Allt om bröstlyft

Faktagranskad av: Dr. Peter Zachrisson, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-03-20

Ett bröstlyft är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs för att minska slapphet och häng i brösten.

Bröstlyft utförs ofta för att återställa brösten till ett tidigare utseende. Därför gör man flera saker under operationen:

 1. Man flyttar upp fett- och bröstkörtelvävnad för att ge brösten finare form.
 2. Man tar bort överskottshud för att minska slapphet i brösten.
 3. Vid större bröstlyft flyttar man även upp vårtgården. Detta ger brösten ett ungdomligare utseende.
 4. Många gånger lägger man även in bröstimplantat för att återställa förlorad fyllighet.

Så kan ett bröstlyft förändra ditt utseende

Mastopexi

Bröstens fasthet, form och utseende förändras med tiden. Detta kan bero på flera olika orsaker:

 • Graviditet och amning.
 • Viktnedgång.
 • Åldrande och försämrad elasticitet i huden.
 • Sjukdom och hormonförändringar.

Genom ett bröstlyft kan den påverkan som olika faktorer haft kompenseras. Brösten kan bli både fastare och lyftas upp. Detta ger ett vackrare och ungdomligare utseende.

I vissa fall finns det inte tillräckligt med bröstvävnad för att kunna återskapa den fyllighet man vill ha i brösten. Då får man kompensera genom att lägga in implantat eller transplantera fett.

Även vårtgården inkluderas

När bröstens form förändras påverkas ofta även vårtgårdens utseende och placering.

 • Vårtgården förstoras och hamnar längre ned på bröstet.
 • Bröstvårtan pekar nedåt istället för uppåt eller rakt fram.

Vårtgårdens förändringar gör att även den ofta behöver justeras under operationen:

 • Vårtgården förminskas och/eller flyttas upp på brösten.
 • Bröstvårtans vinkel förändras så att den pekar rakt fram istället för nedåt.

Är du en lämplig kandidat för ett bröstlyft?

Introduktion till bröstlyft

De flesta patienter som genomgår bröstlyft är kvinnor mellan 25-50 år. Ofta har man genomgått graviditet, viktminskning eller andra förändringar som påverkat bröstens utseende.

Resultatet av ett bröstlyft beror på flera olika faktorer. I princip handlar det om rätt patient och rätt kirurg:

 • Det är bra om patienten har en viss egen bröstvolym så att det finns något att lyfta.
 • Om patienten saknar volym i brösten är en kombinationsoperation med implantat eller fettransplantation att rekommendera.
 • Även mycket stora bröst med stort häng kan lyftas. Resultatet håller dock inte lika länge som vid lyft av normalstora eller mindre bröst.
 • Patienter med stora bröst rekommenderas ofta att genomgå en bröstförminskning istället för ett lyft.

Åldersgräns för bröstlyft

Bröstlyft kan utföras i alla åldrar. Man undviker dock att utföra operationen i tonåren eftersom bröstens utveckling fortfarande pågår.

I princip kan man säga att patienten bör vara i ett stadie i livet där hon nått stabilitet i fråga om följande:

 • Fysisk och mental mognad
 • Hormonförändringar
 • Vikt och graviditetsplaner

Graviditet och amning

Det är bra om man har avslutat planerade graviditeter innan man utför operationen. Graviditet har stor och svårförutsägbar påverkan på bröstens storlek och form.

 • Mjölkgångarnas och bröstvårtornas funktion påverkas normalt sett inte vid ett vanligt bröstlyft. Därmed inte heller möjligheten att amma efter operationen.
 • Vid större bröstlyft kan det finnas risk att möjligheterna att amma påverkas. Därför skall man rådgöra med sin kirurg angående detta före ingreppet.

Sammantaget kan man säga att det är en fördel att ha avslutat planerade livsförändringar i form av graviditet och vikt innan man gör operationen. På så sätt minskar man sina risker för oönskade komplikationer och får ett resultat som håller längre.

Nästa: Resultat och bilder »


Informationen om bröstlyft är uppdelad i en artikelserie som sammantaget ger dig en god förståelse för vad du kan förvänta dig av en bröstlyftning. All medicinsk information är faktagranskad av Dr. Peter Zachrisson, specialist i plastikkirurgi och verksam vid Art Clinic. Informationen är avsedd att fungera som ett beslutsstöd för dig som överväger att genomföra ett bröstlyft. Den skall dock endast ses som ett komplement och kan inte ersätta en professionell medicinsk konsultation.

Läs mer