Bröstförstoring med eget fett

En bröstförstoring med fett innebär att man flyttar fett från ex. rumpan, låren eller magen upp till brösten. Inom medicinen kallas detta för en fettransplantation till brösten.

Varför gör man en bröstförstoring med fett?

Bröstförstoring med eget fett

En bröstförstoring med fett kan i vissa fall vara ett alternativ till en bröstförstoring med implantat. Några exempel:

 • När man absolut inte kan eller vill bära implantat av silikon.
 • När man endast vill göra en mindre bröstförstoring motsvarande 0,5-1 BH-kupa.
 • När man ändå genomgår en fettsugning och samtidigt passar på att återanvända det fett man skördar.
 • När man vill justera ojämnheter eller sidoskillnad mellan brösten.

Naturliga resultat men begränsad volymökning

Den stora fördelen med en fettförstoring mot en förstoring med bröstimplantat är att man får ett helt naturligt resultat. Den volymökning man kan uppnå är dock mycket begränsad.

 1. Ett normalstort bröstimplantat är ca 300 ml/cc i storlek.
 2. Den maximala volymökningen man kan få vid en fettransplantation till brösten är ca 100-150 ml.
 3. En fettransplantation till brösten motsvarar, i bästa fall, ett mycket litet bröstimplantat.

Den begränsade volymökningen gör att fettransplantation i första hand lämpar sig för den som vill förändra formen på brösten snarare än storleken. Exempelvis kan man ofta återskapa fyllighet i bröstens övre delar på ett bra sätt.

Är du en lämplig kandidat för ingreppet?

Den optimala patienten för en bröstförstoring med fett är en hälsosam ickerökare som har tillräckligt med kroppsfett och önskemål om en formjustering av brösten snarare än en volymökning.

För att kunna flytta fett måste det finnas fett att hämta. Man behöver åtminstone 400 ml fett av hög kvalitet. På personer med mycket låg kroppsfetthalt kan det vara svårt att skörda denna mängd.

Transplanterade fettceller är känsliga och måste ha optimala förhållanden för att läka in på ett bra sätt. Rökning är därför helt uteslutet eftersom det försämrar kroppens förmåga att läka avsevärt.

Mängden fett man kan flytta är begränsad. Därför kan endast mindre bröstförstoringar åstadkommas med hjälp av kroppsfett. Det är viktigt att man som patient inte förväntar sig något annat. Vill man ha en större förstoring är bröstimplantat det enda alternativet.

Bilder från bröstförstoring med fett

Här visas före- och efterbilder av patienter som genomgått en bröstförstoring med eget fett.

Bilder före och efter bröstförstoring med fett

Varje patients förutsättningar för en operation är unika. Före- och efterbilder av det här slaget endast kan ge en uppfattning av vad som är möjligt att åstadkomma med en fettransplantation till brösten. Bilderna är inte på något sätt en garanti för resultat. 

Så går en fettransplantation till brösten till

Det första steget för dig som på allvar överväger en bröstförstoring med eget fett är att kontakta en plastikkirurgisk klinik för en s.k. konsultation.

Du hittar klinikerna i vårt klinikregister för fettransplantation.

Operationsförlopp

Om du valt att gå vidare kommer du att bokas in på en operationstid. Du kan förvänta dig ungefär följande procedur:

 1. Operationen utförs i s.k. dagkirurgi vilket innebär att du skrivs in och ut från kliniken under samma dag.
 2. När du anländer till kliniken skrivs du in och får ett patientrum. Där träffar du din kirurg för operationsförberedelser innan du förs till operationssalen av en sköterska.
 3. Fettransplantation till bröstenEn bröstförstoring med fett utförs antingen i narkos eller i lokalbedövning kombinerat med lugnande medicin. Operationstiden är ca 2 timmar.
 4. Själva operationen börjar med att man fettsuger ut det fett man vill flytta. Ofta används tekniken vattenassisterad fettsugning eftersom den är skonsam för de fettceller man skördar. Detta ökar överlevnadsgraden i det flyttade fettet.
 5. När man skördat fettet förbereds det för transplantation till brösten. Därefter sprutar man in det skördade fettet genom ett 3-5 millimeter stort stickhål i bröstets nedre ytterkant. Fettet sprutas in i olika vinklar och på olika djup. Tekniken kallas för Coleman-metoden och används för att maximera överlevnadsgraden hos de flyttade fettcellerna.

Operationsteknik och läkning avgörande för resultatet

Vilket resultat man får av en fettransplantation till brösten beror i första hand på hur många av de transplanterade fettcellerna som överlever. Detta beror i sin tur på följande faktorer:

 1. Hur mycket fett som flyttats – ju mer man flyttar, desto mindre överlever.
 2. Hur skicklig kirurgen är och vilken metod som används vid a.) fettsugningen, b.) för preparationen av fettet och c.) i insprutningen.
 3. Hur läkningen fungerar. Detta beror i sin tur på a.) dina genetiska förutsättningar och b.) hur du sköter din hälsa. Rökning är ex. totalt uteslutet 1 mån före och 3 mån efter operation.

Man ska veta att en fettransplantation “ger det den ger”. Man får inga garantier om att en viss volym uppnås och man kan behöva göra om operationen både två och tre ggr! – Dr. Anders Liss.

Räkna med att hälften av fettet överlever

Vid en lyckad operation brukar ungefär hälften av det flyttade fettet överleva i brösten. Detta förutsätter att ingreppet utförts på rätt sätt och att läkningen fortskridit normalt. Därför flyttar man gärna ungefär dubbelt så mycket fett som man räknar med skall bli kvar.

P.g.a. svullad och överfyllnad av fett är det inte ovanligt att patienter får överdrivna förhoppningar på det slutgiltiga resultatet. Volymen upplevs som större än förväntat innan svullnaden lagt sig och hälften av fettet försvunnit. Det är mot bakgrund av detta viktigt att vara realistisk.

Priser för bröstförstoring med fett

En bröstförstoring med eget fett kostar ca 35 000-45 000 kr per behandlingstillfälle. Det kan behövas fler än ett.

Efter en fettransplantation överlever inte allt fett man flyttar. Dessutom överlever mindre fett ju mer man flyttar vid samma tillfälle. Detta gör att en bröstförstoring med fett ofta innebär minst två behandlingssessioner.

Många kliniker har olika pris på den första behandlingssessionen och den andra. Den andra är då billigare. På detta sätt får patienten lite ekonomiska ”plåster på såren” i de fall ett andra eller tredje behandlingstillfälle blir nödvändigt för att uppnå önskade resultat.

Baserat på ovanstående faktorer kan kostnaden för en bröstförstoring med eget fett uppskattas till totalt ca 60 000 kr fördelat på två behandlingstillfällen.
Lån till bröstförstoring med fett

Frågor & svar om bröstförstoring

I Fråga Experten kan du ställa frågor om bröstförstoring direkt till våra specialister i plastikkirurgi. Du hittar även massor av svar på andra användares frågor.

Klicka här för att komma till fråga expertens avdelning för bröstförstoring!
(öppnas i nytt fönster)