Allt om ögonlocksplastik

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-08

En ögonlocksplastik är en kosmetisk ögonlocksoperation som utförs för att ta bort påsar, rynkor och lös hud i ögonlocken.

 • Med övre ögonlocksplastik tar man bort överskottshud i de övre ögonlocken. Detta ger blicken ett piggt och obekymrat uttryck.
 • I nedre ögonlocksplastik tar man bort rynkor i de undre ögonlocken och påsar under ögonen. Här får man en föryngrade effekt.
 • Övre och undre ögonlocksplastik kan utföras var för sig eller tillsammans för maximal effekt.

Därför gör man en ögonlocksplastik

Övre och undre ögonlocksplastik

Ögonlocksoperationer utförs av både kosmetiska och funktionella skäl. När operationen utförs av kosmetiska skäl kallas den för en ögonlocksplastik. 

Den kosmetiska ögonlocksplastiken utförs på privata plastikkirurgiska kliniker. Här gör man flera saker:

 1. Man tar bort överflödig hud i ögonlocken.
 2. Flyttar fettkuddar under huden.
 3. Justerar muskler runt ögonen.

Dessa justeringar ger ett föryngrat, piggare och fräschare utseende.

Operation av medicinska skäl

När en ögonlocksoperation utförs av funktionella skäl görs den antingen inom den offentliga sjukvården eller vid en privat klinik på uppdrag av landstinget.

För att få en ögonlocksoperation av landstiget måste man ha funktionella besvär. Ofta handlar det om att man har så mycket överskottshud i de övre ögonlocken att den täcker synfältet. Detta tillstånd kallas för Ptos.

För att få en diagnos på Ptos och därmed rätt till en ptosplastik inom landstiget krävs två saker:

 1. Att synfältet begränsas kraftigt av hängande övre ögonlock.
 2. Att man lider av symtom som huvudvärk och irriterade ögon.

Så kan en ögonlocksoperation förändra ditt utseende

Exempel på övre ögonlocksoperation

Ögonen är ofta det första vår omgivning lägger märke till. Det är också ett område som i stor utsträckning påverkas av ålder och livsstil.

 1. Vävnaderna runt ögonen och i pannan förändras med åren.
 2. Hud och muskulatur förslappas.
 3. Fettansamlingar bildas.
 4. Ögonlocken börjar hänga, rynkor bildas och fettkuddar buktar fram.

Olika tekniker för ögonlocksplastik

De åldersförändringar som sker runt ögonen gör att vi ser äldre och tröttare ut. Problemen behandlas med olika tekniker:

 • Hängande övre ögonlock åtgärdas genom att överskottshuden tas bort i en övre ögonlocksplastik.
 • Påsar under ögonen behandlas genom att fettkuddar avlägsnas/flyttas i en nedre ögonlockplastik.
 • Vid hängande nedre ögonlock stramas muskeln åt med en kantusplastik.
 • Slokande ögonlock kan orsakas av en försvagad lyftarmuskel och åtgärdas då med en ptosplastik.
 • När det nedre ögonlocket hänger ut från ögat (s.k. ectropion/hundögon) kan man höja den yttre ögonvrån och strama upp ögonlockskanten med en kantopexi.
 • Hos personer av asiatiskt ursprung med avsaknad av veck i övre ögonlocket kan ett sådant skapas i en s.k. asiatisk ögonlocksplastik.

I vissa fall ger ovanstående problem även fysiska besvär som minskat synfält, stickande ögon och huvudvärk. Även besvär av den här typen kan förbättras av operationen.

Bilder av ögonlocksplastik

Välkommen till bildgalleriet för ögonlocksplastik. Här kan du studera före- och efter bilder av ögonlocksplastik i tillsammans med information om patientens förutsättningar, ingreppet samt kliniken och kirurgen.

Före och efter bilder kan ge en uppfattning om vad som kan åstadkommas genom en ögonlocksoperation. Det är dock viktigt att ha i åtanke att resultatet varierar beroende på varje enskild patients unika förutsättningar inför operationen. Bilderna kan därför endast ge en uppfattning av vad som är möjligt att åstadkomma genom en undre eller övre ögonlocksplastik.

Är du en lämplig kandidat?

Guide till ögonlocksplastik

Ögonlocksplastiker ger bäst resultat för personer med tydligt isolerade problem. Bra exempel är hudöverskott i de övre ögonlocken eller rynkor och påsar under ögonen.

 • Eftersom förändringar runt ögonen ofta är åldersrelaterade är de bäst lämpade kandidaterna från 35 år och uppåt.
 • Om hängande, påsiga ögonlock går i familjen kan man göra en ögonlocksplastik från 18-års ålder.
 • En god fysisk hälsa är en fördel eftersom det förbättrar läkningsprocessen.
 • Även den mentala hälsan är viktig för upplevelsen av resultatet och förmågan att gå in i operationen med realistiska förväntningar.
 • Vissa medicinska tillstånd kan göra en ögonlocksplastik mer riskabel och därför påverka möjligheten att genomgå operationen.
 • Exempel på sådana tillstånd är torra ögon, högt blodtryck, kärlsjukdomar, diabetes, sköldkörtelproblematik och vissa ögonsjukdomar.

Alternativ till ögonlocksplastik

I vissa fall kan problemen som yttrar sig runt ögonen inte åtgärdas med en ögonlocksplastik. Då krävs andra behandlingar.

Några av de behandlingar som ofta rekommenderas som alternativ eller komplement till ögonlocksplastik används vid:

 • Mörka ringar eller ”hålighet” under ögonen. Här kan istället fillers under ögonen hjälpa.
 • Slapphet i ögonlocken kan ibland bero på att ögonbrynen sjunkit ned. Här kan istället ett pannlyft behövas.
 • Rynkor mellan ögonen eller i ögonens ytterkanter kan behövas åtgärdas med en botoxbehandling.
 • Finrynkighet i huden runt ögonen kan ofta behandlas med en laserslipning.

Planering och förberedelser

Övre och undre ögonlocksplastik

Det första steget inför en ögonlocksplastik är att boka tid på en klinik för en undersökning och konsultation.

 • De allra flesta ögonlocksplastiker utförs av kosmetiska skäl. Därför får man söka sig till en privat klinik och själv stå för kostnaden.
 • Du hittar dina privata klinikalternativ i vårt klinikregister.

Om du har ett så kraftigt hudöverskott att det påverkar din syn eller hälsa kan du få din operation bekostad av landstinget. I detta fall skall du boka tid på din vårdcentral för undersökning och ev. remiss.

Var noggrann när du väljer klinik

Det bästa man kan göra för att få en säker och bra ögonlocksoperation är att välja klinik och kirurg med omsorg. Man bör fokusera på erfarenhet och kvalité i första hand.

Priset bör inte avgöra vart man vänder sig. Vi rekommenderar att du läser sidan om att välja klinik och kirurg.

När du väl hittat en klinik som känns bra är det dags att boka tid för ett konsultationsbesök.

Konsultation inför en ögonlocksoperation

Innan man genomgår en ögonlocksoperation går man på en konsultation hos en plastikkirurg. Där gör man en undersökning och bedömning. Avgiften är ca 500 kr.

Vissa kliniker erbjuder en sorts avgiftsfria för-konsultationer där man får information om ingreppet av en sjuksköterska.

Konsultationens olika moment

 • Konsultationen börjar med en kontroll av din allmänna hälsa och en noggrann undersökning av området runt ögonen. Här tittar kirurgen på hud, muskulaturen och ev. fettkuddars placering.
 • Kirurgen gör en bedömning av dina problem och vilka förutsättningar du har för en operation.
 • Baserat på kirurgens bedömning har ni en diskussion om dina mål och förväntningar och hur kirurgen tror sig kunna uppnå dessa.
 • Du får en beskrivning av vilken typ av operation och vilka åtgärder kirurgen anser lämpliga utifrån dina förutsättningar.
 • Du får information om hur mycket operationen kostar och vilka risker den innebär.
 • Kirurgen berättar hur operationen går till och hur du måste sköta dig före och efter ingreppet.

Det är viktigt att du är tydlig när du beskriver dina förväntningar på resultatet för din kirurg. Du måste också lyssna noga hans/hennes beskrivning av vad som är möjligt samt vilka risker operationen innebär.

Vi rekommenderar att du förbereder dig inför ditt första besök på kliniken genom att läsa sidan om konsultationen inför plastikkirurgi.

Förberedelser inför operationen

Regler för rökning, alkohol, mediciner vid ögonlocksplastik.

Om du bestämmer dig för att gå vidare med din operation bokar du en operationstid. I samband med detta får du ut noggranna instruktioner om hur du skall förbereda dig.

Till förberedelserna hör vad du skall äta och dricka, att du inte får röka på ett antal veckor, inte dricka alkohol dagarna före och efter operationen samt undvika vissa blodförtunnande vitaminer och mediciner.

Rökning förbjuden!

Rökning är strängt förbjudet i samband med alla plastikoperationer.

 • Rökning försämrar blodcirkulationen. Detta påverkar läkningen och resultatet samtidigt som det ökar risken för komplikationer.
 • Räkna med att får göra ett totalt uppehåll med all rökning i minst en månad före och efter en ögonlocksplastik.

Ordna det praktiska innan

Det är bra att ordna alla praktiska vardagssysslor innan sin operation. Här följer några tips:

 • Förbered bostaden med städning, tvätt och inhandling så att det är klart när du kommer hem.
 • Rensa kalendern från så mycket planerade aktiviteter som möjligt.
 • Det är bra om någon närstående kommer och hämtar dig efter operationen och att någon kan finnas till hands några dagar efteråt.

Så går operationen till

Ögonlocksplastiker utförs med s.k. dagkirurgi. Detta innebär att du skrivs in och ut från kliniken samma dag.

 1. Det första som sker på operationsdagen är att du anländer till kliniken. Där skrivs du in tilldelas ett patientrum.
 2. Efter en stund kommer din kirurg. Han/hon gör en liten kontroll av hur du mår, går igenom operationen och förbereder genom att rita lite på ögonlocken.
 3. När kirurgen är klar med den förberedande genomgången kommer en sköterska och hämtar dig till operationssalen.

Snabb och enkel operation i lokalbedövning

Operation av de övre ögonlocken

En ögonlocksplastik tar ca 1-2 timmar. Hur mycket tid som går åt beror i första hand på om två eller fyra ögonlock skall opereras.

Ögonlocksplastiker utförs i lokalbedövning kombinerat med en lugnande medicinering. Du är vaken men omtöcknad. I undantagsfall används narkos.

 1. Det första som sker är att kirurgen ger ett par sprutor med bedövning. Därefter börjar själva operationen.
 2. Vid övre ögonlockplastik mäter man ut och skär bort överskottshuden i de övre ögonlocken. Ofta tar man även bort lite muskel och fettvävnad.
 3. Snitten läggs i ögonlocksvecket, från ögonvrån till ögats ytterkant.

Vid en nedre ögonlocksplastik finns två alternativ

Nedre konjunktival ögonlocksplastik

 1. Om man endast behöver avlägsna fettkuddar utförs en s.k. konjunktival ögonlocksplastik. Här lägger man snitten på insidan ögonlockskanten. På så sätt slipper man synliga ärr och risken för neddragning av ögonlockskanten försvinner. Metoden används i första hand på yngre patienter med tjockare och mer elastisk hud i området.
 2. Om både fettkuddar och överskottshud skall avlägsnas lägger man snitten under ögonfransarna. På så sätt får man bort påsigheten. Fina linjer och rynkor är dock svåra att komma åt med denna metod. Här kan en injektionsbehandling behövas.

Efter operationen sys snitten med små stygn. När man är färdig får man vila en stund. Ofta används en kylmask för att lindra smärta och minska svullnad. Efter maximalt ett par timmar är man redo att lämna kliniken.

Efter en ögonlocksoperation sätts oftast en stödjande tejp på ögonlocken. Denna plockas bort i samband med att man återvänder till kliniken för att få stygnen avlägsnade efter ungefär en vecka.

Tiden efter en ögonlocksplastik

Tiden efter en ögonlocksoperation.

En ögonlocksplastik är en relativt liten och okomplicerad operation.

Tiden efter en ögonlocksoperation är inte särskilt besvärlig. I vissa fall kan dock kraftig svullnad uppkomma vilket kan vara väldigt jobbigt.

Det första man bör känna till är att det kan vara svårt att öppna ögonen helt under det första dygnet. Hur lång och besvärlig återhämtningen sedan blir beror i första hand på fyra faktorer:

 1. Hur stor operationen varit. Om både en övre och undre ögonlocksplastik utförts och alla fyra ögonlocken opererats blir besvären större än om ex. endast två ögonlock behandlats.
 2. Hur bra du läker samt hudens kvalitet och tendens att svullna. Alla läker olika och det går inte alltid att förutse på förhand.
 3. Om det tillstöter några komplikationer eller biverkningar.
 4. Hur väl du följer de instruktioner du fått om hur du skall ta hand om dig själv efter operationen.

Räkna med smärta och obehag

När bedövningen släpper efter operationen upplever man ofta en intensiv smärta i och runt ögonen. Denna avtar dock redan efter 30-45 minuter.

 • Efter att smärtan avtagit kan ögonlocken kännas spända och ömma under ytterligare någon vecka. Det brukar räcka med vanliga värktabletter för att mildra problemen.
 • Ibland kan man ha svårigheter att sluta ögat helt efter operationen. Hur lång tid det tar för detta att försvinna beror på hur mycket hud som togs bort.

Svullnad och blåmärken

Efter operationen ser man blåslagen och svullen ut runt ögonen. Ofta får man rejäla blåtiror.

 • För att minska blånader och svullnad använder man kylpåsar eller en kylmask och vilar med huvudet högt.
 • Exakt hur blåslagen man ser ut runt ögonen varierar. Normalt sett ser man värst ut efter någon vecka. Därefter avtar problemen för att försvinna helt efter 2-4 veckor.
 • Missfärgningarna under ögonen är de spår av operationen som syns under längst tid. De sjunker successivt nedåt över kinderna. Detta är helt normalt.
 • Man underlättar läkningen genom att sova på rygg med höjd huvudända i två veckor efter operationen.

Ögonen känns torra och irriterade

Under de första veckorna känns ofta ögonen torra och irriterade. De kan rinna och vara känsliga för ljus.

 • Ofta får man ögondroppar eller salva utskriven för att minska problem mer irritation i ögonen.
 • Det dröjer ca 3 dagar innan du kan börja anstränga ögonen med TV-tittande, datoranvändning och läsning.
 • Det är inte ovanligt med tillfälliga synrubbningar eller svårigheter att se. Problemen minskar gradvis under den första veckan i takt med att svullnaden och irritationen avtar. Därefter känns allt mycket bättre.

Sjukskrivning och återgång till normala aktiviteter

Det som avgör hur länge man behöver vara sjukskriven från sitt arbete efter en ögonlocksplastik är inte de fysiska besvären utan de kosmetiska.

Man bör räkna med minst en veckas sjukskrivning efter en ögonlocksplastik. Ofta behöver man två. Allt beror på hur man läker och hur gärna man visar sig med blåmärken runt ögonen.

Efter två veckor kan man fortfarande ha vissa blåröda missfärgningar kvar nedåt kinderna. De går normalt sett bra att dölja med smink.

Övriga begränsningar och restriktioner efter ögonlocksoperation

 • Det är bra att hålla sin aktivitetsnivå till ett minimum under de tre första dagarna efter en ögonlocksoperation. Kroppen behöver vila för att läka och återhämta sig.
 • Fysiskt ansträngande aktiviteter som träning, sex, simning och liknande kan återupptas först efter 3-4 veckor. Mer stillsamma aktiviteter som exempelvis vanliga promenader kan påbörjas direkt. Det handlar om att hålla blodtrycket nere.
 • Smink kan börja användas efter tio dagar.
 • Du får inte sola ansiktet eller bada bastu förrän efter 4-6 veckor. Ärren får därefter inte utsättas för direkt solbestrålning under de första sex månaderna. Använd solglasögon, hög solskyddsfaktor eller täckande make-up. Annars riskerar ärren att bli mer framträdande.
 • Kontaktlinser kan som tidigast börja användas efter två veckor.
 • Man är ofta känslig för starkt ljus, vind och andra irritationskällor under flera veckor. Även här hjälper stora solglasögon.
 • Man bör undvika alkohol under den första veckan eftersom det kan förvärra svullnaden.
 • Rökning skall avstås helt i minst en månad efter operation eftersom det försämrar blodcirkulationen och därmed läkningen.

Risker vid ögonlocksplastik

Risker för komplikationer och biverkningar vid ögonlocksplastik

En ögonlocksplastik är en relativt enkel operation. Så länge den utförs av en erfaren kirurg är risken att drabbas av komplikationer och biverkningar förhållandevis liten.

 • Den största risken vid en ögonlocksoperation är att man inte blir helt nöjd med resultatet.
 • Detta är en s.k. kosmetisk risk som finns vid alla plastikkirurgiska ingrepp. Vi rekommenderar att du läser mer på sidan om risker vid plastikkirurgi.

Så kan du själv minska riskerna vid en ögonlocksoperation

Utöver den kosmetiska risk man tar när man genomgår en ögonlocksplastik finns även risker för medicinska komplikationer och biverkningar.

Du kan själv göra två saker för att minska risken för komplikationer:

 1. Välj klinik och kirurg med omsorg. Läs mer på sidan om att välja plastikkirurg.
 2. Följ noggrant de instruktioner du får om hur du skall sköta dig före och efter din operation. Detta gäller i synnerhet för rökning som försämrar blodcirkulationen och därmed sårläkningen.

Medicinska komplikationer och biverkningar vid ögonlocksplastik

Ärr, dimsyn och torra ögon förekommer efter en ögonlocksoperation.

Ärr, dimsyn och torra ögon förekommer efter en ögonlocksoperation.

Eftersom ögonlocksoperationer utförs i lokalbedövning förekommer inte de risker som är förknippade med narkos. Kvar finns då mer lokala operationsrisker.

I de fall man drabbas av en komplikation efter en ögonlocksoperation är den normalt sett tillfällig eller förhållandevis enkel att rätta till.

Tillfällig dimsyn kan påverka arbete och bilkörning

Under de första veckorna kan patienter som genomgått en ögonlocksplastik drabbas av tillfällig dimsyn. Man ser då suddigt.

 • Dessa synförändringar är helt normala men kan påverka möjligheterna att arbeta eller köra bil fram till dess att symptomen försvunnit.

Kraftig svullnad kan kräva ytterligare ingrepp

Alla som genomgår en ögonlocksplastik svullnar i operationsområdet. Vissa patienter drabbas dock av kraftig svullnad orsakad av blödning under huden, s.k. efterblödning.

 • Vid kraftig efterblödning måste såret öppnas igen. Detta kan i sin tur fördröja läkningen och orsaka ärrbildning.
 • Risken för blödning är större hos patienter som använder blodförtunnande mediciner.

Infektion behandlas med antibiotika

Infektioner kan uppstå vid alla operationer. Vid just ögonlocksplastiker är de dock väldigt ovanliga.

 • I de fall infektioner förekommer behandlas de med med antibiotika.
 • Feber, rodnad, kvarstående svullnad och värmekänsla i operationsområdet är tecken på infektion.
 • Om man upplever två eller flera symptom på infektion efter en ögonlocksplastik skall man kontakta sin klinik.

Ärren blir normalt sett fina

Ärren efter en ögonlocksoperation blir normalt väldigt diskreta, nästan osynliga.

 • Huden i ögonlocken är mycket tunn. Detta gör att den ärrbildning som uppkommer i underhuden kan synas som små knöligheter genom huden. Dessa försvinner dock som regel efter några månader.
 • I vissa fall läker huden inte som planerat. Då kan ytterligare behandling kan komma att behövas för att korrigera ärr. Det tar dock 3-4 månader innan huden läkt färdigt och under den tiden är ärren nästan alltid rödaktiga. Detta är helt normalt så man måste ha lite tålamod.
 • Efter att stygnen tagits bort kan små vita prickar/blåsor kan uppkomma där tråden suttit. Dessa avlägsnar din kirurg enkelt med hjälp av en fin nål.

Torra ögon

När man skär i ögonlocken kan den mycket tunna och känsliga tårkanalen påverkas. Detta kan leda till minskad tårproduktion eller tårtillförsel till ögat.

 • Torra ögon är en är ovanlig komplikation till ögonlocksplastik. Den är svår att förutsäga eftersom den till stor del har att göra med hur kroppen läker.
 • Tårtillförseln är väldigt viktig för ögats hälsa. I vissa fall avråds därför patienter med redan torra ögon från att genomgå en ögonlocksplastik.

Hängande undre ögonlock

I mer ovanliga fall kan en undre ögonlocksplastik leda till att de nedre ögonlocken hänger och framstår som neddragna.

 • Neddragna undre ögonlock kallas för ektropion eller i vardagstal för ”hundögon”.
 • Ectropion ses ibland som ett övergående fenomen efter nedre ögonlocksplastik som uppkommer när patienten har nedsatt spänst i vävnaden. Det beror då på svullnad och spänningar i ärret.
 • Ektropionen kan dock även bero på att kirurgen tagit bort för mycket hud i de undre ögonlocken. Då blir det mer komplicerat att åtgärda. Skickliga kirurger är därför lite återhållsamma med hur mycket hud de tar bort.
 • Denna kirurgiska återhållsamhet kan i vissa fall leda till de nedre ögonlocken inte sträckts tillräckligt. Det är dock bättre att ta för lite än för mycket eftersom man alltid kan ta lite mer i ytterligare en operation.

Svårigheter att stänga ögonen vid sömn

Vissa patienter upplever svårigheter att stänga ögonen helt när de sover.

 • Svårigheter att stänga ögonlocken efter en ögonlocksplastik beror ofta på att man tagit bort för mycket hud i ögonlocken. Ögonlocken blir helt enkelt för tighta.
 • Normalt sett kan även denna komplikation korrigeras med ytterligare ett kirurgiskt ingrepp.

Tillfällig förlust av ögonfransar

När man skär runt ögat kan blod och näringstillförseln till ögonfransarnas hårsäckar påverkas.

 • Påverkan på hårsäckar kan leda till att man tappar ögonfransarna i de undre ögonlocken efter en ögonlocksplastik.
 • I normala fall växer ögonfransarna tillbaka igen när blodkärlen hunnit läka men hårproduktionen kan i undantagsfall påverkas permanent.

Priser för ögonlocksplastik

Priser för övre och nedre ögonlocksplastik

Innan man börjar jämföra priser för ögonlocksplastik skall man tänka på att man köper en medicinsk tjänst.

Operationen kommer att påverka hälsan och välbefinnandet för resten av livet. Därför skall kvalitén komma i första hand och priset i andra.

Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket en ögonlocksoperation kostar:

 • Hur stor operation som skall utföras och vad som kommer att åtgärdas i operationen. Man kan justera både hud, muskel och fett.
 • Vad som ingår i operationen. Konsultation, operationsåtgärder, eftervårdsmaterial, mediciner, återbesök etc.
 • Vem som står för eventuella kostnader vid komplikationer eller om du vill göra en omoperation för att du inte är nöjd.
 • Var och av vem operationen utförs. Fullutrustade kliniker med hög service och erfarna kirurger tar mer betald än deras motsatser.

Kräv avtal och skriftlig prisuppgift

När man bokar operationstid för en ögonlocksplastik skall det finnas två saker.

 1. Ett operationavstal där det tydligt framgår vad som skall göras och vem som tar ansvar för eventuella komplikationer.
 2. Till operationsavtalet skall det finnas en skriftlig prisuppgift för exakt vad som ingår före, i/under och efter behandlingen.

Ungefärliga priser för en ögonlocksplastik

I en ögonlocksplastik kan man operera 1-4 ögonlock, två övre och två nedre. Normalt sett lämnas priserna parvis.

 • Pris för övre ögonlocksplastik: 15-25 000 kr
 • Pris för nedre ögonlocksplastik: 20-30 000 kr
 • Pris för övre + undre ögonlocksplastik 30-40 000 kr
 • Om alla fyra ögonlocken opereras samtidigt får man ofta en viss rabatt.

I många fall kan det finnas vinster i att kombinera en ögonlocksplastik med en fettransplantation. Eftersom man ändå opererar i området behöver kostnaden för transplantationen inte bli särskilt stor i förhållande till hur mycket den kan bidra till ett ännu bättre helhetsresultat.

Finansiering av ögonlocksplastik

För patienter som inte kan eller vill finansiera sin ögonlocksoperation kontant går det ofta att låna pengar till sin operation.

 • Det finns flera företag som specialiserat sig på lån till/finansiering av plastikkirurgi.
 • Innan man bestämmer sig för att låna pengar är det dock som alltid viktigt att ta reda på villkoren för den finansiering man väljer.

Lån till ögonlocksplastik

Frågor & svar om ögonlocksplastik

I Fråga Experten svarar våra plastikkirurger på frågor om ögonlocksplastik.

Klicka här för att komma till Fråga Experten
(öppnas i nytt fönster)


På den här sidan får du som funderar på att genomgå en ögonlocksoperation saklig information om ingreppets möjligheter, risker och begräsningar. Innehållet är granskat av Dr. Pelle Sahlin, specialist i plastikkirurgi, med stor erfarenhet av ögonlocksplastik, verksam vid Art Clinic.

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-08