Risker vid läppförstoring och läppkirurgi

Risked vid läppförstoringEn läppförstoring eller annan läppkirurgi är relativt enkla kirurgiska ingrepp och förknippas därför med relativt få risker och komplikationer.

De aktuella riskerna kan delas upp i mer generella risker, vilka finns närvarande vid all plastikkirurgi, och mer specifika risker, de som förknippas med just läppförstoring och läppkirurgi.

Du kan läsa mer om de generella riskerna med läppförstoring på informationssidan om risker vid plastikkirurgi ».

Till de specifika riskerna med just läppförstoring hör en viss risk för asymmetri i fråga om volym eller en viss synlighet av ett ärr.

Även känselnedsättning och stelhet kan upplevas men är i stort sett alltid övergående inom ett par månader.

« Läppkirurgi och kirurgisk läppförstoring | Priser för läppförstoring och läppkirurgi »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!