Allt om plastikkirurgi utomlands

Funderar du på att genomgå plastikkirurgi utomlands? Då står du inför ett beslut som innebär både risker som möjligheter. 

Vid all plastikkirurgi är det viktigt att informera sig väl innan man fattar sitt beslut. För den som överväger att genomföra en plastikoperation utomlands är detta särskilt viktigt.

Vad du absolut bör känna till

 1. Vilken operation det är som skall utföras.
 2. Vilken teknik som kommer att användas i operationen.
 3. Vem som kommer att utföra operationen.
 4. På vilken klinik operationen kommer att utföras.

Den här sidan är en guide till plastikkirurgi utomlands. Informationen ger dig viktiga kunskaper om hur du på bästa sätt minimerar dina risker tillvaratar dina möjligheter.

Vi rekommenderar dig att ta god tid på dig att läsa denna sida. Om du inte har den tid du behöver spara sidan och återkom senare.

Varför en plastikoperation utomlands?

Svensk plastikkirurgi håller hög internationell standard. Att operera sig i Sverige innebär en god trygghet och säkerhet. Att operera sig utomlands innebär större risker.

Att ha rätt information och kunskap är en av de viktigaste faktorerna inför ett plastikkirurgiskt ingrepp.

I Sverige är den information man behöver förhållandevis enkel att få tag i. Man befinner sig dessutom nära den klinik man opereras på vilket ett bra om några problem skulle uppstå.

Varför väljer allt fler skandinaver att utföra plastikkirurgi utomlands?

1. Låga priser lockar

Låga priser på plastikoperationer utomlands lockar

Den främsta anledningen till att många väljer att att utföra sin plastikkirurgi utomlands är priset. De mest populära resmålen är de med de lägsta priserna.

Vårdkostnader utgörs av personal, lokaler, utrustning och skatter. Summan av dessa kostnader avgör priset på olika tjänster, även kirurgiska.

30-50% lägre pris

Eftersom produktionskostnaderna i många länder är lägre än i Sverige kan man ofta erbjuda plastikoperationer till lägre priser. I många fall kan priserna skilja med 30-50%.

De största prisskillnaderna finns ofta inom de vanligaste ingreppen:

 • Bröstförstoring
 • Bröstlyft
 • Bukplastik
 • Fettsugning
 • Ögonlocksplastik
 • Näsplastik (här bör man dock tänka lite extra eftersom näsplastik är ett ingrepp som relativt ofta måste korrigeras med en omoperation).

Att priset på en operation är lägre behöver inte betyda att att kvalitén också är det. Men det kan vara så. Detta är ett av skälen till varför det är så viktigt att informera sig väl.

2. Diskretion och möjlighet till semester

En annan viktig orsak till att allt fler väljer att utföra sin plastikkirurgi utomlands är den diskretion det innebär att resa bort på ”semester” för att utföra sitt ingrepp.

Man återvänder hem först när kroppen läkt till den grad att man återigen är ”socialt gångbar”.

Man kan utföra en plastikoperation utomlands utan att omvärlden märker annat än det slutgiltiga resultatet. Vissa väljer att förklara förändringarna med andra orsaker än plastikkirurgi.

Många patienter tar även chansen att kombinera sitt ingrepp med en semester. Att få återhämta sig i ett annat land med ett behagligare klimat. I vissa fall fungerar detta bra, i andra inte.

3. Kompetens och service

Utöver ett lägre pris, diskretion och möjligheten till lite semester finns även andra orsaker till att man väljer att genomföra sin plastikoperation utomlands.

 • Man vill få sitt plastikkirurgiska ingrepp utfört av en särskild kirurg på grund av dennes kompetens och erfarenhet.
 • Man stannar normalt sett normalt sett kvar på på kliniken någon eller några dagar extra efter operationen. Detta ger en ökad känsla av trygghet. På svenska kliniker skrivs man ofta ut samma dag som man genomgått sin operation.

Vad du bör tänka på

Även om svensk plastikkirurgi håller en hög internationell standard så finns det gott om utländska kliniker som håller lika hög kvalité som de svenska.

Utmaningen för den som överväger att utföra t.ex. en bröstförstoring, bukplastik, fettsugning, näsplastik eller någon annan plastikoperation utomlands är att hitta just dessa kliniker.

Låt inte priset avgöra

En viktig faktor inför estetisk kirurgi utomlands är att inte låta priset vara en allt för tungt vägande faktor i valet av klinik. Precis som i Sverige finns det på utländska kliniker en tydlig koppling mellan pris och utförande.

Nedan följer ett antal punkter som tydliggör vad som är det viktigaste att tänka på för den som överväger att utföra en plastikoperation utomlands.

1. Lär dig allt om ditt ingrepp

Att tänka på vid plastikkirurgi utomlands

Som patient har man alltid ett eget ansvar att informera sig väl om den operation man vill utföra. Detta är ännu viktigare för den som funderar på att utföra sin plastikkirurgi utomlands.

En plastikoperation kan utföras med olika tekniker och metoder. Vissa av dessa kan vara gamla, andra oprövade och därmed osäkra.

Som patient vid en klinik utomlands måste man försäkra sig om att ingreppet kommer att utföras med en beprövad metod. Om implantat används är det viktigt att dessa kommer från en etablerad tillverkare.

På våra informationssidor om de olika plastikoperationerna beskrivs de normala operationsmetoderna för de olika ingreppen. Du bör försäkra dig om att det är med någon av dessa metoder din plastikoperation kommer att utföras.

Du bör också genomföra ett konsultationsbesök hos en svensk plastikkirurg. Använd klinikregistret för att hitta en klinik nära dig.

Under konsultationen görs en bedömning, du får information om ingreppet och kan ställa frågor om vilka risker och möjligheter operationen innebär. Ett konsultationsbesök kostar ca 500 kr vilket är väl investerade pengar.

2. Välj en etablerad klinik

Välj en etablerad klinik och kontrollera kirurgens kompetens
Utbildningskraven för en specialist i plastikkirurgi är i stort sett desamma i hela världen. Teknikerna som används är ofta väldigt lika. Då kan man väl förvänta sig ett likvärdigt resultat? Ja – i TEORIN men INTE i praktiken.

Oavsett var man utför en plastikoperation beror de slutgiltiga operationsresultaten på vem som utför operationen samt vilken utrustning och stödpersonal han/hon har till sitt förfogande.

Kontrollera kirurgens kompetens

Att försäkra sig om att komma till rätt kirurg och klinik är en av de viktigaste åtgärderna för den som överväger att genomgå en plastikoperation utomlands. Detta kan dock vara svårt. Inte minst p.g.a. språkbarriären.

Vissa utländska kliniker använder sig även av vilseledande marknadsföring i syfte att dölja formella kompetensbrister.

Precis som i Sverige finns det i utlandet föreningar för olika läkarspecialiteter. För estetisk plastikkirurgi i Sverige heter föreningen Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi.

I varje land finns den lokala motsvarigheten till den svenska föreningen. Översatt till engelska heter dessa föreningar oftast The + landets namn + Society for Aesthetic alt. Cosmetic Surgery.

I vissa länder finns igen förening för enbart den estetiska kirurgin utan hela den plastikkirurgiska specialiteten ingår i en gemensam förening. Ett exempel på ett sådant land är Polen där föreningen heter ”The Polish Society of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery”.

Välj en erkänd specialist i plastikkirurgi

Genom att välja en kirurg som är medlem av den lokala specialistföreningen för plastikkirurgi försäkrar man sig om att komma till en person som har den kompetens som krävs för att utföra en plastikoperation på ett riktigt sätt.

Om den lokala föreningen är en samlingsförening för alla plastikkirurger skall du försäkra dig om att kirurgen har specialistkunskaper i och erfarenhet av estetisk plastikkirurgi. Detta innebär att kirurgen skall ha genomgått formell specialistutbildning i plastikkirurgi med ytterligare specialistinriktning inom estetisk plastikkirurgi.

Hur man kontrollerar kirurgens bakgrund skiljer sig från land till land. Du bör fråga din tilltänkta kirurg följande:

 • Är du utbildad specialist i plastikkirurgi?
 • Är du medlem i någon plastikkirurgisk förening?
 • Hur många gånger har du utfört det här ingreppet?

3. Fråga om behovet av eftervård

Välj en etablerad klinik och kontrollera kirurgens kompetens

När du genomfört en plastikoperation på en svensk klinik gör du ofta ett eller flera återbesök efter din operation. Det första brukar ske inom två veckor för att ta bort eventuella bandage och stygn. Därefter för en eller flera kontroller.

Om det skulle tillstöta några komplikationer efter din operation återvänder du till kliniken för åtgärd.

Avstånd försvårar uppföljning och kontroll

Efterkontroller och återbesök är ofta inte praktiskt möjligt om du genomfört ditt ingrepp på en utländsk klinik. I vart fall inte om återbesöket blir nödvändigt efter att du kommit hem.

Avståndet till kliniken behöver dock inte innebära något större problem eftersom du som svensk medborgare har rätt till nödvändig läkarvård. Detta gäller oavsett om ditt tillstånd orsakats av en plastikoperation utomlands eller av andra orsaker.

Återbesök för efterkontroll och stygntagning är dock något som du får sköta själv hos en privatläkare i din närhet. Ofta planeras dock resan så att du hinner utföra minst ett återbesök före hemfärd.

Du kan behöva opereras igen

Om komplikationer som kräver en omoperation skulle uppkomma efter att du kommit hem måste du återvända till kliniken eller vända dig till en svensk plastikkirurgisk klinik. Tänk på följande:

 • Många kirurger tar ogärna emot patienter som opererats på andra kliniker.
 • Se till att få med dig en komplett kopia på din journal hem.
 • Ta reda på vilka regler som gäller vid behov av en omoperation. Vem som står för kostnaderna för resan samt för själva operationen.

4. Den förberedande hälsoundersökningen

Inför ett plastikkirurgiskt ingrepp utförs en hälsoundersökning. Undersökningen består av tre delar:

 1. Du får svara på ett antal frågor som ger kirurgen en bild av din allmänna hälsostatus.
 2. Undersökning och fotografering av operationsområdet.
 3. Hälsokontroll och i vissa fall provtagningar.

Hur omfattande hälsokontrollen är beror på vilken operation du skall utföra. När ditt ingrepp utförs på en svensk klinik utför kliniken dessa förberedande kontroller.

Du måste vara delaktig

När man skall utföra sin plastikoperation på en utländsk klinik får man själv fylla i ett frågeformulär, skaffa egna bilder av operationsområdet och besöka en svensk privatläkare för den förberedande hälsokontrollen. Därefter skickar man informationen till den utländska kliniken.

Många utländska kliniker har färdiga underlag med instruktioner om vilka kontroller privatläkaren skall utföra vilket förenklar förberedelserna för patienten.

Ofta kan den privatläkare som utför den förberedande hälsokontrollen/provtagningarna också hjälpa till att ta bilderna av operationsområdet och efter operationen utföra efterkontrollen.

5. Försäkra dig om god kommunikation

God kommunikation

Den vanligaste orsaken till missnöje efter ett plastikkirurgiskt ingrepp är att man inte är nöjd med resultatet. Detta beror oftast på bristande kommunikation mellan patient och kirurg. Kirurgen har helt enkelt inte förstått exakt vad patienten förväntat sig. Läs mer på sidan om risker vid plastikkirurgi.

För att minska risken för att bli missnöjd är det mycket viktigt att du och din plastikkirurg förstår varandra helt och hållet. Var övertydlig med vilka resultat du förväntar dig och fråga om din kirurg om han/hon tror sig kunna uppnå dessa.

Många utländska kliniker har patientkoordinatorer och kirurger som pratar bra engelska. Vissa har t.o.m. svensktalande personal eller tillgång till tolk.

Innan du utför din plastikkirurgi utomlands skall du under alla omständigheter träffa din plastikkirurg innan operationen påbörjas. Den klinik som inte erbjuder denna möjlighet skall du välja bort.

Mötet med plastikkirurgen sker normalt sett i samband med att du skriver in dig på kliniken. Detta sker oftast en eller ett par dagar före din operation. Vid enklare ingrepp sker mötet i samband med att du anländer till kliniken för genomförandet.

Om ditt möte med din kirurg inte känns bra skall du inte gå vidare.

Du kan läsa mer om vad du bör tänka på vid detta möte på sidan om konsultationsbesöket inför plastikkirurgi.

6. Klarlägg betalningsupplägget

I normalfallet betalar du en handpenning på ca 10% av operationsbeloppet till kliniken i samband med att du bokar in din operationstid. Resterande belopp betalas i samband med utskrivningen från kliniken.

De flesta kliniker accepterar både kontanter och kreditkort. Innan du bokar din operationstid bör du fått klart för dig vilka regler som gäller på din utvalda klinik.

7. Checklista inför plastikkirurgi utomlands

För den som överväger att utföra en plastikoperation utomlands är noggranna förberedelser den bästa försiktighetsåtgärd man kan vidta. Nedan följer en checklista som betonar de viktigaste punkterna in detta arbete.

Informera dig om följande:

 1. Exakt vilket ingrepp vill kirurgen vill utföra.
 2. Vilken metod som kommer användas (typ av; snitt, bedövning, stygn, implantat etc).
 3. Riskerna för biverkningar & komplikationer.
 4. Behovet av eftervård och restriktionerna efter operation.
 5. Kirurgens fullständiga namn, utbildning, specialistkompetens, erfarenhet av det aktuella ingreppet och medlemstatus i den lokala specialistföreningen för estetisk plastikkirurgi.
 6. Kostnaden för operationen och i detalj vad som ingår i denna kostnad.
 7. Vem som står för kostnaden vid behov av en omoperation alt. annan vård.
 8. Möjligheten till kontakter med referenspatienter. Helst från Sverige.
 9. Möjligheten att ta del av referensbilder.

Så planerar du resan

Om du efter noggrant övervägande kommit fram till att du vill gå vidare och utföra en plastikoperation på en utländsk klinik finns i princip tre alternativ för planeringen av det praktiska upplägget.

Operationsresearrangör – ”all inclusive” alternativet

Operationsresearrangör – ”all inclusive” alternativet

Den ökande efterfrågan på plastikoperationer utomlands har gjort att ett antal olika researrangörer specialiserade på ”medicinsk turism” och plastikkirurgi utomlands etablerat sig i Skandinavien.

Dessa arrangörer erbjuder ett helhetskoncept. Detta innebär att de håller patienten ”i handen” genom hela processen från uppkommet intresse till hemkomst och efterkontroll.

Fördelen med att använda sig av ett företag specialiserat på medicinsk tursim är enkelheten. Efter att du kontaktat dem med dina önskemål tar de hand om all planering och organisation kring din operation.

Nackdelen med att använda en operationsresearrangör kan vara att deras tjänst i någon form bidrar till en högre slutkostnad och att dina valmöjligheter i fråga om klinik och kirurg är begränsade till företagets samarbetspartners. Oftast samarbetar dock dessa företag endast med seriösa kliniker.

Direktkontakt med kliniken

Direktkontakt med kliniken

Att själv ta hand om sitt val av klinik och kirurg och därefter arrangera sin egen resa ger dig som patient större valmöjligheter och normalt sett även en lägre slutkostnad.

Ofta hjälper de utländska klinikerna till med bokning av hotell, upphämtning och avlämning vid flygplatsen etc. Detta underlättar din resa.

Om du överväger att ta direktkontakt med en lokal klinik, arrangera din resa och övriga förberedelser är det av största vikt att du gör din research mycket noggrant. Särskilt i fråga om val av klinik och kirurg.

Bokningsagent – specialist på sin marknad

En bokningsagent är en person eller företag som specialiserat sig på ett visst land. Där har han/hon byggt upp kontakter och kunskaper om den plastikkirurgiska marknaden.

Bokningsagenten känner till vilka specialiteter de olika klinikerna har och var man hittar den högsta kvalitén i förhållande till priset.

I många fall kan en plastikoperation i utlandet bli billigare om den bokas genom en bokningsagent direkt hos kliniken. Bokningsagenten tar ofta inte ut någon avgift för sina tjänster utan får sin ersättning från kliniken där operationen utförs.

Med hjälp av sina lokalkunskaper kan bokningsagenten ge rekommendationer och vägledning i det praktiska omkring resan som transport och boende.

De mest populära länderna

För den som överväger att utföra en plastikoperation utomlands

För den som överväger att utföra en plastikoperation utomlands är goda kommunikationer, språkkunskaper, vårdkvalitet, låga kostnader och geografisk samt kulturell närhet viktiga orsaker för valet av land.

För de patienter som vill kombinera sin plastikkirurgi utomlands med lite semester blir även det lokala klimatet en viktig faktor.

Det finns ett antal länder/regioner som till stor del uppfyller ovanstående faktorer och har därför blivit populära destinationer för kosmetisk kirurgi utomlands.

Till de mest populära destinationerna för plastikkirurgi utomlands hör:

 • Polen – fortfarande det mest populära alternativet.
 • Thailand – hög vårdkvalité och behagligt klimat.
 • Baltikum (Estland, Lettland & Litauen) har attraktiva priser.
 • Tjeckien – närhet, hög vårdkvalité och låga priser.

För var och en av dessa destinationer råder lite olika förutsättningar som är viktiga att känna till. Vi har därför tagit fram en informationsguide för varje land och vi råder dig att ta god tid på dig att bekanta dig med dessa.

Visa mer