Snitt och ärr vid bröstförstoring

Faktagranskad av: Dr. Per Windh, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-04-10

Vid en bröstförstoring placerar man ett bröstimplantat under huden. Därför lägger man ett snitt med en skalpell. Där snittets läggs får man senare ett ärr.

Snitten som läggs vid en bröstförstoring kan placeras på 4 olika platser.

 1. I bröstvecket (submammärt)
 2. Runt vårtgården (areolärt)
 3. I armhålan (axillärt)
 4. I naveln (transumbicalt)

Vilken plats man väljer beror i i första hand på vilken implantatstyp som används, patientens önskemål och kirurgens egna erfarenhet.

Svenska plastikkirurger lägger sällan eller aldrig snitten i naveln utan föredrar vanligen att gå in via bröstvecket.

Om en bröstförstoring utförs i samband med ett annat ingrepp ex. en bukplastik kan i vissa fall snitt undvikas helt. Detta är dock ovanligt.

Informationsfilm från Estetikcentrum i Malmö

Bröstvecket vanligaste snittplaceringen

Snitt i bröstvecket

Den vanligaste metoden att föra in implantaten i kroppen är genom att lägga snitt i bröstvecket.

Många kirurger menar att ett snitt i bröstvecket är den säkraste metoden eftersom man har god insyn och kontroll över operationsområdet när man opererar.

Genom snitten gör man två saker:

 1. Man skapar en ficka i vävnaden där implantatet skall ligga.
 2. Man för in implantaten på sin plats.

Beprövad teknik

Med ett snitt i bröstvecket kommer kirurgen åt operationsområdet på ett bra sätt. Detta ger flera fördelar:

 • Arbetet påverkar inte bröstkörteln vilket minskar risken för problem med ev. framtida amning.
 • Tekniken ger friheten att välja om man vill placera implantaten över eller under bröstmuskeln.
 • Den vanligaste implantatstypen, silikonimplantat med texturerad yta, lämpar sig mycket väl för användning av denna metod.

Missnöje med ärr ovanligt

Ärr i bröstvecket efter bröstförstoring

Notera de diskreta ärren i bröstvecket 6 månader efter operation.

En vanlig oro inför en bröstförstoring är att man skall få fula och synliga ärr i snitten. Denna oro är dock ofta överdriven.

 • Med modern mätteknik kan snittet placeras precis i det nya bröstvecket vilket döljer det på ett mycket naturligt sätt.
 • Det väldigt ovanligt att man upplever ärren efter operationen som ett problem.

Saltvattenimplantat kan minska ärren

Vissa patienter väljer saltvattensimplantat för att de kan fyllas på efter att de förts in i kroppen. Detta gör att man kan minska längden på snitten och därmed ärren.

Dagens moderna silikonimplantat med hög elasticitet kräver dock förhållandevis korta snitt vilket gör skillnaderna små i de flesta fall.

Informationsfilm från Motiva

Snitt i vårtgården

Snittläggning i vårtgården (areolär incision)

Snitt i vårtgården lämpar sig i första hand för bröstförstoringar där man vill placera implantaten ovanpå bröstmuskeln.

 • En fördel med denna metod kan vara att man i samband med operationen har möjlighet att avlägsna lite hudöverskott och på så sätt få en viss hudåtstramning och lite lyft.
 • Tekniken fungerar bra för många kvinnor. Ärren riskerar dock att bli något mer synliga. Inte i första hand för att de blir stora utan mer för att området är en fokuseringspunkt på bröstet
 • Snittet man använder placeras i den nedre delen av vårtgården. När man skär i denna region befinner man sig nära mjölkgångar och nerver till bröstvårtan.

På grund av snittets placering ökar risken för känselförändring och svårigheter vid amning jämfört med andra tekniker. Detta kan vara värt att tänka på för blivande mödrar och personer med särskild respons i bröstvårtan.

Snitt i armhålan

Snittläggning i armhålan (axillär incision)

Att placera snittet i armhålan är en beprövad metod som har den uppenbara fördelen att ärret döljs i armhålan. Efter läkning bli det därför ofta nästintill omärkbart.

 • Vissa kirurger menar att tekniken medför ökad risk för infektion orsakad av bakterier i armhålans hårsäckar.
 • Det finns även de som tycker att metoden ger en sämre överblick av operationsområdet och att implantaten tenderar att hamna något högre upp på bröstet än vid andra tekniker.
 • Utövare av metoden menar dock att någon ökad risk för infektion inte finns.
 • De anser även att resonemangen om en sämre överblick och att implantaten tenderar att hamna högt beror på ovana av tekniken som enligt dem är minst lika säker som andra alternativ.

Alla kirurger som utför bröstförstoringar via snitt i armhålan har även erfarenhet av den mer traditionella vägen via bröstvecket. Sannolikt handlar mycket om tycke och smak i fråga om valen mellan de två alternativen.

Snitt i naveln

Att utföra bröstförstoringar genom snitt i naveln (s.k. transumbical incision) är mycket ovanligt i Sverige.

 • Den huvudsakliga fördelen med metoden är att snittet är dolt i naveln.
 • Nackdelarna är att implantat som förs in den här vägen endast kan placeras utanpå bröstmuskeln och att kirurgen kan få svårigheter att korrigera eventuella ojämnheter.
 • Om man behöver återvända för att korrigera något kan ytterligare ingrepp inte utföras genom samma snitt. De nya snitten måste då placeras i nedre delen av vårtgården eller i vecket under bröstet.
 • Metoden begränsar även implantatsalternativen avsevärt eftersom endast saltvattensimplantat kan placeras via naveln.

Nästa: Så går operationen till »

Faktagranskad av: Dr. Per Windh, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-04-10
Relaterat