Konsultationen inför en plastikoperation

Alla plastikoperationer skall föregås av minst ett besök hos den plastikkirurg som skall utföra ingreppet.

När du väl bestämt dig för att gå vidare och utföra, eller åtminstone närmare undersöka dina förutsättningar för ett plastikkirurgiskt ingrepp är det dags att boka in ett konsultationsbesök hos en plastikkirurg.

Det är viktigt att hamna rätt. Du kan läsa mer om hur du går tillväga för att göra detta på informationssidan om val av plastikkirurg och klinik för ditt ingrepp.

Det kan vara en fördel att utföra sin plastikoperation i ditt geografiska närområde eftersom det underlättar såväl ditt första möte som hemkomsten efter operation och vid återbesök eller efterkontroller.

Konsultationsbesöket är en mycket viktig förutsättning för beslutet att gå vidare och för utkomsten av ett plastikkirurgiskt ingrepp. Det är därför viktigt att både du och den plastikkirurg du träffar genomför detta möte med stort engagemang och tydliga mål.

Den första kontakten med kliniken

Konsultation innan plastikkirurgi

Din första kontakt med kliniken sker normalt sett per telefon. Denna kontakt är en bra möjlighet att skapa dig en bild av verksamheten genom att ställa frågor.

Tänk på att du inte måste boka in ett besök om du inte tycker din första kontakt känns bra.

Exempel på frågor du bör ställa vid din första kontakt med kliniken:

 1. Hur många kirurger arbetar på klinken?
 2. Har ni någon kirurg som specialiserar sig på det ingrepp du vill ha utfört?
 3. Hur många sådana ingrepp har kirurgen utfört?
 4. Var utförs ingreppet?
 5. Är kirurgen utbildad specialist i Plastikkirurgi?
 6. Är kirurgen medlem i någon Specialistförening?
 7. Vem håller i nybesökskonsultationen. Kirurgen eller en patientkoordinator?
 8. Om jag beslutar mig för att gå vidare med denhär plastikkirurgen finns det då referenspatienter som jag kan få tala med?
 9. Kommer jag få ta del av före- och efterbilder på andra patienter som genomgått samma ingrepp som jag är intresserad av?
 10. Vad är den totala kostnaden för ingreppet inklusive förberedande konsultation, genomförande, anestesi, postoperativ vård och uppföljningsbesök?

Konsultationsbesöket

Konsultationsbesöket

Vid ditt konsultationsbesök skall du träffa och få prata med den kirurg som (om du väljer att gå vidare) kommer utföra din operation.

Konsultationen är ett mycket bra tillfälle att skapa dig en uppfattning om din kirurg och kliniken i stort. Vid ditt möte med din plastikkirurg är det viktigt att tänka på att det är han/hon som arbetar för dig, inte tvärt om.

 • Din plastikkirurg kommer att ge dig rekommendationer och förslag.
 • Det slutgiltiga beslutet om huruvida du kommer att låta utföra ditt ingrepp hos just dem är ditt.
 • Känn dig inte pressad att fatta beslut innan du är redo. Om du känner press att boka operationstid omedelbart bör du vara försiktig.
 • Bra plastikkirurger är trygga i sig själva och sina kunskaper utan att vara arroganta.
 • En bra plastikkirurg kännetecknas också av ärlighet och uppriktighet gentemot sin patient. Om de inte bedömer sig kunna uppnå de resultat du förväntar dig säger de det till dig. I vissa fall kan de skicka dig till en kollega för att få ytterligare en åsikt.

Som du förstår måste du kunna lita på din plastikkirurg. Bra plastikkirurger tillvaratar detta och missbrukar aldrig ett sådant förtroende.

Konsultationsbesöket har flera syften och mål. Till de viktigaste hör följande:

 • Att du får fullständig information om hur ingreppet går till, vilka risker det innebär och hur stor sannolikhet det är att du drabbas av dem.
 • Att du får fullständig information om hur mycket ingreppet kostar, vilket efterförlopp du bör förvänta dig samt vem som står för eventuella kostnader om komplikationer tillstöter.
 • Att plastikkirurgen får en fullständig bild av såväl din fysiska hälsa som dina mentala förutsättningar då de i stor utsträckning kan påverka såväl riskbilden som det slutgiltiga resultatet.
 • Att plastikkirurgen får möjlighet att undersöka din kropp och det område som skall behandlas. Genom att bedöma dina anatomiska förutsättningar skapar sig plastikkirurgen ett underlag för sin bedömning av vilka operationsresultat han/hon tror sig kunna uppnå.
 • Att du och din plastikkirurg uppnår en objektiv samsyn omkring vilka resultat som kan uppnås. Det är av största vikt att du som patient har realistiska förväntningar på ditt ingrepp och att du inser att en plastikoperation utförs i syfte att uppnå förbättring, inte perfektion.
 • Att du får ett tydligt svar på om du är en lämplig kandidat för ingreppet och vilka alternativ som finns.
 • Att du känner dig trygg med din plastikkirurgs kompetens, förståelse för dina behov och förmåga att ge dig det resultat du förväntar dig.

Ställ frågor – professionella kirurger uppskattar intresserade patienter

En av plastikkirurgens viktigaste uppgifter är att få sin patient att känna sig trygg. Därför är en professionell plastikkirurg mån om att utförligt besvara alla dina frågor.

 1. Är jag en lämplig patient för det här ingreppet?
 2. Vad finns det för alternativ?
 3. Hur många sådana här ingrepp har du utfört?
 4. Vilka risker innebär detta ingrepp?
 5. Hur sannolikt det är att jag drabbas av dem?
 6. Vad händer om jag gör det?
 7. Vem som står för kostnaden vid behov av en omoperation alt. annan vård?
 8. Vilket resultat kan jag förvänta mig?
 9. Hur länge kvarstår resultatet?
 10. Vad kan jag själv göra för att få bästa tänkbara slutresultat?
 11. Vad den totala kostnaden är för ingreppet?
 12. Hur länge behöver jag vara sjukskriven?
 13. Hur ser behovet av eftervård ut och vilka är restriktionerna efter operation?
 14. Vad har du för utbildning?
 15. Är du medlem i någon specialistförening för plastikkirurger?

Var uppmärksam på klinikens atmosfär

Du lär dig mycket om din plastikkirurg genom att studera klinikens övriga personal som ofta återspeglar kirurgens inställning till plastikkirurgi.

Om personalen inte intresserar sig för dig som person bör du dra öronen åt dig då detsamma ofta även gäller för kirurgen.

 • På en bra klinik utgör personalen ditt stödnätverk innan, under och efter ingreppet.
 • Eftersom du kan räkna med att spendera en del tid med dem är det viktigt att du trivs i deras sällskap.
 • Försäkra dig om att de lyssnar och att de kan ge dig den respekt och omvårdnad du förtjänar.