Allt om Brazilian Buttlift och rumpförstoring

Intresset för ingrepp med namn som rumplyft, brazilian buttlift, rumpförstoring och stussförstoring är stort. Men vad är det egentligen?

När man talar om ett ”rumplyft” eller ”Brazilian Buttlift” så handlar det oftast om att förändra rumpans form och proportion. Här finns i princip tre alternativ:

 1. Att förstora rumpan med rumpimplantat placerade bakom skinkorna. Detta blir närmast en ren rumpförstoring i likhet med ex. en bröstförstoring.
 2. Att skulptera rumpan och närliggande områden som midja, och lår. Här talar man om  rumplyft eller Brazilian Buttlift.
 3. Att lyfta rumpan och annan lös vävnad under midjan. Här handlar det om kroppslyft eller stusslyft.

Den här sidan handlar om rumpförstoring med stussimplantat och rumplyft av typen ”Brazilian Buttlift”.

Vilken sorts rumpa har du?

När man, i den västerländska kulturen, talar om den perfekta rumpan så handlar det mer om form och proportion än storlek.

Hur rumpan uppfattas beror på balansen mellan midja, rumpa och lår. Denna beror i sin tur på fördelningen av fett och muskulatur i hela området.

Alla rumpor ser olika ut men ofta kan man dela in dem i fyra olika kategorier; 1) fyrkantig rumpa, 2) rund rumpa, 3) V-formad rumpa och 4) hjärtformad rumpa.

Brazilian Buttlift för olika former på rumpan

Exempel på rumpform – fyrkantig, rund, v-formad och hjärtformad. Genom att lägga till eller flytta volym förändrar man formen.

Målet vid kosmetisk rumpkirurgi 

Eftersom den hjärtformade rumpan ofta anses vara idealet är det ditåt man strävar när man utför ett estetiskt ingrepp på rumpan.

Exakt hur man går tillväga för att forma en rumpa beror på vilka förutsättningar och önskemål man har. I princip finns det tre alternativ:

 1. Att omfördela fettvolymen i regionen midja-rumpa-lår i ett Brazilian buttlift/rumplyft.
 2. Att förstora rumpan med rumpimplantat av silkon som placeras bakom skinkorna.
 3. En kombination av rumplyft och rumpförstoring med implantat.

Brazilian buttlift - rumplyft med fettinjektioner

Fettinjektioner i rumpan

Ett Brazilian Buttlift är en sorts tredimensionell operation som går ut på att optimera rumpans former. Detta gör man genom att ta bort och flytta på fettceller.

Vid ett brazilian buttlift använder man sig av två välkända plastikkirurgiska tekniker – fettsugning och fettransplantation.

 • I fettsugningen skulpterar man fram nya former och hämtar samtidigt de fettceller man behöver för transplantationen.
 • I fettransplantationen sprutar man in de fettceller man sugit ut på sin nya plats.
 • Både fettsugningen och insprutningen görs genom små hål i huden.
 • Inga implantat eller andra främmande material används. Detta ger ett så nära naturligt resultat man kan komma.

Så går ett rumplyft till:

 1. Först formar man området midja-rygg-rumpa-lår genom att fettsuga.
 2. Därefter prepareras det utsugna fettet och förbereds för transplantation.
 3. Avslutningsvis injiceras fettcellerna på olika platser i rumpan för att uppnå den idealiska formen.

Video om BBL

Vilka resultat kan man förvänta sig av ett Brazilian buttlift?

Resultaten efter ett rymplyft är nästan alltid betydande förbättringar. Man kan dock inte räkna med den ”perfekta rumpan” förutsatt att man inte befinner sig väldigt nära sitt ideal före operationen.

Hur stor förändring man kan uppnå med ett brazilian buttlift beror i huvudsak på tre faktorer:

 1. Hur mycket fett man har att flytta.
 2. Hur det flyttbara fettet ligger fördelat på kroppen.
 3. Hur mycket av fettet som överlever operationen.

Hälften av fettet försvinner

En viktig faktor för resultatet av ett brazilian buttlift är hur mycket av det flyttade fettet som överlever. I bästa fall handlar det om 50-75%

 • När man flyttar fettceller är det viktigt att de sugs ut och prepareras på rätt sätt.
 • En av de mest effektiva metoderna att hämta fettceller med är genom s.k. vattenassisterad fettsugning.
 • Rökning får inte förekomma i anslutning till en fettransplantation då den har en mycket skadlig effekt på de flyttade fettcellernas överlevnadsgrad.

Bilder från Brazilian buttlift

(innehåller 24 bilder)

Risker och komplikationer vid rymplyft

Ett brazilian buttlift innehåller två moment; 1) en mindre fettsugning samt 2) injektioner av det utvunna fettet.

 • Både fettsugning och transplantation av fett innebär små risker för allvarliga komplikationer eller biverkningar.
 • Den största risken vid ett rumplyft är att man inte blir helt nöjd med resultatet. Detta beror oftast på att en större del av det transplanterade fettet inte fäster utan resorberas av kroppen.

För ytterligare information om risker vid brazilian buttlift rekommenderar vi att du läser sidorna om risker vid plastikkirurgi samt om risker vid fettsugning.

Sjukskrivning och restriktioner

Rökning vid brazilian buttlift

För att få ett bra resultat är det viktigt att följa de förhållningsregler man får inför och efter operationen.

Eftersom ett rumplyft innefattar en fettsugning kan du läsa mer om detta på sidan om fettsugning. I korthet ser instruktionerna vid ett brazilian buttlift ut ungefär såhär:

 • Man bör ha nått och vara stabil i sin målvikt inför och efter operationen.
 • Rökning är förbjuden 3 månader före och efter ett rumplyft.
 • Sjukskrivningen efter ett brazilian buttlift är ca två veckor.
 • Under de två första veckorna efter ett rumplyft få man inte sitta eller ligga på ett sätt som utsätter rumpan för stor belastning.
 • Träning och andra tunga aktiviteter skall begränsas under den första månaden efter operationen.

Priser för Brazilian buttlift

Ett rumplyft kostar ca 60 000 kr. Då ingår fettsugningen och transplantationen av fettet till rumpan.

 • Om man är väldigt smal kan det innebära att det inte finns tillräckligt med fett att transplantera. Då kan rumpimplantat i kombination med fettinjektioner vara ett alternativ.
 • Priset för en sådan operation är ca 80 000 kr.

Lån till brazilian buttlift

Vår sponsor MEDICAL FINANCE erbjuder lån på upp till 60 000 kr med räntefri delbetalning under 24 månader. KLICKA PÅ BILDEN för att läsa mer!

För mer information rekommenderar vi att du besöker sidan om priser för plastikkirurgi.

Rumpförstoring med implantat

Rumpförstoring med implantat

En rumpförstoring med implantat innebär att man placerar ett silikonimplantat i eller ovanpå rumpmuskeln. 

Jämfört med en fettransplantation är en förstoring med rumpimplantat ett betydligt mer komplicerat ingrepp och risken för besvär i efterhand är större.

Trots den större risken för besvär finns det situationer där en rumpimplantat kan vara det enda alternativet till fettransplantation:

 • Hos väldigt smala patienter är ofta volymökning av hög prioritet. Eftersom det sällan finns tillräckligt med fett att flytta hos dessa personer är implantat i många fall det enda alternativet.
 • Även om det finns tillgång på tillräckligt med fett att flytta finns det begränsningar i hur stor volym som kan transplanteras med framgång. För personer som vill ha stor volymökning kan rumpimplantat därför vara det enda alternativet för att uppnå målen.

Så går en stussförstoring med implantat till

Rumpimplantat i stussen

Rumpförstoringar utförs i narkos. Detta innebär att patienten sover under hela ingreppet.

 1. Kirurgen lägger ett snitt i vecket mellan skinkorna.
 2. Därefter skapas en ficka i vävnaden som man placerar implantatet i.
 3. Exakt var stussimplantatet placeras i vävnaden beror på vilka förutsättningar man har och målet man vill uppnå.

P.g.a. risken för komplikationer och biverkningar efter operationen är det många kirurger som inte utför rumpförstoring med implantat. För den som väljer att göra det är det mycket viktigt att vända sig till en kirurg med stor erfarenhet av rumpimplantat.

Risker för komplikationer med rumpimplantat

En stussförstoring är att anse som en högriskoperation. Inte för att själva operationen är farligare än annan plastikkirurgi utan p.g.a. risken för komplikationer och biverkningar i efterhand.

 • Rumpmuskeln, gluteus maximimus, är kroppens största muskel. Den utvecklar stor kraft vid arbete, utsätts för ständig belastning när vi sitter och ligger samt för trauma när vi faller.
 • När man placerar ett implantat i en så utsatt position som rumpmuskeln innebär det att implantatet utsätts för stora påfrestningar. Du klämmer implantatet vid träning, sitter på det och faller på det.
 • Påfrestningarna på implantaten gör att risken är stor att de hamnar fel (dislokerar), roterar, får skador samt känns eller ser onaturliga ut. Detta sker antingen direkt efter ingreppet eller efter en tids påverkan.

Tiden efter operationen är smärtsam. Räkna med sjukskrivning i 1 månad och stora begränsningar i ditt vardagsliv under denna period.

Pris för en stussförstoring

Priset för en rumpförstoring med implantat är ca 60 000 kr.

 • I vissa fall utförs stussförstoring med implantat i kombination med fettransplantation.
 • Priset hamnar då på ca 80 000 kr.

Lån till rumpimplantat

Vår sponsor MEDICAL FINANCE erbjuder lån på upp till 60 000 kr med räntefri delbetalning under 24 månader. KLICKA PÅ BILDEN för att läsa mer!


Frågor & svar

I Fråga Experten svarar våra plastikkirurger på frågor om rumpförstoring och rumplyft.

Klicka här för att komma till fråga expertens avdelning för rumplyft och implantat!
(öppnas i nytt fönster)

Relaterat