Potentiella risker och biverkningar vid fillerinjektioner

Injektionsbehandlar med icke permanenta fillers som Stylage, Restylane, Juvederm, Evolence, Esthelis etc. betraktas som mycket säkra och förknippas med få och sällan förekommande komplikationer och biverkningar.

Risker vid fillerinjektionerDen låga komplikationsgraden beror i första hand på att de ämnen som injiceras består av en för kroppen naturlig substans och för att injektionsprodukternas effekt är tillfällig. Om något mot förmodan skulle bli fel går resultatet tillbaka i takt med att produkten bryts ned av kroppen.

Vid behandling med hyaluronsyrebaserade fillers kan läkaren injicera ett motmedel som snabbt bryter ned produkten och därigenom återställer patientens utseende omedelbart.

De potentiella komplikationer som förknippas med en fillerbehandling är bl.a:

  • Infektioner kan alltid uppkomma där huden penetreras
  • Asymmetri och ojämnheter förekommer och är ofta resultatet av felaktigt val av filler, injektionsmängd eller bristande erfarenhet hos behandlaren.
  • Blödning, blånad och/eller svullnad kan uppkomma kort efter behandlingen och kvarstå i upp till en vecka. I undantagsfall kan dock en uppkommen missfärgning sitta i under längre tid än så.
  • Huden i det behandlade området kan även bli röd och irriterad, klia samt utveckla utslag och överkänslighet. Även dessa biverkningar är ovanliga och oftast snabbt övergående.

Permanenta fillers innebär större risker

Vid användning av en permanent filler som Artecoll, Dermaliv eller Aquamid m.fl. finns risk för bestående komplikationer i form av ojämnheter till följd av inläkningsprocessen eller åldersförändringar i kroppens vävnader. Många läkare avråder därför helt från behandling med permanenta fillers. Du kan läsa mer om detta på sidan om de olika fillerprodukterna ».

« Så går en fillerbehandling till | Priser för fillerbehandlingar »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!