Att välja bröstimplantat och storlek

Faktagranskad av: Dr. Per Windh, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-04-10

Det finns många olika bröstimplantat. De skiljer sig åt på flera sätt. I första hand handlar det om storlek, form, material och yta. Vilket implantat man väljer påverkar både resultatet, riskerna och hållbarheten.

Som patient är det viktigt att förstå de olika bröstimplantatens egenskaper och hur viktigt det är att de håller hög kvalité.

Bröstimplantat tillverkas, precis som andra varor, av flera olika tillverkare i världen. Till de mest populära märkena på den i Svenska marknaden hör:

 • Motiva® (Ergonomix)
 • Mentor (Mentor och Perthese)
 • Allergan (Natrelle)
 • Eurosilicone

De huvudsakliga skillnaderna mellan olika bröstimplantat är; innehållet, ytan, formen, storleken och konsistensen.

Informationsfilm från Estetikcentrum i Malmö

Bröstimplantatens material och innehåll – silikon eller saltvatten?

Ett bröstimplantat kan enklast beskrivas som en påse av silikon fylld med saltvatten eller en silikonmassa. Själva påsen kallas för hölje.

Ett bröstimplantat som är fyllt med silikonmassa kallas för ett silikonimplantat. Ett implantat som är fyllt med saltvatten kallas för saltvatten- eller koksaltsimplantat.

Silikonimplantat är standarden

Kohesiva silikonimplantat innehåller en silikonmassa som inte kan rinna ut.

Bröstimplantat av silikonmassa kallas även för kohesiva bröstimplantat eller geléhallon.

Silikonmassan i implantaten känns och rör sig ungefär som fettvävnad. Den hänger ihop som en hel massa och kan inte rinna ut även om implantatet skulle delas på mitten.

För ett antal år sedan var det ganska vanligt att man använde både saltvattensimplantat och silikonimplantat. I takt med att silikonimplantaten utvecklats har de dock mer eller mindre tagit över helt.

Silikonimplantatens olika konsistens

Silikonmassan i silikonimplantaten kan  ha olika konsistens. Låt oss säga att den går från lös till fast.

 • Hög fasthet är detsamma som hög viskositet.
 • I den lägsta fasthetsgraden (viskositeten) är gelen lös och i den högsta är den helt fast.
 • Tillverkarna väljer ofta att dela upp fasthetsgraden på en skala mellan 1-3 där 1 innebär den lägsta viskositeten (fastheten) och 3 den högsta.

De så kallade geléhallonen eller geléhallonimplantaten är alltid av silikonmassa. Vissa väljer dock att reservera begreppet ”Geléhallon” för de implantat som har den högsta fastheten.

Informationsfilm från Motiva

Fastare implantat inte automatiskt bättre

Vad som är skillnaden mellan de olika fasthetsgraderna och vad de har för effekt på slutresultatet är ett ämne i ständig debatt.

Ett faktum är att ju lösare implantatsinnehållet är desto mer rör det sig. Detta innebär bl.a att det sjunker ned mot botten av implantatet när man står upp och ut mot sidorna när man ligger ned (som naturliga bröst).

Den första tanken skulle kunna vara att man ju vill ha så fasta bröst som möjligt. Därför skall man väl välja så fast silikonmassa som möjligt? Här får man dock inte blanda ihop fasta bröst med fast silikon. Alla bröstimplantat är fasta i jämförelse med slapp bröstvävnad så det handlar om att välja alternativ efter önskemål.

Ställ dig frågan – hur mycket eller lite vill du att din bröstförstoring skall märkas? Inte alls eller på långt håll?

När du skall välja fasthetsgrad är det viktigt att du diskuterar med din kirurg vilket resultat du är ute efter. Innan ni fattar beslutet fråga vilken fasthetsgrad din kirurg rekommenderar och varför. Ofta är det fråga om en sammanvägning av dina personliga önskemål och din kropps förutsättningar.

Saltvattensimplantatens egenskaper

SaltvattensimplantatFörespråkare för koksaltimplantaten förnekar inte att silikonimplantat kan ge ett mer naturligt utseende eftersom konsistensen i stor utsträckning liknar naturlig bröstvävnad. De menar dock konsistensen endast har betydelse för kvinnor med mycket små bröst före sin operation.

För kvinnor som har viss bröstvolym före sin operation spelar enligt saltvattensförespråkarna inte implantatens konsistens någon större roll eftersom den egna bröstvävnaden kommer att ligga mellan implantatet och huden efter operation vilket ger naturligt utseende och känsla.

Ett av de viktigaste argumenten för saltvattensimplantaten är att de innehåller just saltvatten vilket är en helt naturlig vätska i kroppen. Om implantatet får en skada brister höljet och saltvattnet tas upp och kroppen. Om ett silikonimplantat skadas får man istället en s.k. tyst ruptur eftersom implantatet behåller sin form.

Det bör även nämnas att salvattensimplantat är några tusenlappar billigare än silikonimplantat.

Bröstimplantatens form – runda eller droppformade?

Implantatens form formar brösten

Den här sektionen handlar om de två olika formerna bröstimplantat kan ha, och hur dessa påverkar resultatet.

 • Bröstimplantat kan vara runda eller droppformade ( s.k. anatomiska).
 • Vilken form som ger det bästa resultatet beror i första hand på hur mycket egen bröstvävnad patienten har.
 • Om patienten har mycket lite eller ingen egen bröstvävnad är valet förhållandevis enkelt. Då är droppformade implantat det naturliga valet.

Runda bröstimplantat vanligare än anatomiska

Baserat på en sammanvägning av uppgifter från implantattillverkarna Motiva®, Mentor och Allergan, fördelar sig försäljningen av implantat avsedda för bröstförstoring i Sverige på ca 70% runda och 30% anatomiska bröstimplantat.

Informationsfilm från Estetikcentrum i Malmö

Runda bröstimplantat

Runda bröstimplantat

Bilden visar två runda bröstimplantat. Det övre har slät yta det nedre texturerad.

Runda bröstimplantat är formade som en rund bulle. Eftersom de är mjuka förändras dock formen när de ställs på högkant. Ungefär som naturliga bröst med andra ord.

 • Runda bröstimplantat kan vara fyllda med koksaltlösning eller silikon.
 • De kan ha en slät eller texturerad yta
 • De finns i ett mycket stort antal olika variationer i fråga om storlek, projektion och fasthet.

De runda implantaten är billigare än de anatomiska och förknippas med något färre komplikationer. Bl.a för att det inte spelar någon roll om implantatet skulle rotera i fickan eftersom det är helt runt.

Anatomiska (droppformade) bröstimplantat

Anatomiska (droppformade) bröstimplantat

Bilden visar ett anatomiskt bröstimplantat vilka endast finns med texturerad yta.

Anatomiska (droppformade) bröstimplantat skiljer sig från runda bröstimplantat genom att de är avlånga till sin utformning och har en större del fyllning nedtill än upptill.

Syftet med den något utdragna droppformen är att implantaten skall ge ett mer naturligt slutresultat.

Togs fram för bröstrekonstruktion

De anatomiska bröstimplantaten togs från början fram för att användas vid bröstrekonstruktioner hos kvinnor som förlorat ett bröst.

Logiken bakom användandet av anatomiska bröstimplantatet vid vanliga bröstförstoringar är dock ganska enkel. Oavsett om en patient saknar bröstvävnad på grund av att den tagits bort eller om den inte funnits där ifrån första början är ju implantatets roll densamma. Att bygga upp ett ”nytt” bröst.

Fler valmöjligheter

En fördel som både plastikkirurger och patienter uppskattar med de anatomiska implantaten är att de kan varieras i tre olika dimensioner:

 1. Bredd (hur brett implantatet är)
 2. Höjd (hur högt implantatet går på bröstkorgen)
 3. Projektion (hur mycket implantatet bygger framåt/ut från kroppen).

Runda bröstimplantat kan endast varieras i två dimensioner. Diameter (bredd) och projektion.

Den ökade flexibiliteten gör anatomiska implantat särskilt aktuella om man i samband med en bröstförstoring även vill balansera ut storlek- och formskillnader mellan brösten.

De anatomiska implantaten vinner också allt mer mark till följd av att efterfrågan på så naturliga resultat som möjligt ökar.

Informationsfilm från Motiva

Valet mellan anatomiska eller runda bröstimplantat

Notera hur det runda implantatet fyller ut överdelen av bröstet medan det anatomiska får en mer naturlig linje.

Notera hur det runda implantatet (vänster) fyller ut överdelen av bröstet medan det anatomiska får en mer naturlig linje.

Ett anatomiskt bröstimplantat har en mer naturlig bröstform än ett runt implantat. Då borde väl ett sådant implantat också ge de bästa och mest naturliga resultaten. Eller?

Riktigt så enkelt som resonemanget ovan ger sken av är det dock inte.

 • För det första är inte alla ute efter ett så ”naturligt” resultat som möjligt. Många vill ha en lite mer iögonfallande look.
 • Anatomiska implantat har även vissa mer konkreta nackdelar. Till dessa hör bl.a. att de är dyrare än runda implantat.

Risk för rotation

P.g.a. sin utformning har de anatomiska bröstimplantaten en tendens att vilja rotera i vävnadsfickan efter operation. Om detta sker får bröstet ett mycket onaturligt utseende och måste åtgärdas med en omoperation.

Risken för rotation förknippas ofta med hur vävnadsfickan för implantatet utformas under operationen.

För att minska risken för rotation tillverkas anatomiska implantat alltid med en texturerad (sandpappersliknande) yta. Syftet är att de skall läka fast och fixeras i vävnadsfickan. Detta är inte alltid optimalt.

 • Inläkningen kan i sig innebära att risken för s.k. kapselkontraktur ökar.
 • Behovet av texturering innebär även en begränsning av patientens och kirurgens valmöjligheter.

Vanliga argument mot användandet anatomiska bröstimplantat

Utöver att det finns en risk för att de anatomiska implantaten roterar så finns det även andra skäl att välja ett runt implantat.

Många kirurger anser att det inte spelar någon roll om man använder runda eller droppformade implantat eftersom alla bröstimplantat, oavsett ursprungsform, ändå blir runda till följd av inläkningsprocessen. De anatomiska implantaten ger enligt deras åsikt därför inte ett bättre långtidsresultat än de runda.

Andra specialister menar att ett runt implantat ändå får en anatomisk form när patienten står upp eftersom dess innehåll då sjunker ned mot botten och att det även ger ett mer naturligt intryck när patienten ligger på rygg.

Vilken implantatsform skall man välja då?

Jämförelse mellan ett runt och ett droppformat bröstimplantat

Med runda implantat blir brösten lite fylligare upptill. Detta kan innebära både för- och nackdelar:

 • Stor fyllighet i bröstens övre del ger en markerad klyfta mellan brösten. Detta kan se onaturligt ut. Många patienter vill dock ha denna fyllighet och den klyfta det medför.
 • Anatomiska implantat ger oftast ett mer naturligt utseende. I synnerhet om man har små eller inga bröst före operationen.
 • Om man vill undvika att se ”opererad” ut i avklädda situationer kan anatomiska implantat vara ett säkrare val än runda.
 • Om man har ojämnheter i bröstens storlek och form ger anatomiska implantat större utrymme för korrigering och utjämning.

Skall man försöka urskilja någon slutsats bland de olika kirurgernas åsikter är denna att majoriteten patienter får mycket fina resultat med runda bröstimplantat. Kvinnor med mycket lite egen bröstvävnad får dock de bästa resultaten med anatomiska bröstimplantat.

Bröstimplantatens profil – låg, medium eller hög?

Bröstimplantat med olika projektion

Bröstimplantatens profil är ett mått på projektionen (b.) i förhållande till diametern (a.)

Ett bröstimplantats profil kan, lite förenklat, beskrivas som ett mått på hur mycket det putar ut från kroppen. Ju högre profil desto mera ”put”.

Begreppet ”profil” kallas även för projektion. Ju högre profil desto mer projektion. Projektion=”put”.

Det finns 3-4 olika alternativ för profil;  låg, medium, hög, extra hög. Det vanligaste implantatet är det med mediumprofil. Lite förenklat kan de olika profilerna beskrivas såhär:

 • Låg profil – den låga profilen är den som bygger minst projektion framåt/utåt från kroppen. Lågprofilsimplantat används förhållandevis sällan men kan vara ett bra val för kvinnor med lite större bröstbredd.
 • Mediumprofil – mediumprofilen är den standard som användes innan implantat med olika profil introducerades. Den ger brösten en naturlig projektion ut från kroppen samt god fyllighet och volymökning.
 • Hög profil – implantat med hög profil ger mest projektion framåt/utåt i förhållande till diametern/bredden i botten. Med högprofilsimplantaten kan även kvinnor med smal/nätt kroppsbyggnad få volym och djup i barmen utan att det för den saken skull ser onaturligt ut.

Informationsvideo från Estetikcentrum

Användningsområden

De olika profilalternativen har tagits fram för att på ett bättre sätt kunna tillmötesgå patienter med olika kroppstyper och önskemål.

Från vänster till höger visas bröstimplantat med låg, medium och hög projektion

Från vänster till höger visas bröstimplantat med låg, medium och hög projektion

Hög profil möjliggör större förstoringar

Tidigare fanns bröstimplantaten i mycket färre storlekar. Detta betydde att man inte kunde få implantat med olika proportion i fråga om bredd och höjd. Detta gjorde att vissa patienter inte kunde få ett naturligt resultat i den storlek de efterfrågade.

”Om det är viktigt att du ska få plats med stora implantat trots att du har smala bröst så ska du välja en hög- eller ultrahög profil.” – Johan Andersson, produktchef Motiva.

Med hjälp av de olika profilerna kan man nu använda större implantat vid en bröstförstoring utan att för den sakens skull riskera att implantatens kanter hamnar utanför det område som täcks av den egna bröstvävnaden.

Med hjälp av ett högprofilsimplantat kan man helt enkelt addera mer storlek till bröstet (framåt) utan att dess bottendiameter ökar.

Informationsvideo från Motiva

Bröstimplantat för alla kroppsformer och önskemål

Vilken profil man väljer är i slutändan en fråga om önskemål och behov. Här följer några exempel:

 • I första hand gör implantat med hög profil det möjligt för kvinnor med smal kroppsbyggnad att välja större implantat.
 • Efter graviditet eller viktnedgång blir brösten ofta tomma. Detta kan ge slapphet. För att kunna fylla ut det hudöverkott som finns behöver man ett implantat som sticker ut tillräckligt mycket. Man väljer då ett implantat med hög profil.
 • Med hjälp av implantat med låg profil kan kvinnor med en kraftigare kroppskonstruktion hitta bröstimplantat som på ett bra sätt täcker bröstets naturliga bottendiametern utan att addera allt för mycket projektion framåt.

Bröstimplantatens yta – slät eller texturerad?

Bröstimplantatens yta - slät eller texturerad?

Alla bröstimplantat har ett hölje av silikon. Detta hölje kan ha en slät eller sträv (s.k. texturerad yta).

 • Implantat med en slät yta kallas för släta implantat.
 • Implantat med en sträv yta kallas för texturerade implantat. 

När man började tillverka bröstimplantat använde man endast slät yta. Därefter kom implantaten med den texturerade ytan.

Anledningen till att man började göra bröstimplantat med texturerad yta var att man vill minska risken för den vanligaste biverkningen vid bröstförstoring, s.k. kapselkontraktion.

Texturerade bröstimplantat växer fast, släta rör sig fritt

Innan vi går in på hur de olika ytorna på implantaten påverkar biverkningar och resultat kan det vara bra att veta vad som händer i kroppen när man lägger in implantat.

Vid en bröstförstoring skapar kirurgen en ficka i vävnaden där implantatet placeras. När implantatet stoppats in och operationen är färdig påbörjar kroppen sin läkningsprocess.

 1. När kroppen ”upptäcker” implantatet reagerar den med att bygga in det okända föremålet i en kapsel av ärrvävnad. Detta är en helt naturlig skyddsreaktion mot främmande föremål.
 2. När ett bröstimplantat med SLÄT yta kapslas in får vävnaden i kapseln inte grepp i den glatta ytan. Implantatet kommer därför att röra sig fritt inuti kapseln.
 3. När ett implantat med TEXTURERAD yta kapslas in får vävnaden i kapseln grepp i den sträva ytan. Implantatet växer då fast i kapseln och fixeras därmed i bröstet.
Kapsel runt implantatet

Den röda färgen visar en normal kapsel runt implantatet.

Om ett implantat rör sig fritt eller växer fast i kapseln kan innebära både både för- och nackdelar.

Försäljningsuppgifter från implantatstillverkarna Motiva® Mentor och Allergan visar att majoriteten av bröstimplantaten som säljs på den Svenska marknaden har den texturerade ytan.

Informationsfilm om texturering

Varför slät eller texturerad yta?

Den vanligaste komplikationen efter en bröstförstoring är s.k. kapselkontraktur. Den uppkommer när ärrvävnaden som kapslar in implantatet blir för kraftig eller ojämnt fördelad.

De texturerade implantaten togs fram för att minska risken för kapselkontraktion. Man har dock haft svårt att bevisa den texturerade ytans effekt. Även de mest erfarna plastikkirurgernas meningar går ofta isär på den här punkten.

För och nackdelar med slät och texturerad yta

 • När man använder droppformade bröstimplantat är det viktigt att de fixeras i ”stående” läge. Därför måste de växa in och fixeras i kapseln. Här är texturerade implantat därför det enda alternativet.
 • Ett texturerat bröstimplantat växer fast mot det framförvarande bröstets baksida. Detta ökar i viss mån belastningen i den delen av vävnaden men minskar samtidigt tyngden i bröstfickans underdel.
  • För patienter med en viss mängd egen bröstvävnad av fast kvalité kan detta innebära en fördel eftersom brösten sjunker mindre med tiden.
  • För patienter med mycket lite eller slapp egen bröstvävnad kan detta vara en nackdel eftersom implantatets drag i vävnaden kan leda till synliga ojämnheter s.k. traction rippling.
 • Eftersom kapseln inte får grepp i släta bröstimplantat kan de får en friare och mer naturlig rörselse och känsla. Detta kan dock även innebära att de sjunker mer med tiden och att man får en ojämn volymökning i den nedre delen av bröstet s.k. bottom out.
 • De texturerade bröstimplantaten är dyrare än de släta. Vissa kirurger anser att det bristfälliga vetenskapliga stödet för skillnad i kapselfrekvens samt den ökade risken för rippling i många fall talar för att välja ett slätt implantat framför ett texturerat.
 • Personer som är aktiva löpare, ryttare eller utövare av andra sporter som sätter brösten i kraftig rörelse kan vinna på att välja texturerade implantat. Fästet ger implantaten stöd vilket minskar risken för att de sjunker.

Informationsfilm från Motiva

Olika kraftig texturering

Den texturerade ytan kan ha olika utformning eller grovlek i strukturen.

Logiken bakom de olika nivåerna av ”skrovlighet” är att ju grövre/ojämnare ytan är desto kraftigare blir inväxningen/fixeringen i vävnaden. Kapseln får helt enkelt bättre grepp i implantatet ju grövre ytan är.

 • Exakt vilken effekt en kraftig mot en mer begränsad ”vävnadskontakt” (inväxning) innebär råder det lite delade meningar om.
 • När man talar om grovleken i textureringen kan man beskriva den på en skala från kraftig texturering med grov yta till en finare texturering med slätare yta.
 • I vissa fall talar man även om microtexturering och mikrotexturerade bröstimplantat för de allra minsta ojämnheterna i ytan.

Koppling mellan texturerade bröstimplantat och cancer

Under 2017 framkom uppgifter om att bröstimplantat kan orsaka en form av lymfcancer s.k. anaplastiskt storcellslymfom, också kallat BIA-ALCL.

Såhär kommenterar plastikoperationer.net´s specialistkiurg  Dr. Andreas Lindahl sjukdomen i fråga experten:

BIA-ALCL står för Breast Implant Associated ALCL, där ALCL är en form av lymfom vilket i sin tur är en cancerform.

 • Att drabbas är mycket ovanligt. Man känner för närvarande till 359 bekräftade fall i hela världen. Man vet inte exakt hur vanligt detta är men talar i olika undersökningar om siffror på mellan 1/3 000 (en på 3 000) och 1/30 000 (en på 30 000) hos kvinnor med bröstimplantat.
 • Diagnostiken har har blivit bättre och när sjukdomen upptäcks i tid är behandlingen botande.
 • Det viktigaste för alla patienter är att veta att om ett bröst blir svullet och/eller man känner att det bildats vätska i bröstet så skall man undersöka sig hos sin plastikkirurg.
 • Symtomen vid tidig sjukdom är vätskebildning och svullnad i ett tidigare normalt bröst med implantat. Vi kallar det för “kallt serom”, dvs vätskebildning som inte kommer direkt efter operationen och alltså inte beror på operationen i sig.
 • Om man inte har några symtom eller besvär alls från sina bröst ser jag ingen anledning att utreda sig för det här.

Allergan återkallar texturerade bröstimplantat

Läkemedelsbolaget Allergan (tidigare Inamed/McGahn) stoppade i december 2018 försäljningen av sina bröstimplantat med texturerad (skrovlig/ojämn) yta.

 • Anledningen till försäljningsstoppet är att implantaten tros ha en koppling till cancerformen anaplastiskt storcellslymfom (ALCL).
 • Åtgärden kommer efter beslut av Läkemedelsverket om att produkterna skall återkallas. Detta beslut gäller endast texturerade bröstimplantat från Allergan.
 • Den statistiska risken att att drabbas av ALCL är mycket låg. I Sverige finns totalt 4 kända fall.

Kommentar från Svensk Förening För Estetisk Plastikkirurgi

Svensk Förening För Estetisk Plastikkirurgi kommenterar i en pressrelease i Juli 2019 mediarapporteringen enligt följande sammanfattning:

 • BIA-ALCL  är en mycket sällsynt sjukdom som drabbar ungefär 1/3000 som har den typen av implantat (att jämföra med att drygt 1/10 kommer att drabbas av vanlig bröstcancer oavsett implantat eller inte).
 • Att man får svullnad och vätska efter 10 år är inte samma sak som att man drabbats av den ovanliga åkomman ALCL. Det är däremot viktigt att analysera vätskan och via röntgen fastställa om implantaten är trasiga eller hela.
 • Att byta ut Allergans texturerade implantat om man inte har några problem alls är inte en rekommendation.
 • Att byta ut alla texturerade bröstimplantat om man inte har några problem alls är inte en rekommendation.
 • Om man känner oro, svullnad eller en förändring i brösten skall man i första hand kontakta sin plastikkirurg.

Dr. Per Hedén berättar om BIA-ALCL

Så väljer du rätt implantatstorlek

Storlek på bröstimplantat

Att välja storlek på bröstimplantat handlar i princip om tre saker;

 1. Hur stora bröst du vill ha.
 2. Hur stora implantat som får plats.
 3. Vilka risker du är beredd att acceptera.

Bröstimplantatens storlek mäts i milliliter (ml) eller kubikcentimeter (cc). Dessa två mått är samma sak. 350 ml=350 cc. Ibland talar man om gram. Även här är det ungefär samma sak. 350 gram=350 ml=350 cc.

Allt handlar om proportioner

När man funderar över hur stora bröst/implantat man vill ha är det viktigt att tänka på att bröststorlek handlar om PROPORTIONER. Inte om gram eller milliliter.

 • Det är proportionerna bröst/kropp som avgör vad som UPPLEVS som stort eller litet. Inte den faktiska bröstvolmen.
 • När man talar om upplevd storlek skiljer den sig även mellan vad man SJÄLV upplever och vad ANDRA upplever.

Det finns ingen objektiv bild av vad som är ”för stort” eller ”för litet” när det kommer till bröststorlek. Här gäller det att hitta en balans.

Vilka bröst vill du ha?

När man skall välja storlek på bröstimplantat finns det i princip tre saker som man man måste ta ställning till.

 1. Vilka proportioner man vill uppnå. Skall brösten vara små, normalstora eller stora i proportion till den övriga kroppen.
 2. Vilken form man vill ha. En naturlig och diskret form eller en mer framträdande form med mycket fyllighet i bröstens övre delar och tydlig klyfta.
 3. Vilka risker för komplikationer man är beredd att acceptera. Kan man acceptera att göra en omoperation om 3-5 år eller vill man att resultatet skall hålla sig i 10 år utan behov av korrigering?

Mindre implantat innebär färre risker och besvär. Hos amerikanska kirurger använder man begreppet ”big breasts, big problems” för att förtydliga sambandet mellan implantatstorlek och de risker stora implantat ofta medför.

”Big breasts, Big problems!”

Även om bröstförstoringar oftast utförs för att förstora brösten är det inte den enda anledningen. Det är också vanligt att man vill ändra form, jämna ut storleksskillnader eller lyfta brösten lite. Motiven påverkar implantatsvalet.

Implantatstorlek vid bröstförstoring av små bröst

Förstoring av små bröst

Många som söker för en bröstförstoring är personer med mycket små bröst. I vissa fall finns en närmast total avsaknad av bröstvävnad.

Personer med små bröst är ofta smala och har en nätt kroppsbyggnad, men det kan också röra sig om normalstora eller stora personer med underutvecklad byst.

Personer med små bröst gör ofta sin bröstförstoring med något av följande önskemål:

 • Att få de bröst man saknar.
 • Att normalisera bröststorleken i förhållande till kroppens övriga proportioner.

Även om man i båda fallen är ute efter att ”normalisera” bröstens storlek behöver det inte vara fråga om att skapa ett så ”naturligt” resultat att det inte märks.

Små bröst är bra förutsättningar

För den som länge besvärats av små bröst kan det kännas bra att veta att små bröst är en bra förutsättning för en lyckad bröstförstoring:

 • Resultaten efter bröstförstoringar av små bröst håller längre eftersom det inte finns så mycket ”egna” bröst som kan börja hänga med tiden.
 • När man förstorar små bröst går skalan från att skapa små proportionerliga bröst till stora men proportionerliga bröst. Utanför skalan kommer sedan oproportionerligt stora bröst.

När man talar om att uppnå ”naturliga resultat” påverkar även valet av bröstimplantatens form och placering hur det slutgiltiga resultatet upplevs. Formen och placeringen märks dock i första hand i mer ”lättklädda” situationer.

Bröstförstoring av normalstora bröst

Den näst största gruppen som söker för bröstförstoring är personer som redan har bröst men som vill förändra dem. Alltså förändra proportionerna mellan brösten och den övriga kroppen eller formen på brösten. 

De vanligaste målen för personer som har en viss bröstvolym före sin operation men ändå väljer att lägga in implantat är ofta något av följande:

 • Att gå från normala till stora bröst.
 • Att gå från stora bröst till oproportionerligt stora bröst.
 • Att förändra formen på brösten.
 • Att fylla ut tomma bröst efter vikt eller hormonförändringar.
 • Att lyfta bröst som sjunkit.
 • Att balansera ut ojämnhet i storlek mellan brösten.

När man väljer att förstora bröst är det viktigt att tänka på att den totala storleken efter operationen blir den egna bröstvävnaden + implantatets storlek. Detta kan mycket förenklat innebära; 300 ml egen bröstvävnad + 300 ml implantat = 600 ml ”bröststorlek”.

När man gör bröstförstoringar med målet att förändra form, lyfta, fylla ut eller balansera bröst är själva storleken inte lika viktig som vid rena förstoringar. Här är ofta implantatens form och placering minst lika viktig för ett bra resultat.

Informationsfilm från Motiva

Storleken på implantaten – cc/ml/g

Anatomiska bröstimplantat i storlek 200-600 ml

Anatomiska bröstimplantat i storlek 200-600 ml.

Storleken på bröstimplantat mäts i milliliter (ml), kubikcentimeter (cc) eller gram (g). En ml är detsamma som en cc och väger litet mindre än 1 g.

För att förenkla matematiken lite kan man säga att ml, cc och g är olika måttenheter på samma volym. Det mest använda av dessa mått är kubikcentimern (cc).

Som en liten referens kan det vara värt att nämna att 100 cc är detsamma som en deciliter. Ett implantat på 300 cc motsvarar alltså en volym på 3 dl.

300-450 cc är vanligaste storleken

Bröstimplantat finns i alla storlekar. Från mycket små implantat på 150 cc till extrema implantat på flera tusen cc.

 • De implantat som används i normala bröstförstoringar är storleksordningen 200-700 cc.
 • De implantatstorlekar som säljs mest i norden är implantat i storleken 300-450 cc. Dessa siffror baseras på försäljningsstatistik från implantatstillverkarna Motiva®, Mentor och Allergan.
 • Anledningen till att de mest använda implantaten är mellan 300-450 cc är att dessa implantat ger tillräcklig volymökning för de allra flesta utan att överbelasta kroppen.
 • För den som överväger ett litet implantat i storleksordningen 100-200 cc kan en fettransplantation till brösten vara ett alternativ då motsvarande volymökning ofta kan uppnås med denna metod.

Kroppen sätter gränserna

När man funderar över vilket som är den största implantatstorlek man kan välja är det kroppen som sätter gränserna. Den som kan bedöma detta är din kirurg. Han/hon måste göra en bedömning där man tittar särskilt noga på din bröstkorg, hud och befintliga bröstvävnad.

De flesta kirurger avråder från att välja implantat som är för stora. Detta bör man lyssna på. Skälen till avrådan brukar vara följande:

 1. Brösten kommer att se oproportionerligt stora ut i förhållande till din kropp.
 2. Implantatens storlek kan ge synliga kanter, ojämnheter eller formförändringar som kommer att synas tydligt i avklädda situationer.
 3. Implantaten kommer att sjunka nedåt på grund av den stora belastningen på hud och andra vävnader.

Problemen med för stora implantat vid bröstförstoring

Bröstförstoring med stora implanatat

Ju större implantat man väljer att lägga in desto mer ökar riskerna för komplikationer i efterhand. Några exempel:

 • Med ett implantat som är för stort i förhållande till mängden befintlig bröstvävnad finns det risk att implantatets kanter syns eller känns mer tydligt. Samtidigt ökar riken för komplikationer.
 • Stora bröstimplantat tynger ned kroppens vävnader vilket gör att brösten blir mer hängiga efter en tid. Precis på samma sätt som stora naturliga bröst gärna faller mer än små.
 • Hög placering och fyllighet ofta en målsättning med en bröstförstoring. Då är det viktigt att förstå att ett större implantat ofta måste placeras längre ned för att få plats eftersom utrymmet under huden är mindre ju högre upp på bröstkorgen man kommer.

För att få ett naturligt och hållbart resultat rekommenderar de flesta plastikkirurger den normalbyggda kvinnan med normal mängd egen bröstvävnad att begränsa sin bröstförstoring till ett maximum av två BH-storlekar. Detta är en bra utgångspunkt.

Välj implantatstorlek med omsorg

Diskutera implantatstorleken med din kirurg

För att försäkra sig om att få rätt storlek från början är det viktigt att pröva sig fram ordentligt innan man går vidare med sin bröstförstoring.

 • Om man har väldigt små bröst innan operationen framstår i början minsta lilla förändring som en stor skillnad. Efter operationen vänjer man sig dock fort och det som kändes väldigt stort känns snart normalt.
 • Vilken storlek som används i varje enskilt fall är ett högst personligt och individuellt val. Det enklaste sättet att bedöma vilken storlek som är rätt för just dig är att placera olika implantatstorlekar i din bh. Detta får du möjlighet att göra vid din konsultation.

Med hjälp av det s.k. ristestet kan du själv experimentera med olika implantatstorlekar. Allt du behöver göra mäta upp ris i nylonstrumpor och stoppa i bh´n. 3 dl ris (300 gram) är ungefär detsamma som 300 cc implantat. Alltså en ganska vanlig storlek.

Lyssna på din kirurg men bestäm själv

För att underlätta ditt val av implantatstorlek kan du ställa två enkla frågor till din kirurg:

 1. Vilket är det största implantatet du tror att min kropp skulle må bra av?
 2. Vilket är det minsta implantatet du tror skulle ge synliga resultat?

Utifrån de svar du får kan du testa dig fram i stegen 50 cc tills du hittat en storlek du tycker känns bra.

Om du tvekar mellan två implantat med en storleksskillnad på 50 cc så välj den större. Anledningen till detta är att man fort vänjer sig vid sin nya storlek. Det som kändes lagom vid utprovningen känns snart normalt och senare ofta ”för litet”.

En annan anledning att välja ett något större implantat än det som känns lagom vid utprovningen är att några cc ”försvinner” när implantatet hamnar inuti kroppen eftersom vävnaderna utövar ett visst tryck.

Avslutningsvis ger vi dig rådet att lyssna på din kirurg. Men låt inte honom eller henne ensam avgöra vilken storlek du skall välja. Det är du som skall leva med implantaten så sista ordet är alltid ditt. Om du är osäker, avvakta och gå gärna till en annan kirurg för att få nya infallsvinklar.

Nästa: Bröstimplantat från Motiva »

Faktagranskad av: Dr. Per Windh, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-04-10
Relaterat