Rynkor och rynkbehandling

Huden är kroppens yttre skyddslager mot omgivningen. I takt med att vi åldras och utsätter vår hud för olika påfrestningar bildas linjer, rynkor och tillslut djupare veck.

tt ta bort rynkorRynkor bildas i första hand på grund av att ämnet kollagen och det fett som fyller ut huden minskar. I takt med att fylligheten under hudytan minskar tilltar de synliga rynkorna.

Hur mycket rynkor vi utvecklar beror på våra gener i kombination med hur vi tar hand om oss själva – då i första hand i fråga om sol- och rökvanor.

Rynkor kan bromsas men aldrig stoppas

Rynkor är en del av åldrandet och kan inte stoppas. Man kan däremot se till att åldras väl och på så sätt bromsa utvecklingen av olika ålderstecken – även rynkor.

Genom att hålla din hud ren, återfuktat och skyddad från solen ger du huden gott skydd från yttre faktorer. Om du dessutom har en hälsosam livsstil skyddar du även den från inre påverkan.

Utöver att leva väl och på så sätt bromsa uppkomsten av rynkor finns det ett flertal olika rynkbehandlingar som kan dra tillbaka klockan ett antal år. Innan man sätter sig in i behandlingsutbudet bör man dock förstå lite mer om huden och rynkorna uppkomst.


Om huden och rynkornas uppkomst

Huden är människokroppens största organ. Det består av tre lager – överhud (epidermis), läderhud (dermis) och underhud (subcutis). De olika lagrens tjocklek varierar på olika platser på kroppen och i förhållande till vår kroppsfetthalt. Under huden finns muskulatur.

När ålders- eller livsstilsbetingade förändringar sker i hudens olika lager utvecklas linjer, rynkor, veck och allmän slapphet.

Rynkor och hudveck bildas p.g.a. att fylligheten och elasticiteten i läder- och underhuden minskar vilket i sin tur leder till att den tidigare sträckta huden veckar sig.

Linjer och ansiktsrynkor bildas också av att mimikmuskulaturen i ansiktet tvingar huden i veck hundratals gånger per dag. När detta sker uppkommer i takt med nedsatt elasticitet i huden permanenta rynkor vilka förblir synliga även när ansiktsmuskulaturen slappnar av.


Behandlingsalternativ mot rynkor

Man kan aldrig hindra uppkomsten av rynkor. Som väl är finns det dock många effektiva behandlingsalternativ för att minska eller helt ta bort rynkor.

Vilken rynkbehandling som är mest effektiv för att ta bort rynkor i varje enskilt fall beror på vilken typ av rynkor det rör sig om samt vad den underliggande orsaken är. Man kan i princip dela in de behandlingsalternativ som finns i sex olika kategorier.

1. Ansiktslyftning – sträcker upp hud och underliggande vävnad

En ansiktslyftning är ett kirurgiskt ingrepp och den mest kraftfulla behandling man kan utföra för att ta bort rynkor, hudveck och slapp hud i mellersta och nedre delen av ansiktet.

Vid en ansiktslyftning gör man flera saker; sträcker upp den underliggande ansiktsmuskulaturen, flyttar upp förskjuten fettvävnad samt sträcker upp huden i ansiktet och tar bort hudöverskottet.

För personer med påtaglig allmän slapphet i nedre delarna av ansiktet och vid halsen är en ansiktslyftning i många fall det enda fungerande alternativet.

2. Botox och Azzalure – minskar ansiktsrynkor som orsakas av överaktivitet i muskulaturen

Ansiktsrynkor orsakas i många fall p.g.a. överaktivitet i den underliggande ansiktsmuskulaturen. De tre vanligaste typerna är rynkor i pannan (pannrynkor) rynkor mellan ögonen (bekymmersrynkor) eller rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar).

Rynkor orsakade som orsakas av överaktivitet i ansiktsmuskulaturen behandlas effektivt med hjälp av injektioner av de muskelavslappnande läkemedlen Botox eller Azzalure.

3. Vävnadsfillers – ersätter förlorad volym i huden

Många rynkor uppkommer när de ämnen som fyller ut huden minskar. Då uppkommer slapphet och huden veckar sig i små till medeldjupa rynkor och veck.

De rynkor som i första hand orsakas av denna volymförlust i underhuden är veck mellan näsa och mun (nasolabialveck), rynkor i mungiporna (marionettrynkor/sura mungipor), läpprynkor, och rynkor under ögonen.

Ovanstående rynkor kan ofta behandlas effektivt genom att området under rynkorna/vecken fylls ut med injektioner av vävnadsfillers.

4. Peeling och slipningar – tar bort det yttre hudlagret så ett nytt byggs upp

En ansiktshud med många ytliga ålderstecken eller generellt ”slitage” i form av ytliga linjer och rynkor, solskador, pigmentförändringar, ärr etc. kan behöva ett nytt yttre hudlager. Detta kan man åstadkomma genom en s.k. hudslipning eller peeling.

En hudslipning/peeling skalar av hudens yttersta lager, överhuden. Kroppen läker sedan området på ungefär samma sätt ett skrubbsår. Volym- och elasticitetsökande fibrer i underhuden nybildas och ett nytt och fräscht yttre hudlager byggs upp.

”Avskalningen” av det yttre hudlagret görs beroende på omfattning med hjälp av någon av följande behandlingsmetoder.

  • Hudslipning (dermabrasio) – huden slipas ned på mekanisk väg
  • Kemisk peeling – syror i olika styrka läggs på och påverkar det yttre hudlagret
  • Laserslipning – lasergenererad värme förångar det övre hudlagret

5. Upphettning av läderhuden – aktiverar en uppstramande läkningsprocess

Om hudens yta är förhållandevis fräsch men med viss allmän slapphet kan en värmebehandling av läderhuden (dermis) ge en viss uppstramning.

Resultatet åstadkoms genom att man med hjälp av radiovågor eller ljus hettar upp läderhuden till en temperatur där den tillfogas en kontrollerad ”brännskada”.

När kroppen uppfattar skadan i läderhuden aktiveras den naturliga läkningsprocessen. Denna sätter igång produktionen av hudens viktiga beståndsdelar kollagen och elastin. Läkningen resulterar i en allmänt uppstramande effekt i huden.

Det finns många olika behandlingsmetoder för denna typ av huduppstramning. Till de mer kända hör:

  • Ellman Pelleve, Syneron ePrime, Syneron e-Two och Thermage – radiovågor som omvandlas till värme i läderhuden
  • Icke ablativa fraktionerade lasrar – laserstrålar som värmer små kanaler ned i läderhuden
  • Nd:YAG lasrar – laserljus som omvandlas till värme i läderhuden

6. Koldioxidinjektioner – kan aktivera kroppens eget restaureringsarbete

En lite åldrad hudyta med smårynkighet och allmän slapphet kan få en uppfräschning och åtstramning genom s.k. Carboxy Therapy.

Carboxy therapy innebär att man injicerar koldioxid i huden vi ett antal tillfällen. Koldioxiden aktiverar kroppens egen restaureringsprocess vilken i sin tur förbättrar hudens lyster och elasticitet.

Carboxy är en ny och spännande behandlingsmetod. Utövarna rapporterar positiva resultat men av den rent vetenskapliga dokumentationen finns fortfarande mer att önska.


Vilken rynkbehandling är den rätta för mig?

Vilken rynkbehandling som är den mest lämpliga i varje enskilt fall beror på ett antal olika faktorer. Till de viktigaste hör hur mycket rynkor man vill åtgärda, vad de beror på, var de sitter och vilket resultat man förväntar sig:

  • För att uppnå en omfattande uppsträckning av huden i mellersta och nedre delen av ansiktet samt ned mot halsen behövs normalt sett en kirurgisk ansiktslyftning.
  • Enstaka synliga rynkor eller lokala rynkområden utan allmän hudslapphet behandlas ofta effektivt med hjälp av en injektionsbehandling med Botox eller en vävnadsfiller.
  • Hudens lyster, ton och ytstruktur kan normalt sett jämnas till och fräschas upp avsevärt med hjälp av en hudslipning.
  • En väl omhändertagen hud med fräsch yta men lite allmän slapphet kring kinder, hak- och käkparti kan få ett visst lyft med en värmebehandling som Thermage eller med koldioxidinjektioner s.k. Carboxy Therapy.

Då de olika rynkbehandlingarna har olika egenskaper används i många fall kombinations-behandlingar för att åstadkomma det bästa resultatet.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!