Risker och komplikationer vid penisförstoring

Penisförlängning är ett omtvistat ingrepp pga. av de risker ett fungerande organ utsätts för. Metoderna har genom åren förfinats och risken för komplikationer och bieffekter har minskat men är ändock närvarande.

Komplikationer vid penisförstoringDe risker en penisförstoring förknippas med kan delas upp i allmänna risker och specifika risker. Den här sidan handlar om de specifika risker som i första hand förknippas med en penisförlängning eller penisförtjockning.

Du kan läsa mer om de allmänna riskerna som finns närvarande vid all typ av kirurgi på sidan om allmänna risker vid plastikoperationer.


Missnöje med resultaten – största risken vid penisförlängning

Den ur sannolikhetssynpunkt största risken är att patienten är missnöjd med resultatet av sin penisförstoring. I en amerikansk studie på 58 patienter som genomgått en penisförstoring tyckte 68% att resultatet inte nått upp till deras förväntningar.

Försämrat stöd och känsel till följ av penisförlängning

En biverkning som de flesta patienter får räkna med efter en penisförlängning är att penis till följd av att stödligamenten lossats pekar nedåt vid erektion. I vissa fall blir också styrseln försämrad till följd av samma orsaker.

Det finns också risk för försämrad känsel i penis och nedsatt erektionsförmåga.

Risker vid penisförtjockning


Vid penisförtjockning föreligger risk för att det transplanterade fettet resorberas av kroppen och att förtjockningen försvinner. Det finns dock även risk för att fettet resorberas upp ojämnt vilket leder till ojämnheter på penis.

Vid transplantation av hud riskerar ärren efter de snitt den transplanterade huden förts in genom att upptäckas i samband med ”intima inspektioner” av en partner.

LÄS MER!
Penisförstoring | Metoder | Operation | Tiden efter | Priser | Bilder
Nästa steg: Visa kliniker för penisförstoring »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!