Allt om bröstlyft

Faktagranskad av: Dr. Peter Zachrisson, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-08

Ett bröstlyft är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs för att minska slapphet och häng i brösten.

Bröstlyft utförs ofta för att återställa brösten till ett tidigare utseende. Därför gör man flera saker under operationen:

 1. Man flyttar upp fett- och bröstkörtelvävnad för att ge brösten finare form.
 2. Man tar bort överskottshud för att minska slapphet i brösten.
 3. Vid större bröstlyft flyttar man även upp vårtgården. Detta ger brösten ett ungdomligare utseende.
 4. Många gånger lägger man även in bröstimplantat för att återställa förlorad fyllighet.

Så kan ett bröstlyft förändra ditt utseende

Mastopexi

Bröstens fasthet, form och utseende förändras med tiden. Detta kan bero på flera olika orsaker:

 • Graviditet och amning.
 • Viktnedgång.
 • Åldrande och försämrad elasticitet i huden.
 • Sjukdom och hormonförändringar.

Genom ett bröstlyft kan den påverkan som olika faktorer haft kompenseras. Brösten kan bli både fastare och lyftas upp. Detta ger ett vackrare och ungdomligare utseende.

I vissa fall finns det inte tillräckligt med bröstvävnad för att kunna återskapa den fyllighet man vill ha i brösten. Då får man kompensera genom att lägga in implantat eller transplantera fett.

Även vårtgården inkluderas

När bröstens form förändras påverkas ofta även vårtgårdens utseende och placering.

 • Vårtgården förstoras och hamnar längre ned på bröstet.
 • Bröstvårtan pekar nedåt istället för uppåt eller rakt fram.

Vårtgårdens förändringar gör att även den ofta behöver justeras under operationen:

 • Vårtgården förminskas och/eller flyttas upp på brösten.
 • Bröstvårtans vinkel förändras så att den pekar rakt fram istället för nedåt.

Är du en lämplig kandidat?

Introduktion till bröstlyft

De flesta patienter som genomgår bröstlyft är kvinnor mellan 25-50 år. Ofta har man genomgått graviditet, viktminskning eller andra förändringar som påverkat bröstens utseende.

Resultatet av ett bröstlyft beror på flera olika faktorer. I princip handlar det om rätt patient och rätt kirurg:

 • Det är bra om patienten har en viss egen bröstvolym så att det finns något att lyfta.
 • Om patienten saknar volym i brösten är en kombinationsoperation med implantat eller fettransplantation att rekommendera.
 • Även mycket stora bröst med stort häng kan lyftas. Resultatet håller dock inte lika länge som vid lyft av normalstora eller mindre bröst.
 • Patienter med stora bröst rekommenderas ofta att genomgå en bröstförminskning istället för ett lyft.

Åldersgräns för bröstlyft

Bröstlyft kan utföras i alla åldrar. Man undviker dock att utföra operationen i tonåren eftersom bröstens utveckling fortfarande pågår.

I princip kan man säga att patienten bör vara i ett stadie i livet där hon nått stabilitet i fråga om följande:

 • Fysisk och mental mognad
 • Hormonförändringar
 • Vikt och graviditetsplaner

Graviditet och amning

Det är bra om man har avslutat planerade graviditeter innan man utför operationen. Graviditet har stor och svårförutsägbar påverkan på bröstens storlek och form.

 • Mjölkgångarnas och bröstvårtornas funktion påverkas normalt sett inte vid ett vanligt bröstlyft. Därmed inte heller möjligheten att amma efter operationen.
 • Vid större bröstlyft kan det finnas risk att möjligheterna att amma påverkas. Därför skall man rådgöra med sin kirurg angående detta före ingreppet.

Sammantaget kan man säga att det är en fördel att ha avslutat planerade livsförändringar i form av graviditet och vikt innan man gör operationen. På så sätt minskar man sina risker för oönskade komplikationer och får ett resultat som håller längre.

Bilder av bröstlyft

Välkommen till bildgalleriet för bröstlyft! Här kan du ta del av bilder från riktiga patienter tagna före och efter operationen.

Galleriet innehåller bilder av bröstlyft utförda med olika tekniker. De är indelade i bröstlyft utan implantat och bröstlyft med implantat. Till vissa bilder finns även information om operationsteknik, klinik, kirurg etc.

Bilder av bröstlyft utan implantat

 

Bilder av bröstlyft med implantat

I bildgallerierna visas patienter som genomgått bröstlyft med eller utan implantat och/eller förminskning av vårtgårdarna. Efterbilderna är tagna av plastikkirurger 3-12 månader efter patienten genomgått sin operation. När man tittar på före- och efterbilder är det viktigt att tänka på att varje patients förutsättningar inför sitt bröstlyft är olika. Därför skiftar resultaten. En bild är aldrig en garanti. Före och efterbilder kan ger dock en god indikation på vad en kompetent plastikkirurg kan åstadkomma med ett bröstlyft.

Metoder för bröstlyft

Metoder för bröstlyft

Det finns flera olika kirurgiska metoder för bröstlyft. Vilken teknik som används under själva operationen beror på hur brösten ser ut och vilket resultat patienten vill uppnå.

De faktorer som i första hand avgör vilken metod man väljer är följande:

 • Bröstens storlek och form.
 • Hur mycket brösten hänger och hur mycket hudöverskott som finns.
 • Vårtgården och bröstvårtans position och form.
 • Patientens önskemål och kirurgens erfarenheter.

I första hand skiljer sig de olika metoderna åt i fråga om hur mycket brösthäng man kan avlägsna.

Generellt sett kan man säga att ju mer häng kirurgen behöver avlägsna desto mer snitt behöver användas. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste alternativen.

Utfyllnad med bröstimplantat

I vissa fall orsakas brösthäng av att man förlorat volym i brösten. Brösten blir ”tomma” och slappa p.g.a den minskade volymen.

I dessa fall kan man göra en bröstförstoring med implantat istället för ett bröstlyft. Implantatet fyller ut bröstet och ersätter på så sätt behovet av att lyfta brösten. Detta förutsätter dock att vårtgården har en tillfredsställande storlek och placering på bröstet.

Fördelar vid bröstlyft med implantat

Vinsterna med att göra en bröstförstoring i stället för ett bröstlyft är i princip två saker:

 1. En bröstförstoring ger mindre ärr än ett bröstlyft.
 2. Man får ofta en finare form med hjälp av implantat jämfört med att flytta bröstvävnad.
Kan bröstförstoring kombineras med ett bröstlyft?

Vårtgårdslyft

Vårtgårdslyft - bröstlyft genom vårtgården

Om man har små eller normalstora bröst och inte allt för mycket brösthäng kan man i vissa fall göra ett vårtgårdslyft.

Ett vårtgårdslyft är den allra enklaste metoden för bröstlyft eftersom det räcker med att lägga snitt runt vårgårdarna.

Genom snittet runt vårgården kan kirurgen komma åt den underliggande bröstvävnaden som flyttas upp och fästs högre upp på bröstet. Metoden har både för och nackdelar:

 • Metoden ger endast ärr runt vårtgården
 • Möjligheten att forma brösten genom vårtgården är begränsad.
 • Endast mindre hudöverskott kan avlägsnas.

De begränsningar ett bröstlyft genom vårtgården innebär jämfört med mer ingripande tekniker ger i vissa fall en ”plattare” byst efter operationen.

Ankarlyft

Vertikalt snitt

Ankarlyft är den mest kraftfulla tekniken för att lyfta brösten. Den ger utrymme för stora förändringar men innebär samtidigt mer ärr.

För att behandla omfattande brösthäng behöver man göra flera saker:

 1. Flytta mycket bröstvävnad.
 2. Avlägsna mycket hud.
 3. Flytta upp vårtgårdar.
 4. Sträcka huden under vårtgården.

För att kunna åstadkomma stora förändringar måste kirurgen måste använda mer snitt. Förutom att skära runt vårtgården behövs även ett rakt snitt ned från vårtgården till bröstvecket.

Ankarsnitt ofta nödvändigt

Ankarlyft

Vid stora bröstlyft behöver man ofta sträcka ut mycket hud. För att kunna göra detta räcker det ofta inte med snitt runt och ned ifrån vårtgården. Då behöver man även lägga ett snitt i bröstvecket.

Benämningen ”ankarlyft” kommer från formen på den snittläggning som används och det ärr som uppkommer runt vårtgården, ned över bröstet och sedan i en båge under bröstet. Detta får formen av ett ankare.

 • Bröstvårtorna förblir oftast anslutna till sina befintliga nerv- och blodbanor under hela operationen.
 • Om brösten har ett stort häng behöver i vissa fall vårtgården och bröstvårtorna förflyttas längre än vad kopplingen till nerv och blodbanor tillåter. Detta medför ökad risk för känselnedsättning och påverkan på möjligheten att amma.

Planering och förberedelser

Ett bröstlyft kan delas upp som en process i tre faser; planering och förberedelser, operation och läkning. 

Planering inför ett bröstlyft

Planering inför ett bröstlyft

Om du bestämt dig för att gå vidare med ett bröstlyft är det första steget att boka en tid för en s.k. konsultation hos en plastikkirurg.

Konsultationen

Vid den inledande konsultationen med din plastikkirurg är det mycket viktigt att ni har en uppriktig diskussion.

Varje kirurg, såväl som varje patient, har olika syn på vad som är en lämplig storlek och form på bröst.

Plastikkirurgen kommer att undersöka och mäta dina bröst. Han/hon kommer också att ta fotografier att använda som referens både före-, under-, och efter ditt bröstlyft.

Ni kommer att diskutera de faktorer som påverkar operationen såsom ålder, utgångsläget (bröstens storlek och utformning) och hudens beskaffenhet.

Ni skall också diskutera eventuella förändringar av vårtgården och bröstvårtans placering. Normalt sett flyttas dessa högre upp på bröstet under operationen.

Kombineras ofta med implantat

Det är inte ovanligt att ett bröstlyft även kombineras med en bröstförstoring. I dessa fall läggs proteser (bröstimplantat) in i samband med bröstlyftet.

Implantaten kan vara antingen runda eller droppformade (anatomiska) beroende på hur mkt bröstvävnad som finns.

Bröstimplantaten placeras antingen ovanpå eller delvis under bröstmuskeln. Du kan lära dig mer om den aktuella operationen på informationssidan om bröstförstoring.

Din plastikkirurg skall beskriva ingreppet i detalj. Det är särskilt viktigt att du förstår följande:

 • Vilket resultat kirurgen tror sig kunna åstadkomma.
 • Vilka risker för komplikationer och biverkningar ditt bröstlyft innebär.
 • Var snitten kommer att läggas samt därmed var du kommer att få dina ärr.
 • Vilka förändringar som skall göras av vårtgården.

Förberedelser inför ett bröstlyft

Förberedelser inför ett bröstlyft

Du kommer att få utförliga instruktioner om hur du skall förbereda dig inför ditt bröstlyft.

Informationen du får handlar om hur du skall äta och dricka, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.

 • Tobak, alkohol och naturpreparat skall undvikas i minst två veckor före och efter ett bröstlyft.
 • I vissa fall behöver du genomgå en mammografiröntgen för att säkerställa att det inte finns några medicinska hinder som kan påverka genomförandet av ditt bröstlyft.
 • Om det inte finns ärftlighet för bröstcancer utförs i normalfallet mammografiundersökning endast på patienter som är över 40 år gamla. Vid känd ärftlighet är gränsen lägre.

Du bör också, som en del av dina förberedelser, se till att någon kommer att hämtar dig efter din operation och att någon kan hjälpa dig under några dagar efteråt.

Operationen

Bröstens hud kan liknas vid en påse vars innehåll består av fett- och bröstkörtelvävnad.

När bröstens ”hudpåse” förslappas och innehållet minskar eller sjunker ned, förändras utseendet på påsen. Kirurgen är den ”skräddare” som skall rätta till de problem som finns.

Förändringar efter behov

Under ett bröstlyft kan brösten förändras på på olika sätt. Resultatet är summan av de förändringar kirurgen gör:

 • Huden sträcks, förminskas och avlägsnas efter behov.
 • Bröstet fylls ut  med ett bröstimplantat.
 • Bröstvävnaden flyttas upp.
 • Ofta utförs även en förändring av vårtgårdens storlek och placering.

Exakt vilka förändringar som görs under operationen beror på vilka förutsättningar och önskemål man kommit fram till före operationen.

Operationsförlopp

Operationsförlopp vid bröstlyft

Det första som sker när du anländer till kliniken på operationsdagen är att du skrivs in och tilldelas ett patientrum. Där får du sen byta om till operationskläder.

När du funnit dig tillrätta träffar du din kirurg som svarar på frågor, tar lite bilder och ritar upp operationsområdet med en märkpenna.

Efter mötet med din kirurg får du lite förberedande medicinering och en stunds vila. Därefter  av en sjuksyster till operationssalen.

 1. Det första som sker i operationssalen är att operationsområdet steriltvättas och att viss övervakningsutrustning kopplas upp.
 2. Du får din bedövning och operationen inleds. Ingreppet utförs i narkos alternativt i lokalbedövning kombinerat med lugnande medicinering.
 3. Operationen inleds med att kirurgen lägger de snitt det aktuella metodvalet innebär.
 4. Genom operationssnitten bereder sig kirurgen tillträde till den underliggande bröstvävnaden som justeras och flyttas upp på bröstet. Efter behov flyttas bröstvårtan upp, vårtgården förminskas och överflödig hud avlägsnas.
 5. När snittläggning och vävnadsjusteringar är klara sys snitten ihop. I vissa fall sätts tillfälliga dränagetuber in under huden, förband läggs över bröstet och operationen avslutas.
 6. Du flyttas över från operationssalen till en vårdavdelning för övervakat uppvaknande.

Oftast lämnar man kliniken samma dag som man kommit in. Först vilar man dock ut ett par timmar på sitt patientrum. Vid behov eller om man vill så får man stanna kvar på kliniken över natten.

Videoanimation av bröstlyft

Anchor-Style Mastopexy Animation

Läkning och återhämtning

Smärta och obehag efter ett bröstlyft

Efter ett bröstlyft är man sjukskriven i 1-3 veckor. Hur stora besvär man har i efterförloppet beror till största delen på hur omfattande operation man genomgått.

Omedelbart efter operationen läggs ett elastiskt stödförband runt brösten. I vissa fall bärs kompresser under en tight sport-bh.

Vid stora bröstlyft sätts en liten dräneringstub in i varje bröst för att undvika att blod och vätskeansamlingar byggs upp i brösten under läkningen.

Smärta och obehag

Det finns inga garantier för hur lite eller hud mycket smärta du kommer att ha efter din operation. Alla är olika.

I allmänhet brukar smärtan vara förhållandevis mild. Receptfria värktabletter som Ipren och Panodil brukar räcka.

 • Svullnaden i brösten kan orsaka en obehaglig smärta under de första dagarna. I synnerhet när du rör på dig.
 • För att minska svullnaden bör man behålla brösten i högläge. Detta innebär en halvsittande ställning under dagtid och förhöjd huvudända på sängen under natten.
 • Smärtan minskar efter ett par dagar för att övergå till mer av ett ”visst obehag”. Vid behov kan man kontakta sin läkare och få värktabletter utskrivna.
 • Den första menstruationen efter ditt bröstlyft kan få dina bröst att svullna och ömma.
 • Du kan också uppleva stunder av kortvarig intensiv smärta i brösten under de första månaderna. Detta är helt normalt.

Avlägsnade av bandage och stygn

Efter ett bröstlyft är det viktigt att stabilisera/fixera brösten så att de rör sig så lite som möjligt.  Brösten måste få tid på sig att läka ordentligt innan de utsätts för belastning.

 • Direkt efter operationen läggs ett stödbandage. Detta tas bort efter någon/några dagar.
 • Därefter får man bära en tight sport-bh dygnet runt i upp till två månader.
 • Om man satt in dräneringstuber tas dessa bort inom en vecka.
 • Stygnen plockas bort efter 1-3 veckor. I vissa fall används självabsorberande stygn som inte behöver avlägsnas.

Känselförändringar

Snitten som läggs i brösten påverkar ytliga nervbanor. Efter operationen svullnar brösten. Detta ger känselförändringar.

 • Efter operationen upplever de flesta en försämrad känsel i huden och bröstvårtorna. Den nedsatta känseln avtar dock gradvis under de första 6 veckorna.
 • Hos vissa patienter kvarstår de känselförändringar som uppstått i upp till ett år eller mer. I undantagsfall kan en försämrad känsel efter ett bröstlyft förbli permanent.

Återgång till arbete och normala aktiviteter efter ett bröstlyft

Återgång till arbete och normala aktiviteter efter ett bröstlyft

Normalt sett är man uppe och rör på sig igen redan dagen efter sin operation. Det är viktigt att få igång blodcirkulationen.

Aktivitet är bra så länge man inte överbelastar brösten. Detta innebär ungefär följande:

 • Du skall du undvika att lyfta tunga saker under den första månaden efter operation. Detta inkluderar barn, matkassar och andra föremål.
 • Man skall undvika alla aktiviteter där brösten skumpar under de första 3-4 veckorna. Exempelvis löpning, ridning, hopprörelser, sex etc.
 • Om man utfört bröstlyft med implantat bör skumpande rörelser undvikas i minst 2 månader.
 • Styrketräning, armhävningar och andra rörelser belastar axlar och bröstmuskulatur bör undvikas i minst 6 veckor.
 • Det är viktigt att skydda brösten från slag och stötar i minst 8 veckor. Alla aktiviteter som innebär en sådan risk bör undvikas helt.
 • Ett visst vätskeläckage från ärren är normalt men om du upplever blödning eller kraftig smärta bör du kontakta kliniken för rådgivning.

I mina ögon är det ganska enkelt; Duscha inte över såren på tre dygn. Bli inte genomsvettig p.g.a fysisk aktivitet på två veckor. Lyft inte riktigt tungt på 3 veckor. Om du har implantat – undvik upprepade kraftigt skumpande rörelser, såsom jogging, i 2-3 månader. – Dr. Karl Bremer, specialist i plastikkirurgi

Lyssna på din kirurg

Du kommer att få utförliga instruktioner av din kirurg om hur återgången till dina vanliga aktiviteter bör fortlöpa.

 • De flesta patienter återgår till sitt arbete och sina vanliga sociala aktiviteter inom en vecka.
 • Om man har ett fysiskt yrke där man belastar kroppen eller riskerar att utsättas för slag/stötar bör man vara sjukskriven i 2-3 veckor.

Risker och komplikationer

Ärr vid bröstlyft

Riskerna för komplikationer och biverkningar efter bröstlyft anses som relativt små. Det finns dock risker vid bröstlyft som man bör känna till innan man bestämmer sig.

Vid alla operationer finns risker. Även vid bröstlyft.

Störst är risken att bli missnöjd med sitt bröstlyft

Vid alla plastikoperationer är den största risken att bli missnöjd med resultatet. Detta kallas för en kosmetisk risk.

 • Utöver den kosmetiska risken finns även hälsorisker. Dessa kan delas upp i allmänna risker och ingreppsrelaterade risker (de risker som förknippas med just bröstlyft).
 • Du kan läsa mer om de allmänna riskerna på sidan om risker vid plastikkirurgi. Här följer mer information om de specifika risker som förknippas med bröstlyft.

Sårighet kring bröstvårtan

Vissa patienter drabbas av sårighet kring bröstvårtan vilket behandlas genom traditionell sårvård.

Risken för sårighet minskar om du noggrant följer de anvisningar din plastikkirurg gett dig.

Ärr efter bröstlyft

brostlyft-arr

Bröstlyft ger synliga ärr på de platser där snitt lagts. Hur stora ärr man får beror på tre saker:

 1. Vilken metod som använts. Ju mer snitt desto fler ärr.
 2. Hur mycket ärrvävnad kroppen bildar i läkningen. Varje person läker annorlunda.
 3. Hur du sköter dig efter operationen. Ju bättre du följer kirurgens instruktioner desto bättre är dina förutsättningar att läka fint.

Det är viktigt att vara realistisk. De ärr man får efter operationen kommer aldrig att försvinna helt. Men de krymper och bleknar med tiden. Detta gör ärren mindre synliga.

Alla ärr läker olika men tänk på att läkning tar tid. Räkna med att det tar 12-18 månader innan du kan se det slutgiltigt resultatet av din ärrläkning.

En av de saker man gör för att minska ärren efter ett bröstlyft är att tejpa dem med kirurgtejp. Tejpen hjälper till att platta ut och hålla ihop ärren.

 • Ärren bör tejpas under det första halvåret eller så länge de är rödaktiga
 • Tejpen skall bytas ut då den börjar lossna, ca 1 gång/vecka.
 • Ärren bör inte utsättas för vare sig sol- eller solariestrålning under det första halvåret.

Ojämnheter mellan brösten

Under operationen görs stora förändringar inuti brösten, i huden och i många fall i vårtgården. Kirurgen gör sitt bästa men precisionen är inte exakt. Sedan kommer läkningen vars process inte går att förutse till 100%.

Omständigheterna gör att vissa ojämnheter s.k. assymetrier är oundvikliga. Dessa yttrar sig på olika sätt:

 • Bröstens storlek och form kan skilja sig något.
 • Höjden kan variera. Det ena bröstet kan upplevas sitta något högre än det andra.
 • Vårtgårdens form och placering kan skilja mellan brösten.

Ojämnheter mellan brösten är dock egentligen något helt normalt. Inga bröst är identiska vare sig före eller efter en operation. Vid ett bröstlyft finns det dock en risk för att ojämnheter uppkommer efter operationen.

Om man upplever att man fått ojämnheter som är så besvärande att man är missnöjd med sin operation brukar råden vara att:

 1. Vänta ut läkningen. Det tar minst ett år innan man ser det slutliga resultatet.
 2. Mindre ojämnheter får man lära sig att acceptera och leva med.
 3. Stor ojämnhet brukar man kunna rätta till men det kräver en omoperation.

Känselförändringar och vävnadsskador

När man skär i brösten uppstår skador på blod- och nervbanor. Detta kan påverka känseln och blodförsörjningen i brösten. Normalt sett återställs problemen av läkningen. Men inte alltid.

 • Vissa patienter upplever delvis eller helt förlorad känsel i bröstvårtorna eller i hela brösten.
 • I undantagsfall går blodförsörjningen till vårtgården och bröstvårtan förlorad, vilket leder till att vävnaden dör (så kallad nekros).

Vid vävnadsskador på bröstvårtan och vårtgården kan dessa normalt sett återuppbyggas. Men det kräver transplantation av hud från andra områden på kroppen.

Amning efter bröstlyft

Möjligheten att amma efter bröstlyft brukar normalt sett inte påverkas. Det finns dock en sådan risk. Särskilt vid stora bröstlyft.

 • I de fall möjligheten att amma går förlorad i ett bröstlyft så beror detta på att man skär av mjölkgångarna. I de flesta fall kan kirurgen förutse hur stor denna risken är innan operationen.
 • Den som planerar framtida graviditet och amning bör noggrant diskutera detta med sin kirurg innan man gör ett bröstlyft. Kanske är det bästa att avvakta?

Priser för bröstlyft

Så mycket kostar ett bröstlyft

Ett bröstlyft kostar ca 40 000-50 000 kr. Om man utför bröstlyft kombinerat med implantat är priset ca 60 000-70 000 kr.

Det exakta priset för ett bröstlyft beror flera olika olika faktorer. Kostnaden bör dock inte vara det huvudsakliga skälet till vilken klinik du väljer eftersom det finns en tydligt samband mellan pris och utförande.

De faktorer som påverkar priset för ett bröstlyft är i första hand:

 • Bröstens storlek och hur mycket de behöver lyftas.
 • Vilken metod som används i operationen.
 • Om vårgården behöver minskas och/eller flyttas.
 • Om bröstlyftet kombineras med implantat.
 • Var och av vem bröstlyftet utförs.

Ungefärliga priser för olika typer av bröstlyft:

 • Endast bröstlyft kostar ca 40 000-50 000 kr.
 • Bröstlyft med vårtgårdsplastik kostar ca 45 000-55 000 kr.
 • Bröstlyft med implantat kostar ca 55 000-75 000 kr.

Finansiering och lån till bröstlyft

Lån till bröstlyft

Som du ser i prislistan kan ett bröstlyft kosta en hel del pengar. För den som inte vill eller har möjlighet att finansiera sin operation själv finns det dock möjlighet att låna pengar.

 • Den finns flera företag som har specialiserat sig på lån för olika plastikoperationer. De kan även erbjuda lån till bröstlyft.
 • Innan du beslutar dig för att låna pengar till ett bröstlyft är det dock viktigt att du sätter dig in i villkoren för lånet.

Du kan läsa mer om lån till/finansiering av din operation på vår informationssida om lån till plastikkirurgi.

Frågor och svar

I Fråga Experten svarar våra plastikkirurger på användares frågor om bröstlyft.

Klicka här för att komma till fråga experten »
(öppnas i nytt fönster) 

Informationen om bröstlyft är uppdelad i en artikelserie som sammantaget ger dig en god förståelse för vad du kan förvänta dig av en bröstlyftning. All medicinsk information är faktagranskad av Dr. Peter Zachrisson, specialist i plastikkirurgi och verksam vid Art Clinic. Informationen är avsedd att fungera som ett beslutsstöd för dig som överväger att genomföra ett bröstlyft. Den skall dock endast ses som ett komplement och kan inte ersätta en professionell medicinsk konsultation.

Faktagranskad av: Dr. Peter Zachrisson, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-08