Allt om bukplastik

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-17

En bukplastik är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs för att återställa magens utseende efter viktnedgång och graviditet.

Det vanligaste skälet att utföra en bukplastik är för att ta bort lös hud på magen. Oftast gör man dock tre saker under ingreppet.

 1. Tar bort slapp överskottshud från magen. Detta avlägsnar skrynkling hud och eventuella hudveck.
 2. Drar ihop magmuskulaturen. Detta återskapar midjans form och tar bort den putande magen.
 3. På privata kliniker fettsuger man även magen och sidorna för att ytterligare förbättra magens och midjans former.

Därför gör man en bukplastik

Bild före och efter bukplastik

Buken avspeglar vår livsstil och de prövningar vår kropp genomgått. Graviditet eller kraftig viktnedgång lämnar ofta spår i form av en utspänd buk och lös hud på magen.

 1. Vid viktuppgång och graviditet blir det trångt innanför bukväggen. För att skapa utrymme glider magmusklerna isär. Detta kan leda till ett tillstånd som kallas för rektusdiastas.
 2. Rektusdiastas kallas även för diastas eller lite mer förenklat för delade magmuskler. Detta är ett tillstånd som kroppen inte klarar att reparera på egen hand. De delade magmusklerna gör att bukväggen försvagas och att magen putar ut.
 3. När volymen i buken minskar drar huden ihop sig. Detta fungerar mer eller mindre bra. I många fall får man ett hudöverskott. Detta visar sig som rynkor, lös hud eller som veck på magen.

Graviditet och viktnedgång vanligaste skälen

Ju större påfrestningen på kroppen varit desto mer brukar det synas. Upprepade graviditeter eller kraftig viktnedgång är de vanligaste orsakerna.

Med en bukplastik kan man rätta till de saker som kroppen själv inte riktigt klarat av:

 • Man kan snöra åt den ”inre gördeln” genom att sy ihop magmuskulaturen.
 • Ta bort den överskottshud som orsakar skrynklighet eller i vissa fall hänger som ett förkläde.
 • Samtidigt kan man finputsa resultatet genom att fettsuga magen och flankerna.

Är du en lämplig kandidat?

Introduktion till bukplastik

Bukplastiker utförs för att för att rätta till problem som uppstår efter efter vikt- och volymförändringar i området runt magen. 

Om man är en lämplig kandidat för ingreppet beror till stor del på hur problemet har uppkommit, vilka mål man har med operationen och hur mycket man är beredd att förändra sin livsstil.

Bukplastik efter graviditet

Ett av de vanligaste skälen till att man utför en bukplastik är för att återställa magen efter graviditet. Här handlar det ofta om ett eller flera problem:

 1. Man har en putande ”mammamage” som inte går att träna eller banta bort.
 2. Man har överskottshud som orsakar skrynklig hud, rynkor eller veck i huden på magen.
 3. Man har hudbristningar på magen.

Putmage kan vara rektusdiastas

Reparation av delade magmuskler

En graviditet innebär en påfrestning på kroppen. Ibland klarar kroppen inte att återställa sig helt efteråt. 

 • En graviditet gör att bukväggen töjs ut. Detta är helt naturligt och i många fall återgår bukväggen till sin normala form ca ett år efter förlossningen.
 • I vissa fall uppstår en permanent försvagning av bukmuskulaturen efter graviditeten. Detta kallas för abdominell rektusmuskeldiastas (diastas)
 • Diastas innebär att man fått ett ökat avstånd mellan de raka bukmusklerna (separerade magmuskler).
 • Vanliga symtom på rektusdiastas är nedsatt styrka i bålen, smärta i ländryggen och en permanent putande ”mammamage”.
 • Vid en bukplastik syr man ihop de vertikala magmusklerna mot varandra. På så sätt stramar man upp buken på ungefär samma sätt som man snörar åt en gördel.

Graviditet är även förknippat med viktuppgång och viktnedgång. Detta ger ofta problem med huden.

Bukplastik efter viktnedgång

Stora volymförändringar i området runt buken leder ofta till slapp hud och putande mage. Här finns stora likheter mellan vad som sker vid graviditet och kraftig viktnedgång.

 • När man går upp i vikt töjs huden ut. Om det går fort kan man få hudbristningar.
 • När man går ner i vikt igen minskar volymen och hudkostymen blir för stor. I bästa fall klarar kroppen själv att kompensera för denna förändring. Ofta gör den det inte. Då får man ett permanent hudöverskott.
 • Ett hudöverskott på magen kan visa sig som skrynklig hud, rynkor eller veck. I vissa fall kan huden hänga som ett förkläde.

Vid en bukplastik tar man bort överskottshud. Detta stramar upp huden på magen. De hudbristningar man har i den hud som avlägsnas följer med.

Vikt och volymstabilitet är avgörande

Eftersom en bukplastik utförs för att reparera de problem som uppstår vid storleksförändringar är det viktigt att ha nått stabilitet.

 • Innan man gör en bukplastik bör man vara ”färdig” med graviditeter eller viktpendling. Annars riskerar man att förstöra det resultat man uppnår vid operationen.
 • Man bör vara i förhållandevis god form och befinna sig i närheten av sin målvikt.
 • Om man är överviktig måste man gå ner i vikt innan man kan göra en bukplastik. De flesta kliniker kräver att man har ett BMI runt 25.
 • Om det huvudsakliga målet med operationen är att avlägsna envisa fettdepåer på magen kan en fettsugning vara ett alternativ.
 • Patienter med stort midjemått orsakad av fettansamlingar inuti bukhålan (ölmage/spännbuk) är inte lämpliga för bukplastik. Denna distribution av fett är vanligare hos män.
 • Personer som planerar att gå ner mycket i vikt bör avvakta ingreppet tills man är färdig. Det normala är också att det krävs viktstabilitet i 6 mån efter viktnedgången.

Ha realistiska mål

Det är viktigt att ha realistiska mål på ingreppet och att förstå vad man kan förvänta sig.

 • Mentalt skall man vara inställd på att få en förbättring men inte förvänta sig att bli helt återställd eller ett få ett perfekt resultat.
 • Man måste acceptera att man kommer att få ett ärr som sträcker sig över den nedre delen av buken från höft till höft.
 • Om man har ärr till efter tidigare operationer i magområdet (t.ex. öppen gallstensoperation) kan kirurgen i vissa fall avråda från operation.

Priser för bukplastik

Pris för bukplastik

Att utföra en bukplastik kostar mellan 40 000-70 000 kr. Det exakta priset beror på ett antal olika faktorer.

Det är viktigt att tänka på att en bukplastik inte är en tjänst som ”alla andra”. Här handlar det om din hälsa och ditt utseende i första hand. Priset i andra.

Faktorer som påverkar priset

De faktorer som i första hand påverkar hur mycket en bukplastik kostar är följande:

 • Hur omfattande operation du behöver.
 • Var och av vem operationen utförs.
 • Vad som ingår i den prislapp kliniken skyltar med.
 • Vilka garantier du får om du är missnöjd med resultatet eller drabbas en biverkning.

Tänk på att det skall finnas ett operationsavtal upprättat mellan dig och kliniken innan du kommer in för operation.

Av operationsavtalet skall det tydligt framgå vilka kostnader du skall stå för i samband med och ev. efter din bukplastik. Läs mer på informationssidan om priser för plastikkirurgi.

Pris för en full bukplastik

En stor bukplastik kan kallas lite olika saker på olika kliniker. Vanliga namn är stor/full/hel bukplastik.

En stor bukplastik behandlar hela magen från blygdbenet upp till de nedersta revbenen. Normalt sett ingår följande åtgärder:

 • Avlägsnande av hudöverskott.
 • Sammandragning av de två raka bukmusklerna nedifrån och upp.
 • Flytt av naveln.
 • Fettsugning av magen och sidorna.
 • En övernattning på kliniken.

En stor bukplastik i detta format kostar normalt sett 60 000-70 000 kr. När du diskuterar priset fråga exakt vad som ingår.

Visa kliniker för stor bukplastik »
(öppnas i nytt fönster)

Pris för liten bukplastik (mini bukplastik)

En liten bukplastik kallas ibland även för mini bukplastik. Här arbetar åtgärdar man området upp till naveln. Normalt sett ingår:

 • Avlägsnade av lös hud nedanför naveln.
 • Sammandragning av de nedre bukmusklerna.
 • Fettsugning av magen och sidorna.

En mini bukplastik i detta format kostar ca 40 000-50 000 kr.

Visa kliniker för liten bukplastik »
(öppnas i nytt fönster)

Utökad eller circumferent bukplastik

I vissa fall måste man utföra ytterligare åtgärder än dem som ingår i den vanliga rutinen för bukplastik. Då kan man tala om en utökad operation. Detta innebär ökade kostnader.

 • En vanlig orsak till att man utökar bukplastiken är tidigare övervikt. Här kan man behöva gå längre ut på sidorna, fettsuga mer eller göra andra modifieringar för att få ett så bra resultat som möjligt. Då blir det dyrare.
 • Ett exempel på en rejält utökad operation är s.k. circumferent bukplastik där man skär och avlägsnar hud runt hela kroppen.
 • Cirkumferent bukplastik kallas även ibland för kroppslyft eftersom man lyfter hela underkroppen – ungefär som att dra upp ett par byxor. Här handlar det om ett pris på runt 100 000 kr.

Finansiering och lån för bukplastik

Lån till bukplastik

Om du själv inte kan eller vill betala din operation kontant så finns det möjligheter att låna pengar till en bukplastik.

 • De flesta kliniker erbjuder lån eller har samarbete med något finansbolag. På så sätt kan de hjälpa till med lån till din bukplastik.
 • Ansökan om lån kan ofta göras i samband med konsultationen eller bokningen av operationen.
 • Kraven för att låna pengar till en bukplastik är desamma som vid andra tillfällen. Man skall vara 18 år, fri från betalningsanmärkningar och ha ett arbete med inkomst på minst 100 000 kr per år.
 • När man ansöker om ett lån är det viktigt att ta reda på exakt vad det totala kostnaden inklusive alla avgifter blir.
 • Du kan läsa mer om lån till bukplastik på informationssidan om finansiering för plastikkirurgi.

Bilder före och efter

Här visas bilder tagna före och efter bukplastik. Bilderna är uppdelade bilder av full bukplastik samt av liten bukplastik.

Bilder av stor bukplastik

Bilder av liten bukplastik

 

Bilderna i detta galleri föreställer riktiga patienter som genomgått stor och liten bukplastik. När du tittar på före och efterbilder från bukplastik eller andra plastikkirurgiska ingrepp är det viktigt att vara medveten om att resultaten efter operation varierar utifrån varje patients unika förutsättningar. En bild är således ingen garanti för några resultat. Före och efter bilder av bukplastik kan dock ge en indikation om vilka förändringar som kan vara möjligt att uppnå genom ingreppet.

Bukplastik inom landstiget

Att få sin bukplastik betald av landstinget

Bukplastiker är en av få plastikoperationer som utförs inom den offentliga sjukvården. Detta innebär att man kan få en bukplastik inom landstiget.

 • Kraven för att få en bukplastik betald av landstinget är strikta. Man måste ha medicinska besvär. Endast utseenderelaterad problematik är inte tillräckligt.
 • Varje patient bedöms individuellt. Många olika faktorer vägs in. Till dessa hör ålder, andra sjukdomar, mediciner, belastning och psykiskt lidande etc.
 • Medicinska besvär med hudveck där ”hud som ligger mot hud” (ofta satt till 4 cm häng), svampbildning och sårbildningar är krav.
 • Landstinget ställer också krav på att patienten skall ha normal vikt. Här använder man ett BMI för bukplastik på max 25 som en sorts ”gyllene” nivå.
 • Här kan du läsa mer om kraven för bukplastik i Västra Götaland, Stockholms landsting och Skåne landsting.

För mer utförlig information om kraven för bukplastik inom landstiget rekommenderar vi er att läsa plastikkirurgen Anders Liss svar i fråga experten om kriterier för operation inom Landstinget »

Metoder för bukplastik

Full, liten eller endoskopisk bukplastik

Det finns i princip tre olika metoder för bukplastik. Dessa kallas för stor bukplastik, liten bukplastik eller endoskopisk bukplastik.

Den vanligaste bukplastiken är den stora. Ibland kallas den även för hel bukplastik eller full bukplastik. Vilken metod som används beror på vilka problem som behöver åtgärdas.

 • Vid utputande mage i kombination med så mycket överskottshud att den bildar veck utförs stor bukplastik.
 • På patienter med mindre hudöverskott och endast ett visst put i den nedre delen av magen kan en liten bukplastik i många fall vara tillräcklig.
 • I fall där det inte finns något hudöverskott utan endast en viss ”putmage” kan en endoskopisk bukplastik vara ett alternativ.

Stor bukplastik

En full bukplastik är den vanligaste operationen. Här gör man ”allt” och man kan därför även förvänta sig de mest påtagliga resultaten av denna operation.

Åtgärder i en full bukplastik

 • Ihopdragning av separerade övre och nedre magmuskler. Detta åtgärdar putande mage.
 • Avlägsnande av överskottshud.
 • Flytt av naveln i de fall man tar så mycket hud att den annars hamnar för långt ned.
 • När operationen utförs på privat klinik fettsuger man även magen och sidorna.

Vid hel bukplastik lägger man en långt snitt från höft till höft. Ingreppet utförs på patienter med framåtbuktande bukvägg och lös hud ovanför och nedan naveln.

Bukplastik med T-snitt (ankarsnitt)

Bukplastik med T-snitt (ankarsnitt)

Vid en bukplastik lägger man normalt sett snitt från höft till höft. I vissa fall lägger man även ett snitt vertikalt upp på magen. Detta kallas för ett T-snitt, ankarsnitt eller en T-bukplastik.

 • Vid en bukplastik med t-snitt lägger man snitt som får formen av ett uppochnervänt T.
 • Fördelen med denna snittmetod är att den även ger möjlighet att strama upp huden från sidorna och in mot magen.
 • T-bukplastik utförs oftast när patienten har ett så stort hudöverskott att ett vanligt horisontellt snitt inte är tillräckligt.
 • Efter en bukplastik med ankarsnitt får man två ärr. Höft-höft och ett ärr i magens mittlinje. Längden på ärret i mittlinjen varierar efter behov.

Informationsvideo om bukplastik från Estetikcentrum i Malmö

Estetikcentrum - Bukplastik

Liten bukplastik

Modifierad bukplastik

Metoden liten bukplastik kallas ibland även för modifierad bukplastik. Det är en mindre operation som bara utförs på privata kliniker.

Liten bukplastik utförs på magens nedre del. Liten bukplastik utförs på patienter där besvären med lös hud, putande mage och eventuella fettansamlingar är lokaliserade från naveln och neråt.

I operationen gör man följande:

 • Drar ihop separerade NEDRE magmuskler.
 • Avlägsnar hudöverskott nedanför naveln.
 • Fettsuger magen och sidorna.

Snittet som används i en liten bukplastik är kortare än i full bukplastik. Naveln flyttas inte under ingreppet.

Endoskopisk bukplastik

En endoskopisk bukplastik utförs med titthålskirurgi (endoskopi).

 • Endoskopiska bukplastiker utförs på patienter som endast har problem med att magen putar ut.
 • Man avlägsnar inte någon lös hud och behöver därför inget långt snitt.
 • Man använder titthålskirurgi för att gå in och sy ihop de två längsgående bukmusklerna mot varandra.
 • För att få in verktygen läggs två små snitt nere i könsbehåringen eller ett litet snitt vid naveln.

Endoskopiska bukplastiker är  mycket ovanliga bland nordiska plastikkirurger och kliniker. Anledningen är att den inte ger någon möjlighet att ta bort överskottshud.

Planering och förberedelser

Bukplastik - operationen

Att göra en bukplastik är en process som består av tre steg; förberedelser, operation och återhämtning.

När man bestämt sig för att gå vidare med sitt intresse för operation skall man boka tid på en klinik. Här finns två alternativ:

 1. Har man så mycket hudöverskott att det hänger som ett förkläde på magen är det första steget att boka en tid på sin vårdcentral. Där kan man få en bedömning och remiss till en plastikkirurgisk klinik inom landstiget.
 2. Om man inte har några medicinska besvär eller får avslag på sin ansökan till landstiget får man söka sig till en privat klinik. Du hittar dina alternativ i vårt klinikregister.
 3. Om man valt en privat klinik bokar man tid för en undersökning och konsultation. Normalt sett får man träffa en plastikkirurg. Kostnaden för en konsultation inför bukplastik är ca 500 kr.
 4. I vissa fall erbjuder privata kliniker en sorts för-konsultation där man får träffa en sköterska som informerar om ingreppet. Ett sådant besök är kostnadsfritt.

Konsultationen inför en bukplastik

Vid ett konsultationsbesök hos en plastikkirurg görs en undersökning av din hälsa och de problem du söker för.

Vid en konsultation för bukplastik tittar kirurgen särskilt noga på din hud, magmuskulaturens status och hur eventuellt underhudsfett är fördelat.

Efter undersökningen diskuterar ni dina förutsättningar för operation:

 • Vad kirurgen har kommit fram till i sin bedömning.
 • Vilka resultat han/hon tror sig kunna åstadkomma.
 • Dina förväntningar på operationen och resultatet.
 • Vilka risker operationen innebär och hur ärret kommer att se ut efteråt.
 • Hur operationen går till samt hur du måste sköta dig innan och efter ingreppet.

Tänk på att vara helt ärlig när du beskriver dina förväntningar och kräv tydliga svar. Vi rekommenderar att du förbereder dig genom att läsa sidan om konsultationen inför plastikkirurgi.

Förberedelser inför en bukplastik

Regler för rökning, alkohol, mediciner vid bukplastik

När man bokar en operation får man hem instruktioner om hur man skall sköta sig före operationen.

De instruktioner man får handlar bl.a. om hur man skall äta och dricka, hygien, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.

 • Om du röker, förbered dig på att tvingas göra ett rökstopp 4 veckor före och efter din bukplastik.
 • Undvik solning av magområdet och påbörja inte någon sträng diet. Detta kan påverka kroppens förmåga att läka negativt.
 • En bukplastik är ett ganska stort ingrepp. Det är viktigt att kroppen är i bra skick vid operationen. Om du får en infektion eller blir förkyld kan din operation behöva skjutas upp.

Operationen

Bukplastiker utförs både som dagkirurgi och inneliggande operation. Detta innebär att man i vissa fall skrivs ut samma dag som operationen medan man i andra stannar en natt eller två på kliniken.

 • Operationsdagen börjar med att man anländer till kliniken. Där skrivs man in och tilldelas ett patientrum. Efter en stund kommer kirurgen och gör en liten genomgång av operationen.
 • När kirurgen är klar får du lite lugnande medicin och vila på din säng. Efter en stund hämtas du till operationssalen av en sköterska.
 • Bukplastiker utförs normalt sett i narkos. Du sover under hela ingreppet och är inte medveten om vad som sker. I vissa fall kan mindre bukplastiker utföras i lokalbedövning kombinerad med lugnande medicinering.
 • Hela operationen tar 1-3 timmar beroende på hur mycket som skall göras.

Operationsförlopp

Bukplastikoperation steg för steg

När du kommer in i operationssalen får du lägga dig tillrätta på operationsbordet. Därefter kopplar man in lite övervakningsutrustning. Sedan påbörjas operationen:

 1. Det första som sker är att narkosläkaren låter dig andas i en mask tills du somnar. När du är stabilt sövd påbörjar kirurgen sitt arbete.
 2. Själva operationen inleds ofta med fettsugning av magen och sidorna.
 3. När fettsugningen är avklarad lägger kirurgen ett långt snitt. Det går från höftbenet, ner i ljumskvecket, över buken och upp till höftbenet på andra sidan. Vid en liten bukplastik läggs ett något kortare snitt.
 4. När snittet är lagt lossar kirurgen huden från bukväggen för att komma åt de vertikala magmusklerna.
 5. Musklerna dras ihop och sys fast i sitt nya läge. Detta skapar en fastare bukvägg och ger en smalare midja.
 6. Huden som lossats sträcks upp och överskottshud avlägsnas.
 7. Vid en full bukplastik skapas ett nytt hål för naveln som flyttas och sys fast.
 8. Avslutningsvis sys snittet igen och så lägger man förband. I vissa fall sätts en liten dräneringstub in under huden för att minska blod- och vätskeansamling i operationsområdet.

Efter operationen förs du till en övervakad uppvakningsavdelning. Därefter till ditt patientrum där du får vila och återhämta dig.

Efterförlopp och läkning

Återhämtning och läkning efter bukplastik

En bukplastik är en förhållandevis stor operation. Den första tiden efter ingreppet kan vara ganska besvärlig.

 • Du kan räkna med att du kommer att ha ont och svårt att röra på dig under den första veckan efter en bukplastik.
 • Detta är helt naturligt. Operationen innebär en stor påfrestning på kroppen som tar tid att läka.

Lite beroende på hur stor operation som utförs så ser läkning och återhämtning efter bukplastik ut ungefär såhär:

Du lämnar kliniken inom något dygn

Beroende på omfattningen av din bukplastik kommer du att lämna kliniken efter allt ifrån ett par dagar. 

 • Ofta får man lämna kliniken samma dag som operationen utförs.
 • Innan man skrivs ut får man en tight omläggning eller maggördel som stabiliserar bålen och minskar svullnad.
 • Användandet av en stram gördel efter bukplastik är en MYCKET viktig åtgärd. Ofta får man bära den i ca 2 månader.

Smärta trötthet och svårt att röra sig

Omedelbart efter operationen börjar kroppens läkningsprocess. Du behöver vila och kommer att känna dig trött under de första veckorna.

 • Under de första dagarna kommer området kring magen att vara svullet och du kommer att ha en molande värk. För att underlätta använder man värktabletter.
 • Det är viktigt att inte anstränga magmusklerna. Kroppen säger ifrån med skarp smärta när man rör sig.

Stygnen tas bort i omgångar

Snitten som läggs under operationen försluts med ett stort antal stygn eller häftklammers.

 • Stygn och häftor tas normalt sett bort i omgångar med början efter ungefär en vecka och slut efter två veckor.
 • I vissa fall används en tråd som löses upp och försvinner av sig själv. Då behövs ingen stygntagning i efterhand.
 • De stygn som används för att sy ihop magmusklerna är av en mycket stark tråd. De tas inte bort utan stannar i kroppen.

Svullnad och ärr efter bukplastik

Eftersom man lägger ett långt snitt vid en bukplastik får man också ett långt ärr. För att ärret skall läka så fint som möjligt är det viktigt att sköta sig noggrant.

 • Kort efter operationen kommer det att uppstå svullnad ovanför ärret. Denna kan bli kvar i flera månader.
 • När ärren läker kan det hända att de först förvärras under de första 3-6 månaderna innan de förbättras. Detta är helt normalt.
 • Räkna med att det tar upp till 12-18 månader innan ärret slätar ut sig och bleknar. De kommer aldrig att försvinna helt men kan döljas i de flesta klädesplagg. Även badkläder.

Sjukskrivning och återgång till normala aktiviteter

En bukplastik är en stor operation. Därför tar återhämtning och läkning efter bukplastik ganska lång tid. Under de första veckorna kan man ha svårt att röra på sig.

Sjukskrivning efter bukplastik

Efter en bukplastik blir man sjukskriven för att få tid för läkning och återhämtning.

 • Man bör räkna med 2-3 veckors sjukskrivning efter bukplastik.
 • Du har samma rätt till sjukskrivning från arbetet oavsett om din bukplastik utförs privat eller inom den allmänna vården. Din läkare ordnar med sjukintyg.

Begränsningar i rörelseförmågan

Efter operationen är hela bålen mycket känslig för belastning. Du måste därför ta det försiktigt och hela tiden tänka dig för. Smärtan brukar hjälpa till att påminna om detta.

 • Under den första veckan efter din bukplastik skall du hålla dig stilla och inte lyfta någonting som belastar bålen. Räkna med att du inte kan köra bil under den här tiden.
 • Efter den första veckan kan du försiktigt och gradvis börja öka belastningen. Känn efter och lyssna på kroppens signaler. Det kan ta ett par veckor till flera månader innan du känner dig helt återställd.
 • För personer som är i bra fysisk form går återhämtningen fortare. Vissa är tillbaka på sitt arbete redan efter en vecka. Andra måste vänta i upp till en månad med att börja jobba igen.
 • När man kan börja arbeta igen efter sin bukplastik beror på flera faktorer som; hur omfattande operationen varit, hur fort man läker och vilket typ av arbetsuppgifter man har.
 • Hård träning skall undvikas fram till dess att du kan träna utan obehag.
 • Det är av viktigt att tänka på att inte belasta bukmuskulaturen vid lyft utan att lyfta ”rätt”, d.v.s. med benen och behålla ryggen rak. Detta gäller under flera månader.

Restriktioner efter din bukplastik

Restriktioner efter bukplastik

Du kommer att få instruktioner från din plastikkirurg om hur du skall sköta dig efter din operation.

 • Du kan duscha som vanligt efter 3-4 dagar.
 • Du skall sova på rygg under de två fösta veckorna. Därefter kan du börja sova på sidan igen.
 • Man bör bära sin operationsgördel i minst 6 veckor.
 • Om magmuskulaturen sytts ihop blir det starkt och kan belastas efter 3-4 veckor.
 • Man kan lyfta lätta saker som mjölkpaket etc. redan under de första dagarna efter operation.
 • Du skall röra dig långsamt. För att undvika påfrestningar på snitt och mage skall du stå och gå framåtböjd under de första dagarna. Det är dock viktigt att komma upp och röra på sig så snart som möjligt efter en operation.

Risker och komplikationer

Risker, komplikationer och biverkningar vid bukplastik

Vid alla operationer finns det risker för biverkningar och komplikationer. Bukplastik är inget undantag. Här finns både medicinska och kosmetiska risker.

 • Den största risken vid en bukplastik är att du inte blir helt nöjd med resultatet. Detta är en kosmetisk risk.
 • De vanligaste skälen till missnöje efter en bukplastik handlar om ojämnheter, kvarstående hudslapphet eller att ärret inte blivit så fint som man hoppats.

Tre saker du själv kan göra för att minimera riskerna vid en bukplastik

 1. Ha realistiska förväntningar på resultatet. Utgå inte från att det kommer bli perfekt.
 2. Välj klinik och kirurg med omsorg. Låt inte priset bestämma vart du går!
 3. Följ de instruktioner du får mycket noggrant både FÖRE och EFTER din operation.

För närmare information om kosmetiska- och allmänna risker rekommenderar vi att du läser sidan om risker vid plastikkirurgi.

Du kommer få ett ärr

Ärr efter bukplastik

Efter en bukplastik får man ett synligt ärr över buken. Kirurgen gör sitt bästa för att minimera detta ärr. Ofta blir det fint men det kommer att synas. 

 • Exakt hur det operationsärr du får efter din bukplastik kommer att se ut går inte att förutsäga.
 • Kirurgen vet hur viktigt det är att minimera ärrens synlighet. Därför läggs snitten så att ärret kan döljas av de flesta underkläder.
 • Alla som genomgår en bukplastik blir informerade om hur snitten läggs och var ärret hamnar. Ändå är det ganska vanligt med missnöje över hur ärret ser ut. Detta beror ofta på att man hoppats eller trott att det skall bli närmast osynligt.
 • Vid en bukplastik kan man säga att man ”byter” de problem man upplever mot ett ärr.
 • Hur stort ärret blir beror på flera olika faktorer som;  vilken teknik som används, kirurgens skicklighet, hur din kropp läker och hur noggrant du följer de instruktioner du fått.
 • I vissa fall har man otur och får dålig ärrläkning. Detta brukar kunna rättas till med ett mindre ingrepp i en s.k. ärrplastik.

Känselförändringar ovanför ärret

Huden på magen innehåller nervtrådar. När man lägger ett långt snitt kapas dessa nervtrådar av. Detta gör att känseln påverkas. 

 • Många patienter upplever att man förlorat känseln i huden på magen efter sin operation. I synnerhet området ovanför snittet känns ofta bedövat.
 • I normalfallet återkommer det mesta av känseln efter ett 6-12 månader. Men i vissa fall kan känselbortfallet förbli permanent.

Svullnad och serom efter bukplastik

Under operationen lossar kirurgen huden från bukväggen. Efter operationen läggs huden tillbaka och börjar då läka fast mot underlaget.

 • En viss svullnad efter bukplastik är helt normalt.
 • I vissa fall samlas stora mängder sårvätska mellan huden och bukväggen. Detta kallas för serom.
 • Ett serom efter bukplastik syns som en lokal svullnad på magen.
 • Risken för serom efter bukplastik ökar ju större operation som utförs.
 • Överviktiga personer har alltid en ökad risk för serombildning.
 • För att minska risken för serom efter bukplastik sätter man i vissa fall in ett litet rör under huden. Röret leder bort överflödig sårvätska.
 • Om man drabbas av större serom efter operationen måste detta åtgärdas. Detta gör man i första hand genom att suga ut vätskan på ett tidigt stadium. Om inte detta görs kan svullnaden bli permanent och behöva åtgärdas med kirurgi.
 • En mycket viktig åtgärd för att minska risken för serom är att noggrant använda maggördeln under åtminstone den första månaden efter operation.

Andra risker vid bukplastik

Utöver de risker för komplikationer och biverkningar vid bukplastik som vi redan gått igenom finns ett antal andra potentiella risker som man bör vara medveten om.

 • När man öppnar huden finns alltid en risk att bakterier tar sig in. Detta kan leda till en infektion. En infektion efter bukplastik behandlas med antibiotika. Vid behov sätts även ett dränage in under huden.
 • Dålig sårläkning kan inträffa och resultera i ful ärrbildning som kan behöva rättas till med en ärrplastik.
 • En ovanlig men farlig komplikation som kan inträffa efter en bukplastik är blodpropp. Riskpatienter får därför förebyggande medicinering och instruktioner om att komma igång och röra sig så snart som möjligt efter operation.

Som nämnts tidigare kan du själv minska risken för biverkningar och komplikationer efter en bukplastik. Tänk särskilt på restriktioner för rökning, att vara i god form före och att ta det försiktigt med fysisk påfrestning efter operationen.

Frågor och svar

I Fråga Experten svarar våra plastikkirurger på frågor om bukplastik.

Klicka här för att komma till fråga experten »
(öppnas i nytt fönster)


Innehållet om i hela den här sektionen om bukplastik är indelat i en serie artiklar som sammantaget ger dig en god förståelse för de möjligheter och begränsningar en bukplastik innebär. All medicinsk information är faktagranskad av Dr. Pelle Sahlin, specialist i plastikkirurgi verksam vid Art Clinic. Informationen är tänkt att ge dig en övergripande förståelse för bukplastik och fungera som ett underlag för ditt beslut. Den kan och skall dock inte betraktas som en ersättning för konsultation hos en läkare.

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-17