Allt om bukplastik

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-03-15

En bukplastik är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs för att återställa magens utseende efter viktnedgång och graviditet.

Det vanligaste skälet att utföra en bukplastik är för att ta bort lös hud på magen. Oftast gör man dock tre saker under ingreppet.

 1. Tar bort slapp överskottshud från magen. Detta avlägsnar skrynkling hud och eventuella hudveck.
 2. Drar ihop magmuskulaturen. Detta återskapar midjans form och tar bort den putande magen.
 3. På privata kliniker fettsuger man även magen och sidorna för att ytterligare förbättra magens och midjans former.

Därför gör man en bukplastik

Bild före och efter bukplastik

Buken avspeglar vår livsstil och de prövningar vår kropp genomgått. Graviditet eller kraftig viktnedgång lämnar ofta spår i form av en utspänd buk och lös hud på magen.

 1. Vid viktuppgång och graviditet blir det trångt innanför bukväggen. För att skapa utrymme glider magmusklerna isär. Detta kan leda till ett tillstånd som kallas för rektusdiastas.
 2. Rektusdiastas kallas även för diastas eller lite mer förenklat för delade magmuskler. Detta är ett tillstånd som kroppen inte klarar att reparera på egen hand. De delade magmusklerna gör att bukväggen försvagas och att magen putar ut.
 3. När volymen i buken minskar drar huden ihop sig. Detta fungerar mer eller mindre bra. I många fall får man ett hudöverskott. Detta visar sig som rynkor, lös hud eller som veck på magen.

Graviditet och viktnedgång vanligaste skälen

Ju större påfrestningen på kroppen varit desto mer brukar det synas. Upprepade graviditeter eller kraftig viktnedgång är de vanligaste orsakerna.

Med en bukplastik kan man rätta till de saker som kroppen själv inte riktigt klarat av:

 • Man kan snöra åt den ”inre gördeln” genom att sy ihop magmuskulaturen.
 • Ta bort den överskottshud som orsakar skrynklighet eller i vissa fall hänger som ett förkläde.
 • Samtidigt kan man finputsa resultatet genom att fettsuga magen och flankerna.

Är DU en lämplig kandidat för bukplastik?

Introduktion till bukplastik

Bukplastiker utförs för att för att rätta till problem som uppstår efter efter vikt- och volymförändringar i området runt magen. 

Om man är en lämplig kandidat för ingreppet beror till stor del på hur problemet har uppkommit, vilka mål man har med operationen och hur mycket man är beredd att förändra sin livsstil.

Bukplastik efter graviditet

Ett av de vanligaste skälen till att man utför en bukplastik är för att återställa magen efter graviditet. Här handlar det ofta om ett eller flera problem:

 1. Man har en putande ”mammamage” som inte går att träna eller banta bort.
 2. Man har överskottshud som orsakar skrynklig hud, rynkor eller veck i huden på magen.
 3. Man har hudbristningar på magen.

Putmage kan vara rektusdiastas

Reparation av delade magmuskler

En graviditet innebär en påfrestning på kroppen. Ibland klarar kroppen inte att återställa sig helt efteråt. 

 • En graviditet gör att bukväggen töjs ut. Detta är helt naturligt och i många fall återgår bukväggen till sin normala form ca ett år efter förlossningen.
 • I vissa fall uppstår en permanent försvagning av bukmuskulaturen efter graviditeten. Detta kallas för abdominell rektusmuskeldiastas (diastas)
 • Diastas innebär att man fått ett ökat avstånd mellan de raka bukmusklerna (separerade magmuskler).
 • Vanliga symtom på rektusdiastas är nedsatt styrka i bålen, smärta i ländryggen och en permanent putande ”mammamage”.
 • Vid en bukplastik syr man ihop de vertikala magmusklerna mot varandra. På så sätt stramar man upp buken på ungefär samma sätt som man snörar åt en gördel.

Graviditet är även förknippat med viktuppgång och viktnedgång. Detta ger ofta problem med huden.

Bukplastik efter viktnedgång

Stora volymförändringar i området runt buken leder ofta till slapp hud och putande mage. Här finns stora likheter mellan vad som sker vid graviditet och kraftig viktnedgång.

 • När man går upp i vikt töjs huden ut. Om det går fort kan man få hudbristningar.
 • När man går ner i vikt igen minskar volymen och hudkostymen blir för stor. I bästa fall klarar kroppen själv att kompensera för denna förändring. Ofta gör den det inte. Då får man ett permanent hudöverskott.
 • Ett hudöverskott på magen kan visa sig som skrynklig hud, rynkor eller veck. I vissa fall kan huden hänga som ett förkläde.

Vid en bukplastik tar man bort överskottshud. Detta stramar upp huden på magen. De hudbristningar man har i den hud som avlägsnas följer med.

Vikt och volymstabilitet är avgörande

Eftersom en bukplastik utförs för att reparera de problem som uppstår vid storleksförändringar är det viktigt att ha nått stabilitet.

 • Innan man gör en bukplastik bör man vara ”färdig” med graviditeter eller viktpendling. Annars riskerar man att förstöra det resultat man uppnår vid operationen.
 • Man bör vara i förhållandevis god form och befinna sig i närheten av sin målvikt.
 • Om man är överviktig måste man gå ner i vikt innan man kan göra en bukplastik. De flesta kliniker kräver att man har ett BMI runt 25.
 • Om det huvudsakliga målet med operationen är att avlägsna envisa fettdepåer på magen kan en fettsugning vara ett alternativ.
 • Patienter med stort midjemått orsakad av fettansamlingar inuti bukhålan (ölmage/spännbuk) är inte lämpliga för bukplastik. Denna distribution av fett är vanligare hos män.
 • Personer som planerar att gå ner mycket i vikt bör avvakta ingreppet tills man är färdig. Det normala är också att det krävs viktstabilitet i 6 mån efter viktnedgången.

Nästa: Resultat och bilder »


Innehållet om i hela den här sektionen om bukplastik är indelat i en serie artiklar som sammantaget ger dig en god förståelse för de möjligheter och begränsningar operationen innebär. All medicinsk information är faktagranskad av Dr. Pelle Sahlin, specialist i plastikkirurgi verksam vid Art Clinic. Informationen är tänkt att ge dig en övergripande förståelse för ingreppet och fungera som ett underlag för ditt beslut. Den kan och skall dock inte betraktas som en ersättning för konsultation hos en läkare.

Läs mer