Allt om hakförstoring med hakimplantat

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-08

En hakförstoring är ett plastikkirurgiskt ingrepp där man placerar ett hakimplantat av silikon under huden på hakan. Operationen utförs för att förändra hakans storlek och form.

Hakan är en av ansiktets mest karaktärsgivande delar. En väl markerad och framträdande haka uppfattas ofta reflektera en stark personlighet.

 • Både näsan och käklinjen reflekteras mot hakans proportioner.
 • En svag haka kan få näsan att framstå som större än vad den egentligen är och ge ansiktet ett oproportionerligt utseende i profil.
 • En hakförstoring med implantat förstorar endast hakan. Den måste därför balanseras i förhållande till käkbenets storlek och proportion.

Så kan ett hakimplantat förändra DITT utseende

Guide till hakplastik

Därför gör man en hakförstoring

Med en hakförstoring kan man förändra utseendet på flera olika sätt men de flesta gör operationen för något av följande skäl:

 1. Man har en svag, s.k. flyende haka som man vill bygga upp.
 2. Man har en förhållandevis normal haka men vill stärka sin profil och få ett mer framträdande markerat hakparti.
 3. Man har en tendens till dubbelhaka som man vill korrigera genom att förstora hakan.
 4. Man har en obalans i proportionen mellan hakan och näsan. I dessa fall används ofta ett hakimplantat i kombination med näsplastik.

Trots den stora förändring en hakförstoring kan innebära är det inte ovanligt att de som möter patienten efter sin hakförstoring inte ser att han eller hon har genomgått en operation. Ofta uppfattar omgivningen endast att patientens utseende har förändrats till det bättre.

Bilder före och efter hakförstoring

Här kan du titta på bilder av patienter som genomgått en hakförstoring med hakimplantat. 

Tänk på att varje patient är unik att före- och efterbilder inte är någon garanti för de resultat du kan förvänta dig av din hakoperation. Genom att studera de före och efter bilder av hakförstoringar som presenteras i bildgalleriet får du en uppfattning av vad en hakoperation kan åstadkomma. Exakt vilket resultat du kan förvänta dig genom en hakförstoring påverkas av dina unika förutsättningar men före och efterbilderna av denna ger dock en god bild av hur en persons utseende kan förändras av en hakoperation.

Är du en lämplig kandidat för en hakoperation?

Konsultation inför hakförstoring

En hakförstoring kan förändra formen och storleken på hakan. De patienter som lämpar sig bäst för en hakförstoring med implantat är därför personer med en svag eller underutvecklad haka.

 • Ingreppet gör hakan mer framträdande vilket ger ansiktet mer distinktion och förbättrad profil.
 • En annan effekt är att näsan ofta uppfattas som mindre då proportionerna i förhållande till hakan förändras.
 • Den dubbelhaka som ibland syns hos personer med en svag haka brukar normalt sett förbättras avsevärt eftersom ett hakimplantat fyller ut och sträcker huden under hakan.
 • Personer med en näsa som är stor i förhållande till ansiktets övriga proportioner blir ofta väldigt nöjda efter en hakförstoring.
 • Det är är inte ovanligt att patienter som söker för en näsplastik istället rekommenderas en hakförstoring.

Vid all plastikkirurgi är god fysisk och mental hälsa samt realistiska förväntningar på sitt operationsresultatet viktiga förutsättningar för ett lyckat resultat.

Metoder och alternativ för att förstora hakan

Det finns tre alternativ för att förstora hakan:

 1. Hakimplantat
 2. Benkilsförflyttning
 3. Injektioner av fett eller fillers.

Vilken teknik som används vid en hakförstoring beror på patientens önskemål om resultatet samt hens fysiska och ekonomiska förutsättningar.

En perfekt balanserad haka sedd i profil når lika långt fram som underläppens yttersta spets. Vid en hakförstoring försöker man hamna så nära detta mål som möjligt.

Hakimplantat vanligaste metoden

Hakförstoring med hakimplantat

Den vanligaste metoden för hakförstoring är att ett silikonimplantat sätts in under huden mot benet på hakan.

 • Vid en hakförstoring med implantat kan hakans storlek förändras både i fråga om bredd och projektion (hur långt ut från ansiktet hakan sticker i profil).
 • Den maximala ökningen av hakans projektion är 10 mm.

Med hjälp av ett hakimplantat kan man uppnå betydande storleksförändring och resultatet av en hakförstoring med denna metod blir permanent.

Benkilsförflyttning – komplicerad och ovanligt

En annan, mer ovanlig metod för hakförstoring innebär att man flyttar fram en del av hakbenet. Den går till på följande sätt:

 1. En kilformad benbit lösgörs från underkäksbenets (hakans) nedre del genom ett snitt inne i munnen.
 2. Denna benbit förskjuts sedan framåt och förankras med ståltråd eller titanplattor.

Denna metod är betydligt mer komplicerad och riskfylld än att förstora hakan med ett implantat. Det är därför mycket ovanligt att operationen utförs inom den privata plastikkirurgin.

Injektionsbehandling

För den som inte vill genomgå en operation finns det en alternativ behandlingsmetod. Denna metod innebär att man bygger upp hakan med fett eller en s.k. filler.

 • Vid en fillerbehandling sprutar man in en konstgjord filler i hakan. Det är en mycket enkel, men tyvärr tillfällig, behandling som kräver nya påfyllningar av fillern var sjätte till tolfte månad.
 • Vid en fettransplantation till hakan tar man fett från magen eller låren och sprutar in det i hakan. Det är ett förhållandevis dyrt ingrepp som även innebär en osäkerhet då man inte på förhand vet hur mycket av det fett man flyttar som överlever på sin nya plats.

Planering och operation

Planering inför hakförstoringen

En hakförstoring med implantat är ett mindre kirurgisk ingrepp. Det utförs på privata plastikkirurgiska kliniker.

Hela proceduren innehåller normalt sett tre besök; konsultation, operation och återbesök för kontroll.

Planering inför operationen

När du bestämt dig för att gå vidare med en hakförstoring går du vidare på följande sätt:

 1. Du bokar tid hos en plastikkirurg för ett konsultationsbesök. Du hittar klinikerna i ditt område i klinikregistret för hakplastik.
 2. Vid konsultationsbesöket  görs en undersökning av ditt allmänna hälsotillstånd samt ditt ansiktes utformning och proportioner. Därefter får du kirurgens bedömning samt information om ingreppets risker och möjligheter.
 3. Efter konsultationen kan du ta beslut om du vill gå vidare och genomföra operationen eller ej. Känns dig inte pressad utan fundera igenom vad du fått veta ta därefter ditt beslut i lugn och ro.

Förberedelser inför operation

Om eller när du bestämt dig för att utföra operationen får du specifika instruktioner om hur du skall förbereda dig.

 • De instruktioner du får inkluderar information om hur du skall äta och dricka, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.
 • Du kommer även att informeras om hur du skall sköta din hygien inför operationen för att minimera risken för infektion.

Så går en hakförstoring med hakimplantat till

Beskrivning av operationsförloppet vid hakförstoring

En hakförstoring med implantat är ett förhållandevis enkelt ingrepp som tar ca 30-60 minuter. Det går till på ungefär följande vis:

 1. Du anländer till kliniken där du skrivs in och får byta om till operationskläder. Därefter träffar du din kirurg.
 2. Operationen genomförs vanligen i lokalbedövning av samma sort som används hos tandläkaren. Vid behov får man även lite lugnande läkemedel. I undantagsfall kan man söva patienten.
 3. Efter noggrann rengöring lägger kirurgen snitt i underläppens insida eller i huden under hakan.
 4. Genom snittet formas en liten ficka under huden på hakan där implantatet skall ligga.
 5. Implantatet förs in och läggs på plats i fickan. I vissa fall förankras implantatet med ett stygn i benhinnan för att det inte skall ändra läge.
 6. När implantatet lagts på plats sys snittet igen och din operationen är färdig.
 7. Hakan tejpas för att minska svullnad och obehag.
 8. I vissa fall kan du lämna kliniken direkt efter ingreppet. I andra får du vila en stund innan du går hem.

Tiden efter en hakförstoring

En hakförstoring är en relativt enkelt ingrepp och det påföljande efterförloppet är normalt sett lika odramatisk som själva operationen.

 • Efterlopp vid hakförstoringNär din bedövning släpper kan du komma att uppleva en kortvarig intensiv smärta. I övrigt är smärtan efter en hakoperation mild.
 • Dina stygn tas normalt sett bort efter 5-7 dagar.
 • Om din hakoperation utförts genom snitt i underläppen används stygn som löses upp och försvinner av sig själva.
 • En viss svullnad uppkommer i området men försvinner successivt inom 1-2 veckor. Svullnaden kan begränsas med ispåsar som läggs på området en halvtimme, 3 gånger dagligen dag 1 och 2.
 • Beroende på vilken operationsmetod som använts kan din plastikkirurg ha ordinerat förebyggande antibiotikabehandling vilken i sådant fall skall följas noga.
 • Vid operation genom munhålan får du leva på lätt tuggad- eller flytande kost under ett par dagar.
 • Du bör sova i ryggläge den första veckan efter din hakoperation.
 • Räkna med att vara tillbaks på jobbet efter ca en veckas sjukskrivning efter din hakförstoring (mer av utseenderelaterade än av fysiska orsaker).

Risker vid hakförstoring med implantat

Risker vid hakförstoring (hakplastik)

Även om en hakförstoring är ett enkelt ingrepp så finns det ändå risker för oönskade komplikationer och biverkningar. Detsamma gäller för all plastikkirurgi.

De allmänna riskerna med plastikkirurgi kan du läsa mer om på informationssidan om allmänna risker vid plastikkirurgi.

De specifika riskerna för komplikationer och biverkningar vid just hakförstoring kan du läsa mer om nedan.

Missnöje med resultatet vanligaste problemet

Den största risken med att göra en hakförstoring är att man blir missnöjd med resultatet. Detta är en s.k. kosmetisk risk.

 • De vanligaste orsakerna till detta missnöje handlar om implantatets storlek eller placering. Ofta är detta dock en tidig reaktion på den förändring som ägt rum. Det kan ta lite tid att vänja sig.
 • Det kan hända att ditt hakimplantat inte ligger helt still i sin vävnadsficka. En viss rörlighet är ofta acceptabel men om implantatet rör sig allt för mycket eller hamnar i ett felaktigt läge behöver detta rättas till genom en om-operation.
 • När man genomgår en plastikoperationen bör man förvänta sig förbättring. Inte perfektion. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på resultatet.

Infektion vanligast vid snitt i munnen

Varje gång man öppnar huden finns det risk för att bakterier tar sig in och orsakar en infektion.

 • En infektion kan uppkomma runt implantatet. Det första steget är då att äta en antibiotikakur. Om antibiotikan inte biter på infektionen kan implantatet komma att behöva tas bort tills infektionen läkt. Därefter kan det sättas in igen.
 • Denna komplikation förekommer oftast i de fall snittet lagts inuti munnen och risken kan i viss mån minskas genom förebyggande antibiotikabehandling.

Förändrad känsel i underläppen och tänderna

När man lägger in ett implantat genom munnen gör man ett snitt i underläppens nederkant. Där finns nerver som kan påverkas. Desamma gäller för området i hakan där implantatet placeras.

 • Efter operationen upplever vissa patienter en känselförlust i underläppen och tänderna.
 • De förändringar i känseln som uppkommer vid hakoperationer normaliseras oftast inom tre månader.
 • I undantagstillstånd kan uppkomna känselförändringar förbli permanenta.

Ojämnheter i huden

När man placerar ett implantat i kroppen kommer kroppen att kapsla in implantatet i ärrvävnad. Detta är en naturlig del av läkningen.

 • Det går inte att förutse exakt hur kroppen läker in hakimplantatet.
 • Om man får en ojämn vävnadsuppbyggnad runt implantatet kan detta resultera i ett asymmetriskt/ojämnt intryck.
 • Om detta upplevs allt för besvärande kan det korrigeras genom en omoperation.

Kapselkontraktion

Alla främmande föremål som placeras i kroppen kapslas in i ärrvävnad. I vissa fall kan denna inkapsling blir för aggressiv. Då uppstår en kapselkontraktion:

 1. Kapseln av bindväv som bildas omkring hakimplantatet blir tjock och drar ihop sig.
 2. Hakimplantatet kan då klämmas ihop vilket ger hakan en onaturlig form. Tillståndet kan vara smärtsamt.
 3. En kapselkontraktion kan behandlas på olika sätt. Ibland kan bindeväven avlägsnas men i vissa fall måste implantatet tas bort.

Ärr ovanligt efter hakförstoring

Där man gör ett snitt får man ett djupt sår. Där man haft ett djupt sår får man ett ärr. Sår kan även drabbas av infektion vilket kan leda till större ärr.

 • Missprydande ärr är mycket ovanliga vid hakförstoringar.
 • Om implantatet förs in genom ett snitt i munnen finns ingen risk för synliga ärr efter en hakförstoring.
 • Vid ett snitt under hakan läker normalt sätt ärret på ett sådant vis att det blir mycket diskret.

Det bästa sättet att minimera sina ärr efter en hakoperation är att följa de instruktioner man fått av sin kirurg noggrant. Sår skall hållas rena och snittytor skall tejpas efter en operation.

Priser för hakförstoring

Priser för hakförstoring

Hur mycket en hakförstoring kostar beror på vilken klink du väljer och vilken metod som används.

 • Priset för en hakförstoring med hakimplantat är 18 000-25 000 kr.
 • En hakförstärkning med injektioner av fillers kostar 4000-9000 kr.
 • Priset för en hakförstoring genom benkilsförflyttning är 20 000-35 000 kr. Tekniken är dock mycket ovanlig på svenska kliniker.

Om lån och finansiering till en hakförstoring

Om man inte kan eller vill betala en plastikoperation kontant finns det flera företag som lånar ut pengar. Genom dessa kan man ta ett lån till en hakförstoring.

 • Grundkraven för att låna pengar till en hakoperation är oftast att man har en inkomst på minst 10 000 kr per månad och är fri från betalningsanmärkningar.
 • När man lånar pengar är det viktigt att ta reda på de exakta villkor som gäller för lånet.

Du kan läsa mer om lån/finansiering av plastikoperationer på vår informationssida om lån till plastikkirurgi.

Lån till hakplastik

Frågor och svar om att förstora hakan

I Fråga Experten svarar våra kirurger på användarnas frågor om hakoperationer. Här finns mycket bra information.

Klicka här för för att komma till fråga experten »
(öppnas i nytt fönster)


Informationen på den här sidan är medicinskt faktagranskad av Dr. Pelle Sahlin, specialist i plastikkirurgi verksam på Art Clinic. Det är avsett att fungera som ett beslutsstöd inför en hakoperation men kan och skall inte ersätta en konsultation hos läkare.

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-08