Priser för tandköttskorrektioner

Kostnaden för en tandköttskorrektion varierar beroende på vilken behandling som utförs och i vilken omfattning. Det är inte ovanligt att även andra behandlingar som exempelvis skalfasader utförs i kombination med en tandköttskorrektion för att uppnå bästa resultat.

Priser för tandköttskorrektionDet är viktigt att noggrant diskutera vilket resultat du som patient förväntar dig och att din tandläkare därefter får beskriva om och i sådant fall hur han/hon avser uppnå dessa resultat samt vad hela den aktuella behandlingen kommer att kosta.

Ungefär så mycket kostar en tandköttskorrektion:

Avlägsnande av överskottstandkött: pris 3 000-5 000 kr

Tillägg av tandkött: pris 4 000-5 000 kr per behandling (2-3 tänder)

Det är ovanligt att man lägger till tandkött vid mer än ett par tänder åt gången. Detta innebär att flera behandlingar kan behöva genomföras.

Inför varje behandling måste en individuell bedömning göras varefter patienten får ett förslag till behandlingsplan med tillhörande kostnadsförslag.

Finansiering av en tandköttskorrektion

För den som inte kan eller vill kontantfinansiera sin tandköttskorrektion finns det flera olika alternativ till lån. Ofta samarbetar de olika klinikerna med ett finansbolag och kan hjälpa till med det praktiska. Man bör dock vara medveten om att räntor och avgifter vid denna typ av finansiering kan bli relativt kostsamma.

Du kan läsa mer om hur du kan finansiera din tandköttskorrektion på informationssidan om lån och finansiering för vård och behandlingar.

« Så går din tandköttskorrektion till | Introduktion till tandköttskorrektion »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!