Risker för komplikationer och biverkningar vid bröstlyft

Riskerna för komplikationer och biverkningar efter bröstlyft anses som relativt små. Det finns dock risker vid bröstlyft som man bör känna till innan man bestämmer sig.

Ärr vid bröstlyftVid alla operationer finns risker. Även vid bröstlyft.

Störst är risken att bli missnöjd med sitt bröstlyft

Vid alla plastikoperationer är den största risken att bli missnöjd med resultatet. Detta kallas för en kosmetisk risk.

Utöver den kosmetiska risken finns även hälsorisker. Dessa kan delas upp i allmänna risker och ingreppsrelaterade risker (de risker som förknippas med just bröstlyft).

Du kan läsa mer om de allmänna riskerna på sidan om risker vid plastikkirurgi. Här följer mer information om de specifika risker som förknippas med bröstlyft.

Sårighet kring bröstvårtan

Vissa patienter drabbas av sårighet kring bröstvårtan vilket behandlas genom traditionell sårvård.

Risken för sårighet minskar om du noggrant följer de anvisningar din plastikkirurg gett dig.

Ärr efter bröstlyft

Bröstlyft ger synliga ärr på de platser där snitt lagts. Hur stora ärr man får beror på tre saker:

 1. Vilken metod som använts. Ju mer snitt desto fler ärr.
 2. Hur mycket ärrvävnad kroppen bildar i läkningen. Varje person läker annorlunda.
 3. Hur du sköter dig efter operationen. Ju bättre du följer kirurgens instruktioner desto bättre är dina förutsättningar att läka fint.

brostlyft-arrDet är viktigt att vara realistisk. De ärr man får efter ett bröstlyft kommer aldrig att försvinna helt. Men de krymper och bleknar med tiden. Detta gör ärren mindre synliga.

Alla ärr läker olika men tänk på att läkning tar tid. Räkna med att det tar 12-18 månader innan du kan se det slutgiltigt resultatet av din ärrläkning.

En av de saker man gör för att minska ärren efter ett bröstlyft är att tejpa dem med kirurgtejp. Tejpen hjälper till att platta ut och hålla ihop ärren.

 • Ärren bör tejpas under det första halvåret eller så länge de är rödaktiga
 • Tejpen skall bytas ut då den börjar lossna, ca 1 gång/vecka.
 • Ärren bör inte utsättas för vare sig sol- eller solariestrålning under det första halvåret.

Ojämnheter mellan brösten

Under operationen görs stora förändringar inuti brösten, i huden och i många fall i vårtgården. Kirurgen gör sitt bästa men precisionen är inte exakt. Sedan kommer läkningen vars process inte går att förutse till 100%.

Omständigheterna gör att vissa ojämnheter s.k. assymetrier är oundvikliga. Dessa yttrar sig på olika sätt:

 • Bröstens storlek och form kan skilja sig något.
 • Höjden kan variera. Det ena bröstet kan upplevas sitta något högre än det andra.
 • Vårtgårdens form och placering kan skilja mellan brösten.

Ojämnheter mellan brösten är dock egentligen något helt normalt. Inga bröst är identiska vare sig före eller efter en operation. Vid ett bröstlyft finns det dock en risk för att ojämnheter uppkommer efter operationen.

Om man upplever att man fått ojämnheter som är så besvärande att man är missnöjd med sin operation brukar råden vara att:

 1. Vänta ut läkningen. Det tar minst ett år innan man ser det slutliga resultatet.
 2. Mindre ojämnheter får man lära sig att acceptera och leva med.
 3. Stor ojämnhet brukar man kunna rätta till men det kräver en omoperation.

Känselförändringar och vävnadsskador

När man skär i brösten uppstår skador på blod- och nervbanor. Detta kan påverka känseln och blodförsörjningen i brösten. Normalt sett återställs problemen av läkningen. Men inte alltid.

 • Vissa patienter upplever delvis eller helt förlorad känsel i bröstvårtorna eller i hela brösten.
 • I undantagsfall går blodförsörjningen till vårtgården och bröstvårtan förlorad, vilket leder till att vävnaden dör (så kallad nekros).

Vid vävnadsskador på bröstvårtan och vårtgården kan dessa normalt sett återuppbyggas. Men det kräver transplantation av hud från andra områden på kroppen.


Amning efter bröstlyft

Möjligheten att amma efter bröstlyft brukar normalt sett inte påverkas. Det finns dock en sådan risk. Särskilt vid stora bröstlyft.

I de fall möjligheten att amma går förlorad i ett bröstlyft så beror detta på att man skär av mjölkgångarna. I de flesta fall kan kirurgen förutse hur stor denna risken är innan operationen.

Den som planerar framtida graviditet och amning bör noggrant diskutera detta med sin kirurg innan man gör ett bröstlyft. Kanske är det bästa att avvakta?

MER INFORMATION
Startsida | Metoder | Operationen | Tiden efter | Priser | Bilder | Kliniker | Frågor och svar | Forum
Specialisternas tips & råd
 • Johan Andersson  |  Produktansvarig  |  motivaimplants.se

  Inför ett bröstlyft bör man vara medveten om att lyft som görs utan implantat ofta lämnar bröstet tomt upptill. Det finns möjlighet att kompensera för detta genom att förflytta fett till ovanpolen. Tekniken är dock inte lika pålitlig som att använda implantat.

  I övrigt är bröstlyftningar relativt säkra operationer förutsatt att det utförs av en erfaren specialist i plastikkirurgi och att de instruktioner som ges av läkaren följs noggrant inför och efter ingreppet.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!