Allt om näsplastik

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-15

En näsplastik är en kosmetisk näsoperation som utförs för att förändra näsans storlek eller form.

Förändringar av näsans form har stor påverkan på vårt utseende.

 • Om du har en näsa som avviker från det normala kan operationen normalisera och i många fall ”optimera” näsans bidrag till ditt utseende.
 • Om du har en näsa som inte avviker från det normala är utrymmet för förbättring mindre. Operationen kan i bästa fall optimera näsans form. Här är det viktigt att väga den risk du tar mot den vinst du hoppas att få.

Så kan en näsplastik förändra DITT utseende!

Introduktion till näskirurgi

Näsan är uppbyggd av ben, brosk och hud. Vid en näsplastik formar man en eller flera av dessa vävnader. De vanligaste önskemålen är att:

 • Förminska en stor näsa (näsförminskning).
 • Göra en bred näsa smalare.
 • Förkorta en lång näsa.
 • Räta ut en sned näsa eller uppåtnäsa.
 • Ta bort en puckel/knöl på en ”höknäsa” genom att sänka näsryggen.
 • Lyfta nästippen (nästippslyft).
 • Förminska nästippen (nästippsplastik).
 • Flytta in näsvingarna för att förminska näsborrarna.

Möjligheterna till förändring med en näsoperation är många. Ofta gör man flera olika justeringar vid operationen för att få ett så bra resultat som möjligt.

Är DU en lämplig kandidat för näsplastik?

Åldersgräns för näsplastik

En näsplastik kan dramatiskt förändra utseendet. Men operationen har sina begränsningar. I slutändan är det DINA unika förutsättningar som avgör.

 • Det är viktigt att förstå att, även om en näsoperation kan förbättra både utseende och självförtroende, kommer den inte nödvändigtvis att leda till att man uppnår ditt ideal.
 • Patienter som söker för ett tydligt problem med sin näsa är ofta bättre lämpade för en näsoperation än personer som vill förbättra en redan ”normal näsa”.

Fysisk och mental mognad viktigt

Innan man genomgår en plastikoperation av näsan är det viktigt att man är både fysiskt och mentalt mogen för operationen.

 • Näsan är normalt sett färdigutvecklad runt 20 års ålder. Denna ålder stämmer ganska väl även med den mentala mognaden. Därför är den absoluta minimiåldern 18 år för alla estetiska näsoperationer.
 • Den optimala åldern för att genomgå operationen är 25-35 år.
 • Man bör vara vid god fysisk och mental hälsa samt ha realistiska förväntningar på vad som är möjligt att åstadkomma.
 • Näsplastiker utförs på privata kliniker. Som patient har man ett eget ansvar för sitt resultat. Det är därför viktigt att informera sig väl innan en eventuell näsoperation.

Metoder för näsplastik

Det finns olika tekniker och metoder för näsplastik. Låt din kirurg berätta vad han/hon vill göra, vilken metod som kommer att användas och varför.

Stor eller liten näsplastik?

Vid en näsplastik åtgärdas a. näsben, b. näsbrosket och c. mjukdelar

Vid en näsplastik åtgärdas a. näsben, b. näsbrosket och c. mjukdelar

Vissa kliniker väljer att dela upp näsplastikoperationer i två kategorier, stor näsplastik och liten näsplastik.

 • Vid en liten näsplastik opererar man bara i brosk och andra mjukdelar.
 • Exempel på små näsplastiker är korrigering av nästipp, (nästippsplastik), korrigering av näsborrar och att ta bort en knöl på näsan.
 • En stor näsplastik innefattar alla näsans vävnader inklusive förändringar av näsbenet.
 • Exempel på stora näsplastiker är förminskning av näsan och större förändringar av hela näsans form.

Sluten eller öppen operation?

Snittyta vid näsplastik är a. inuti näsan och vid öppen metod även b. mellan näsborrarna

Under operationen lossar kirurgen huden från näsans underliggande brosk och ben. Här finns två alternativ:

 • Mindre korrigeringar utförs ofta i s.k. sluten näsplastik. Här läggs endast snitt inuti näsan. Därefter arbetar kirurgen ”på känsla” under huden. På detta sätt uppstår inga synliga är efter operationen.
 • I öppen näsplastik läggs snitt mellan näsborrarna och vid behov även i näsvingarna. Huden viks därefter undan så att näsans underliggande ben och brosk friläggs. Detta ger fri sikt och total rörelsefrihet.
 • Många kirurger föredrar öppen teknik, särskilt vid större ingrepp i näsan, eftersom de tycker att det blir lättare att göra rätt.
 • Nackdelen med den öppna plastiken är det/de ärr som uppkommer. Dessa brukar dock läka till nästintill osynlighet.

Bättre att ändra för lite än för mycket

En näsplastik är en avancerad operation som ställer stora krav på kirurgens fingerfärdighet och disciplin. Det gäller att inte ta bort för mycket av näsans ben och mjukdelar.

 • Om kirurgen är försiktig och tar bort för för lite vävnad under operationen kan man senare justera detta genom att ta bort lite mer i en omoperation.
 • Att återuppbygga en näsa där man tagit bort för mycket vävnad är betydligt mer komplicerat.

Nästa: Bilder och förväntade resultat »


Innehållet på den här sidan är faktagranskat av Dr. Pelle Sahlin, specialist i plastikkirurgi aktiv vid Art Clinic, med stor erfarenhet av näsoperationer. Informationen är tänkt att fungera som en vägledning och kan på så sätt ses som ett beslutsstöd för den som överväger att utföra en plastikoperation av näsan. Det kan och skall dock inte ses som en ersättning för en personlig konsultation hos en plastikkirurg.

Visa mer