Allt om näsplastik

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-08

En näsplastik är en kosmetisk näsoperation som utförs för att förändra näsans storlek eller form.

Förändringar av näsans form har stor påverkan på vårt utseende.

 • Om du har en näsa som avviker från det normala kan operationen normalisera och i många fall ”optimera” näsans bidrag till ditt utseende. Näsan blir på så sätt en tillgång istället för en belastning.
 • Om du har en näsa som inte avviker från det normala är utrymmet för förbättring mindre. Operationen kan i bästa fall optimera näsans form. Här är det viktigt att väga den risk du tar mot den vinst du hoppas att få.

Så kan en näsplastik förändra DITT utseende!

Introduktion till näskirurgi

Näsan är uppbyggd av ben, brosk och hud. Vid en näsplastik formar man en eller flera av dessa vävnader. De vanligaste önskemålen är att:

 • Förminska en stor näsa (näsförminskning).
 • Göra en bred näsa smalare.
 • Förkorta en lång näsa.
 • Räta ut en sned näsa eller uppåtnäsa.
 • Ta bort en puckel/knöl på en ”höknäsa” genom att sänka näsryggen.
 • Lyfta nästippen (nästippslyft).
 • Förminska nästippen (nästippsplastik).
 • Flytta in näsvingarna för att förminska näsborrarna.

Möjligheterna till förändring med en näsoperation är många. Ofta gör man flera olika justeringar vid operationen för att få ett så bra resultat som möjligt.

Är DU en lämplig kandidat för näsplastik?

Åldersgräns för näsplastik

En näsplastik kan dramatiskt förändra utseendet. Men operationen har sina begränsningar. I slutändan är det DINA unika förutsättningar som avgör.

 • Det är viktigt att förstå att, även om en näsoperation kan förbättra både utseende och självförtroende, kommer den inte nödvändigtvis att leda till att man uppnår ditt ideal.
 • Patienter som söker för ett tydligt problem med sin näsa är ofta bättre lämpade för en näsoperation än personer som vill förbättra en redan ”normal näsa”.

Fysisk och mental mognad viktigt

Innan man genomgår en plastikoperation av näsan är det viktigt att man är både fysiskt och mentalt mogen för operationen.

 • Näsan är normalt sett färdigutvecklad runt 20 års ålder. Denna ålder stämmer ganska väl även med den mentala mognaden. Därför är den absoluta minimiåldern 18 år för alla estetiska näsoperationer.
 • Den optimala åldern för att genomgå operationen är 25-35 år.
 • Man bör vara vid god fysisk och mental hälsa samt ha realistiska förväntningar på vad som är möjligt att åstadkomma.
 • Näsplastiker utförs på privata kliniker. Som patient har man ett eget ansvar för sitt resultat. Det är därför viktigt att informera sig väl innan en eventuell näsoperation.

Planering och förberedelser inför en näsplastik

Operationsförlopp vid öppen och sluten näsplastik

Vägen till en kosmetisk näsoperation kan delas i tre steg: 1) förberedelser, 2) operation och 3) återhämtning. 

När man väl bestämt sig för att gå vidare med en näsoperation är det första steget att boka tid för bedömning (konsultation) hos en plastikkirurg.

 • Du hittar dina klinikalternativ i vårt klinikregister
 • En näsplastik är en svår operation som ställer stora krav på kirurgen. Minsta lilla fel syns och många patienter återkommer med synpunkter eller oro efter operation. Detta gör att många kliniker inte erbjuder ingreppet.

Konsultationen inför en näsoperation

Vid en konsultation för en näsplastik träffar man en plastikkirurg. Normalt sett betalar man en avgift på 500 kr.

Vid besöket gör kirurgen en liten hälsokontroll och en noggrann undersökning av din näsa. Därefter diskuterar ni flera viktiga saker:

 1. Vad du upplever för problem och har för mål med operationen.
 2. Vilka resultat kirurgen tror sig kunna åstadkomma utifrån dina förutsättningar.
 3. Vilken typ av operation som kan bli aktuell och vilka åtgärder kirurgen vill göra.
 4. Hur mycket operationen kommer att kosta.
 5. Vilka risker operationen innebär och hur du måste sköta dig före- och efter ingreppet.

Det är viktigt att välja rätt kirurg för en näsoperation. Vi rekommenderar dig därför att läsa guiden till att välja plastikkirurg.

Metoder för näsplastik

Det finns olika tekniker och metoder för näsplastik. Låt din kirurg berätta vad han/hon vill göra, vilken metod som kommer att användas och varför.

Stor eller liten näsplastik?

Vid en näsplastik åtgärdas a. näsben, b. näsbrosket och c. mjukdelar

Vid en näsplastik åtgärdas a. näsben, b. näsbrosket och c. mjukdelar

Vissa kliniker väljer att dela upp näsplastikoperationer i två kategorier, stor näsplastik och liten näsplastik.

 • Vid en liten näsplastik opererar man bara i brosk och andra mjukdelar.
 • Exempel på små näsplastiker är korrigering av nästipp, (nästippsplastik), korrigering av näsborrar och att ta bort en knöl på näsan.
 • En stor näsplastik innefattar alla näsans vävnader inklusive förändringar av näsbenet.
 • Exempel på stora näsplastiker är förminskning av näsan och större förändringar av hela näsans form.

Sluten eller öppen operation?

Snittyta vid näsplastik är a. inuti näsan och vid öppen metod även b. mellan näsborrarna

Under operationen lossar kirurgen huden från näsans underliggande brosk och ben. Här finns två alternativ:

 • Mindre korrigeringar utförs ofta i s.k. sluten näsplastik. Här läggs endast snitt inuti näsan. Därefter arbetar kirurgen ”på känsla” under huden. På detta sätt uppstår inga synliga är efter operationen.
 • I öppen näsplastik läggs snitt mellan näsborrarna och vid behov även i näsvingarna. Huden viks därefter undan så att näsans underliggande ben och brosk friläggs. Detta ger fri sikt och total rörelsefrihet.
 • Många kirurger föredrar öppen teknik, särskilt vid större ingrepp i näsan, eftersom de tycker att det blir lättare att göra rätt.
 • Nackdelen med den öppna plastiken är det/de ärr som uppkommer. Dessa brukar dock läka till nästintill osynlighet.

Bättre att ändra för lite än för mycket

En näsplastik är en avancerad operation som ställer stora krav på kirurgens fingerfärdighet och disciplin. Det gäller att inte ta bort för mycket av näsans ben och mjukdelar.

 • Om kirurgen är försiktig och tar bort för för lite vävnad under operationen kan man senare justera detta genom att ta bort lite mer i en omoperation.
 • Att återuppbygga en näsa där man tagit bort för mycket vävnad är betydligt mer komplicerat.

Var tydlig med din kirurg

Konsultation inför näsplastik

Det är väldigt viktigt att vara tydlig och att lyssna noggrant i mötet med sin kirurg. Man måste beskriva sitt mål med operationen i detalj så att kirurgen förstår exakt vad man förväntar sig.

 • Du kommer få frågan om hur du skulle vilja att din näsa såg ut. Här är det bra att ha med en bild. Titta på våra före- och efterbilder och ta gärna med en som liknar din situation.
 • Innan du bestämmer dig måste du vara helt överens med din kirurg om vilket mål som skall uppnås med operationen. Om ni inte kommer överens skall du inte gå vidare.
 • Balansen mellan hakan och näsan har stor betydelse för hur näsans storlek uppfattas. Det inte ovanligt att kirurgen rekommenderar ett hakimplantat som ett komplement eller alternativ till en näsoperation.
 • Om något känns oklart eller osäkert efter din första konsultation skall du boka tid för ytterligare en konsultation hos en annan kirurg för att få dennes synpunkter.

Förberedelser inför en näsoperation

Regler för rökning, alkohol, mediciner vid näsplastik

När du bokar tid för operation får du tydliga instruktioner om hur du skall förbereda dig inför operationsdagen. De ser ut på ungefär följande sätt:

 • Rökförbud – rökning försämrar blodcirkulationen vilket i sin tur försämrar läkning. Därför skall man hålla upp med rökning minst en månad före och efter operationen.
 • Alkohol och näsplastik – alkohol tunnar ut blodet vilket gör att man blöder mer än nödvändigt. Därför bör man inte dricka alkohol en vecka före och tre veckor efter operation.
 • Om man äter blodförtunnande läkemedel gör man normalt sätt förändringar i behandlingen i samband med operationen. Här är det viktigt att diskutera med kirurgen.   

Genom att noggrant följa alla de instruktioner din läkare ger dig skapar du de bästa förutsättningarna för ett lyckat operationsresultat!

När du kommer hem efter din näsoperation kommer du vara trött och igenmurad i ansiktet. Det är därför bra att ha förberett hemmet och att ha en närstående som hämtar och finns tillgänglig under de första dagarna.

Bilder före och efter näsplastiker

Här ser du bilder tagna före och efter olika näsoperationer. Klicka på en bild för att öppna och svep sedan åt vänster för att visa nästa bild.

Före och efter bilder av näsplastiker

I detta bildgalleri visas före & efterbilder av näsplastik. När man tittar på före- och efterbilder av personer som genomgått en plastikoperation av näsan skall man tänka på att varje patient har unika förutsättningar. Före- och efterbilder ger en indikation på vad som är möjligt att åstadkomma men är ingen garanti för resultat.

Så går din näsoperation till

Näsplastiker utförs som dagkirurgi. Detta innebär att du skrivs in- och ut från kliniken under samma dag.

 1. Operationsdagen börjar med att du anländer till kliniken. Där skrivs du in och får ett patientrum.
 2. När du ”checkat in” får du byta om till operationskläder. Sedan får du träffa din kirurg som går igenom ingreppet och svarar på dina frågor. Ofta får man även lite lugnande medicin.
 3. Efter en stund kommer en sköterska och hämtar dig till operation.

Operationsförlopp

Näsplastik utförs i narkos eller lokalbedövning

En näsplastik tar 1-3 timmar. Den exakta tiden beror på hur mycket som skall göras i näsan.

 1. I operationssalen får du lägga dig tillrätta på operationsbordet. Övervakningsutrustning koppas in och du får din bedövning.
 2. Större näsplastiker utförs i narkos medan mindre korrigeringar av ex. nästipp och näsvingar kan göras i lokalbedövning.
 3. Operationen börjar. Nu skall kirurgen gå in under huden och förändra formen på de underliggande strukturerna av ben eller brosk.
 4. När snitten är lagda separeras huden från underliggande ben och brosk. Därefter skulpteras dessa till önskad form.
 5. Om näsan skall byggas upp under operationen görs detta av antingen konstgjorda material eller egen ben-/broskvävnad som kan hämtas från olika delar av kroppen.
 6. När ben och brosk justerats läggs huden tillbaka över den nya näsan och sys ihop. Därmed är operationen avslutad.
 7. Efter näsoperationen fixeras näsan med en skena eller ett gips som fästs med tejp. Denna byts eller tas bort efter ungefär en vecka i samband med stygntagningen.
 8. Ibland används en ny stödskena eller gips i ytterligare 1-2 veckor efter att det första tagits bort. Därefter bär man ofta en tejp över näsan för att minimera svullnaden.
 9. I vissa fall sätter man även stödförband inuti näsan som man får bära från något dygn i upp till en vecka.

Tiden efter din näsplastik

Tiden efter en näsplastik

Tiden efter en näsplastik är besvärlig. Exakt hur besvärlig den är beror i första hand på hur stort ingrepp som utförts.

 • Vid stora näsoperationer, där både ben och brosk förändras, är man ofta helt ”igenmurad” i näsan och runt ögonen den första veckan. Vid liten näsplastik är besvären mindre.
 • Normalt sett har man inte särskilt ont efter operationen.
 • De största besvären är den svullna ”igenmurade” känslan och oro för att något skall ha gått fel. Här gäller det att ta det lugnt. Den första veckan är värst. Sedan blir det bättre.
 • Under de två första dygnen är det viktigt att minska trycket i näsan. Detta gör man genom att ta det väldigt lugnt och hålla näsan i högläge.
 • Man sover med kuddar bakom ryggen för att komma upp med huvudet i två dagar.

Du kommer vara svullen och blå

Efter en stor näsplastik är man svullen och blå, med blåklockor under ögonen. Även vid mindre näsplastiker kan man få liknande symptom. 

 • Svullnaden och blåmärkena ökar under de första dagarna för att därefter minska och försvinna efter 2-3 veckor.
 • Det är inte ovanligt att man ser rätt hemsk ut i början. Den mesta svullnaden och blånaderna kommer dock att försvinna inom två veckor.
 • Viss svullnad, ofta inuti näsan, kommer dock att bli kvar. I vissa fall så länge som upp till ett år. Detta är dock inget din omvärld lägger märke till.

Räkna med näsblod och täppt näsa

Det är inte ovanligt att man blöder från näsan under de första dagarna. Man känner sig tät av svullnaden under flera veckor.

 • Det är viktigt att inte snyta sig hårt och att försöka låta bli att peta i näsan. Området är väldigt känsligt den första veckan.
 • Vid stora näsoperationer får man ofta en sorts tamponger instoppade i näsan. De är jobbiga men tas dessa bort efter 1-4 dagar. Då känns det betydligt bättre.

De flesta oroar sig för resultatet!

De flesta oroar sig för resultatet efter sin operation. Näsan känns stor, liten, ojämn, näsborrana syns för mycket, nästippen är för stor eller för liten, vinkeln är fel, knölen finns kvar etc. etc.

 • Att känna oro för att ”något gått fel” är helt normalt efter en plastikoperation av näsan. Rådet är att ta det lugnt.
 • Näsan läker väldigt långsamt. Det kan ta upp till ett år innan läkningen är klar och vävnaderna mognat. Det gäller att ha tålamod. Läs gärna några av svaren ang. detta i fråga experten.
 • I ca 10% av fallen blir man inte riktigt nöjd. Då får man göra en omoperation. Denna kallas för en sekundär näsplastik.
 • I vissa fall får personer som genomgått en näsplastik problem med att identifiera sig med sin nya näsa. Man känner att man vill ha tillbaka sin gamla. Detta är en naturlig reaktion. Den går dock över i takt med att man vänjer sig vid sitt nya utseende.
 • De allra flesta som ångrar sig efter sin operation byter åsikt när de vant sig vid sin nya näsa och känner sig i slutändan väldigt nöjda.

Återhämtning och läkning efter en näsoperation

Kontroll efter näsplastik

Det finns två saker som avgör hur fort man ”är tillbaka” efter en näsplastik. Det ena är de fysiska begränsningarna, läkningen. Det andra är när man själv känner sig ”socialt gångbar” igen.

Sjukskrivning, träning och fysiska begränsningar

 • Normalt sett är man uppe och rör på sig inom två dagar efter operationen.
 • Sjukskrivning efter näsplastik är 1-3 veckor.
 • Vissa återgår till skolan eller mindre fysiskt påfrestande arbete efter en vecka.
 • Återgång till aktiviteter skall ske gradvis och långsamt.
 • Man skall undvika fysiskt ansträngande aktiviteter som träning, simning, löpning, sex, etc. i ca tre veckor.
 • Man bör vara försiktig med att böja sig framåt i ca 1 månad.
 • Man skall undvika att stöta till/klia/röra näsan hårt under de första 2 månaderna.
 • Solning skall undvikas i 6 månader.

Sociala begräsningar p.g.a. utseendet

Efter operationen är man svullen och blå runt näsan och ögonen. Hur lång tid det tar innan det är borta beror på hur stor operation som utförts och hur du läker.

 • Vid små näsoperationer med bra läkning är man ”socialt gångbar” redan efter en vecka. Kvarvarande missfärgningar kan döljas med smink.
 • Vid större operationer kan det ta upp till en månad innan de mesta spåren går att dölja helt.

Hur fort man vågar visa sig igen har mycket med de egna känslorna att göra. Vissa personer känner sig ok med att visa sig öppet trots tydliga spår av operationen medan andra vill vara helt återställda.

Uppföljningsbesök efter din näsoperation

Normalt sett blir man kallad till ett antal regelbundna uppföljningsbesök under de första två månaderna efter en näsoperation.

Om man upplever några ovanliga symptom eller har frågor skall man kontakta kliniken med dessa.

Slutresultatet dröjer

Det stora ögonblicket efter operationen är när det första gipset plockas bort efter 1-2 veckor. Nu kan man ofta se 70-80% av det slutgiltiga resultatet.

 • När gipset tas bort uppkommer en naturlig svullnad på näsan. Denna lägger sig sedan gradvis under fyra veckor.
 • Som nämnts tidigare fortsätter läkningen i näsan under lång tid. Först efter ett år brukar man kunna avgöra det slutgiltiga resultat. Näsan ser dock helt normal ut under denna tid även om man själv kan uppleva vissa ojämnheter eller andra ”fel”.

Risker vid näsplastik

Risker för komplikationer och biverkningar vid näsoperation

En näsplastik innebär stora möjligheter men även risker för komplikationer och biverkningar. Hur stora dessa är beror på vad som skall åtgärdas.

Ju större näsoperation man gör desto större är risken att drabbas av komplikationer och biverkningar.

 • Riskerna vid en näsoperation kan i princip delas in i två kategorier, medicinsk risk och kosmetiskt risk.
 • Den största är den kosmetiska risken, alltså att man inte blir helt nöjd med resultatet. Därefter följer de medicinska riskerna.
 • De medicinska riskerna kan delas in i allmänna risker, de som finns vid alla kirurgiska ingrepp. Hit hör bl.a. blödning, infektion, överreaktion på narkos etc. Läs mer på sidan om allmänna risker vid plastikkirurgi.
 • Bortsett från de allmänna riskerna finns även mer specifika risker för biverkningar och komplikationer vid just näsplastik. Fortsätt läsa för att lära dig mer om dessa risker vid näsoperationer.

Största risken är missnöje med resultatet

Näsan är en komplicerad kroppsdel bestående av ben, brosk och hud. Här finns det två saker som kan gå fel; operationen och/eller läkningen.

För själva operationen ansvarar plastikkirurgen. Därför är det viktigt att välja en erfaren kirurg.

När det kommer till läkningen efter en näsplastik så går den inte alltid att förutse. Detta är en riskfaktor som ökar ju större förändringar man gör.

Den vanligaste ”komplikationen” vid näsplastik är att man inte blir helt nöjd med resultatet. Ca 15-20% av patienterna upplever detta. Det beror ofta på tre saker.

 1. Man har haft orealistiska förväntningar på ingreppet och inte fått exakt det utseende man förväntat sig.
 2. Man har fått små ojämnheter som man upplever som överdrivet dramatiska. Dessa beror ofta på oförutsägbar sårläkning, svullnad, broskbildning etc. Det behöver inte betyda att kirurgen gjort något fel.
 3. Kirurgen har pressat gränserna för vad som är möjligt utifrån förutsättningarna. Därför är det viktigt att vara återhållsam i alla förändringar man gör och hela tiden hålla sig på den säkra sidan.

Man bör känna till att ca 10% av de som gör en näsoperatioen genomgår en omoperation s.k. sekundär näsplastik för att rätta till otillfredsställande resultat.

5-10% av de patienter som genomgår sekundära näsplastiker är fortfarande missnöjda med resultatet. Ca 90% känner sig nöjda.

Komplikationer och biverkningar vid näsplastik

Omedelbart efter att operationen är färdig börjar kroppens läkningsprocess. Brosk, ben, hud, nerver och slemhinnor skall nu läka. Här finns det vissa risker.

 • Blodkärl kan läcka i näsan. Detta kallas för efterblödning och är relativt vanlig under de första dagarna efter operation. 1-3% drabbas.
 • Vid en efterblödning rinner det blod, antingen ut från näsan eller bakåt ned i svalget. I vissa fall kan detta kräva återbesök för en enkel åtgärd hos din kirurg. Det är därför bra om du befinner dig i närheten av den klinik du opererats på den första tiden.
 • Under operationen kan små blodkärl huden brista. Dessa kärlbristningar kan synas som små röda prickar på näsan. De är normalt sett små och övergående men de kan förbli permanenta.
 • De flesta upplever känselförändringar i nästippen. De är normalt sett övergående men kan i undantagsfall förbli permanenta.
 • Huden i näsvingarna kan läka med kraftig ärrbildning. Detta kan leda till förtjockningar i näsvingarna som kan behöva korrigeras med ett kirurgiskt ingrepp.
 • När man förminskar en stor näsan blir passagen mindre. Detta kan upplevas som nästäppa men beror ofta på patientens egen upplevelse av förändringen och förvinner i takt med att man vänjer sig.
 • I ungefär 1 fall av 10 uppkommer deformiteteter/ojämnheter. Här krävs ofta en enklare omoperation för att komma tillrätta med problemet s.k. sekundär näsplastik.

Psykologiska efterreaktioner

Det är inte ovanligt att en patient, ett par veckor eller månader efter en sin operation, återvänder till kirurgen med önskemål om att få sin näsa återställd till ursprungligt skick.

 • Känslan av att ”ånga sig” är en normal psykologisk reaktion där patienten har svårt att vänja sig vid den stora förändring av utseendet som näsplastiken inneburit.
 • Reaktionen är dock övergående och när patienten efter ungefär 6 månader hunnit vänja sig är han/hon ofta mycket nöjd med sitt nya utseende.

Priser för näsplastik

Priser för näsplastik

Priset för en näsplastik är mellan 15 000-50 000 kr. Hur mycket just din näsoperation kostar beror på ett antal olika faktorer:

 • Hur stor operation som utförs.
 • Om operationen utförs i narkos eller lokalbedövning.
 • Vart och av vem operationen utförs.
 • Vad som ingår i operationen och hur stort ansvar kliniken tar vid ev. komplikationer.
 • Vem som står för kostnaden vid behov av omoperation.

Vi rekommenderar att du även läser sidan med mer allmän information om priser för plastikkirurgi.

Vid all privat plastikkirurgi är det viktigt att inte låta priset bestämma vart du vänder dig. Du betalar för kvalité, vilket i det här fallet handlar om ditt utseende och din säkerhet.

Ungefärliga priser för olika näsoperationer

 • Stor/total näsplastik – pris 40 000-50 000 kr. Utförs i narkos. Här ingår modifiering av ben, brosk och hud. Utförs vid ex förminskning av hela näsan eller för att bygga upp näsan på olika sätt.
 • Liten näsplastik/korrektion – pris 30 000-40 000 kr. Exempel är nästippsplastik, ta bort en knöl på näsan (höknäsa), uträtning av sned näsa.
 • Näsvingeplastik ca 15 000 kr (lokalbedövning). Utförs för att flytta in näsvingarna vilket minskar stora näsborrar samt gör näsans nedre del smalare.

Lån till näsplastik

För den som inte vill eller kan betala sin näsoperation kontant finns flera olika alternativ för lån och finansiering.

 • Det finns ett antal företag som specialiserat sig på lån till/finansiering av plastikkirurgi. Lånet förmedlas via kliniken eller direkt genom ansökan hos långivaren.
 • Som alltid när man överväger att låna pengar är det viktigt att informera sig om villkoren och avgifterna för det aktuella lånet.

Du kan läsa mer om finansiering och lån för din näsoperation på vår informationssida om finansiering av plastikkirurgi.

Lån till näsplastik

Frågor och svar om näsoperationer

I Fråga Experten besvarar våra specialister i plastikkirurgi användarnas frågor om näsplastik.

Klicka här för att komma till fråga experten »
(öppnas i nytt fönster)


Innehållet på den här sidan är faktagranskat av Dr. Pelle Sahlin, specialist i plastikkirurgi aktiv vid Art Clinic, med stor erfarenhet av näsoperationer. Informationen är tänkt att fungera som en vägledning och kan på så sätt ses som ett beslutsstöd för den som överväger att utföra en plastikoperation av näsan. Det kan och skall dock inte ses som en ersättning för en personlig konsultation hos en plastikkirurg.

Specialistkommentarer
 • user 30
  Dr. Jonas Röjdmark  |  Plastikkirurg  |  ak.se

  För att få en nöjd patient efter en näsplastik är det viktigt att han/hon gör operationen av rätt anledning och med realistiska förväntningar på resultat. För mig innebär detta en person med konkreta önskemål och en tydlig bild av det estetiska målet.

  Jag tycker också det är viktigt att patienten ska ha funderat över ingreppet noga under en längre tid så att intresset är välgrundat och inte något som dykt upp strax innan kontakten med mig.

  Ett exempel på en patient som är sämre lämpad för en näsplastik är en person med orimliga förväntningar eller någon som befinner sig i obalans på det mentala planet.

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-08