Potentiella risker och komplikationer vid bröstlyft

Ett bröstlyft anses relativt riskfritt så länge de utförs av en kvalificerad kirurg. Det finns dock vid bröstlyft, precis som vid alla andra plastikoperationer, en viss risk för komplikationer och oönskade biverkningar.

Utöver de allmänna risker vid plastikkirurgi som beskrivs i allmänna risker vid plastikkirurgi finns specifika risker som förknippas med just bröstlyft, dessa beskrivs närmare nedan.

Sårighet kring bröstvårtan

Vissa patienter drabbas av sårighet kring bröstvårtan vilket behandlas genom traditionell sårvård. Risken för sårighet minskar om du noggrant följer de anvisningar din plastikkirurg gett dig.

Ärr

Ärr vid bröstlyftBröstlyftet efterlämnar märkbara permanenta ärr på de platser där snitt lagts. Omfattningen av dessa varierar från patient till patient. Ärren kommer aldrig att försvinna helt men med tiden bleknar de.

Alla ärr läker olika men tänk på att läkning tar tid – räkna med 12-18 månader innan du kan se slutgiltigt resultat.

För att minimera uppkomsten av ärr bör du tejpa dem under det första halvåret eller så länge rodnaden kvarstår. Tejpen skall bytas ut då den börjar lossna, ca 1 gång/vecka. Tejpen hjälper till att platta ut och hålla ihop ärren. Ärren bör ej heller utsättas för vare sig sol- eller solariestrålning under det första halvåret.

Du kan läsa mer ärr och hur du bör sköta dina ärr efter ditt bröstlyft på … informationssida om ärr efter kirurgi ».

Asymmetrier

Operationen kan resultera i mindre olikheter i bröstens utseende och vårtgårdarnas placering.

Känselförändringar och vävnadsskador

Vissa patienter upplever delvis eller helt förlorad känsel i bröstvårtorna eller i hela brösten. I undantagsfall går blodförsörjningen till vårtgården och bröstvårtan förlorad, vilket leder till att vävnaden dör (så kallad nekros). Bröstvårtan och vårtgården kan dock normalt sett återuppbyggas, men detta kräver transplantation av hud från andra områden på kroppen.

Amning efter ett bröstlyft

Möjligheterna till framtida amning kan vid vissa bröstlyft försvinna till följd av genomskärning av mjölkgångarna – detta gäller framför allt vid stora lyft. Du bör därför om du inte är färdig med graviditeter diskutera detta noggrant med din kirurg.

« Tiden efter ett bröstlyft | Så mycket kostar ett bröstlyft »
Specialisternas tips & råd om “Potentiella risker och komplikationer vid bröstlyft”
  • johan-motiva-avatar
    Johan Andersson  |  Produktansvarig  |  motivaimplants.se

    Inför ett bröstlyft bör man vara medveten om att lyft som görs utan implantat ofta lämnar bröstet tomt upptill. Det finns möjlighet att kompensera för detta genom att förflytta fett till ovanpolen. Tekniken är dock inte lika pålitlig som att använda implantat.

    I övrigt är bröstlyftningar relativt säkra operationer förutsatt att det utförs av en erfaren specialist i plastikkirurgi och att de instruktioner som ges av läkaren följs noggrant inför och efter ingreppet.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!