Så går en öronplastik till

En öronplastik kan delas in som en process i tre steg; förberedelser, genomförande och återhämtning. Den här sidan handlar om förberedelserna och själva operationen.

 • Förberedelser inför en öronplastikNär man bestämt sig för att gå vidare med en öronplastik skall man gå på ett konsultationsbesök för bedömning av förutsättningarna för en operation.
 • Om man söker för ett barn med kraftigt utstående eller missbildade öron skall man vända sig till sin vårdcentral för remiss till specialist.
 • Den som är vuxen och söker en operation av utstående öron eller annan kosmetisk kirurgi för öronen får man vända sig till en privat plastikkirurg.
 • Du hittar kliniker som utför dessa operationer i klinikregistret för öronplastik.

Konsultationen inför öronplastik

En konsultation för öronplastik är ett besök hos en kirurg. Det går till på ungefär följande sätt:

 1. Kirurgen gör en kort undersökning av patientens allmänna hälsa för att kontrollera om det finns några hinder för operation.
 2. Han/hon undersöker därefter örat/öronen för att bedöma problemets omfattning och de fysiska förutsättningarna för operation.
 3. Efter undersökningen ger kirurgen sitt utlåtande om en operation är lämpligt samt vilka resultat han/hon bedömer sig kunna åstadkomma.
 4. Kirurgen ger information om hur operationen går till samt vilka risker för biverkningar och komplikationer som finns.
 5. Om en operation har bedömts vara rätt åtgärd kan man nu boka tid för operation alternativt sättas upp på väntelista om vården skall utföras inom den vanliga sjukvården.

Så går en öronplastik till

Öronplastiker utförs av olika skäl. Beroende på vad som skall åtgärdas så används olika metoder och tekniker.

 • De vanligaste åtgärderna vid kosmetiska öronoperationer är infällning av utstående öron, förminskning av stora öron, reparation av skadade öronsnibbar eller mindre modifieringar av örsnibb eller i öronbrosket.
 • Öronplastiker utförs endast i ytterörats vävnader som består av brosk, hud, underhud och fett. Brosket är den hårda delen av örat och den svåraste vävnaden att arbeta i.
 • Operationer i ytterörat är förhållandevis små ingrepp. De utförs därför bäst i lokalbedövning. På så sätt undviker man de risker och besvär som finns vid narkos.

Operation av utstående öron


Utstående öron beror på avvikelser (deformiteter) i öronbrosket. Det är dessa deformiteter som korrigeras vid en infällning av utstående öron.

 • Operation av utstående öronEn tillbakasättning av utstående öron tar 1-2 timmar och utförs normalt sett i lokalbedövning i kombination med lugnade medicinering.
 • I vissa fall, i synnerhet om små barn opereras, utförs operationen i narkos. Oavsett metod är öronoperationen helt smärtfri.
 • Det finns olika metoder för utförande av öronplastiker men ur principiell synvinkel läggs först ett litet snitt på ytterörats baksida så att öronbrosket blottläggs.
 • Därefter skulpteras öronbrosket till önskad form från örats framsida och böjs därefter in mot huvudet. Ibland läggs ett par stygn för att fixera den nya utformningen av örat.
 • Det enda spåret efter operationen är ett litet ärr på ytterörats baksida. Det bleknar med tiden och ger mycket sällan några kosmetiska besvär.
 • Efter operationen förses patienten med ett turbanliknande förband i syfte att förhindra efterblödningar eller andra komplikationer som kan äventyra resultatet.

Operation av öronsnibbar


Operationer i öronsnibbarna kallas ibland för örsnibbsplastik. Det är förhållandevis enkla ingrepp eftersom öronsnibbarna främst består av hud.

 • Reparation av en trasig öronsnibbDe vanligaste åtgärderna vid öronsnibbsplastik är att förminska stora öronsnibbar, reparera hål i öronsnibbar, kluven öronsnibb, hängande uttänjda öronsnibbar eller flytta in utstående öronsnibbar.
 • En operation av öronsnibbar tar sällan mer än 45 minuter och utförs i lokalbedövning.
 • Under operationen läggs om möjligt snitten innanför öronsnibbarnas ytterkanter för att undvika de onaturliga former eller ärrbildningar som annars kan uppkomma i öronens utkanter. I vissa fall är detta dock ej möjligt.
 • Efter operationen får man ett förband eller tejp på öronen. Man går därefter hem direkt.

Förminskning av stora öron


I en öronförminskning tar man bort hud och brosk ifrån örat. Ofta fäller man även in öronen mot huvudet lite i samband med operationen.

 • ÖronförminskningOperationer för att förminska öronen utförs i lokalbedövning.
 • I operationen läggs ett litet snitt vertikalt över örats främre överkant. Man lägger även ett snitt inuti örats yttre veck.
 • När snitten är lagda avlägsnar man en tunn strimma av öronbrosket innanför örets yttre veck.
 • Efter att brosket justerats syr man ihop på ett sätt som döljer snitten innanför öronvecket.
 • Det enda ärr som blir synligt är det som läggs tvärs över örat. Detta blir oftast mycket diskret och kan i många fall döljas av håret.
 • När operationen är klar får man ett förband eller tejp på öronen. Man går därefter hem direkt.
MER OM ÖRONPLASTIK
Tiden efter | Risker | Priser | Bilder | Frågor och svar 
Nästa steg: Visa kliniker för öronplastik »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!