Placering av bröstimplantaten vid bröstförstoring

Faktagranskad av: Dr. Per Windh, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-02-21

Vid en bröstförstoring lägger man in implantat av silikon bakom de naturliga brösten. Implantaten kan placeras bakom eller framför bröstmuskeln.

Den vanligaste placeringen av bröstimplantat är bakom bröstmuskeln. Båda alternativen har både för- och nackdelar. Fortsätt läsa för att lära dig mer.

Placering av bröstimplantaten görs antingen bakom eller framför bröstmuskeln

Bröstimplantaten placeras antingen framför (a) eller delvis bakom bröstmuskeln (b).

Din fysik och dina önskemål avgör

Placeringen bakom bröstvävnaden kallas subglandulär på fackspråk och motsvarigheten för bakom muskeln blir då s.k. submuskulär eller subpectoral placering.

 • När man placerar implantaten ”bakom” muskeln gör man det normalt sett bara delvis bakom muskeln i s.k. dual-plane tekniker. Men det räcker med att hålla reda på ”bakom” eller ”framför” muskeln.
 • Anledningen att man placerar implantaten i olika lägen är för att bättre kunna anpassa operationen efter patientens fysiska förutsättningar och önskemål om det slutgiltiga resultatet. Man kan därför inte säga att något alternativ alltid är bättre än det andra.

Den vanligaste metoden är placering bakom muskeln. I den fortsatta texten tittar vi lite närmare på de båda placeringsalternativen och dess potentiella för- och nackdelar.

Placering av implantaten bakom muskeln

Bröstimplantat placerade submuskulärt

Den vanligaste s.k. submuskulära placeringen av implantaten.

Att lägga in bröstimplantat innebär ur medicinisk synvinkel ett antal utmaningar. Först och främst vill att resultatet skall bli snyggt och ”naturligt” i den mening att man inte vill att implantatet skall synas genom huden.

För att dölja implantatet krävs att det finns vävnad mellan implantatet och huden. På fackspråk kallas detta vävnadstäckning.

En patient med mycket små bröst har väldigt lite bröstvävnad. I dessa fall placerar man implantatet bakom muskeln och tar på så sätt hjälp av bröstmuskeln att täcka implantatet. I dessa fall är valet ganska enkelt. Man placerar normalt sett bakom muskeln.

När man placerar ett implantat bakom muskeln måste man skära igenom en del muskelfibrer. Detta innebär en viss skada s.k. trauma. Samtidigt kommer implantatet att påverkas av muskelns egenskaper på olika sätt:

 • Muskeln utövar en viss press mot den del av implantatet som befinner sig bakom muskelvävnaden. Detta kallas för muskelpåverkan. Det finns dom som menar att detta begränsar möjligheterna att få fyllighet och djup (klyfta) i bröstens övre delar. Många menar dock att ett implantat av fast konsistens gott och väl kan kompensera ev. sådan problematik.
 • När muskeln ansträngs eller spänns pressas implantaten ihop och kan då få ett onaturligt utseende s.k. lägesdistorsion.
 • Eftersom muskeln spänns och slappnas av hela tiden utövar den en sorts kontinuerlig massage av implantaten. Många menar att detta bidrar till att reducera risken för kapselbildning.
 • Muskelvävnad är en förhållandevis stabil vävnad i jämförelse med hud, bröst, och fettvävnad. Detta stabiliserar implantatets läge högt upp på bröstet. För personer med ett visst mått av bröstvävnad framför muskeln kan detta leda till ett onaturligt utseende där den naturliga bröstvävnaden sjunker medan implantatet stannar kvar.
 • Muskelvävnaden skjuter fram den naturliga bröstvävnaden vilket gör den enklare att undersöka vid mammografi.

Med de senaste teknikerna för bakomplacering (dual-plane) finns det, så snart de muskelfibrer man skurit igenom läkt, få nackdelar med att placera implantaten bakom muskeln. Några kan man dock se.

Muskelpåverkan och lägesförändring med bröstimplantat framför muskeln.

I vissa lägen kan brösten få ett onaturligt utseende.

Ökad risk för ”bottom out”

Om kirurgen utformar den vävnadficka som implantatet placeras i på fel sätt finns det risk för att bröstmuskeln pressar ned implantatet. Detta kan medföra en s.k. ”bottom out”.

 • Vid en ”bottoming out” Då för bröstet en onaturlig fyllighet i underkant vilket i sin tur får bröstvårtan att peka uppåt.
 • För att undvika en ”bottom out” och andra oönskade följder av muskelpåverkan är det viktigt att kirurgen är erfaren i moderna tekniker för att justera vävnaderna runt implantaten.

Förhöjd risk för skador och rotation

Det finns forskning som tyder på att risken för skador på implantaten s.k. rupturer är något högre vid placering bakom muskeln.

Även risken för rotation vid användning av anatomiska implantat är enligt den Amerikanska kontrollmyndigheten FDA något högre med denna placeringsmetod. De nya texturerade ytorna på implantaten reducerar dock troligen denna risk på ett betydande sätt.

I båda fallen beror detta på bröstmuskelns rörelsepåverkan på implantaten.

Placering av bröstimplantaten framför muskeln

Placering av bröstimplantaten framför muskeln

Fördelarna med att placera bröstimplantatet framför bröstmuskeln är, efter utveckling av moderna implantat och förfinade tekniker, inte lika många som de varit tidigare.

 • Metoden innebär mindre obehag, smärta och svullnad omedelbart efter en bröstförstoring eftersom bröstmuskeln lämnas orörd.
 • Implantatens läge är mer opåverkat vilket gör att brösten uppträder mer naturligt både i samband med träning av överkroppen, i vissa ställningar eller t.ex. när armarna lyfts över huvudet.
 • Metoden ger utrymme för placering av större implantat eftersom de inte behövas klämmas in bakom muskelvävnad.

Naturlig eller provocerande ”look”

De flesta kirurger är överens om att patienter som har tillräckligt med egen bröstvävnad för att täcka implantaten kan få det mest naturliga utseendet och känslan vid placering framför muskeln.

 • ”Naturligheten” beror på de moderna silikonimplantatens kvalité och förmåga att efterlikna naturlig bröstvävnad.
 • Implantat som placeras framför bröstmuskeln utsätts inte för något tryck av muskeln. Detta gör att man kan få mer fyllighet, djup och markerad form i bröstens överdel. Detta ger en mer markerad ”klyfta”.
 • För de kvinnor som vill ha stora implantat eller föredrar en lite mer ”provocerande” look kan placering framför bröstmuskeln vara att föredra för att göra implantaten mer känn- och synbara.

Bättre resultat vid brösthäng

Många kirurger anser att placering framför bröstmuskeln är den lämpligaste metoden för bröstförstoring hos patienter med ett visst brösthäng. Detta beror på att bröstmuskeln fixerar implantaten i sitt ursprungliga läge.

Om man i ett sådant fall placerar bröstimplantaten bakom muskeln så finns risken att det hamnar för högt i förhållande till den naturliga bröstvävnadens läge. Detta kan leda till ett onaturligt utseende där bröstvävnaden upplevs hänga från den fastare överdelen av implantatet.

Informationsfilm om bröstförstoring på Estetikcentrum i Malmö

Nackdelar med att placera bröstimplantaten framför muskeln

Nackdelarna med att placera bröstimplantaten framför bröstmuskeln består enligt vissa kirurger bl.a. i att brösten får ett sämre stöd av kroppen. Detta kan kan leda till att de sjunker på ett tidigare stadium än vid placering bakom.

Risken för ojämnheter s.k. rippling och att implantatens ytterkanter blir synliga är större. Detta beror på den tunnare vävnadstäckningen gör att implantaten befinner sig närmre ytan. Detta blir därför särskilt viktigt hos patienter med lite egen bröstvävnad.

Nästa: Snitt och ärr vid bröstförstoring »

Faktagranskad av: Dr. Per Windh, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-02-21
Relaterat