Risker vid hårtransplantation

Riskerna vid en hårtransplantation är oavsettRiskerna vid en hårtransplantation är oavsett om man använder FUE eller STRIP metoden att anse som mycket små. Det är dock viktigt att du som patient är införstådd med vilka de är samt hur stor sannolikhet det är att du drabbas av en komplikation vid behandlingen av ditt håravfall.

Ärr

Vid användande av STRIP-metoden finns en viss risk för missprydande ärrbildning i tagningsområdet vilket kan komma att behöva åtgärdas. Detta görs i förekommande fall med en ärrplastik eller genom att med hjälp av FUE-metoden implantera hår i ärret och därigenom dölja det.

Risken för uppkomst av missprydande ärr minimeras genom användande av korrekt och omdömesgill kirurgisk teknik.

Ärr efter hårtransplantationI de flesta fall är det olämpligt att ta ut bredare hudremsor än 20 mm. Att öka bredden för att utvinna ytterligare några hundra transplantat innebär ett oproportionellt risktagande, och är dessutom inte ändamålsenligt.

Vid ett andra STRIP-uttag blir det dessutom ett lägre utbyte av hår, om nacken ”överutnyttjats” vid första tillfället.

Du kan läsa mer om ärr vid plastikkirurgi på … informationssida om ärr.

Infektion

I alla ingrepp där huden penetreras föreligger en viss risk för infektion vilket i förekommande fall enkelt behandlas med rengöring och antibiotika som förskrivs av kliniken eller annan läkare.

Svullnad och blessyrer

Vissa patienter som genomgått en hårtransplantation med STRIP-metoden får svullnad i pannan och ögonlocken. Detta kan ibland leda till blåmärken typ ”blåklockor”. Denna komplikation drabbar nästan uteslutande dem som sover på magen dagarna efter operation och övergår efter ca 5 dagar.

Känselförändringar

När en hudremsa tas ut kommer kirurgen samtidigt att kapa tusentals osynliga nervtrådar i underhudsfettet. Patienten kommer därför under ca ett halvår att ha ”frigolitkänsla” i bakhuvudet. Känseln återkommer gradvis, det är en naturlig del av läkningsprocessen.

Också de ytor som transplanteras drabbas ofta av någon grad av övergående känselbortfall. Detta är i praktiken ett mycket litet problem, men får naturligtvis inte komma som en överraskning direkt efter ingreppet.

« Tiden efter en hårtransplantation | Så mycket kostar en hårtransplantation »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!