Risker vid hakförstoring (hakplastik)

En hakförstoring är ett enkelt ingrepp men det föreligger precis som vid alla andra plastikoperationer vissa risker för komplikationer.

De allmänna riskerna med plastikkirurgi kan du läsa mer om på informationssidan om allmänna risker vid plastikkirurgi. De specifika riskerna som förknippas med just hakplastik kan du läsa mer om nedan.Risker vid hakförstoring (hakplastik)

Implantatet kan ändra läge

Det kan hända att ditt hakimplantat inte ligger helt still i sin vävnadsficka. En viss rörlighet är ofta acceptabel men om implantatet rör sig allt för mycket eller hamnar i ett felaktigt läge behöver detta rättas till genom en om-operation.

Infektion

En infektion kan uppkomma runt implantatet. Det första steget är då att äta en antibiotikakur. Om antibiotikan inte biter på infektionen kan implantatet komma att behöva tas bort tills infektionen läkt. Därefter kan det sättas in igen.

Denna komplikation förekommer oftast i de fall snittet lagts inuti munnen och risken kan i viss mån minskas genom förebyggande antibiotikabehandling.

Känselförändringar

Vissa patienter upplever en känselförändring i underläppen och tänderna. Detta tillstånd normaliseras oftast inom tre månader. Det finns dock en viss risk för att detta tillstånd förblir permanent.

Assymetri

Det föreligger vidare en viss risk för ojämn vävnadsuppbyggnad runt implantatet vilket kan resultera i ett asymmetriskt intryck. Om detta upplevs allt för besvärande kan det korrigeras genom en omoperation.

Kapselkontraktion

En annan om än mycket ovanlig komplikation som kan tillstöta är en s.k. kapselkontraktur. Detta innebär att den kapsel av bindväv som bildas omkring hakimplantatet som ett led i kroppens läkeprocess blir tjock och drar ihop sig. Hakimplantatet kan då komma i kläm vilket ger hakan en onaturlig form i ett tillstånd som kan vara smärtsamt.

Kapselkontraktion behandlas på flera sätt. Ibland kan bindeväven avlägsnas men i vissa fall måste implantatet tas bort.

Ärr

Missprydande ärr är mycket ovanligt till följd av hakförstoring. Om implantatet förs in genom ett snitt i munnen föreligger ingen sådan risk. Vid ett snitt under haken läker normalt sätt ärret på ett sådant vis att det blir mycket diskret.

Du kan läsa mer om ärr och hur du bör bete dig för att minimera uppkomsten av ärr efter din hakförstoring på … informationssida om ärr vid kirurgi ».

« Tiden efter en hakförstoring Så mycket kostar en hakförstoring »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!