Potentiella risker och komplikationer vid bukplastik

Vid alla operationer finns det risker för biverkningar och komplikationer. Bukplastik är inget undantag. Här finns både medicinska och kosmetiska risker.

Risker, komplikationer och biverkningar vid bukplastikDen största risken vid en bukplastik är att du inte blir helt nöjd med resultatet. Detta är en kosmetisk risk. Ofta handlar det om ojämnheter, kvarstående hudslapphet eller att ärret inte blivit så fint som man hoppats.

Tre saker du själv kan göra för att minimera riskerna vid en bukplastik

  1. Ha realistiska förväntningar på resultatet och utgå inte från att det kommer bli perfekt.
  2. Välj klinik och kirurg med omsorg. Låt inte priset bestämma vart du går.
  3. Följ de instruktioner du får mycket noggrant både före och efter din operation.

För närmare information om kosmetiska- och allmänna risker rekommenderar vi att du läser sidan om risker vid plastikkirurgi.

Acceptera att du kommer få ett ärr

Alla som genomgår en bukplastik blir informerade om hur snitten läggs och därmed var ärret hamnar. Ändå är det förhållandevis vanligt med missnöje över hur ärret ser ut. Detta beror ofta på att man hoppats eller trott att det skall bli närmast osynligt.

Vid en bukplastik kan man säga att man ”byter” de problem man upplever mot ett ärr. Ärret kommer aldrig att förvinna. Hur stort det blir beror på vilken teknik som används, operatörens skicklighet, hur din kropp läker och hur noggrant du följer de instruktioner du får. 

Ärr efter bukplastik

Exempel på ett ärr som läkt mycket fint efter bukplastik med snitt från höft-höft.

Kirurgen vet hur viktigt det är att minimera ärrens synlighet. Därför läggs snitten så att ärret kan döljas av de flesta underkläder eller t.o.m. bikini. Hur bra det blir beror till stor del på hur omfattande åtgärder som behövs för att uppnå operationsmålen.

I vissa fall har man otur och får dålig ärrläkning. Detta brukar kunna rättas till med ett mindre ingrepp i en s.k. ärrplastik. Man måste dock vänta i minst ett år innan man kan genomföra en sådan korrigering.

Känselförändringar ovanför ärret

När snittet läggs skär kirurgen igenom huden och de nerver som finns där. Detta påverkar känseln i området, framförallt ovanför snittet. Många upplever det som att området känns bedövat.

I normalfallet återkommer det mesta av känseln helt efter ett 6-12 månader men i vissa fall kan känselbortfallet förbli permanent.

Var uppmärksam på vätskeansamlingar (serom)

Under operationen lossar kirurgen huden från bukväggen. Efter operationen läggs det justerade hudlagret tillbaka och börjar då läka fast mot underlaget. I vissa fall fungerar detta perfekt men ibland samlas stora mängder sårvätska mellan huden och bukväggen. Detta kallas för serom och syns som en lokal svullnad.

Risken för serom är större hos överviktiga personer. Den ökar även i förhållande till hur omfattande bukplastiken är. För att minska risken sätter man i vissa fall in ett litet rör som succesivt dränerar sårvätskan ut i en liten behållare som patienten får bära på magen under den första tiden efter operation.

Om man drabbas av större serom efter operationen är det viktigt att det åtgärdas. Detta gör man i första hand genom att suga ut vätskan på ett tidigt stadium. Om inte detta görs kan svullnaden bli permanent och behöva åtgärdas med kirurgi.

En mycket viktig åtgärd för att minska risken för serom är att noggrant använda maggördeln under åtminstone den första månaden efter operation.

Andra risker vid bukplastik

Infektioner förekommer och behandlas med antibiotika. Vid behov sätts även ett dränage in under huden.

Dålig sårläkning kan inträffa och resultera i ful ärrbildning som kan behöva rättas till med en ärrplastik.

En ovanlig men farlig komplikation som kan inträffa efter en bukplastik är blodpropp. Riskpatienter får därför förebyggande medicinering och instruktioner om att komma igång och röra sig så snart som möjligt efter operation.

Som nämnts tidigare kan du själv minska risken för komplikationer genom att noggrant följa de instruktioner du får av din plastikkirurg både inför och efter din bukplastik. Detta gäller särskilt restriktioner för rökning, att vara i god form och att ta det försiktigt med fysisk påfrestning efter operationen.

« Tiden efter en bukplastikSå mycket kostar en bukplastik »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!