Lämpliga kandidater och alternativ till bröstförstoring

Faktagranskad av: Dr. Per Windh, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-04-10

Bröstförstoringar utförs av olika skäl. Beroende på vilka behov just DU har så finns det lite olika möjligheter och alternativ att ta ställning till. 

De flesta som väljer att utföra en bröstförstoring ingår i någon av följande grupper:

 1. Kvinnor med mycket små eller obefintliga bröst.
 2. Yngre kvinnor som har små eller normalstora bröst men som önskar förstora och förbättra bröstens former.
 3. Kvinnor med stora ojämnheter i bröstens storlek eller form.
 4. Kvinnor som genomgått graviditet eller viktminskning och vill återställa bröstens utseende till var de varit innan.

Beroende på vilka fysiska förutsättningar och personliga önskemål man har med sin bröstförstoring så ser alternativen, möjligheterna och begräsningarna lite olika ut.

Fysiska förutsättningar vid bröstförstoring

Normalt sett kan alla som befinner sig i någon av nämnda grupper förvänta sig ett bra resultat av sin bröstförstoring. Det är dock viktigt att man har rätt fysiska förutsättningar.

 1. Brösten utvecklas fram till 18-20 års ålder. Man skall inte operera brösten innan de är färdigutvecklade.
 2. Graviditet påverkar bröstens form och storlek. Det är därför en fördel att vara färdig med planerade graviditeter före en bröstförstoring.
 3. En viktminskning påverkar bröstens volym, form och konsistens. Det är därför bra att befinna sig nära sin målvikt när man genomgår operationen.
 4. Vårtgårdens placering och bröstens ”höjd” förändras inte vid en bröstförstoring. Har man sådan problematik före sin operation får man räkna med att den inte kommer att förändras nämnvärt av ingreppet.

Alternativa ingrepp

I vissa fall är en bröstförstoring med implantat inte den bästa lösningen. Då kan man istället utföra andra kirurgiska ingrepp eller utföra bröstförstoringen i kombination med ett annat ingrepp.

 • Om man har slappa bröst eller häng i brösten kan ett bröstlyft vara nödvändigt. Detta kan utföras i kombination med bröstimplantat.
 • Om man endast är ute efter en mycket liten förstoring eller formförändring kan en fettransplantation till brösten vara ett bra alternativ.
 • Det finns inga krämer eller kosttillskott som kan förändra bröstens storlek så alla sådana alternativ kan uteslutas.

Mental mognad viktigt

En bröstförstoring är ett kirurgiskt ingrepp. Det ger stora möjligheter till förbättring men det innebär även risker för komplikationer och biverkningar.

 • Det är viktigt att man har uppnått en mental mognad och inre stabilitet när man fattar sitt beslut.
 • En bröstförstoring kan förbättra ditt utseende och ditt självförtroende, men den kommer inte nödvändigtvis att ge dig det du uppfattar som det ideala utseendet eller få andra människor att behandla dig annorlunda.
 • Det exakta resultatet av operationen kan inte förutses på förhand. Ha realistiska förväntningar. Räkna med förbättring men inte perfektion.
 • En bröstförstoring skall utföras efter en längre tids övervägande av för- och nackdelar. Den bör inte ses som en ”quick-fix” eller som ett led i en serie önskade operationer.

Informationsfilm från Estetikcentrum

Nästa: Bilder och tänkbara resultat »

Faktagranskad av: Dr. Per Windh, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-04-10
Relaterat