Risker vid öronplastik (öronoperation)

Även om de är relativt få finns det vid en öronplastik precis som vid andra plastikoperationer vissa risker och biverkningar som är viktiga att ta hänsyn till. Dessa risker kan delas upp i risker som är specifika för just en öronoperation vilka du kan läsa mer om här.

Det finns även mer allmänna risker som förknippas med all kirurgi. Du kan läsa mer om dessa på sidan om allmänna risker vid plastikkirurgi ».

Infektion

Risker vid öronplastikI vissa fall uppkommer en blodutgjutning eller infektion i operationsområdet. Om smärtorna under de första dygnen eller efter ett par dagar tilltar eller om feber tillkommer bör därför bandaget lindas av så att läkaren kan bedöma vad som ligger bakom smärtan och vid behov vidta åtgärder.

Ärr

Ärren blir normalt sett mycket diskreta men i vissa fall kan ärröveraktivitet förekomma. I dessa fall kan särskild behandling bli nödvändig.

Deformitet

Deformitet i form av s.k. blomkålsöra kan uppkomma. Det är därför viktigt med tidig efterkontroll så att det vid indikation kan vidtas tidiga åtgärder.

Känselförändringar

De känselförändringar som uppkommer till följd av en öronoperation är normalt sett övergående men kan i vissa fall bli bestående. Detta kan leda till okänslighet för kyla vilket i sig innebär ökad risk för förfrysning. Använd mössa!

Otillfredsställande resultat

Utöver ovanstående medicinska risker vid öronplastik finns alltid risk för att vissa patienter till följd av orealistiska förväntningar eller oförväntat resultat blir missnöjda med de uppnådda resultaten. I dessa fall finns oftast möjlighet till sekundära korrektioner.

« Tiden efter en öronplastik | Så mycket kostar en öronplastik »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!