Metoder och alternativ för fettsugning

Faktagranskad av: Dr. Anders Liss PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-03-20

Principen bakom en fettsugning är i grunden mycket enkel. Först gör man ett hål i huden. Sedan sticker man in en sug och suger ut fettet.

Men även om principen är enkel så finns det i praktiken ett antal utmaningar som kirurgen måste hantera för att minska risker och besvär efter operationen:

 • Att avlägsna rätt mängd fett. Tar man för mycket eller ojämnt får man gropar i huden efter operationen.
 • Att begränsa skadorna på omkringliggande vävnad som blodkärl och bindväv.
 • Att behålla patientens vätskebalans på en jämn nivå. För stora vätskeförluster under operation kan vara mycket farligt.
 • Att minimera patientens obehag både under och efter operationen.

För att ta bort så mycket fett som möjligt men samtidigt minimera påfrestningarna på kroppen har man utvecklat ett antal olika metoder och tekniker.

Det svåra är att få loss fettcellerna

Den stora skillnaden mellan dagens tekniker för fettsugning handlar om hur man får loss  fettcellerna ur fettlagret man suger i. Här finns det i princip tre tekniker.

 • Traditionell teknik – här slås fettlagret sönder med fysisk kraft genom att ”sugröret” av metall med kraft förs fram och tillbaka i fettlagret.
 • Värmetekniker – här smälts fettcellerna ned med hjälp av högfrekvent energi innan de sugs ut genom ”sugröret”.
 • Vattenjet – Här spolas fettcellerna loss med vattentryck innan de sugs ut.

Traditionella metoder för fettsugning

Guiden om fettsugning

Den vanligaste metoden för fettsugning är s.k. våt fettsugning. Det är i princip samma teknik som användes när fettsugningen uppfanns på 1970-talet. Det går till ungefär såhär:

 • Först sprutas en blandning av saltvatten, bedövningsmedel och adrenalin in fettlagret för att lösa upp, begränsa vätskeförlust och minska blödning.
 • Sedan stoppas ett smalt metallrör (sond) in under huden och förs fram och tillbaka genom fettvävnaden för att lossa fettcellerna så att de kan följa med sugen ut.

I vissa fall används en motordriven sug eller en sug med ultraljudsvågor som underlättar arbetet med att slå sönder fettstrukturen för kirurgen.

Effektivt men påfrestande

Fettsugning med traditionella metoden är fortfarande ett erkänt effektivt sätt att avlägsna lokala fettdepåer. Tekniken som används har dock vissa nackdelar:

 • Eftersom endast fettlagret påverkas finns det risk för att huden blir slapp när fettet förvunnit.
 • Den förhållandevis ”våldsamma” bearbetningen av vävnaden leder till ett förhållandevis besvärligt och obekvämt efterförlopp.
 • Ingreppet måste normalt sätt utföras i full narkos.

Nya metoder för fettsugning

Vilken är den bästa metoden för fettsugning?

För att minimera de nackdelar som finns med den traditionella metoden för fettsugning har man utvecklat nya tekniker.

De nya teknikerna har två mål. 1) Att minska den fysiska kraft som behövs för att få loss fettcellerna i vävnaden samt 2) att strama åt huden ovanpå det område som fettsugs.

 • För att lättare få loss fettcellerna kan man värma upp vävnaden eller spola den med en stark vattenstråle.
 • Den mest kända av dessa nya metoder är kanske den s.k. laserfettsugningen. Här smälts fettet med laserljus innan det sugs ut.
 • Den nyaste metoden för att smälta fettcellerna kallas för radiofrekvensfettsugning. Här används radiovågor för att hetta upp vävanden.
 • Värmen som används vid fettsugning med laser eller radiofrekvens ger även en viss hudåtstramande effekt.
 • Den allra senaste tekniken för fettsugning använder vattentryck för att slå loss fettcellerna innan de sugs ut. Denna kallas för vattenassisterad fettsugning.

Alternativ till fettsugning

Alternativ till fettsugning

I vissa fall är en kirurgisk fettsugning inte den bästa lösningen. Skälen till detta kan vara antingen praktiska eller ekonomiska. Då finns i princip tre alternativ:

1. Kost, träning och acceptans

Det första alternativet till en fettsugning är det minst ingripande. Det handlar om att försöka förändra problemet på egen väg med:

 • Motion och ändrade kostvanor, motion
 • Genom att framhäva sina fina sidor med hjälp av kläder/makeup
 • Accepterande av sin kropp och sitt utseende.

Även om hälsosam kost och motion kan kräva längre tid och större viljestyrka än snabb och effektiv fettsugning, påverkar dessa åtgärder hela kroppen och är bra för hälsan.

2. Alternativa kirugiska ingrepp

Det andra alternativet till fettsugning kan vara andra plastikkirurgiska ingrepp:

 • Bukplastik används på magar där det finns en kombination av fettansamlingar och slapp hud.
 • I ansiktet kan i vissa fall en ansiktslyftning vara nödvändig där man flyttar och avlägsnar fettvävnad samtidigt som man stramar upp slapp hud.
 • Problem med förstorade bröstkörtlar hos män (gynekomasti) behandlas i vissa fall med en bröstförminskningsoperation i stället för fettsugning eftersom körtelvävnaden inte kan sugas ut.

3. Icke-kirurgiska behandlingar

Den tredje möjligheten för den som inte vill genomgå en kirurgisk fettsugning är att välja en fettreducerande behandling.

Icke-kirurgisk fettreducering lämpar sig bäst för den som upplever att en fettsugning är ett allt för stort eller kostsamt ingrepp.

Nästa: Traditionell fettsugning »

Faktagranskad av: Dr. Anders Liss PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-03-20
Relaterat