Allt om ögonlocksplastik

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-18

En ögonlocksplastik är en kosmetisk ögonlocksoperation som utförs för att ta bort påsar, rynkor och lös hud i ögonlocken.

 • Med övre ögonlocksplastik tar man bort överskottshud i de övre ögonlocken. Detta ger blicken ett piggt och obekymrat uttryck.
 • I nedre ögonlocksplastik tar man bort rynkor i de undre ögonlocken och påsar under ögonen. Här får man en föryngrade effekt.
 • Övre och undre ögonlocksplastik kan utföras var för sig eller tillsammans för maximal effekt.

Därför gör man en ögonlocksplastik

Övre och undre ögonlocksplastik

Ögonlocksoperationer utförs av både kosmetiska och funktionella skäl. När operationen utförs av kosmetiska skäl kallas den för en ögonlocksplastik. 

Den kosmetiska ögonlocksplastiken utförs på privata plastikkirurgiska kliniker. Här gör man flera saker:

 1. Man tar bort överflödig hud i ögonlocken.
 2. Flyttar fettkuddar under huden.
 3. Justerar muskler runt ögonen.

Dessa justeringar ger ett föryngrat, piggare och fräschare utseende.

Operation av medicinska skäl

När en ögonlocksoperation utförs av funktionella skäl görs den antingen inom den offentliga sjukvården eller vid en privat klinik på uppdrag av landstinget.

För att få en ögonlocksoperation av landstiget måste man ha funktionella besvär. Ofta handlar det om att man har så mycket överskottshud i de övre ögonlocken att den täcker synfältet. Detta tillstånd kallas för Ptos.

För att få en diagnos på Ptos och därmed rätt till en ptosplastik inom landstiget krävs två saker:

 1. Att synfältet begränsas kraftigt av hängande övre ögonlock.
 2. Att man lider av symtom som huvudvärk och irriterade ögon.

Så kan en ögonlocksoperation förändra ditt utseende

Exempel på övre ögonlocksoperation

Ögonen är ofta det första vår omgivning lägger märke till. Det är också ett område som i stor utsträckning påverkas av ålder och livsstil.

 1. Vävnaderna runt ögonen och i pannan förändras med åren.
 2. Hud och muskulatur förslappas.
 3. Fettansamlingar bildas.
 4. Ögonlocken börjar hänga, rynkor bildas och fettkuddar buktar fram.

Olika tekniker för ögonlocksplastik

De åldersförändringar som sker runt ögonen gör att vi ser äldre och tröttare ut. Problemen behandlas med olika tekniker:

 • Hängande övre ögonlock åtgärdas genom att överskottshuden tas bort i en övre ögonlocksplastik.
 • Påsar under ögonen behandlas genom att fettkuddar avlägsnas/flyttas i en nedre ögonlockplastik.
 • Vid hängande nedre ögonlock stramas muskeln åt med en Kantusplastik.
 • Slokande ögonlock kan orsakas av en försvagad lyftarmuskel och åtgärdas då med en Ptosplastik.
 • När det nedre ögonlocket hänger ut från ögat (s.k. ectropion/hundögon) kan man höja den yttre ögonvrån och strama upp ögonlockskanten med en Kantopexi.
 • Hos personer av asiatiskt ursprung med avsaknad av veck i övre ögonlocket kan ett sådant skapas i en s.k. Asiatisk ögonlocksplastik.

I vissa fall ger ovanstående problem även fysiska besvär som minskat synfält, stickande ögon och huvudvärk. Även besvär av den här typen kan förbättras av operationen.

Nästa: Är du en lämplig kandidat?


På den här sidan får du som funderar på att genomgå en ögonlocksoperation saklig information om ingreppets möjligheter, risker och begräsningar. Innehållet är granskat av Dr. Pelle Sahlin, specialist i plastikkirurgi, med stor erfarenhet av ögonlocksplastik, verksam vid Art Clinic.

Läs mer