationen under uppsikt av en sjuksköterska.

Efter ett par timmars vila får du normalt sett träffa din kirurg för en s.k. hemgångskontroll. Därefter lämnar du kliniken med instruktioner om hur du skall ta hand om dig tills du återvänder efter ca 10 dagar för efterkontroll.

Läkning och återhämtning

Träning, sex, och sjukskrivning efter bröstförstoring

Under en bröstförstoring får man narkos och lokalbedövning. Det görs snitt i huden och en ficka i vävnaden där implantaten läggs in. När operationen är färdig börjar omedelbart kroppens läkningsprocess.

Läkningsprocessen och tiden efter en bröstförstoring kan skilja sig lite åt beroende på exakt vilken metod och implantat som använts. I korthet kan den se ut såhär:

 • Sjukskrivning i 1-2 veckor.
 • Trötthet/utslagenhet i 1-3 dagar.
 • Smärta, tryck och spänning 3-4 dagar.
 • Lättare promenader kan och bör påbörjas efter 1-2 dagar.
 • Ömhet, svullnad och hårdhet i vävnaden varar i 3-5 veckor.
 • Beröringskänslighet 2-4 veckor.
 • Motion och träning kan påbörjas efter 4-6 veckor.

Kroppen läker när du vilar

När du lämnar kliniken får du räkna med att känna dig trött och ”mörbultad”. Detta är helt normalt.

 • Du kan gå som vanligt efter en bröstförstoring och lite rörelse i lågt tempo är bra för dig.
 • Den bästa medicinen för läkning och återhämtning är att få mycket vila, vätska och näringsrika kalorier.
 • Du bör försöka stryka alla ansträngande aktiviteter i din kalender under en vecka för att fokusera på din återhämtning. Därefter kan du successivt återgå till din vardag i den takt det känns bra.

Informationsfilm från Estetikcentrum

Förberedelser inför en bröstförstoring

Förband och stöd-BH

En tajt sport-bh stabiliserar brösten efter operation.

När du lämnar kliniken är du inlindad med förband runt brösten och tejp på snitten. Förbanden stabiliserar brösten och skyddar såren mot infektion.

Efter ett par dagar byter du ut förbanden mot sportbehå som du sedan skall ha på dig dygnet runt i upp till en månad.

 • Att stabilisera och fixera bröstimplantaten under den första tiden är mycket viktigt eftersom de nu måste få läka in i sin vävnadsficka.
 • Efter någon vecka återvänder du normalt sett till kliniken för en första efterkontroll och stygntagning.
 • Om du är sydd med absorberbar tråd försvinner den av sig själv.

Räkna med smärta och trötthet

Från den stund operationsbedövningen släpper och under ett antal dagar framåt kan man ha ganska ont. En sorts konstant molande smärta. Därför får man normalt sett smärtlindrande tabletter med sig från kliniken.

 • Efter ett par dagar återhämtning övergår den mer ihållande smärtan till mer ömhet runt brösten och smärtkänningar vid vissa rörelser. Ex. när armarna lyft uppåt axlarna och över huvudet. Därefter kommer du under några dagar mest att känna dig trött och öm.
 • Det kan även förekomma en brännande känsla i bröstvårtorna i omkring två veckor. Detta är helt normalt och den försvinner i takt med att svullnaden avtar.
 • Brösten är normalt sett känsliga för beröring i två till fyra veckor. Under den perioden bör man undvika nära fysisk kontakt. Man skall inte massera brösten under de två första veckorna.
 • När man har ont skall man inte anstränga sig men det är ändå viktigt att komma igång och röra lite på sig så snart som möjligt. Inom en eller par dagar skall du kunna vara uppe, promenera och utföra enklare aktiviteter lite mer fritt.

Tejp och solskydd ger fina ärr

Tejp och solskydd ger fina ärr efter en bröstförstoring

En bröstförstoring ger är på de platser där snitten lagts. Hur synliga de blir beror till stor del på hur bra man följer kirurgens instruktioner om hur man skall vårda ärren under läkningen.

 • Dina ärr kommer att vara röda och kännas lite stela i minst sex veckor. Storleken på ärren består eller kan i vissa fall öka under några månader.
 • När sårläkningen är över börjar ärren att blekna för att efter ca 6 månader allt mer likna vita streck. De kommer dock aldrig att försvinna helt.
 • För att snitten skall läka med ett så diskret ärr som möjligt rekommenderar man att inte utsätta dem för sol eller UV strålning under minst sex månader.
 • Eftersom man lagt in implantat under huden uppkommer en viss spänning i ärren. För att inte denna belastning skall leda till att de läkande ärren töjs ut och breddas skall man tejpa dem med bred kirurgtejp.

Återgång till vardagen

Du kommer att få detaljerad information av din läkare om vilka restriktioner du skall förhålla dig till under den närmsta tiden efter din bröstförstoring.

Genom att följa de förhållningsregler du får skapar du de bästa förutsättningarna för att undvika komplikationer får och för att dina resultat skall bli de allra bästa.

Redan omedelbart efter operationen kommer du att kunna skönja resultatet av din operation. Förändringar sker dock i flera månader och först efter ett halvår är det dags för uppföljning med efterkontroll av slutresultatet.

Sjukskrivning, arbete, träning och sex efter bröstförstoring

I normala fall kan du återgå till ditt arbete inom en vecka. Detta beror givetvis på hur mycket fysisk aktivitet ditt arbete kräver.

 • Inga lyft är tillåtna inom två veckor. Följ noga de anvisningar din kirurg gett dig.
 • Du kommer sannolikt att vara känslig i bröstområdet i två till tre veckor. När känsligheten i området upphört, efter normalt sett tre till fyra veckor, är fysisk kontakt i området inget bekymmer.
 • Du kan återgå till lite mer fysiskt ansträngande aktiviteter som träning och sex efter 4-6 veckor. Här handlar det om att känna efter och lyssna på sin kropp. Smärta betyder att man överanstränger sig.

Risker vid bröstförstoring

Risker och komplikationer efter bröstförstoring

Alla kirurgiska ingrepp innebär risker för biverkningar och komplikationer. En bröstförstoring är inget undantag.

Vid en bröstförstoring finns både allmänna operationsrisker och mer specifika risker för lokala biverkningar och komplikationer. Men det är faktiskt inte dessa som är den största risken.

Missnöje med resultatet största risken

Innan vi går in och tittar närmare på de rent medicinska riskerna bör nämnas att den allra största risken är missnöje med resultatet.

Det missnöje som ibland uppstår en en bröstförstoring har oftast att göra med:

 • Storleken på implantaten
 • Implantatens läge (de sitter för högt, lågt eller i ojämn höjd)
 • Bröstens nya form
 • Bröstens känsla (de känns onaturliga vid beröring eller i rörelse)

Medicinska komplikationer och biverkningar vid bröstförstoring

När man talar om medicinska risker vid bröstförstoring så handlar dessa om två saker; 1) hur stor sannolikheten är att du drabbas och 2) vad konsekvensen kan innebära.

De vanligaste komplikationerna efter en bröstförstoring är:

 • Kapselkontratur (ihopdragen vävnadskapsel runt implantatet)
 • Infektion, blödning eller vätskensamling runt implantaten
 • Veck och ojämnheter (rippling, double bubble etc.)
 • Skadat implantat s.k. ruptur
 • Känselnedsättning i bröst och i bröstvårta
 • Onormal ärrbildning med hypotrofiska/upphöjda ärr
 • Ojämnheter i storlek, form och läge

Den procentuella risken att drabbas av dessa komplikationer är mycket svårt att hitta ett bra svar på. Man kan dock konstatera att ca 35 av 100 patienter genomgår en eller flera omoperationer inom 10 år efter sin bröstförstoring.

Kapselkontraktur – den vanligaste komplikationen vid bröstförstoring

Kapselkontraktion med lägesförändring

En kapselkontraktion med lägesförändring av det vänstra implantatet.

När kroppen läker bildas en kapsel av ärrvävnad runt implantaten. Denna inkapsling är helt naturlig. I vissa fall blir dock kapseln hård och hopdragen (kontraherad). Då kallas den för en kapselkontraktur.

En kapselkontraktur visar sig genom att bröstet blir hårt, hoptryckt, deformerat eller ömt. Den kommer normalt sett inom de första 6 månaderna efter operationen men kan även tillstöta efter flera år.

Varför kapselkontraktioner inträffar är inte helt säkerställt. Man kan dock se några faktorer som ÖKAR risken.

 • Infektion, hematom (blödning) eller serom (vätskensamling) runt implantatet eller snittet
 • Placering av implantaten framför muskeln
 • Användning av stora implantat
 • Kraftigt texturerade implantat placerade bakom muskeln
 • Sekundära operationer (omoperationer)

En kapselkontraktion åtgärdas normalt sett genom en omoperation. Den kan innebära att man byter läge på implantatet, byter implanttstyp alternativt tar bort eller skär igenom kapseln runt implantatet.

Rippling – vågformiga ojämnheter i huden

Rippling - vågformiga ojämnheter i huden ovanför implantaten

Exempel på permanent rippling.

Rippling är en vågformig ojämnhet i huden på brösten och är en vanlig orsak till kosmetiskt missnöje efter en bröstoperation.

 • Rippling uppstår när ett implantat veckat sig eller sjunkit något efter att ha lagt sig tillrätta i sin vävnadsficka. Implantatets yta kan då dra i kapseln av ärrvävnad som i sin tur drar i huden.
 • Problemet uppkommer framförallt om man har mjuka implantat, stora implantat eller implantat placerade framför muskeln. I synnerhet om man har lite underhudsfett och bröstvävnad före operationen.

Rippling kan förebyggas

Genom att använda rätt teknik och implantat kan man minska risken för rippling:

 • Man bör säkerställa att det finns tillräckligt med vävnad mellan implantatet och huden.
 • Begränsa implantatstorleken i de fall vävnadstäckningen är begränsad.
 • Välja ett förhållandevis fast implantat eftersom detta veckar sig betydligt mindre än de mjukare alternativen.
 • Enligt många kirurger minskar risken för rippling vid användning av släta bröstimplantat eftersom kapseln av ärrvävnad inte får grepp i implantatet.

Rippling kan även förekomma som en form av lägesrelaterad rippling. Denna syns ofta när patienten böjer sig framåt.

Symmasti/uniboob – brösten flyter ihop

Symmasti kallas även för uniboob

Patient med symmasti just före en korrektion.

Ett normalt avstånd mellan brösten skall vara ca 1,5-2,5 cm. Detta bör man hålla sig till för att undvika att huden släpper över bröstbenet.

 • Vid bröstförstoring används begreppet symmasti eller tenting för en oönskad komplikation som innebär att implantaten har hamnat för nära varandra.
 • Symmasti kan enklast beskrivas som att brösten sitter för tätt. Detta gör att huden släpper från bröstbenet och reser sig (tenting) så att brösten mer eller mindre ”flyter ihop”.

Symptom på symmasti

 • Avståndet mellan brösten blir onaturligt trångt eller försvinner helt.
 • Klyftan mellan brösten försvinner helt eller delvis.
 • I uttalade fall hamnar bröstimplantaten så tätt det ser ut som att man har ett enda avlångt bröst (på engelska ”Uniboob”) .
 • Bröstvårtorna pekar utåt eller upplevs ligga för långt isär. De bör vara placerade i över implantatens vertikala centrum.
 • Om man lägger fingret mellan implantaten glider de isär för att sedan återgå när fingret tas bort.
 • Symmasti förekommer ofta i kombination med s.k. ”tenting” som innebär att huden mellan brösten lyfts från bröstbenet.

Orsaker till symmasti

 • Felutformade implantatsfickor där man dissekerat/lossat vävnaden för långt in mot mitten.
 • Användning av för breda implantat.
 • Felaktig placering av implantaten utifrån storlek och förutsättningar. Placering bakom muskeln minskar risken för symmasti.
 • Symmasti kan förekomma vid både framför- och bakomplacering men är betydligt vanligare vid placering av implantaten framför muskeln.
 • Kan i vissa fall orsakas av för tidig belastning av brösten med en för tight, hårt pushande bh som flyttar implnataten.

Risk och sannolikhet för symmasti

 • Vi undersöker för närvarade hur stor den procentuella risken att drabbas av symmasti är.

Åtgärder vid symmasti

 • Symmasti är en av de svåraste komplikationerna att åtgärda.
 • Oftast behövs en operation där man med permanent a stygn syr ner bröstmuskeln och huden mot bröstbenet. På så vis skapas en sorts inre BH för implantatet.
 • Om implantaten är placerade framför muskeln kan byte av läge vara en annan lösning.

Förebyggande åtgärder mot symmasti

 • Begräsning av bredden på implantaten måste att man får ett tydligt mellanrum mellan brösten.
 • Implantat med hög profil kan användas för att få volym utan att behöva lägga implantaten närmre mitten.
 • Placering av implantaten bakom muskeln.
 • Användning av texturerade implantat med begränsad bredd och storklek vid placering framför muskeln.
 • Noggrann användning av stöd-bh efter operationen samt försiktighet vid belastning av brösten under läkningsperioden.

Tenting – huden mellan brösten reser sig

Tenting i huden mellan brösten

Tenting är en komplikation som innebär att huden släpper över bröstbenet så att den reser sig som ett tält mellan brösten.

 • Orsakerna till tenting är i princip desamma som vid symmasti och förebyggs därför på liknande sätt.
 • Det är inte ovanligt att den som drabbas av symmastia även får problem med tenting.
 • En åtgärd som ofta används vid tenting är att man går in och syr ner huden mot bröstbenet med permanenta stygn/tråd.

Infektion – förebyggs med antibiotika

I sällsynta fall blir området omkring bröstimplantaten infekterat. För att minska risken får man ofta antibiotika i förebyggande syfte.

En infektion kan uppkomma när som helst men vanligast är att den tillstöter inom en vecka från operationen.

I många fall måste då bröstimplantaten avlägsnas tills infektionen läkt ut. Man väntar sedan 4-6 månader för att vävnaden skall hämta sig och sätter sedan in ett nytt implantat.

Ärr – oundvikliga men sällan besvärande

Ärr - oundvikliga men sällan besvärande

Du kommer att få permanenta ärr efter din bröstförstoring. Dessa är normalt sett små, diskreta och sällan orsak till besvär.

I vissa fall kan det dock hända att ärren efter en bröstförstoring blir mer framträdande än vad du förväntat dig vilket kan kräva en korrigerande behandling.

Genom att vara noggrann med skötseln av dina ärr kan du själv påverka hur de läker. Du kan läsa mer om detta på sidan om tiden efter en bröstförstoring.

Känselförändring i bröstvårtan – oftast tillfälligt men kan bli permanent

Vissa kvinnor upplever att deras känslighet i bröstvårtan/brösten i någon mån förändras efter en bröstförstoring. Förändringen kan vara mer eller mindre kännbar.

 • Det kan ta upp till två år innan känseln normaliseras men normalt sett försvinner detta med tiden.
 • För vissa patienter blir förändringen dock bestående till följd av bröstoperationen.

Rupturer – när bröstimplantatens yta brister

Rupturer - när bröstimplantatens yta brister

Bröstimplantat kan, även om det är ovanligt, gå sönder. Detta kallas för en ruptur.

En ruptur kan uppkomma av flera olika saker. Till de kända orsakerna hör:

 • Skada på implantatet i samband med operation, kapselkontraktur, förslitning eller oförsiktig mammografi.
 • Slag/tryck på implantaten till följ av en olycka eller vardagssituation där implantaten utsätts för en kraftig påfrestning.

En ruptur kan leda till läckage från implantatet. Beroende vad man använt för av implantat så yttrar sig rupturer på olika sätt:

 • Koksaltimplantat punkteras och vätskan tas upp av kroppen.
 • Kohesiva silikongelimplantat läcker inte silikon men rupturen kan orsaka ärrbildning och i vissa fall kapselkontraktur.
 • Gamla implantat med flytande silikongel kan läcka silikon ut i fickan. Det är inte giftigt men kan orsaka besvärande ärrbildningar.

Mammografi kan om  den utförs på ett oförsiktigt sätt skada implantaten. Du skall därför upplysa om att du har bröstimplantat i samband med mammografi.

I de fall bröstimplantat går sönder ersätter tillverkaren normalt sett implantatet med ett nytt utan kostnad. Patienten får dock i dessa fall ofta stå för operationskostnaden själv.

Double Bubble (DB) – onaturliga dubbelkonturer

Exempel på s.k. double bubble (db)

Double Bubble, är ett begrepp som används för att beskriva en komplikation där det egna bröstet/vävnaden och implantatets position skiljer sig åt.

DB uppkommer på två sätt:

 • Implantaten sjunker ned och orsakar en onaturlig utbuktning under bröstvecket.
 • Den egna bröstvävnaden sjunker ned och börjar hänga från implantatet.

Orsaker till Double Bubble

DB och bottoming out efter bröstförstoring kan ha olika orsaker. Oftast har den att göra med patientens fysiska förutsättningar och val inför operation.

 • Double bubble är vanligast hos kvinnor med visst brösthäng i kombination med implantat placerade under muskeln.
 • Även kvinnor med kort avstånd mellan vårtgård och bröstveck, begränsat med hud i bröstens nedre del eller tubulära bröst löper ökad risk att utveckla DB.
 • De vanligaste orsakerna till DB är förlust av bröstvävnad till följd av viktnedgång eller efter graviditet, felaktig placering av implantaten vid operation, val av för stora (tunga implantat) samt kapselkontraktion.
 • Double Bubble korrigeras på kirurgisk väg. I vissa fall byter man implantaten eller ändrar placering. I andra utför man ett bröstlyft eller modifierar bröstvecket.
 • Vilken metod som är den bästa för att åtgärda en DB måste bedömas utifrån varje situation. Det är därför viktigt att en erfaren kirurg noggrant får undersöka problematiken.
 • Om DB uppträder tidigare än sex månader efter en bröstförstoring är rådet ofta att vänta och se hur läkningen påverkar situationen.

Bottoming out

Exempel på bottom out efter bröstförstoring

Bottoming out inträffar när vävnadsstödet är för svagt under implantatet så att det sjunker ned från sin ursprungliga position. Då får bröstet en onaturlig volymförskjutning till den nedre delen under bröstvårtan.

Det är inte ovanligt att personer med bröstimplantat kan ha en viss onaturlig volymfördelning men vid bottoming out blir den ofta så påtaglig att bröstvårtan börjar peka uppåt.

Orsakerna till bottoming out är ofta någon eller flera av följande:

 • Stora implantat
 • Mjuk eftergivlig bröstvävnad kring vecket under bröstet
 • Kirurgisk misstag vid justering av bröstvecket
 • Placering av implantaten framför muskeln
 • Användning av runda släta implantat
 • Fysisk påfrestning på brösten genom löpning/rytteri eller otillräckligt bruk av BH

Bröstförstoring och amning

Bröstimplantat påverkar inte kvinnans förmåga att amma och innebär heller ingen risk för barnet i samband med graviditet. Däremot kan de förändringar i kroppen som följer på en graviditet förändra resultatet av en bröstförstoring.

 • Det är viktigt att diskutera dina planer för graviditet och amning med din kirurg innan du genomgår en bröstförstoring.
 • Implantaten flyttar sig inte med åren. Det gör däremot bröstvävnaden ovanpå implantaten vilket med tiden ger brösten en mer hängande utseende.

Bröstförstoring och mammografi

Bröstförstoring och mammografi

Eftersom bröstimplantat i vissa fall försvårar mammografi kan det hända att du i samband med en sådan undersökning behöver genomgå ytterligare undersökningar.

Det är viktigt att du talar om för personalen att du har bröstimplantat innan du genomgår en mammografiundersökning.

Räkna med omoperation

Även om de allra flesta patienterna som genom går en bröstförstoring är mycket nöjda med resultatet bör man ändå vara inställd på att man förr eller senare kommer att behöva en omoperation.

De vanligaste skälen att dessa omoperationer utförs är att man är:

 • Önskan om att byta storlek
 • Onaturligt utseende till följd av fysiska förändringar p.g.a. ålder, graviditet eller viktförändring.
 • Skador på implantaten eller annan komplikation som e.x kapselkontration.

De flesta seriösa klinikerna för egen statistik över sina komplikationsfrekvenser. Fråga gärna om denna i samband med din konsultation.

Tänk på att ditt operationsbeslut skall vara en sammanvägning av risken som du tar mot nyttan du vill uppnå.

Priser för bröstförstoring

Priser för bröstförstoring

Priset för en bröstförstoring på en svensk klinik med god standard är någon stans mellan 40 000-60 000 kr. 

Även om priset är en viktig faktor så är det inte viktigare än din hälsa och att du får ett så bra resultat som möjligt. Låt därför inte priset vara det som avgör vart du utför din bröstförstoring.

Du får vad du betalar för

Skillnaden på priserna mellan olika kliniker beror ofta på mycket viktiga faktorer för dig som patient:

 • Vad som ingår i operationen (narkos, försäkring, övernattning etc).
 • Vilka implantat som används (Motiva®, Mentor, Allergan/Natrelle, Eurosilicone, Areon, Nagor etc).
 • Vem som utför operationen och på vilken klinik den äger rum.

Kvalité och ansvartagande måste få kosta

Eftersom bröstförstoringar utförs av privata kliniker finns det konkurrens. Det är därför inte ovanligt att man skyltar med sitt lägsta tänkbara pris för att sedan lämna ett annat pris i samband med konsultationen.

När du väljer klinik är det viktigt att du får exakt information om vad som ingår. Inte bara vid operationen utan även efteråt om något skulle gå fel. Här finns två mycket relevanta frågor att ställa:

 • Vem står för kostnaden vid behov av ytterligare behandling eller en omoperation p.g.a. en komplikation eller biverkning?
 • Vem står för kostnaden för omoperation om jag inte är nöjd med bröstens utseende efter operation?

Tänk på att muntliga överenskommelser kan ändra form när något väl går fel. Därför skall det alltid finnas ett skriftligt operationsavtal där svaren på de fem punkter vi tagit upp på denna sida tydligt framgår.

Avslutningsvis är det viktigt att du accepterar att kvalité måste få kosta. Därför bör du inte låta priset bli en allt för tungt vägande faktor när du väljer var du vill utföra din bröstförstoring. I slutändan är det DIN hälsa och välbefinnande det handlar om.

Finansiering och lån till en bröstförstoring

Lån till bröstförstoring

Klicka på bilden för att snabbt kunna räkna på vad en bröstförstoring kan komma att kosta dig per månad.

För patienter som inte kan eller vill betala sin bröstförstoring kontant finns flera olika alternativ för finansiering/lån till plastikkirurgi. Vissa finansbolag har specialiserat sig på finansiering av vård och lån till plastikoperationer.

För vissa människor möjliggör ett lån förverkligandet av en dröm men det är viktigt att sätta sig in i och förstå villkoren för de olika lånen innan man fattar sitt slutgiltiga beslut att låna pengar till sin bröstförstoring.

Du kan läsa mer om lån till bröstförstoring på informationssidan om finansiering för plastikkirurgi.

Frågor och svar om bröstförstoring

I fråga experten svarar våra kirurger på dina och andra användares frågor om bröstförstoring.

Klicka här för att komma till fråga experten »
(öppnas i nytt fönster)

 

NÄSTA STEG: Sök klinik för din operation »

Den här sidan är framtagen att hjälpa dig som funderar på en bröstförstoring att fatta rätt beslut. Innehållet ger dig en informativ upplevelse baserad på fakta och objektivitet. Informationen är medicinskt faktagranskat av Dr. Per Windh, specialist i plastikkirurgi verksam vid Art Clinic. Det är avsett att fungera som ett beslutsstöd för den som överväger att utföra en bröstoperation men kan och skall inte ersätta en medicinsk konsultation eller några diskussioner mellan dig och din kirurg.

Specialistkommentarer
 • user 223
  Dr. Ali Bagher  |  Estetisk kirurg  |  estetikcentrum.se

  Det är viktigt att tänka igenom vilket resultat du är ute efter. Ta gärna med en bild till din plastikkirurg som motsvarar dina förväntningar. Diskutera kring bilden. Fokusera inte allt för mycket på olika måttenheter.

  Tänk på resultatet av en bröstförstoring är helt individuellt beroende på vilken kroppstyp och vävnadskvalitet du har. Samma implantat kan se helt olika från person till person.

  Förbered dig på att läkningen efter operationen kan innebära smärta och obehag. Smärta upplevs olika från person till person och kan vara allt från lättare till mycket smärtsam.

  Förbered dig mentalt för din rehabiliteringsperiod. Kontrollera din sjukskrivning med ditt jobb. Vi sjukskriver dig normalt mellan 1-3 veckor efter operationen lite beroende på hur tungt arbete du har.

  Var medveten om att det finns risker med operationen. Läs på och ställ frågor till din kirurg. Fråga även vilket ansvar kliniken tar om du inte skulle bli nöjd.

  Skriv upp frågor och funderingar kring operationen och ta med dig dessa till din konsultation! Här på Estetikcentrum tar vi god tid på oss vid din konsultation och du får gärna komma tillbaka på ytterligare besök för att ex. prova implantat och ställa andra frågor tills du känner dig helt trygg i ditt beslut.

 • user 28
  Dr. Paolo Montemurro  |  Plastikkirurg  |  ak.se

  Mitt främsta råd till alla som funderar på en bröstförstoring är att vända sig till en utbildad specialist i plastikkirurgi. Den kompetens och erfarenhet vi specialister har hjälper oss att bedöma de olika faktorer som kommer att påverka resultatet av operationen.

  Det är också viktigt att inte bara fokusera på storleken när det gäller bröstförstoring. Kirurgen måste ha bra koll på kroppsproportioner och erfarenheten att välja ett implantat som passar de unika förutsättningar som varje patient har. Då blir resultatet en vacker form som passar kroppen i övrigt!

Faktagranskad av: Dr. Per Windh, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-24