Vattenassisterad fettsugning

Faktagranskad av: Dr. Anders Liss PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-03-20

Body-Jet, även känt som WAL (Water Assisted Liposuction) eller på svenska – vattenassisterad fettsugning – är en ny metod för att avlägsna envisa fettdepåer.

BodyJet-tekniken skiljer sig från anda metoder för fettsugning där man antingen använder fysisk kraft eller uppvärmning av vävnaden för att få loss fettcellerna. Istället används vattentryck.

Vattentrycket från BodyJet  får fettcellerna att lossna

  • Vid vattenassisterad fettsugning använder man en sug med en vattenstråle längst fram.
  • Vattentrycket spolar in vätska som hjälper till att lösa upp fettvävnaden så att den lättare följer med in i sugen.
  • Vattentryckstekniken gör att vävnaden kan behandlas mer varsamt. Detta ger många fördelar i form av mindre blödning, kortare ”nedtid” efter ingreppet och mindre obehag.

Fettcellerna mår bra efter Body-Jet och kan flyttas

P.g.a. den varsamma hanteringen av fettvävnaden är en stor del av de avlägsnade fettcellerna i mycket gott skick när de kommer ut. Detta innebär en stor fördel: 

  • De utsugna fettcellerna kan återanvändas på andra platser i kroppen där de gör bättre nytta.
  • Exempelvis kan fettceller som utvunnits med Body-Jet injiceras i ansiktet, brösten eller andra delar av kroppen där man vill öka volymen och fylligheten.

Ger transplanterbart fett av bra kvalité

Att flytta fett från ett ställe på kroppen till ett annat är ingen nyhet inom den estetiska kirurgin. Men det har funnits ett problem:

  • Den största utmaningen med att transplantera fett är att få fettcellerna att överleva på den nya platsen och på så sätt uppnå en permanent förändring.
  • Att utvinna transplanterbara fettceller med hjälp av Body-Jet har visat sig mycket effektivt eftersom fettceller som mår bra överlever i högre grad än de som utvunnits med mindre varsamma tekniker.

Body-Jet/WAL är sammantaget en mycket intressant metod för att avlägsna fett, inte minst för den som samtidigt och på ett naturligt sätt även vill öka på fylligheten i andra delar av kroppen.

Bilder från vattenassisterad fettsugning

Nästa: Planering och förberedelser »

Faktagranskad av: Dr. Anders Liss PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-03-20
Relaterat