Risker för komplikationer och biverkningar vid näsplastik

En näsplastik innebär stora möjligheter men även risker för komplikationer och biverkningar. Hur stora dessa är beror på vad som skall åtgärdas. Ju större näsoperation, desto större risk. 

 • Risker för komplikationer och biverkningar vid näsoperationRiskerna vid en näsoperation kan i princip delas in i två kategorier, medicinsk risk och kosmetiskt risk.
 • Den största är den kosmetiska risken, alltså att man inte blir helt nöjd med resultatet. Därefter följer de medicinska riskerna.
 • De medicinska riskerna kan delas in i allmänna risker, de som finns vid alla kirurgiska ingrepp. Hit hör bl.a. blödning, infektion, överreaktion på narkos etc. Läs mer på sidan om allmänna risker vid plastikkirurgi.
 • Bortsett från de allmänna riskerna finns även mer specifika risker för biverkningar och komplikationer vid just näsplastik. Fortsätt läsa för att lära dig mer om dessa risker vid näsoperationer.

Största risken är missnöje med resultatet

Näsan är en komplicerad kroppsdel bestående av ben, brosk och hud. Här finns det två saker som kan gå fel; operationen och/eller läkningen.

För själva operationen ansvarar plastikkirurgen. Därför är det viktigt att välja en erfaren kirurg. När det kommer till läkningen så går det inte alltid att förutse hur kroppen läker. Detta är därför en riskfaktor som ökar ju större förändringar man gör.

Den vanligaste ”komplikationen” vid näsplastik är att man inte blir helt nöjd med resultatet. Ca 15-20% av patienterna upplever detta. Det beror ofta på tre saker.

 1. Man har haft orealistiska förväntningar på ingreppet och inte fått exakt det utseende man förväntat sig.
 2. Man har fått små ojämnheter s.k. asymmetrier som man upplever som överdrivet dramatiska. Dessa beror ofta på oförutsägbar sårläkning, svullnad, broskbildning etc. och behöver inte betyda att kirurgen gjort något fel.
 3. Kirurgen har pressat gränserna för vad som är möjligt utifrån förutsättningarna. Därför är det viktigt att vara återhållsam i alla förändringar man gör och hela tiden hålla sig på den säkra sidan.

Man bör känna till att ca 10% av de som utför en näsplastik genomgår en omoperation s.k. sekundär näsplastik för att rätta till otillfredsställande resultat. Efter sekundär näsplastik är ca 5-10% fortfarande missnöjda med resultatet av sin näsplastik.


Komplikationer och biverkningar vid näsplastik

Omedelbart efter att operationen är färdig påbörjar kroppens läkningsprocess. Brosk, ben, hud, nerver och slemhinnor skall nu läka. Här finns det vissa risker.

 • Blodkärl kan läcka i näsan. Detta kallas för efterblödning och är relativt vanlig under de första dagarna efter operation. 1-3% drabbas. Då rinner det blod, antingen ut från näsan eller bakåt ned i svalget. I vissa fall kan detta kräva återbesök för en enkel åtgärd hos din kirurg. Det är därför bra om du befinner dig i närheten av den klinik du opererats på den första tiden.
 • Under operationen kan små blodkärl huden att brista. Dessa kärlbristningar kan synas som små röda prickar på näsan. De är normalt sett små och övergående men de kan förbli permanenta.
 • De flesta upplever känselförändringar i nästippen. De är normalt sett övergående men kan i undantagsfall förbli permanenta.
 • Huden i näsvingarna kan läka med kraftig ärrbildning. Detta kan leda till förtjockningar i näsvingarna som kan behöva korrigeras med ett kirurgiskt ingrepp.
 • När man förminskar en stor näsan blir passagen mindre. Detta kan upplevas som nästäppa men beror ofta på patientens egen upplevelse av förändringen och förvinner i takt med att man vänjer sig.
 • I ungefär 1 fall av 10 uppkommer deformiteteter/ojämnheter. Här krävs ofta en enklare omoperation för att komma tillrätta med problemet s.k. sekundär näsplastik.

Psykologiska efterreaktioner


Det är inte helt ovanligt att en patient ett par veckor eller månader efter en sin operation återvänder till kirurgen med önskemål om att få sin näsa återställd till ursprungligt skick.

 • Känslan av att ”ånga sig” är en normal psykologisk reaktion där patienten har svårt att förlika sig med den stora förändring av utseendet som näsplastiken inneburit.
 • Reaktionen är dock övergående och när patienten efter ungefär 6 månader hunnit vänja sig är han/hon ofta mycket nöjd med sitt nya utseende.
LÄS MER!
Näsplastik | Förberedelser och operation | Återhämtning | Priser | Bilder | Frågor och svar
Nästa steg: Visa kliniker för näsplastik »
Specialisternas tips & råd
 • jonas-rojdmark
  Dr. Jonas Rojdmark  |  Plastikkirurg  |  ak.se

  De vanligaste orsakerna till omoperationer, s.k. sekundära näsplastiker, är att det uppkommer oförutsedda förändringar i läkningsförloppet efter den första operationen.

  De problem som uppkommer orsakas ff.a. av att man får en ökad mängd brosk- och benbildning i läkningen. Detta är mycket svårt att förutse men för det mesta går det förhållandevis enkelt i justera i efterhand.

  Man kan själv vara med och minska risken för ben- och broskbildningen med hjälp av tejp. Jag ger därför mina patienter rådet att vara noggrann med att tejpa näsan. Gärna upp till 6 veckor efteråt och framförallt nattetid!

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!