Allt om porslinsinlägg (inlays/onlays)

Begreppen dental inlays och onlays kommer från engelskans ord för inlägg och överlägg. Inlägg används för att reparera mindre skador i tänderna och överlägg (onlays) för lite större. Inlays och onlays kallas även för porslinsinlägg eller porslinslagningar i dagligt tal.

Lite förenklat kan man beskriva inlays och onlays som ”delkronor” som används i de fall det finns tillräckligt med frisk emalj kvar på en tand för att det skall vara värt att spara en del tandsubstans istället för att sätta in en helt ny, konstgjord tandkrona.

Inläggen kan liknas vid en liten pusselbit som skräddarsys, passas in och limmas fast i den kvarvarande emaljen för att återställa tandens styrka och hållbarhet. Inläggen tillverkas normalt sett av antingen porslin eller guld.

Vad är skillnaden på ett porslinsinlägg och en vanlig lagning?

Den huvudsakliga skillnaden på ett inlägg och en vanlig plastlagning är att inlägg används för stora utfyllnader och plastlagningar för små. Inläggen är starkare, håller längre, kan se bättre ut och ger en tätare skarv mellan tanden och fyllningen än en vanlig plastlagning.

Inläggens styrka och hållfasthet i kombination med moderna lim gör dem till ett bra alternativ när en vanlig plastlagning inte är tillräckligt samtidigt som det inte är motiverat att byta hela tandens krona.

Så går behandlingen till

Så går behandlingen tillFör att göra ett inlägg krävs två tandläkarbesök. Vid det första undersöks och förbereds tanden som inlägget skall utföras på. Detta kan innebära att tanden slipas till, att en gammal lagning avlägsnas och/eller ett kariesangrepp åtgärdas.

När tanden är förberedd tas ett avtryck som sedan skickas till ett tandtekniskt laboratorium där inlägget tillverkas. Avslutningsvis gör tandläkaren en temporär fyllning och bokar in ditt återbesök.

Vid det andra besöket avlägsnas först den temporära lagningen. Sedan provar man att inlägget passar perfekt. Därefter limmas det fast med ett starkt lim, s.k. bonding.

Normalt sett används porslinsinlägg vilka blir i stort sett osynliga och har en livslängd på ca 15 år beroende på patientens munhygien, skötsel, ev. tandpressning osv.

GuldinläggGuldinlägg är också ett mkt. bra alternativ som troligen har ännu längre hållbarhet.

Priser för ”porslinsinlägg”

Priset för ett inlägg beror på av vilket material detta tillverkas samt dess storlek och utformning. Utöver den rena materialkostnaden tillkommer klinikens behandlingsavgifter.

Nedan följer en prisuppskattning av totalkostanden för ett inlägg inklusive materialkostnad samt den genomsnittliga kostnaden för de två besöken:

  • Porslinsinlägg (det vanligaste alternativet): pris 3000-5000 kr
  • Guldinlägg: pris 3000-5000 kr

Till en lite större skada som även innefattar tandkronans ytterdelar används en lite större lagning som kallas för ett ”onlay”. Priset för ett sådant beror även det på av vilket material det tillverkas samt klinikens behandlingsavgifter.

Ofta väljer man i de fall där det kan vara aktuellt med ett onlay istället att reparera med en vanlig tandkrona.

Nedan följer en prisuppskattning av totalkostanden för ett onlay inklusive den genomsnittliga kostnaden för de två besöken:

  • Porslinsonlay (det vanligaste alternativet): pris ca 5000 kr
  • Guldonlay: pris ca 5000 kr

För den som inte kan eller vill betala sina porslinsinlägg kontant är alternativet att låna pengar. Du kan läsa mer om detta på sidan för lån till vård och behandlingar.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!