Konsultation och förberedelser inför en fettsugning

En fettsugning kan utföras med fyra olika metoder; traditionell metod, laser, radiovågsteknik och vattenassisterad fettsugning.

 • Beroende på vilken metod som används går själva behandlingen till på lite olika sätt.
 • Förberedelserna inför en fettsugning är dock i stort sett desamma oavsett metod.

På den här sidan får du veta vad som sker före en fettsugning med de olika metoderna.

Planering inför en fettsugning

Operationen

När du väl bestämt dig för att utföra en fettsugning är första steget att boka tid hos en klinik. Du hittar dessa i vårt klinikregister för fettsugning.

Viktigt att välja rätt klinik

 • Vilken klinik du väljer är avgörande för ditt resultat och din trygghet.
 • Vi rekommenderar dig därför att läsa vår information om hur du väljer rätt klinik och kirurg innan du bestämmer dig.
 • Tänk på att alla kliniker inte arbetar med de fyra olika metoderna för fettsugning. Detta kan påverka vilken metod de rekommenderar.
 • På en klinik som arbetar med flera olika metoder kan du rimligen förvänta dig att de rekommenderar den metod det tror blir bäst utifrån dina förutsättningar.

Det börjar med en konsultation

Konsultation före en fettsugning

Före en fettsugning går man alltid på en konsultation som tar ungefär en halvtimma. Du träffar antingen en plastikkirurg eller en sköterska.

Om du träffar en sköterska vid din konsultation inför behandlingen är besöket normalt sett kostnadsfritt. Om du träffar en kirurg kostar det cirka 500 kr.

Vid ditt besök gör man en liten undersökning av ditt allmänna hälsotillstånd, var dina fettdepåer är lokaliserade och din hudkvalité. Därefter diskuterar ni:

 • Dina behandlingsalternativ
 • Vilka mål och förväntningar du själv har på ingreppet och hur kirurgen tror sig kunna infria dessa.
 • Vilka risker behandlingen innebär
 • Hur du måste förbereda dig innan ingreppet och sköta dig efteråt.
 • Hur mycket ingreppet kommer att kosta

Det är viktigt att du är tydlig och uppriktig med din kirurg om dina förväntningar.

Vi rekommenderar dig att du förbereder dig inför din konsultation genom att läsa informationen om konsultationen inför plastikkirurgi.

Informationsvideo om fettsugning från Estetikcentrum i Malmö

Förberedelser inför en fettsugning

Regler för rökning, alkohol, mediciner etc. före fettsugning

Efter din konsultation hos kirurgen får du möjlighet att boka operation. Det är bra att ta lite tid på sig att fundera innan man fattar sitt beslut. 

 • Du skall inte känna dig pressad att fattat ditt operationsbeslut. Seriösa kirurger och kliniker arbetar inte så.
 • När du väl bestämt dig och bokat din operation får du information om hur du skall förbereda dig. Hur du skall äta och dricka, regler för rökning, hygien samt användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.

Du skall ha stabil vikt inför en fettsugning

En fettsugning med traditionell metod är ofta ett ganska stort ingrepp. Det är viktigt att man ligger ”rätt till” i vikt.

 • Att ligga rätt i vikt betyder i praktiken att man långsamt går ner i vikt eller åtminstone håller vikten i anslutning till sin operation.
 • Om man går upp i vikt inför, eller direkt efter, en fettsugning riskerar man ett sämre resultat och att det blir ojämnheter i de behandlade områdena.
 • Vid laserfettsugning, radiovågsfettsugning eller vattenassisterad fettsugning är viktstabiliteten inte fullt lika viktigt som vid större fettsugningar utförda med den traditionella metoden.

Resultatet av en fettsugning är till stor en kombination av kirurgens insatser och patientens disciplin i fråga om sin vikt inför och efter behandlingen.

Om du skall genomgå en fettsugning med traditionell metod är det bra om någon kommer och hämtar dig efter operationen och kan hjälpa dig under några dagar efteråt.

Om du fettsugs med laser-, radiofrekvens- eller vattenassisterad teknik klarar du dig själv efter ditt ingrepp då dessa metoder ger betydligt lindrigare besvär.

Nästa: Kliniker för fettsugning »

Relaterat