Risker för komplikationer och biverkningar vid fettsugning

En fettsugning innebär möjligheter men också risker för oönskade komplikationer och biverkningar.

Komplikationer och biverkningar vid fettsugningNär man talar om risker vid just fettsugning kan man lite förenklat säga att de i första hand beror på tre faktorer.

 1. Hur mycket fett som skall tas bort – större mängder innebär större risker.
 2. Vilken metod som används – traditionell metod, laserfettsugning (SmartLipo), radiofrekvensfettsugning (BodyTite) eller vattenassisterad fettsugning (BodyJet).
 3. Vem som utför ingreppet – en erfaren specialist med gott omdöme kan bättre undvika kända risker.

Utöver de risker som förknippas med just fettsugningar finns även ett antal allmänna risker som förekommer vid all typ av kirurgi.

Eftersom de olika metoderna för fettsugning innebär olika risker har vi delat in denna sida efter metod.


Risker vid fettsugning med traditionell metod

Fettsugning med traditionell metod är den fettsugningsform som innebär störst risker för komplikationer. Detta hänger ihop med att man avlägsnar de största mängderna fett med denna metod.

Risken ökar med mängden fett som avlägsnas

Risken ökar med mängden fett som avlägsnasRisken för komplikationer vid en fettsugning ökar med mängden fett som avlägsnas.

 • Om man avlägsnar för mycket fett kan patienten hamna i ett lisvshotande chocktillstånd.
 • För att minska riskerna begränsar de flesta klinikerna sig till 2-4 liter vätska. I praktiken ca 2 kg fett.

Ärren blir små men inte osynliga

Snitten som läggs där fettsugen förs in är små (ca 1 cm). Det är dock inte ovanligt att ärren blir synliga efter operation.

Ojämnheter och slapp hud vanligaste problemen

OjämnheterOjämnheter och slapp hud är de vanligaste biverkningarna efter en fettsugning. Dessa beror på olika faktorer.

 • Kirurgen gör en ojämn fettsugning.
 • Kirurgen går för nära huden med sugen – man måste lämna lite fett.
 • Kroppen läker med kraftig ärrbildning i vävnaden.
 • Patienten slarvar med sin vikt, användande av kompressionsplagg eller massage efter operationen.

När fettet försvinner kan huden ovanpå de behandlade områdena kan bli lös och slapp. Detta problem är vanligare hos äldre patienter eftersom elasticiteten och åtstramningen i huden ofta blir sämre med åren.

Även känsel- och pigmentförändringar förekommer eftersom nerver och pigmentceller kan skadas av fettsugens framfart i vävnaden.

I vissa fall behöver ovanstående biverkningar korrigeras genom ytterligare kirurgi.

Övriga risker och komplikationer vid fettsugning med traditionell metod

Till de mer ovanliga riskerna vid en fettsugning hör; infektion, förlängd läkeprocess, proppbildning, akut vätskebrist, vätskeansamling som måste dräneras ut, brännskador till följd av friktion, skador på huden-, nerver eller inre organ och överreaktioner på mediciner.


Risker vid laserfettsugning (SmartLipo)

En laserfettsugning skall enligt tillverkaren behandla maximalt 2,5 dl fett (250 gram). Det är en ”snäll” och säker teknik så länge man håller sig till instruktionerna. Öppningen i huden är liten så risken för infektion är minimal.

Lasern är varm och kan bränna huden.

Lasern är varm och kan bränna huden.

Brännmärken på huden förekommer men är en förhållandevis ovanlig biverkning. Oftast rör det sig bara om små punkter. Större brännskador med längre läkningstid är ovanliga.

Läkningen efter en laserfettsugning blir enkel med liten svullnad och ganska diskreta blåmärken.

Stora laserfettsugningar kan bli farliga

Eftersom laserfettsugningar endast är avsedda att behandla små mängder fett finns tekniken på flera mindre kliniker. Även av det enklare slaget.

 • Det har förekommit att man gett sig på att behandla stora mängder fett vilket i vissa fall fått allvarliga konsekvenser.
 • Stora laserdoser innebär mycket värme. Då blir också stora mängder fett skadat. Detta måste sugas bort för att minska svullnad och snabba på läkningen.
 • För att fettsuga måste man göra ett lite större hål så att man får in fettsugningskanylen. Risken för infektion ökar.
 • Hög värme innebär även ökad risk för brännskador i vävnaden och på huden.

För hög temperatur och stor värmespridning kan leda till kraftiga ojämnheter och allvarliga brännskador på huden. Det är därför viktigt att förstå att tekniken endast är avsedd för hudåtstramning och behandling av mindre fettdepåer.


Risker vid radiofrevensfettsugning (BodyTite)

Body Tite är en förhållandevis ny teknik för fettsugning och hudåtstramning. Den har stora likheter med traditionell fettsugning.

 • Risken för ärr är mindre eftersom man använder en mindre kanyl. Det blir dock ett centimeterlångt ärr där kanylen sticks in.
 • Den stora skillnaden mellan BodyTite och vanlig fettsugning är värmebehandlingen av vävnaden. Värmen får huden att dra ihop sig så att risken för slapphet och ojämnheter minskar. Det finns dock fortfarande risk för ojämnheter.
 • Om man tar bort stora mängder fett är det svårt att fettsuga helt jämt. Dessutom följer en större läkning vilken också kan bidra till ett ojämnt resultat.
 • BodyTite-tekniken ger väldigt bra kontroll över uppvärmingen av vävnaden. Betydligt bättre än vid laserfettsugning eller traditionell fettsugning med ultraljud. Det går dock även här att värma för mycket.

Radiofrekvensfettsugningar görs vanligtvis i lokalbedövning. En vätska sprutas in i operationsområdet. Det mesta av denna sugs ut under behandlingen och den som blir kvar tar kroppen hand om själv. I vissa fall kan man dock behöva punktera huden för att avlägsna kvarstående vätskeansamlingar.

Om man värmebehandlar ett område utan att suga bort den smälta fettvävnaden kan det leda till ett förlängt läkningsförlopp med svullnad och förhårdnader. Dessa brukar förvinna relativt snart men kan i vissa fall bli kvar i flera månader.

LÄS MER OM FETTSUGNING
Metoder | Operationen | Tiden efter | Risker | Priser | Bilder | Kliniker | Frågor & svar
Specialisternas tips & råd
 • riikka-veltheim
  Dr. Riikka Veltheim  |  Plastikkirurg  |  ak.se

  Så länge en fettsugning utförs på rätt sätt och på en frisk person så ser vi väldigt sällan några allvarliga komplikationer.

  De biverkningar som dock uppträder emellanåt är att patienten får mer svullnad eller blåmärken än vanligt. Större svullnad gör att det tar längre tid innan man ser det slutgiltiga resultatet.

  Man bör även vara medveten om att det finns mer allvarliga komplikationer som kan inträffa vid en fettsugning. T.ex. är risken för blodpropp högre jämfört med många andra operationer.

  Vi förebygger risken för blodpropp genom att vid behov använda s.k. benpumpar under operationen och med blodförtunnande medicinering efteråt.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!