Läkning och återhämtning efter en näsplastik

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-15

Tiden efter en näsplastik är besvärlig. Exakt hur besvärlig den är beror i första hand på hur stort ingrepp som utförts.

 • Vid stora näsoperationer, där både ben och brosk förändras, är man ofta helt ”igenmurad” i näsan och runt ögonen den första veckan. Vid liten näsplastik är besvären mindre.
 • Normalt sett har man inte särskilt ont efter operationen.
 • De största besvären är den svullna ”igenmurade” känslan och oro för att något skall ha gått fel. Här gäller det att ta det lugnt. Den första veckan är värst. Sedan blir det bättre.
 • Under de två första dygnen är det viktigt att minska trycket i näsan. Detta gör man genom att ta det väldigt lugnt och hålla näsan i högläge.
 • Man sover med kuddar bakom ryggen för att komma upp med huvudet i två dagar.

Du kommer vara svullen och blå

Tiden efter en näsplastik

Efter en stor näsplastik är man svullen och blå, med blåklockor under ögonen. Även vid mindre näsplastiker kan man få liknande symptom. 

 • Svullnaden och blåmärkena ökar under de första dagarna för att därefter minska och försvinna efter 2-3 veckor.
 • Det är inte ovanligt att man ser rätt hemsk ut i början. Den mesta svullnaden och blånaderna kommer dock att försvinna inom två veckor.
 • Viss svullnad, ofta inuti näsan, kommer dock att bli kvar. I vissa fall så länge som upp till ett år. Detta är dock inget din omvärld lägger märke till.

Räkna med näsblod och täppt näsa

Det är inte ovanligt att man blöder från näsan under de första dagarna. Man känner sig tät av svullnaden under flera veckor.

 • Det är viktigt att inte snyta sig hårt och att försöka låta bli att peta i näsan. Området är väldigt känsligt den första veckan.
 • Vid stora näsoperationer får man ofta en sorts tamponger instoppade i näsan. De är jobbiga men tas dessa bort efter 1-4 dagar. Då känns det betydligt bättre.

De flesta oroar sig för resultatet!

De flesta oroar sig för resultatet efter sin operation. Näsan känns stor, liten, ojämn, näsborrana syns för mycket, nästippen är för stor eller för liten, vinkeln är fel, knölen finns kvar etc. etc.

 • Att känna oro för att ”något gått fel” är helt normalt efter en näsplastik. Rådet är att ta det lugnt.
 • Näsan läker väldigt långsamt. Det kan ta upp till ett år innan läkningen är klar och vävnaderna mognat. Det gäller att ha tålamod. Läs gärna några av svaren ang. detta i fråga experten.
 • I ca 10% av fallen blir man inte riktigt nöjd. Då får man göra en omoperation. Denna kallas för en sekundär näsplastik.
 • I vissa fall får personer som genomgått en näsplastik problem med att identifiera sig med sin nya näsa. Man känner att man vill ha tillbaka sin gamla. Detta är en naturlig reaktion. Den går dock över i takt med att man vänjer sig vid sitt nya utseende.
 • De allra flesta som ångrar sig efter sin operation byter åsikt när de vant sig vid sin nya näsa och känner sig i slutändan väldigt nöjda.

Återhämtning och läkning efter en näsoperation

Kontroll efter näsplastik

Det finns två saker som avgör hur fort man ”är tillbaka” efter en näsplastik. Det ena är de fysiska begränsningarna, läkningen. Det andra är när man själv känner sig ”socialt gångbar” igen.

Sjukskrivning, träning och fysiska begränsningar

 • Normalt sett är man uppe och rör på sig inom två dagar efter operationen.
 • Sjukskrivning efter näsplastik är 1-3 veckor.
 • Vissa återgår till skolan eller mindre fysiskt påfrestande arbete efter en vecka.
 • Återgång till aktiviteter skall ske gradvis och långsamt.
 • Man skall undvika fysiskt ansträngande aktiviteter som träning, simning, löpning, sex, etc. i ca tre veckor.
 • Man bör vara försiktig med att böja sig framåt i ca 1 månad.
 • Man skall undvika att stöta till/klia/röra näsan hårt under de första 2 månaderna.
 • Solning skall undvikas i 6 månader.

Sociala begräsningar p.g.a. utseendet

Efter operationen är man svullen och blå runt näsan och ögonen. Hur lång tid det tar innan det är borta beror på hur stor operation som utförts och hur du läker.

 • Vid små näsoperationer med bra läkning är man ”socialt gångbar” redan efter en vecka. Kvarvarande missfärgningar kan döljas med smink.
 • Vid större operationer kan det ta upp till en månad innan de mesta spåren går att dölja helt.

Hur fort man vågar visa sig igen har mycket med de egna känslorna att göra. Vissa personer känner sig ok med att visa sig öppet trots tydliga spår av operationen medan andra vill vara helt återställda.

Uppföljningsbesök

Normalt sett blir man kallad till ett antal regelbundna uppföljningsbesök under de första två månaderna efter en näsoperation.

Om man upplever några ovanliga symptom eller har frågor skall man kontakta kliniken med dessa.

Slutresultatet dröjer

Det stora ögonblicket efter operationen är när det första gipset plockas bort efter 1-2 veckor. Nu kan man ofta se 70-80% av det slutgiltiga resultatet.

 • När gipset tas bort uppkommer en naturlig svullnad på näsan. Denna lägger sig sedan gradvis under fyra veckor.
 • Som nämnts tidigare fortsätter läkningen i näsan under lång tid. Först efter ett år brukar man kunna avgöra det slutgiltiga resultat. Näsan ser dock helt normal ut under denna tid även om man själv kan uppleva vissa ojämnheter eller andra ”fel”.

Nästa: Risker och komplikationer »

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-15
Relaterat