Allt om pannlyft/ögonbrynslyft

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-05-10

Ett ögonbrynslyft (eller pannlyft som det också kallas) är ett plastikkirurgiskt ingrepp som minskar rynkor, lyfter nedsjunkna ögonbryn och tunga ögonlock.

 • Med åldern blir vävnaderna i pannan slappare. Ögonbrynen sjunker ned och det bildas rynkor i pannan samt mellan ögonen.
 • Dessa förändringar gör att vi ser äldre och tröttare ut. De kan också ge oss ett allvarligt, bekymrat eller sömnigt uttryck.

Återställer åldrandets effekter

Vid ett pannlyft sträcker man huden och de underliggande vävnaderna i pannan. Detta har flera effekter:

 • Horisontella rynkor i pannan och vertikala rynkorna mellan ögonen slätas ut.
 • Ögonbrynen lyfts upp till sin tidigare position.
 • Tunga ögonlock lyfts öppnar blicken.
 • Tillsammans leder dessa förändringar till ett öppet, piggt och obekymrat ansiktsuttryck.

Är DU en lämplig kandidat för ett ögonbrynslyft?

Guide till ögonbrynslyft

Ögonbrynslyft utförs oftast på patienter vid 40-60 års ålder. Syftet är då att minska synbara ålderstecken.

 • Pannlyft utförs även på yngre patienter med hängande ögonbryn, kraftiga rynkor i pannan eller mellan ögonen.
 • Operationen utförs också på personer med genetiska anlag för lågt sittande/tunga ögonbryn. Även personer i denna grupp kan förvänta sig goda resultat av ingreppet.
 • Det är inte ovanligt att personer söker för ”tunga övre ögonlock”. De tror sig behöva en övre ögonlocksplastik men rekommenderas istället ett pann- och ögonbrynslyft.

Behandlar ansiktets övre tredjedel

Pannlyft lyfter panna och ögonbryn.

Inom plastikkirurgin delas ansiktet ofta upp i tre tredjedelar; hårfäste till näsrot, näsrot till underläpp och underläpp till hals. 

 • Ett pannlyft behandlar ansiktets övre tredjedel (hårfäste-näsrot) och tar sikte på att behandla hängande ögonbryn, bekymmersrynkor och pannrynkor.
 • En ansiktslyftning å andra sidan behandlar ansiktets mellersta och nedre två tredjedelar. Från näsrot till hals.
 • Ofta utförs pannlyft i kombination med ett ansiktslyft i en så kallad ”full-face” behandling. Syftet är då att åstadkomma ett slätare och mer ungdomligt uttryck i HELA ansiktet.
 • Allmän slapphet i ansiktets övre tredjedel involverar ofta även ögonlocken. Därför utförs pannlyft många gånger i kombination med ögonlocksplastik.
 • I vissa fall bedöms patienter som trott sig vara i behov av en övre ögonlocksplastik vara bättre betjänta av ett pannlyft.
 • Patienter med flintskallighet eller förhöjt hårfäste kan behöver behandlas med en modifierad teknik.

Bilder från ögonbrynslyft

Här visas bilder från ögonbrynslyft tagna före och efter operationen. Klicka på en bild och svep därefter till vänster för att visa nästa.

Tänk på att varje patient har unika förutsättningar och att dessa före och efterbilder av pannlyft/ögonbrynslyft endast ger en indikation om vad som är möjligt att åstadkomma genom operationen.

Förberedelser inför ett pannlyft

Planering inför ett pannlyft/ögonbrynslyft

Ett pannlyft kan utföras med två olika metoder. Traditionell (även kallad öppen metod) och med endoskopisk metod (titthålskirurgi).

 • I den traditionella metoden för ögonbrynslyft läggs ett långt snitt bakom- eller i hårfästet.
 • När man använder den endoskopiska metoden minkar behovet av snitt i hårbotten. Man arbetar istället genom små hål i huden.

Planering inför ett ögonbrynslyft

Resultatet vid alla typer av plastikkirurgi skiftar i förhållande till varje patients unika förutsättningar.

Du kan få en bild av vilket resultat du kan förvänta dig av ett pannlyft genom att göra följande:

 1. Ställ dig framför en spegel och placera dina handflator i höjd med ytterkanten av dina ögon (alldeles ovanför ögonbrynen).
 2. För sedan huden lätt uppåt så att ögonbrynen och pannan lyfts.
 3. Du får nu en uppfattning av vad ett pannlyft kan åstadkomma för ditt utseende.

Konsultationsbesöket

Om man bestämt sig för att gå vidare med en operation är det första steget att boka en tid för undersökning hos en plastikkirurg.

 • Du hittar de kliniker som utför ögonbrynslyft i vårt i klinikregister.
 • Vid ditt första besök, som kallas konsultation, kommer kirurgen att bedöma ditt hälsotillstånd samt ditt ansiktes hud och underliggande benstrukturer.
 • Var noggrann med att upplysa din kirurg om du röker, använder mediciner, kosttillskott eller andra preparerat!
 • Ni kommer att diskutera dina förväntningar på ingreppet och kirurgen ger sin åsikt om vad han/hon tror är möjligt.
 • Du kommer även få frågor om eventuella medicinska tillstånd som kan påverka ingreppet som högt blodtryck, blodlevrings- och ärrbildningsproblematik.
 • I vissa fall kan din plastikkirurg komma att föreslå ytterligare eller alternativa ingrepp som han eller hon bedömer vara lämpliga för att på bästa sätt uppnå dina mål.

Var ärlig och tydlig när du beskriver dina förväntningar för din kirurg. Kräv samma ärlighet av din kirurg i hens beskrivning av de möjligheter, begränsningar OCH risker operationen innebär.

Förberedelser inför operationen

Om du, efter din konsultation bestämmer dig för att gå vidare med din operation kommer du att få noggranna instruktioner om hur du skall förbereda dig.

 • De instruktioner du får inkluderar information om hur du skall äta och dricka, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.
 • Du kommer även att få instruktioner om hur du skall sköta din hygien för att minimera risken för infektion vid ditt pannlyft.
 • Om du röker, förbered dig på att tvingas hålla upp minst fyra veckor före och efter din operation. Vissa kirurger tillåter användning av nikotinplåster etc.
 • Om du har kort hår kan det vara bra att låta det växa ut en bit före operationen så att det täcker ärren under tiden de läker.
 • Du bör se till att någon kommer och hämtar dig efter operationen och att någon kan hjälpa dig under några dagar efteråt.

Så går operationen till

Allmänt om operationsförloppet vid pannlyft/ögonbrynslyft

Pannlyft utförs i dagkirurgi. Detta innebär att du lämnar kliniken samma dag som din operation. Ingen övernattning.

Du anländer till kliniken på operationsdagen. Där skrivs du in och tilldelas ett patientrum. Därefter får du byta om till operationskläder.

I nästa steg träffar du din kirurg som går igenom ingreppet, svarar på frågor och tar några bilder. Sedan får du lite lugnande medicinering innan det är dags att flytta över till operationssalen.

 • Ett pannlyft tar ca 1-2 timmar.
 • Det första som sker i operationssalen är att operationsområdet steriltvättas. Du kopplas därefter upp mot övervakningsutrustning varpå du får din bedövning.
 • Operationen utförs oftast i narkos kombinerat med lokalbedövning. Du sover under hela ingreppet.
 • Ögonbrynslyft kan dock även utföras i lokalbedövning kombinerat med lugnande medicinering. Du är då vaken men neddrogad.
 • Det finns, som nämnts tidigare, två metoder för pannlyft – öppen och endoskopisk.
 • Den endoskopiska metoden, titthålskirurgin, minskar operationssnitten till endast två centimeterlånga snitt i hårfästet ovanför pannan. Detta ger mindre ärr och snabbare återhämtning.
 • Resultatet av ett endoskopisk pannlyft/ögonbrynslyft är dock inte lika träffsäkert och resultaten inte lika bestående som vid användande av öppen metod.
 • Vilken metod som används beror på dina mål och kirurgens bedömning av vad som behöver göras för att på bästa sätt uppnå önskade resultat med ett minimum av biverkningar.

Operationsförlopp vid traditionellt (öppet) pannlyft

Den öppna metoden är den mest beprövade. Den ger större utrymme för förändringar men innebär samtidigt längre ärr.

 1. Operationen inleds med att kirurgen lägger ett snitt antingen tvärs över skalpen (från öra till öra) eller längs med hårfästet och in i håret vid tinningarna.
 2. Viken metod som används avgörs av kirurgens erfarenheter samt av patientens höjd på hårfästet och hårkvalitet.
 3. På patienter med högt hårfäste eller tunt hår är det mindre lämpligt att lägga snittet över skalpen då detta kan medföra en höjning av hårfästet och visst, om än tillfälligt, håravfall längs snittet.
 4. När snittet är lagt lyfts ansiktshuden försiktigt undan ned till ögonbrynen så att underliggande vävnad och muskulatur kan stramas upp eller avlägsnas.
 5. I vissa fall lyft ögonbrynen upp och förankras med ett par stygn. Därefter avlägsnas överskottshud (ca 1 cm) i överkant så att huden kan sträckas.
 6. Ibland friläggs även huden en bit ner mot käkbenet i syfte att uppnå ett visst lyft i den övre delen av kinden.
 7. När arbetet är slutfört försluts ingångssnittet med klammers och-/eller stygn varpå ansiktet och håret tvättas för att undvika irritation.
 8. Ibland läggs en liten dränageslang under huden i pannan. Denna avlägsnas i sådant fall nästföljande dag.
 9. Vissa kirurger föredrar att inte använda förband medan andra lägger ett mössliknade sådant bestående av gasbinda och bandage.
 10. När hela operationsmomentet är avslutat och eventuella förband lagt på förs patienten till sitt rum för uppvak.

Patienten lämnar normalt sett sett patienten kliniken samma dag. Först får man dock vila ett par timmar på sitt rum tills man känner sig redo för utskrivning.

Operationsförlopp vid endoskopiskt pannlyft

Ett endoskopiskt pannlyft utförs efter samma förberedelser som vid användande av öppen metod.

 1. Det är relativt vanligt att ett endoskopiskt ögonbrynslyft utförs i lokalbedövning kombinerat med lugnande medicinering.
 2. Till skillnad från, som vid öppen metod där ett snitt läggs tvärs över hjässan, läggs istället två till fyra korta snitt (ca 1,5 cm) i håret på skalpen.
 3. Ett endoskop (en pennliknade kamera kopplad till en bildskärm) förs in genom ett av snitten. Detta ger kirurgen en tydlig bild av den underliggande vävnaden och muskulaturen.
 4. Genom det andra snittet för kirurgen in ett annat instrument och för undan huden ned till ögonbrynen.
 5. Underliggande vävnader stramas upp eller avlägsnas.
 6. Ögonbrynen lyfts upp och förankras till sin nya position med hjälp av ett par stygn under huden.
 7. Operationen avslutas på samma sätt som vid pannlyftning/ögonbrynslyft med traditionell metod.

Tiden efter ett pannlyft

Efterförlopp vid traditionellt pannlyft/ögonbrynslyft

Pannlyft med öppen teknik är ett mer omfattande ingrepp än ett pannlyft med endoskopisk teknik. Därför skiljer sig efterförloppet ganska mycket mellan ingreppen.

Efterförlopp vid traditionellt ögonbrynslyft

Smärta och obehag

När lokalbedövningen släpper kan det göra ont och kännas obehagligt i operationsområdet.

 • Normalt sett räcker det med de förskrivna smärtstillande läkemedel man får med sig hem efter operationen.
 • I vissa fall läggs en mer långtidsverkande lokalbedövning i skalpen för att ytterligare mildra dessa symptom.
 • Du kommer sannolikt också uppleva ett visst obehag i form av känselnedsättning. Delvis i pannan men framförallt i skalpen bakom snitten.

Svullnad och blåmärken

Efter operationen svullnar pannan samt området runt kinderna och ögonen. Ibland kraftigt.

 • Efter operationen skall du hålla huvudet i högläge för att minska svullnad och blåmärken.
 • Du skall sova med förhöjd huvudända i tre dagar. Några kuddar under madrassen brukar fungera bra.
 • Svullnaden och blåmärkena brukar vara värst kring pannan men kan även sprida sig till kinderna och ögonen.
 • Den mesta svullnaden och blåmärkena börjar lägga sig inom 1-2 veckor efter ingreppet.

Känselförändringar

När man skär igenom skalpen kapar man av en del nervtrådar i huden. Detta påverkar känseln.

 • Efter operationen upplever de flesta förlorad känsel i skalpen.
 • När nerverna läker kan känselbortfallet i skalpen övergå i klåda. Denna klåda kan vara mycket besvärande och kvarstanna under lång tid.
 • Du får räkna med ett visst permanent känselbortfall i håret bakom ärret.

Förband och stygn

I vissa fall lägger man heltäckande förband runt huvudet för att skydda såren från infektion.

 • Eventuella förband som lagts runt huvudet avlägsnas inom ett par dagar efter operation.
 • Förslutningsklammers och-/eller stygn tas bort inom två veckor. I vissa fall görs detta i två omgångar.

Tillfälligt håravfall

Snittet i skalpen skadar vissa hårsäckar samt påverkar blod- och näringstillförsel till andra.

 • Håret i anslutning till ärret i hjässan blir i vissa fall tillfälligt tunnare men återgår till normal tillväxt efter en tid.
 • I undantagsfall kan håravfallet i anslutning till snitten förbli permanent. Detta kan då åtgärdas med hjälp av en hårtransplantation.

Återhämtning efter endoskopiskt pannlyft

Ett endoskopisk pannlyft påverkar inte vävnaderna i operationsområdet lika mycket mycket som ett öppet pannlyft. Därför är läkningen och efterförloppet betydligt enklare.

 • Patienter som genomgått ett endoskopiskt pannlyft upplever en viss känselnedsättning och obehag i anslutning till ingångssnitten.
 • Svullnad och blåmärken i pannan, runt ögon och kinder är betydligt mindre än vid pannlyft med öppen teknik.
 • Smärtan i anslutning till snitten är normalt sett begränsad. Oftast räcker det med receptfria värktabletter som Alvedon.
 • Klådan i anslutning till ärren är även den betydligt mildare än vid öppet pannlyft.
 • De förslutningsklammers eller stygn som använts för att försluta snitten tas normalt sett bort inom en vecka.

Efterförlopp oavsett metodval

Du är normalt sett uppe och rör på dig omedelbart efter ditt pannlyft. Du bör dock begränsa dina aktiviteter och få mycket vila under den första veckan.

I normalfallet kan du duscha och använda schampo efter två dagar. Annars omedelbart efter att eventuella förband har tagits bort.

Återgång till arbete och normala aktiviteter

Det flesta patienter återgår till normala sociala aktiviteter eller arbete inom en  7-10 dagars sjukskrivning efter sitt pannlyft.

 • Mer ansträngande fysiska aktiviteter höjer blodtrycket och skall därför undvikas helt under en månad. Hit hör löpning, styrketräning, sex och tyngre hushållsarbete.
 • Du kan räkna med att ditt utseende i stort sett återgått till det normala efter ungefär tre veckor. Eventuella spår av svullnad eller blåmärken kan döljas med makeup.
 • Under den första tiden efter operation är det helt normalt att känna sig trött och nedstämd. Du kommer att återfå din energi i takt med att du både känner dig och ser bättre ut.

Risker vid ögonbrynslyft

Visst håravfall kan uppstå längs ärren

Komplikationer och biverkningar är relativt ovanliga efter ögonbrynslyft. I de fall de förekommer är de oftast av relativt enkel karaktär.

 • Vid alla andra operationer finns risker för komplikationer. Ett ögonbrynslyft är inget undantag.
 • Den största risken vid ett pannlyft är att du inte blir helt nöjd med resultatet. Detta är en kosmetisk risk som ofta har att göra med de förväntningar man haft före operationen.
 • De medicinska riskerna kan delas upp i allmänna operationsrisker och mer ingreppsspecifika risker.
 • Du kan läsa mer om de allmänna riskerna på sidan om risker vid plastikoperationer.
 • De risker som är mer förknippade med just pannlyft/ögonbrynslyft beskrivs i närmare i fortsättningen på denna sida.

Känselförändringar

Nedsatt känsel längs med eller strax bakom ärrets kanter är en vanligt förekommande komplikation.

 • Vid pannlyft med öppen metod bör man räkna med permanent känselbortfall i anslutning till snitten.
 • Vid endoskopiskt ögonbrynslyft är det känselbortfall man får normalt sett tillfälligt.

Stramning i pannan

Vid ett pannlyft sträcker man upp huden i pannan och lyfter ögonbrynen. Därför får man ofta en känsla av att det stramar i pannan efter operationen.

 • Vissa patienter upplever svårigheter med att stänga de övre ögonlocken under den första tiden.
 • Detta går normalt sett över redan efter de första dagarna men kan i vissa fall kvarstå över en längre tid.

Håravfall

Eftersom man lägger snitt i håret påverkas hårsäckarnas funktion.

 • Visst håravfall kan uppstå längs ärren.
 • Eventuellt håravfall är normalt sett övergående men kan i vissa fall förbli permanent.
 • I de fall man får ett permanent håravfall beror detta ofta på att snittet förslutits med för stor spänning.

Nervpåverkan

Under huden i ansiktet finns en stor nerv som heter facialis. Facialis styr ansiktets rörelser.

 • Det finns en viss risk för att facialisnerven påverkas vid ett pannlyft.
 • Om facialis påverkas kan det leda till begränsning av förmågan att rynka pannan.
 • Denna komplikation är mycket ovanlig och nästan alltid övergående.

Kraftig ärrbildning

När man skär igenom huden får man ett sår. Kroppen läker sår genom att bilda ärrvävnad. 

 • I vissa fall överregerar kroppen på en sårskada. Då kan huden läka med ett onaturligt kraftigt ärr.
 • Om du läker med kraftig ärrbildning efter ditt ögonbrynslyft kan du få ett brett eller upphöjt ärr där snitten har lagts.
 • Om du får kraftig ärrbildning kan detta behöva korrigeras genom en ärrplastik. Operationen innebär i sådant fall att ärret avlägsnas och försluts på nytt.

Infektion och blödning

När man skär igenom hud och blodkärl finns det risk för att man blöder mer än planerat eller för att en bakterie tar sig in i såret.

 • Infektioner och blödningar är mycket ovanliga efter pannlyft men de kan inträffa.
 • Infektion visar sig oftast genom tilltagande svullnad, värk eller feber som uppträder under de första 3-6 dagarna. När detta sker sätter man in vanlig antibiotika.

Precis som vid alla andra plastikkirurgiska ingrepp kan du minimera risken att drabbas av komplikationer till följd av ditt pannlyft genom att noga följa de instruktioner du fått av din plastikkirurg före och efter ditt ingrepp.

Priser för pannlyft

Priset för ett pannlyft

Priset för ett pannlyft är 30 000-50 000 kr beroende på hur omfattande förändringar som behöver göras.

 • Priset för ett endoskopiskt ögonbrynslyft är ungefär detsamma som för ett ögonbrynslyft med öppen metod.
 • Ögonbrynslyft görs ofta kombination med en övre ögonlocksplastik. I dessa fall får man ofta en form av ”paketpris”.

Finansiering och lån för ögonbrynslyft

Lån till bukplastik

Vår sponsor MEDICAL FINANCE erbjuder lån på upp till 60 000 kr med räntefri delbetalning under 24 månader. KLICKA PÅ BILDEN för att läsa mer!

För den som inte kan eller vill betala sitt pannlyft kontant finns flera olika möjligheter till lån/finansiering av sin operation.

 • Flera företag erbjuder särskilda lån för just plastikkirurgi.
 • Som alltid när man skall låna pengar är det viktigt att ta reda på vilka villkor som gäller för lånet.

Du kan läsa mer om finansiering av/lån till ditt pannlyft på sidan om finansiering av plastikkirurgi.

Frågor & svar om pannlyft

I fråga experten svarar våra plastikkirurger på användarnas egna frågor om pannlyft.

Klicka här för att komma till fråga experten »
(öppnas i nytt fönster)


Informationen på den här sidan ger dig som överväger ett pannlyft/ögonbrynslyft en god bild av vad du kan förvänta dig av ingreppet. Innehållet är granskat av Dr. Pelle Sahlin, specialist i plastikkirurgi vid Art Clinic. Informationen är tänkt att fungera som ett stöd inför ditt beslut men skall och kan inte ersätta en medicinsk konsultation inför ett pannlyft.

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-05-10