Radiofrekvensfettsugning

Faktagranskad av: Dr. Anders Liss PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-03-20

En av de senaste metoderna för fettsugning är radiofrekvensfettsugning. Tekniken är känd under namnen BodyTite, FaceTite och Renuvion.

 • Vid BodyTite alstras värme under huden med hjälp av radiovågor.
 • Värmen smälter fettcellerna samtidigt som de sugs ut.
 • Dessutom ger upphettningen av underhuden en hudåtstramande effekt.
 • Med radiofrekvensfettsugning har man lyckats kombinera fördelarna med traditionell fettsugning och laserfettsugning.
 • Detta möjliggör relativt stora fettsugningar med betydande hudåtstramning.

Så fungerar fettsugning med BodyTite

BodyTite fettsugning med radiofrekvens

Vid BodyTite utförs fettsugning och huduppstramning i samma moment.

Vid radiofrekvensfettsugning förs en smal ihålig sug försedd med en radiovågssändare in i fettlagret under huden. På utsidan används en mottagare som styr energin uppåt och in i underhuden.

Effektiv och skonsam fettreduktion

När radiovågorna träffar fettcellerna alstras värme som smälter fettcellerna till en oljig vätska. Eftersom sonden både fungerar som värmare och sug kan fettet smältas och sugas ut i samma moment. Detta sparar både tid och skador på vävnaden.

 • Energin som avges från den inre sonden strömmar till den yttre elektroden vilket kontrollerar och riktar energin inifrån fettvävnaden och uppåt in i underhuden.
 • Den yttre elektroden fungerar även som termometer och mäter hela tiden temperaturen i vävnaden. Om temperaturen närmar sig en skadlig nivå slås energin ifrån automatiskt.
 • Till skillnad från laserfettsugning så kan man vid radiofrekvensfettsugning avlägsna nästan lika stora mängder fett som vid fettsugning med traditionella metoder.
 • Radiovågorna försluter även blodkärl som skadas under behandlingen vilket minskar svullnad och blåmärken orsakade av blödning under huden.

Videoanimation av radiofrekvensfettsugning med BodyTite

God hudåtstramning ger utökade möjligheter

Radiovågsteknologin som smälter fettcellerna även användas för ren hudåtstramning. Behandlaren styr då värmeenergin in i underhuden där den orsakar en kontrollerad vävnadsskada.

 • Skadan som uppstår i i vävnaden aktiverar kroppens läkningsprocess vilken ger den hudåtstramande effekten.
 • Den hudåtstramande effekten gör att även områden eller patienter med slapp hud kan fettsugas.
 • Samtidigt kan man avlägsna större volymer fett i områden där man annars varit tvungen att begränsa sig med hänsyn till risken för hudslapphet.
 • Även områden med celluliter kan behandlas med BodyTite fettsugning tack vare dess hudåtstramande effekt. Dessa områden kan inte behandlas med traditionell fettsugning.

Många kirurger utför radiofrekvensfettsugning i kombination med traditionell fettsugning för att åstadkomma bättre hudåtstramning eller som ”touch up” behandling för patienter som vill bättra på resultatet av en tidigare fettsugning.

Bilder före och efter

(innehåller 9 bilder)

Få nackdelar, flera fördelar

BodyTite för magen

En radiofrekensfettsugning har flera fördelar gentemot fettsugning med traditionell metod men även ett fåtal nackdelar. Du finner en summarisk uppställning av dessa nedan.

Fördelar med radiovågsfettsugning

 • Behandlingstiden är kort, riskerna färre och ingreppet utförs i lokalbedövning.
 • Smälter och suger fett samtidigt som blodkärl koaguleras i samma moment.
 • Efterförloppet är lindrigare än vid traditionell fettsugning med kort sjukskrivning (max 2 dagar).
 • Betydande hudåtstramande effekt.
 • Små ingångssnitt (3 mm –få eller inga stygn).
 • Möjlighet att behandla tidigare svårbehandlade patienter och områden (ansikte, underarmar, under BH-band, övre delen av magen, knän).
 • Kan även användas på personer med kraftig övervikt (BMI 30+).
 • Stabil optimal behandlingstemperatur = jämna och snabba resultat.

Nackdelar med radiovågsfettsugning (Body Tite)

 • Dyrare än fettsugning med traditionell metod och laserfettsugning.
 • Kan inte avlägsna fullt så stora mängder fett per behandlingstillfälle som traditionell fettsugning.

Så går en radiofrekvensfettsugning till

Operationsförlopp vid radiofrekvensfettsugning

En fettsugning med radiovågor utsätter kroppen för betydligt mindre påfrestning än en fettsugning med traditionell metod. Metoden är dock mer påfrestande än laserfettsugning.

 • Fettsugningar med radiofrekvensteknik används normalt sett när man behöver avlägsna större mängder fett än vad som är möjligt med laserfettsugning.
 • Det är en kraftigare behandling och den skall därför utföras på fullutrustade plastikkirurgiska kliniker.

Tillvägagångssätt

Tillvägagångssättet vid en radiofrekvensfettsugning är i princip detsamma som vid en fettsugning med traditionell metod. Den utförs dock normalt sett i lugnande medicinering och lokalbedövning istället för narkos.

 1. Först läggs ett antal små snitt (ca 3 mm) i operationsområdet. Därefter sprutar man in en vätskelösning som förbereder vävnaden. På huden läggs en steril gelé.
 2. När vävnaden förberetts förs en smal sond (3 mm) in i fettlagret. Där alstrar radiovågorna värme som smälter fettet. Samtidigt försluter värmen påverkade blodkärl och stimulerar huden att dra ihop sig.
 3. I den senaste utrustningen för radiofrekvensfettsugning finns en ihålig sond som både smälter och suger ut fettet i samma moment. På vissa kliniker görs ändå behandlingen i två steg.

Hela ingreppet tar 30 minuter till en timma. Efter behandlingen förses patienten med ett kompressionsförband och kan normalt sett återgå till sina ordinarie aktiviteter efter 1-2 dagar.

Tiden efter en radiofrekvensfettsugning

Det gör inte särskilt ont efteråt

Tiden efter en radiofrekvensfettsugning är lindrigare än efter en fettsugning med traditionell metod men något besvärligare än vid en laserfettsugning.

Kompressionsplagg minskar svullnaden

 • Omedelbart efter en radiofrekvensfettsugning får man med ett s.k. kompressionsplagg  för att minska svullnad i operationsområdet.
 • Kompressionsplagget skall bäras dygnet runt under de första tre veckorna och därefter nattetid under de tre följande.

Det gör inte särskilt ont efteråt

Smärtan är normalt sett mycket begränsad efter en radiofrekvensfettsugning. Den stannar i 1-2 dagar. Under den perioden minimeras den med hjälp av vanlig Alvedon eller i vissa fall med en receptbelagd värktablett som Citodon.

Svullnaden försvinner inom två veckor

Svullnaden begränsas av kompressionsplagget och innebär normalt sett inga praktiska hinder. Många gånger kan man återgå till normala aktiviteter efter något dygn.

Efter 7-10 dagar har svullnaden försvunnit helt och man kan till stor del se effekten av behandlingen. Det tar dock 3-4 månader innan man kan bedöma det slutgiltiga resultatet.

Vissa delar av det behandlade området kan kännas lite hårda. Detta är helt normalt och övergår efter ca 3 månader.

Stygn och tejp försluter snitten

Operationssnitten försluts med tejp alternativt ett stygn och kompress. Eventuella stygn läggs med tråd som löser upp sig själv efter en dag eller två.

I vissa fall, särskilt om större mängder fett avlägsnas, sätts ett litet dränage in under huden som leder bort vätska för att minska svullnad. Detta avlägsnas efter en dag.

Restriktioner efter en radiofrekvensfettsugning

 • Tre dagar efter din radiofrekvensfettsugning kan du börja duscha som vanligt. Du måste dock ta av ditt kompressionsplagg innan.
 • Du bör begränsa ansträngande fysiska aktiviteter under den första veckan.
 • För att minska risken för ojämnheter bör du massera operationsområdet genom att ”knåda” det ett par gånger om dagen under 5-10 min per tillfälle.
 • Även hårdare massage typ LPG Endermologie har en positiv inverkan på behandlingsresultatet. Dessa behandlingar skall dock inte påbörjas förrren 3 veckor efter operationen.

Risker vid radiofrevensfettsugning (BodyTite)

Body Tite är en förhållandevis ny teknik för fettsugning och hudåtstramning. Den har stora likheter med traditionell fettsugning.

 • Risken för ärr är mindre eftersom man använder en mindre kanyl. Det blir dock ett centimeterlångt ärr där kanylen sticks in.
 • Den stora skillnaden mellan BodyTite och vanlig fettsugning är värmebehandlingen av vävnaden. Värmen får huden att dra ihop sig så att risken för slapphet och ojämnheter minskar. Det finns dock fortfarande risk för ojämnheter.
 • Om man tar bort stora mängder fett är det svårt att fettsuga helt jämt. Dessutom följer en större läkning vilken också kan bidra till ett ojämnt resultat.
 • BodyTite-tekniken ger väldigt bra kontroll över uppvärmingen av vävnaden. Betydligt bättre än vid laserfettsugning eller traditionell fettsugning med ultraljud. Det går dock även här att värma för mycket.

Radiofrekvensfettsugningar görs vanligtvis i lokalbedövning. En vätska sprutas in i operationsområdet. Det mesta av denna sugs ut under behandlingen och den som blir kvar tar kroppen hand om själv. I vissa fall kan man dock behöva punktera huden för att avlägsna kvarstående vätskeansamlingar.

Om man värmebehandlar ett område utan att suga bort den smälta fettvävnaden kan det leda till ett förlängt läkningsförlopp med svullnad och förhårdnader. Dessa brukar förvinna relativt snart men kan i vissa fall bli kvar i flera månader.

Pris för radiofrekvensfettsugning (BodyTite)

 • Haka/hals: kostar ca 15 000-20 000 kr
 • Mage+midja/höft: kostar ca 40 000 kr
 • Höfter: kostar ca 20 000 kr
 • Rygg+höfter: kostar ca 30 000-40 000 kr
 • Ridbyxlår: kostar ca 24 000-27 000 kr
 • Insida lår: kostar ca 20 000-26 000 kr
 • Knän: kostar ca 15 000-20 000 kr
 • Gynekomasti män: kostar ca 23 000 kr
 • Överarmar: kostar ca 25 000 kr

Lån till radiofrekvensfettsugning

Lån till radiofrekvensfettsugning

Vår sponsor MEDICAL FINANCE erbjuder lån på upp till 60 000 kr med räntefri delbetalning under 24 månader. KLICKA PÅ BILDEN för att läsa mer!

Nästa: Vattenassisterad fettsugning »

Faktagranskad av: Dr. Anders Liss PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-03-20
Relaterat