Om priser för plastikkirurgi

Oavsett vilken vara eller tjänst du köper baseras priset på varans kvalitet, utbudet och efterfrågan.

 1. En plastikoperation är en kvalificerad tjänst som tar relativt stora resurser i anspråk.
 2. Detta resulterar i en hög produktionskostnad.
 3. Därför upplevs plastikkirurgi, vid en första anblick, ofta som dyrt.

Varför kostar plastikkirurgi så mycket?

Alla privata företag har ett vinstintresse. Detta gäller även för privata plastikkirurgiska kliniker.

Vinsten är dock inte den faktor som i första hand gör en plastikoperation till en relativt dyr historia. Det är produktionskostnaden som i första hand avgör priset för plastikkirurgi.

Faktorer som bidrar tid kostnaden för ett plastikkirurgiskt ingrepp:

 • Hur lång tid det aktuella ingreppet tar.
 • Hur mycket personella resurser ingreppet tar i anspråk. Vid en plastikoperation är det inte bara plastikkirurgens tid som kostar pengar. Det behövs också ytterligare personal i form av narkosläkare, operationssjukstöterskor, undersköterskor m.fl.
 • Av vem ingreppet utförs. Kompetens kostar pengar och efterfrågade kirurger tar mer betalt.
 • Var ingreppet utförs. En högmodernt och fullutrustat privatsjukhus med den senaste tekniken kostar mer pengar att driva än en omodern kirurgisk mottagning.
 • Behovet av förberedelser och eftervård.
 • Kostnaden för eventuella implantat eller andra material. Ett bra exempel är bröstimplantat som kan kosta allt ifrån 3 000-20 000 kr i inköp.
 • Vilket ansvar kliniken tar vid eventuella komplikationer. Vissa kliniker erbjuder kostnadsfri omoperation vid ev. komplikationer även om dessa inte kunnat förutses. Andra gör det inte annat än om komplikationen orsakats av direkt felbehandling vilket ofta är mycket svårt att bevisa.

Får man vad man betalar för?

Hög vårdstandard och kompetens kostar pengar. Därför är ofta plastikoperationer utförda av erfarna och efterfrågade plastikkirurger på högmoderna kliniker högre än hos deras motsatser.

 • Stora kliniker har mer resurser än små. Men detta betyder inte att de per automatik är bättre än små. Det finns flera mindre kliniker som genom hög effektivitet kan erbjuda god kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
 • Som patient är det viktigt att vara medveten om kopplingen mellan pris och utförande. Därför bör du inte låta priset vara en allt för tungt vägande faktor för beslutet av var du väljer att utföra din plastikkirurgi.

Generella priser för plastikkirurgi

Alla de olika faktorer som påverkar kostnaden för att utföra en plastikoperation gör det svårt att ange en exakt prislista, såväl för de plastikkirurgiska klinikerna som i ett sådant här sammanhang.

På informationssidorna för de olika operationerna har vi försökt att ge en generell bild av vad respektive ingrepp kostar.