Traditionell fettsugning

Faktagranskad av: Dr. Anders Liss PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-03-20

Fettsugningar har utförts sedan 70-talet. Tekniken har sedan dess förfinats men den traditionella metoden är i princip densamma.

 • De första fettsugningarna utfördes genom att man helt enkelt stack in ett ihåligt metallrör kopplat till en vakuumsug i fettlagret under huden. Där slog man sönder fettvävnaden genom att föra metallröret fram och tillbaka så att fettcellerna lossnade och kunde sugas ut.
 • Denna tidiga teknik för fettsugning var effektiv men också förhållandevis brutal både för patienten och kirurgen som utförde det tunga och uttröttande arbetet med fettsugen.
 • Det tuffa behandlingsförloppet ledde ofta till en besvärlig återhämtning med omfattande svullnad, blåmärken och smärta med tillhörande sjukskrivning.

Samma princip men förfinad teknik

Traditionell fettsugning

Den traditionella metoden för fettsugning är fortfarande den mest använda och principerna i tillvägagångssättet är desamma. Tekniken har dock  förfinats för att göra behandlingen enklare, säkrare, effektivare och mer skonsam än tidigare.

Från torr till våt fettsugning

Den första och största förändringen i modern fettsugningsteknik är att man först förbehandlar vävnaden genom att spruta in en vätska bestående av saltvatten, bedövningsmedel och adrenalin. Metoden kallas för våt fettsugning.

 • Förbehandlingen får fettcellerna att svälla upp vilket gör dem lättare av får loss och suga ut. Samtidigt minskar vätskeförlusten och adrenalinet får blodkärlen drar ihop sig.
 • Denna ”uppdatering” av den gamla tekniken minskar blödning och därmed svullnad samt blåmärken efter operation.

Ultraljud som bryter ned fettcellerna

Under en fettsugning slår kirurgen sönder fettvävnaden med fysisk kraft genom att föra sonden fram och tillbaka i fettlagret.

I mjuka områden går fettsugen relativt enkelt genom vävnaden men i hårda bindvävstäta områden som ex. mage, höfter eller rygg blir det mera besvärligt.

Vid fettsugning av stora fettdepåer eller i hårda områden bearbetar man därför ibland fettet med hjälp av en sond försedd med en ultraljudsgivare innan det sugs ut. Ultraljudsvågorna bryter ner fettet och man kan sedan enklare suga ut det ”smälta” fettet:

 • Fettsugning med ultraljud är särkskilt effektiv vid behandling av stora mängder eller i hårdare områden.
 • Behandlingen tar p.g.a. det extra momentet lite längre tid och är därför något dyrare.
 • Metoden anses även mer effektiv vid ingrepp för andra gången.
 • Ultraljudsbehandlingen ger en viss hudåtstramning i det behandlade området.
 • Ultraljudsmomentet innebär en ökad risk för yttre och inre bränn- och nervskador.

Vibrationer underlättar kirurgens arbete

För att bryta ned fettlagret har kirurgen tidigare tvingats förlita sig på sin egen armstyrka. Detta har dock visat sig tröttsamt vilket kan öka risken för ojämnheter.

 • För att underlätta det fysiska arbetet har man tagit fram en vibrerade sug som gör det lättare att tränga igenom det fettlager man suger i.
 • Den vibrerande sugen gör att behandlingen går fortare men den blir samtidigt lite mer påfrestande för vävnaden.
 • Eftersom sugen går lättare i fettlagret menar många användare att den kan ge ett jämnare resultat eller åtminstone minskar risken för synliga ojämnheter.

Bilder före och efter fettsugning

(innehåller 20 bilder)

Så går en fettsugning till

Fettsugning utförs i narkos eller lokalbedövning

En fettsugning med traditionell metod är en operation som utförs på fullutrustade plastikkirurgiska kliniker i en traditionell operationssal.

 1. Innan operationen får du träffa din kirurg. Han eller hon gör operationsritningar på kroppen och en genomgång av operationen. Ibland tar man bilder av operationsområdet ur olika vinklar. Du får lite lugnande medicinering och en stunds vila. Därefter hämtas du av en sköterska till operationssalen.
 2. I operationssalen kopplar man in lite övervakningsutrustning och du får därefter din bedövning. Lite större fettsugningar utförs normalt sett i narkos medan mindre kan utföras i lokalbedövning.
 3. Operationen inleds med att kirurgen lägger ett par små snitt i operationsområdet. Därefter sprutar man in en särskild vätskelösning som förberder vävnaden. Sedan påbörjas själva fettsugningen.
 4. Kirurgen använder en liten ihålig sugsond som förs fram och tillbaka i fettlagret. Under arbetet känner han/hon hela tiden med sin fria hand mot huden för att försäkra sig om att resultatet blir jämt och fint.
 5. När fettlagret är färdigbehandlat dras sonden ur och ingångssnitten sluts med stygn eller tejp. Hela operationen tar mellan 1-3 timmar.

Efter operationen förs du till ett övervakat uppvakningsrum och därefter till ditt patientrum för lite ytterligare vila.

När du vilat en stund kommer kirurgen och kontrollerar hur du mår. Om allt känns bra skrivs du därefter ut och får m.a.o. lämna kliniken under eftermiddagen samma dag som du kom in.

Sjukskrivning och träning efter fettsugning

Tiden efter en fettsugning

Tiden efter en fettsugning med den traditionella metoden är mer besvärlig än vid mjukare metoder som laserfettsugning, radiofrekvensfettsugning eller vattenassisterad fettsugning.

Smärta och obehag

Man kan räkna med att känna sig ganska mörbultad efter operationen.

 • Smärta, ömhet, svullnad, blödning och förlorad känsel i det behandlade området är normalt.
 • Smärtan begränsas med tabletter men du kommer att vara stel och öm under flera dagar.

Det är helt normalt att känna sig lite orolig och nedstämd i ett par veckor efter operationen. Dessa känslor avtar i takt med att ditt utseende och välbefinnande succesivt förbättras.

Sårvätskning och dränage

Efter fettsugningen kommer det sannolikt att läcka lite vätska genom de snitt som gjorts.

 • I vissa fall sätts en liten dräneringsslang in under huden för att förhindra vätskeansamling. Denna tas normalt bort efter en eller ett par dagar.
 • Ett tips är att ha extra skydd i sängen nätterna efter en fettsugning. Läcker det vätska är det inte trevligt om det färgar madrassen och sängbottnen.

Kompressionsplagg

Kompressionsplagg

Efter en fettsugning får patienten bära ett kompressionsplagg för att minska svullnad och risken för ojämnheter

Omedelbart efter operationen sätter man en gördel eller ett tryckförband över det behandlade området. Detta minskar svullnad och anpassar huden till sin nya passform.

Kompressionsplagg skall bäras under 2-3 månader för att minimera risken för ojämnheter, minska svullnad och påskynda läkningsprocessen.

Kompletterande behandlingar förbättrar resultatet

Ojämnheter är det stora problemet efter en fettsugning. Ju större fettsugning desto större risk.

 • Att inte gå upp i vikt, eller i bästa fall gå ned några kilo, efter ingreppet är en viktig faktor för att undvika ojämheter efter en fettsugning.
 • En annan mycket bra metod för att minimera risken för ojämnheter är massage. Den bästa tekniken för detta är LPG Endermologie.  Det är en sorts mekanisk djupmassage som ökar blodgenomströmningen i vävnaden.
 • LPG behandlingen minskar risken för djupa ärrbildningar och snabbar på läkningen. Samtidigt känns den också väldigt behagligt.
 • Man brukar rekommendera 6 – 8 LPG-sessioner med start sex veckor efter fettsugningen. Det kan även finnas vinster med att behandla 2 – 3 ggr före en fettsugning för att förbättra blodgenomströmningen inför en operation.

Förebyggande antibiotikabehandling

Förebyggande antibiotikabehandling

Det är inte ovanligt att du behandlas med antibiotika efter din fettsugning för att undvika infektion.

Sjukskrivning från arbete och återgång till normala aktiviteter

Du kommer gradvis att börja känna dig bättre. Efter en veckas sjukskrivning kan du normalt sett återgå till ditt arbete.

 • Dina stygn tas bort inom tio dagar från operationen.
 • Mer påfrestande aktiviteter bör undvikas i minst en månad.
 • Den mesta svullnaden och blånaden försvinner normalt sett under den första månaden.
 • Hela sårläkningsprocessen varar dock längre och det slutgiltiga resultatet syns först efter 6-8 månader.

Risker vid fettsugning

Komplikationer och biverkningar vid fettsugning

En fettsugning innebär möjligheter men också risker för oönskade komplikationer och biverkningar.

När man talar om risker vid just fettsugning kan man lite förenklat säga att de i första hand beror på tre faktorer.

 1. Hur mycket fett som skall tas bort – större mängder innebär större risker.
 2. Vilken metod som används – traditionell metod, laserfettsugning (SmartLipo), radiofrekvensfettsugning (BodyTite) eller vattenassisterad fettsugning (BodyJet).
 3. Vem som utför ingreppet – en erfaren specialist med gott omdöme kan bättre undvika kända risker.

Utöver de risker som förknippas med just fettsugningar finns även ett antal allmänna risker som förekommer vid all typ av kirurgi.

Risken ökar med mängden fett som avlägsnas

Risken ökar med mängden fett som avlägsnas

Fettsugning med traditionell metod är den fettsugningsform som innebär störst risker för komplikationer. Detta hänger ihop med att man avlägsnar de största mängderna fett med denna metod.

Risken för komplikationer vid en fettsugning ökar med mängden fett som avlägsnas.

 • Om man avlägsnar för mycket fett kan patienten hamna i ett lisvshotande chocktillstånd.
 • För att minska riskerna begränsar de flesta klinikerna sig till 2-4 liter vätska. I praktiken ca 2 kg fett.

Ärren blir små men inte osynliga

Snitten som läggs där fettsugen förs in är små (ca 1 cm). Det är dock inte ovanligt att ärren blir synliga efter operation.

Ojämnheter och slapp hud vanligaste problemen

Ojämnheter

Ojämnheter och slapp hud är de vanligaste biverkningarna efter en fettsugning. Dessa beror på olika faktorer.

 • Kirurgen gör en ojämn fettsugning.
 • Kirurgen går för nära huden med sugen – man måste lämna lite fett.
 • Kroppen läker med kraftig ärrbildning i vävnaden.
 • Patienten slarvar med sin vikt, användande av kompressionsplagg eller massage efter operationen.

När fettet försvinner kan huden ovanpå de behandlade områdena kan bli lös och slapp. Detta problem är vanligare hos äldre patienter eftersom elasticiteten och åtstramningen i huden ofta blir sämre med åren.

Även känsel- och pigmentförändringar förekommer eftersom nerver och pigmentceller kan skadas av fettsugens framfart i vävnaden.

I vissa fall behöver ovanstående biverkningar korrigeras genom ytterligare kirurgi.

Övriga risker och komplikationer vid fettsugning med traditionell metod

Till de mer ovanliga riskerna vid en fettsugning hör; infektion, förlängd läkeprocess, proppbildning, akut vätskebrist, vätskeansamling som måste dräneras ut, brännskador till följd av friktion, skador på huden-, nerver eller inre organ och överreaktioner på mediciner.

Priser för fettsugning

Kostnaden för en fettsugning

Fettsugningar utförs med olika metoder. Priset för en fettsugning beror till stor del på vilken metod som används.

Kostnaden för en fettsugning varierar beroende på följande faktorer:

 • Vilken metod som används.
 • Vilket/vilka områden som behandlas.
 • Hur mycket fett som skall avlägsnas.
 • Om operationen utförs i narkos eller lokalbedövning.

Nedan följer en ungefärlig prisbild för fettsugning av olika områden fördelade på de olika metoderna.

Pris för fettsugning med traditionell metod

 • Fettsugning haka/hals: pris 10 000-15 000 kr
 • Fettsugning mage+midja/höfter: pris ca 35 000 kr
 • Fettsugning höfter: pris ca 15 000 kr
 • Fettsugning rygg+höfter: pris ca 25 000-35 000 kr
 • Fettsugning ridbyxlår: pris ca 19 000-23 000 kr
 • Fettsugning insida lår: pris ca 15 000-21 000 kr
 • Fettsugning knän: pris ca 10 000-15 000 kr
 • Fettsugning gynekomasti: pris ca 18 000 kr
 • Fettsugning överarmar: pris ca 20 000 kr

Lån till fettsugning

Lån till fettsugning

Vår sponsor MEDICAL FINANCE erbjuder lån på upp till 60 000 kr med räntefri delbetalning under 24 månader. KLICKA PÅ BILDEN för att läsa mer!

Nästa: Fettsugning med laser »

Faktagranskad av: Dr. Anders Liss PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-03-20
Relaterat