Rynkor på halsen

Rynkor på halsen är ett ålderstecken som ofta börjar visa sig i trettioårsåldern. Halsrynkor bidrar till ett åldrande utseende och kan många gånger påverka självkänslan och vilka klädval vi gör.

Halsrynkor i olika stadierDet finns många olika metoder för att behandla rynkor på halsen. Vilken metod som är mest lämplig beror på tre saker:

 1. Vilken typ av halsrynkor du har.
 2. I vilket stadie dina halsrynkor befinner sig.
 3. Vilket resultat du vill uppnå med en ev. behandling av dina halsrynkor.

Vilken typ av halsrynkor har du?

”Rynkor på halsen” är ett luddigt begrepp. Innan du kan börja fundera på dina behandlingsalternativ är det viktigt att identifiera det problem du har.

Halsrynkor kan definieras utifrån svårighetsgrad på följande sätt.

 1. Fina linjer på halsen – små ytliga linjer i hudens yttersta lager.
 2. Finrynkighet på halsen – mycket små rynkor, ofta i kombination med läderartad hud, belägna i hudens yttersta lager.
 3. Halsrynkor – ytliga veck och fåror i huden på halsen.
 4. Hudveck på halsen – slapp hud som lägger sig i veck.

I denna lista finns de problem som kan betecknas som ”rynkor på halsen”. Utöver dessa finns även närliggande problem som exempelvis dubbelhaka eller s.k. kalkonhals där överskott av fett eller hud är den underliggande orsaken. Denna problematik behandlas dock ej på denna sida.


Därför får vi rynkor på halsen

Orsakerna till att vi utvecklar rynkor på halsen är i första hand åldrandet. Därefter ärftlighet. Därtill kommer sedan sjukdomar och livsstilsrelaterade faktorer.

Så utvecklas halsrynkorna

Det som sker i kroppen när vi utvecklar rynkor är att hudens ”byggstenar” (kollagen) och ”resårband” (elastin) bryts ned. Huden förlorar i fyllighet och elasticitet vilket leder till rynkor.

När det kommer till just halsrynkor så finns det ofta även en koppling till att andra vävnader, ovanför halsen, åldras och sjunker.

Ett sunt liv är bästa skyddet

Om man vill förebygga rynkor på halsen måste man försöka att minska de påfrestningar man utsätter sin kropp för. Främst då i fråga om kost och livsstil.

Att skydda sig från solen, undvika rökning och försöka leva en hälsosam livsstil är saker man kan göra för att förebygga halsrynkor.


Alternativ för behandling av halsrynkor

Till att börja med kan det vara bra att känna till att kosmetiska skönhetsprodukter, krämer etc. har mycket begränsad förmåga att påverka utvecklingen av rynkor eftersom de till största delen beror på inre faktorer. Här är dock solskyddskräm samt försiktig rengöring och återfuktning av huden undantag.

Behandling av rynkor på halsenFör att behandla de rynkor på halsen som redan uppstått måste man fokusera på att återskapa de förluster huden gjort till följd av åldrande och slitage. Detta kan man göra på flera sätt. Vilket som är bäst beror på vilken typ av problem man har att åtgärda.

  • Kemisk peeling innebär att man lägger på en syra som fräter/löser upp hudens yttersta lager. Dessa syror finns i olika styrka. En medelstark kemisk peeling kan han mycket god effekt på de allra enklaste formerna av halsrynkor som fina linjer, finrynkighet och läderartat/sliten hud. De syror som är starka nog att ge en bra effekt får endast användas av vårdpersonal. Behandlingen måste därför utföras på klinik.
  • Östrogen är ett hormonellt läkemedel som skrivs ut till kvinnor med klimakteriebesvär. Östrogenet ger effekter på huden, som blir tjockare, mer elastisk och mindre torr. Det skrivs dock inte ut för behandling av rynkor.
  • Laserpeeling eller laserslipning innebär att man hettar upp och på så sätt bränner bort en del av hudens yttre lager. Detta resulterar i en sorts kontrollerad ”brännskada” som kroppen läker genom att skapa ett nytt hudlager med en större mängd kollagen och elastin. Rätt utförd kan en laserpeeling ha en betydande effekt på större områden med lite djupare rynkor på halsen.
  • Fillers är en gelé som sprutas in i huden och fyller ut i områden som förlorat volym. De är därför en effektiv metod för att jämna ut enstaka eller mindre områden med djupare rynkor. Effekten av en behandling med fillers mot halsrynkor håller i ca 6-12 månader. Priset är 3 000-6 000 kr.
  • Botox är ett muskelavslappnade ämne som minskar aktiviteten i vissa muskler. Detta kan minska synliga senor och ge halsen ett föryngrat utseende samt visst lyft. Botox har dock ingen effekt på utbredd rynkighet belägen i huden på halsen.
  • Ultraljudsbehandlingar som Thermage, Ultherapy och HIFU hettar upp hudens djupare lager. Upphettningen stimulerar nybildande av kollagen vilket fyller ut huden och sträcker således upp rynkighet som orsakas av volymförlust i huden på halsen.
  • Halslyft är ett kirurgiskt ingrepp där man skär bort överskottshud och stramar upp halsens underliggande vävnader. Uppstamningen sträcker även ut huden och därmed också de rynkor som finns i den. Ingreppet är motiverat i alla i situationer där det finns ett påtagligt hudöverskott. För personer med omfattande rynkbildning, hudslapphet samt ev. även viss utveckling av kalkonhals kan det vara vettigt att avstå från andra behandlingar och istället överväga ett halslyft i syfte att undvika besvikelse samt onödiga kostnander.

Vilken behandling skall jag välja?

Det finns ingen behandling som är ”bäst” på att minska rynkor på halsen. De olika behandlingsalternativen används dock för olika ändamål.

 • Enklare problematik som sliten hud, fina linjer eller ytliga rynkor på halsen kan ofta förbättras betydligt av en kemisk peeling.
 • Lite mer utbredd, allmän rynkighet, utan hudveck kan ofta behandlas med hjälp av en laserslipning.
 • Enstaka halsrynkor eller veck i huden på halsen kan slätas ut tillfälligt med hjälp av en filler.
 • Slapp hud på halsen kan i sina enklare former förbättras med hjälp av en ultraljudsbehandling.
 • Hudveck på halsen orsakad av allmän slapphet i vävnaderna i kombination med hudöverskott kan endast åtgärdas med hjälp av en kirurgisk halsplastik.

Ytterligare information och nästa steg mot rynkor på halsen


 

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning