Radiofrekvensfettsugning (BodyTite)

En av de senaste metoderna som för fettsugning är radiofrekvensfettsugning. Metoden utvecklades av företaget Invasix och gjordes känd under namnet BodyTite.

BodyTite fettsugning med radiofrekvens

Vid BodyTite utförs fettsugning och huduppstramning i samma moment.

 • Vid BodyTite alstras värme under huden med hjälp av radiovågor.
 • Värmen smälter fettcellerna samtidigt som de sugs ut.
 • Dessutom ger upphettningen av underhuden en hudåtstramande effekt.
 • Med radiofrekvensfettsugning har man lyckats kombinera fördelarna med traditionell fettsugning och laserfettsugning.
 • Detta möjliggör relativt stora fettsugningar med betydande hudåtstramning.

Så fungerar fettsugning med Body Tite

Vid radiofrekvensfettsugning förs en smal ihålig sug försedd med en radiovågssändare in i fettlagret under huden. På utsidan används en mottagare som styr energin uppåt och in i underhuden.

Effektiv och skonsam fettreduktion

När radiovågorna träffar fettcellerna alstras värme som smälter fettcellerna till en oljig vätska. Eftersom sonden både fungerar som värmare och sug kan fettet smältas och sugas ut i samma moment. Detta sparar både tid och skador på vävnaden.

 • Energin som avges från den inre sonden strömmar till den yttre elektroden vilket kontrollerar och riktar energin inifrån fettvävnaden och uppåt in i underhuden.
 • Den yttre elektroden fungerar även som termometer och mäter hela tiden temperaturen i vävnaden. Om temperaturen närmar sig en skadlig nivå slås energin ifrån automatiskt.
 • Till skillnad från laserfettsugning så kan man vid radiofrekvensfettsugning avlägsna nästan lika stora mängder fett som vid fettsugning med traditionella metoder.
 • Radiovågorna försluter även blodkärl som skadas under behandlingen vilket minskar svullnad och blåmärken orsakade av blödning under huden.

Videoanimation av radiofrekvensfettsugning med BodyTite från Art ClinicGod hudåtstramning ger utökade möjligheter

Radiovågsteknologin som smälter fettcellerna även användas för ren hudåtstramning. Behandlaren styr då värmeenergin in i underhuden där den orsakar en väl avvägd vävnadsskada.

 • Hudåtstramning vid radiofrekvensfettsugningSkadan som uppstår i i vävnaden aktiverar kroppens återskapande läkningsprocess vilken ger den hudåtstramande effekten.
 • Den hudåtstramande effekten gör att även områden eller patienter med slapp hud kan fettsugas.
 • Samtidigt kan man avlägsna större volymer fett i områden där man annars varit tvungen att begränsa sig med hänsyn till risken för hudslapphet.
 • Även områden med celluliter kan behandlas med BodyTite fettsugning tack vare dess hudåtstramande effekt. Dessa områden kan inte behandlas med traditionell fettsugning.

Många kirurger utför radiofrekvensfettsugning i kombination med traditionell fettsugning för att åstadkomma bättre hudåtstramning eller som ”touch up” behandling för patienter som vill bättra på resultatet av en tidigare fettsugning.


Få nackdelar, flera fördelar

En radiofrekensfettsugning har flera fördelar gentemot fettsugning med traditionell metod men även ett fåtal nackdelar. Du finner en summarisk uppställning av dessa nedan.

Fördelar med radiovågsfettsugning (Body Tite)

 • BodyTite för magenBehandlingstiden är kort, riskerna färre och ingreppet utförs i lokalbedövning.
 • Smälter och suger fett samtidigt som blodkärl koaguleras i samma moment.
 • Efterförloppet är lindrigare än vid traditionell fettsugning med kort sjukskrivning (max 2 dagar).
 • Betydande hudåtstramande effekt.
 • Små ingångssnitt (3 mm –få eller inga stygn).
 • Möjlighet att behandla tidigare svårbehandlade patienter och områden (ansikte, underarmar, under BH-band, övre delen av magen, knän).
 • Kan även användas på personer med kraftig övervikt (BMI 30+).
 • Stabil optimal behandlingstemperatur = jämna och snabba resultat.

Nackdelar med radiovågsfettsugning (Body Tite)

 • Dyrare än fettsugning med traditionell metod och laserfettsugning.
 • Kan inte avlägsna fullt så stora mängder fett per behandlingstillfälle som traditionell fettsugning.
LÄS MER OM FETTSUGNING
Metoder | Operationen | Tiden efter | Risker | Priser | Bilder | Kliniker | Frågor & svar

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!